Ось вона яка — таблиця 6

В обраному У обране
Друк
Калашникова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2018/№ 70
Навіщо Звітові за формою № Д4 потрібна таблиця 6? Вона необхідна для формування за кожною застрахованою особою відомостей про суми нарахованих їй у звітному місяці видів доходів, які включаються до бази стягнення ЄСВ. Давайте поглянемо, чи піднялася в Мінфіну рука змінити щось у таблиці 6 форми № Д4.

Розпочнемо з новинок

З місією таблиці 6 Звіту за формою № Д4 визначилися: формування за кожною застрахованою особою відомостей про суми нарахованих їй у звітному місяці видів доходів, які включаються до бази стягнення ЄСВ.

Важливо! Ці відомості формують з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб (далі — код КЗО), наведених у додатку 2 до Порядку № 435.

Так ось, оновлений перелік кодів КЗО доповнений 17 новими. Але лякатися не варто. Для звичайних роботодавців цікавий тільки один новий код — «66». З ним у таблиці 6 Звіту з ЄСВ відображають нараховані особам з інвалідністю виплати в розмірі середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятих на військову службу за контрактом, на які ЄСВ нараховано за ставкою 8,41 %.

Інші нові коди КЗО (50-65) звичайним роботодавцям не цікаві, оскільки стосуються виплат, нарахованих військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, членам виборчих комісій.

Ще одне нововведення

поява нового коду типу нарахувань (далі — КТН) «14»

Навіщо він потрібен? Щоб відображати за попередній період різницю між мінзарплатою і фактичною базою нарахування ЄСВ, яка виникла внаслідок сторнування в поточному звітному періоді суми відпускних за невідпрацьовану частину року. Пояснимо.

У разі звільнення працівника, який «перегуляв» щорічну відпустку, роботодавець має право (звичайно ж у ситуаціях, озвучених у ст. 22 Закону про відпустки) провести відрахування із зарплати за дні відпустки, надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Таке сторнування проводиться в поточному звітному періоді, але зачіпає минулі звітні періоди, за які були нараховані суми відпускних, що сторнуються.

У результаті в місяцях надання відпустки фактична база нарахування ЄСВ може виявитися нижчою мінзарплати. А отже, за основними працівниками (без інвалідності) виникне необхідність розрахунку різниці і донарахування ЄСВ до розміру мінімального страхового внеску. Для того, щоб відобразити цю ЄСВ-різницю за минулий період і донараховану на неї суму ЄСВ без застосування штрафонебезпечного КТН «2», і був уведений новий КТН «14». Приклад застосування див. на с. 28 — 29.

З новинками розібралися. Згадуємо (освіжаємо в пам’яті, вивчаємо) заповнення рядків і граф таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

Таблиця 6: рядки і графи

І відразу з хорошого. У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 безпосередньо таблична частина не змінилася. Тож вивчати заповнення нових граф нам із вами не доведеться. ☺. Але оскільки з’явилися нові коди КЗО і КТН (див. вище), то пропонуємо вам усе-таки пробігтися по правилах заповнення цієї таблиці.

Розпочнемо з того, що на одного працівника в таблиці 6 може бути заповнено декілька рядків, якщо у звітному місяці йому були нараховані:

1) виплати, які відображають з різними кодами КЗО (графа 9) або які мають свій КТН (графа 10). Так, наприклад, суми зарплати, відпускних, лікарняних і декретних, нарахованих особі у звітному місяці, слід відображати в різних рядках;

2) виплати за:

— минулі і майбутні періоди (місяці), а саме відпускні, лікарняні, допомога по вагітності та пологах, винагорода за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також виплати за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду (середня зарплата за вимушений прогул). Перелічені виплати відображаємо в прив’язці до місяця, за який вони нараховані.

Що стосується зарплати, нарахованої в поточному звітному місяці за попередні місяці, зокрема у зв’язку з виявленням помилок, то такі суми включаються до заробітної плати місяця, в якому були здійснені такі донарахування;

3) зарплата відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII. У цьому випадку щомісячні суми нарахованої зарплати відображають окремим рядком (рядками). За кожним рядком у графі 23 зазначають ознаку наявності підстави для обчислення спецстажу. Відомості про зарплату або винагороду, нараховані цьому ж працівникові за роботу на посадах, які не належать до науково-технічних, відображають окремим рядком.

Також на працівника буде заповнено декілька рядків, якщо за ним донараховували ЄСВ до розміру мінімального страхового внеску. Нагадаємо, що вимогу про сплату ЄСВ з фактичної бази нарахування внеску, але не нижчої за мінімальну зарплату (далі — МЗП*) прописано в ч. 5 ст. 8 Закону № 2464 і п. 9 розд. III Інструкції № 449. Озвучимо її.

* У 2018 році мінімальна зарплата дорівнює 3723 грн., розмір мінімального страхового внеску — 819,06 грн. (3723 грн. х 22 % : 100 %).

Якщо база нарахування ЄСВ, до якої застосовують ставку внеску 22 %, визначена за працівником, для якого це місце роботи є основним, не перевищує розміру МЗП, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру МЗП і встановленої ставки ЄСВ за умови, що працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацював усі робочі дні звітного місяця, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку (графіками виходу на роботу/змінності).

Яке ж місце роботи є для застрахованої особи основним?

Основним вважають місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) її трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464).

До бази нарахування ЄСВ включають усі доходи, з яких стягується ЄСВ, нараховані фізособі її роботодавцем-страхувальником. Тобто, наприклад, до бази нарахування ЄСВ працівника, який виконує на тому ж підприємстві разом зі своєю основною роботою за трудовим договором ще й роботу за сумісництвом (внутрішній сумісник) і за ЦПД, увійде його дохід, нарахований за основним місцем роботи, за внутрішнім сумісництвом і винагорода за виконані роботи (надані послуги).

Вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не застосовують, якщо:

ЄСВ нараховують на доходи, отримані не за основним місцем роботи. Отже, якщо нараховуємо зарплату зовнішньому сумісникові або винагороду за ЦПД сторонній особі, то ЄСВ стягуємо з фактичної бази нарахування ЄСВ;

до бази нарахування ЄСВ працівника застосовують пільгові ставки (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %). Таким чином, якщо працівник з інвалідністю працевлаштований на підприємстві і до його доходу застосовують пільгову ставку ЄСВ 8,41 %, то ЄСВ сплачуємо з фактичної бази нарахування.

Якщо працівник з інвалідністю працевлаштований у підприємця, то ЄСВ стягують за загальною ставкою 22 %. Тому якщо база нарахування ЄСВ такого працівника виявиться нижчою МЗП, необхідно буде виконати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП;

— база нарахування ЄСВ визначена за працівником, якому надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Розібравшись із загальними питаннями, переходимо до конкретики. Як заповнити графи таблиці 6 Звіту за формою № Д4, пояснимо в таблиці нижче.

Пояснення щодо заповнення граф таблиці 6 Звіту за формою № Д4

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

6

Тут усе гранично просто. Якщо формуємо рядок за громадянином України, проставляємо «1», якщо ні — «0»

7

Якщо застрахована особа, на яку формуємо рядок, чоловік — проставляємо «Ч», якщо жінка — «Ж»

8

Нове в заповненні! Зазначаємо десятирозрядний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)) фізособи.

Для фізосіб, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (з наявності) та/або номером паспорта, вписуємо:

— якщо паспорт у вигляді книжечки (на папері) — серію і номер паспорта у вигляді БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр), а XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями);

якщо паспорт у формі пластикової картки — ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, а XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера

9

Проставляємо код категорії застрахованої особи відповідно до додатка 2 до Порядку № 435. Наприклад, звичайні роботодавці за:

— звичайними працівниками підприємств і всіма працівниками ФОП (ставка ЄСВ — 22 %), за рядками із сумою зарплати проставляють «1», лікарняних — «29», допомоги по вагітності та пологах — «42», середнього заробітку «солдатам підприємства» — «47»;

— працівниками підприємств, що мають інвалідність (ставка ЄСВ — 8,41 %), за рядками із сумою зарплати зазначають «2», лікарняних — «36», допомоги по вагітності та пологах — «43», середнього заробітку «солдатам підприємства» — «66»;

— особами, з якими укладений ЦПД (ставка ЄСВ — 22 %), за рядками з винагородою за виконані роботи (надані послуги) проставляють у графі 9 таблиці 6 код КЗО «26»

10

Заповнюємо тільки у випадках, перелічених у виносці до цієї графи, наведеній під табличною частиною. Так, наприклад, якщо ви відображаєте:

— зарплату, нараховану колишньому працівникові за відпрацьований час або винагороду за «перехідним» ЦПД або за рішенням суду середній заробіток за вимушений прогул, то в цій графі проставляєте КТН «1»;

— відпускні — КТН «10».

Якщо самостійно виявили, що в минулих періодах нарахували дохід працівникові і помилково його:

— не включили до бази нарахування ЄСВ, відображаючи його суму в поточній звітності в графі 10, зазначаєте КТН «2»;

— включили до бази нарахування ЄСВ — зазначаєте КТН «3».

Якщо вам потрібно відобразити ЄСВ-різницю (різницю між МЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ), проставляєте:

— КТН «13» — якщо вона розрахована за звітний місяць або розрахована в поточному за попередні звітні місяці у зв’язку з обчисленням сум лікарняних та/або допомоги по вагітності та пологах за попередні місяці;

— КТН «14» — якщо відображаєте у звіті за поточний звітний період суму ЄСВ-різниці за попередні періоди, яка виникла у зв’язку з утриманням «перегуляних» відпускних при звільненні працівника;

— КТН «2» — якщо самостійно виявили, що помилково не відобразили («3» — якщо помилково зазначили) ЄСВ-різницю в минулих звітних періодах і виправляєтеся в поточному.

Звертаємо увагу: КТН «13» і «14» не можуть застосовуватися за майбутні звітні періоди!

КТН «13» застосовуємо як за поточний звітний період, так і за минулий, але тільки (!) в разі нарахування сум лікарняних (у рядку з різницею проставляємо в графі 9 код КЗО «29», у графі 10 — КТН «13») і декретних (у рядку з різницею проставляємо в графі 9 код КЗО «42», у графі 10 — КТН «13») за минулий період.

КТН «14» застосовуємо завжди за минулий звітний період у зв’язку зі сторнуванням «перегуляних» відпускних при звільненні

11

Зазначаємо місяць і рік, за який проведено нарахування доходу фізособі

12

Зазначаємо повністю прізвище, ім’я і по батькові застрахованої особи:

— для громадян України — згідно з україномовною сторінкою паспорта застрахованої особи;

— для громадян інших країн — згідно з посвідченим у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа

13

Нове в заповненні! Проставляємо кількість календарних днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності працівника згідно з наданим ним листком непрацездатності (довідкою, за винятком днів непрацездатності, підтверджених довідкою про тимчасове звільнення від роботи у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною)

14

Нове в заповненні! Зазначаємо кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону про відпустки) і (нове!) тут же кількість днів непрацездатності, підтверджених довідкою про тимчасове звільнення від роботи у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною. Тобто якщо, наприклад, дитина працівника хворіє більше двох тижнів і період непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за такою дитиною працівник підтверджує лікарняним листом (14 календарних днів) і довідкою (з 15-го календарного дня і до одужання дитини) медустанови, то кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, підтверджених:

— лікарняним листом, проставляємо в графі 13;

— довідкою — у графі 14.

Важливо! Ця графа може бути заповнена зі знаком «-», якщо потрібно зменшити кількість днів без збереження заробітної плати, відображених у попередніх звітних періодах

15

Проставляємо кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких застрахована особа перебувала в трудових відносинах (на які припадає дія ЦПД на виконання робіт або надання послуг).

Якщо за працівником заповнені декілька рядків, графу 15 заповнюємо за одним рядком, а саме за рядком із сумою зарплати (за наявності).

Важливо! За загальним правилом у графі 15 мають бути зазначені тільки дні «відносин» поточного місяця. Виняток — випадки відображення в таблиці 6 відпусток, у тому числі й відпустки по вагітності та пологах, і відновлення на роботі особи за рішенням суду

16

Проставляєте кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які припадають на конкретний місяць перебування працівниці в такій відпустці

17

Зазначаємо фактично нараховані суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах (тобто без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ).

Суми відпускних вносите в поле відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця. При цьому в графі 10 зазначаєте код типу нарахування «10».

Суми виплат, нарахованих за дні тимчасової непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, відображайте в окремих рядках у полі відповідного місяця тільки в сумі, яка припадає на такий місяць.

Якщо ви у звітному місяці нараховуєте зарплату за попередній період, зокрема у зв’язку з виявленням помилок, то донараховані суми включайте в зарплату поточного місяця (тобто місяця, в якому були здійснені такі донарахування).

Зверніть увагу: в графі 17 можна проставити від’ємні значення зарплати (соцстрахівської допомоги), тільки якщо необхідно відобразити:

— суми перерахунків зарплати, пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу в минулих звітних місяцях у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю і настанням відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

— сторновані суми відпускних, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах, нараховані в попередніх періодах

18

Відображаємо нараховані суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняних і допомоги по вагітності та пологах у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ

19

Заповнюємо за працівниками, за якими донараховували ЄСВ до розміру мінстрахвнеску (див. вище). Зазначаємо різницю між МЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ за конкретний місяць

20

Якщо виправляємо помилку, допущену в попередніх періодах (до січня 2016 року), відображаємо суму ЄСВ, утриманого з доходу працівника

21

Зазначаємо суму ЄСВ, нарахованого на конкретний вид доходу

22

За рядками з виплатами, нарахованими за основним місцем роботи, проставляємо «1». В усіх інших випадках — «0».

Якщо працівник — внутрішній сумісник (працює на умовах сумісництва на тому ж підприємстві, яке є його основним місцем роботи), то за рядком із сумами доходу, нарахованого:

— за основним місцем роботи, проставляємо «1»;

— за місцем роботи за внутрішнім сумісництвом — «0»

23

Проставляєте «1», якщо за працівником ведеться облік спецстажу або він має право на пільги з пенсійного забезпечення. В інших випадках — «0»

24

Якщо працівник був прийнятий на неповний робочий час, проставляємо «1», у зворотній ситуації «0».

Зазначимо, що трудове законодавство допускає можливість установлення неповного робочого часу шляхом:

зменшення тривалості щоденної роботи (неповний робочий день);

зменшення кількості днів роботи (неповний робочий тиждень);

одночасного зменшення кількості годин роботи протягом робочого дня і кількості днів роботи (поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня).

Вважаємо, що цю графу слід заповнювати за всіма працівниками, з якими укладені трудові договори, у тому числі й за сумісниками. Адже робота за сумісництвом є різновидом роботи на умовах неповного робочого часу (див. лист Мінпраці від 03.03.2008 р. № 42/13/133-08)

25

Проставляємо «1» за працівниками, яких прийняли на нові робочі місця. В інших випадках — «0»

висновки

  • Перелік КТН під табличною частиною оновленої таблиці 6 Звіту за формою № Д4 доповнений новим КТН «14». Його використовуємо, якщо відображаємо в поточному Звіті суму ЄСВ-різниці за попередній період у зв’язку з утриманням «перегуляних» відпускних при звільненні працівника.
  • У графі 14 таблиці 6 Звіту за формою № Д4 тепер зазначаємо за застрахованою особою не лише кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону про відпустки), але й кількість днів тимчасової непрацездатності, підтверджених довідкою про тимчасове звільнення від роботи у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною (за наявності).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити