Перерахунок ПДФО: як його провести в 2018 році

Савченко Олена, налоговый эксперт
Разом з новорічними святами приходить і час нараховувати зарплату за останній місяць цього року — грудень. А це означає, що усім роботодавцям, у тому числі і ФОП, саме час провести перерахунок ПДФО. Його мета — перевірка правильності оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) працівникам у вигляді зарплати. Які моменти треба врахувати при проведенні річного перерахунку? Як правильно його провести в 2018 році? Про це далі.

Хто у справі?

Обов’язковий річний перерахунок ПДФО* проводимо за всіма працівниками, які числяться у роботодавця станом на 31.12.2018 р. Перевіряємо правильність утримання ПДФО і зарплатних доходів у січні — грудні 2018 року. Для працівників, які прийняті на роботу в 2018 році, перерахунок проводять за період з моменту прийняття.

* Відмітимо, проведення перерахунку ВЗ нормами ПКУ не передбачене.

Якщо працівник був звільнений, перерахунок за ним повинен був проводитися при звільненні.

Разом з обов’язковим перерахунком, податкові агенти можуть провести добровільний перерахунок ПДФО. Його проводять за будь-який період і по будь-яких фізичних особах, яким нараховувалися (надавалися, виплачувалися) будь-які доходи, для визначення правильності оподаткування. Алгоритм його проведення — спрощена версія обов’язкового перерахунку. Тому уся увага на обов’язковий перерахунок.

Алгоритм перерахунку

Сама процедура проведення обов’язкового перерахунку ПДФО складнощів не викликає. Алгоритм тут наступний.

1. Уточнюємо (перевіряємо ще раз) місячні суми заробітної плати, нараховані (виплачені, надані) працівникові протягом року. Про те, що треба врахувати на цьому етапі, див. підрозділ «Важливі моменти» нижче.

2. Якщо працівник користувався правом на ПСП, перевіряємо наявність підстав для застосування ПСП до зарплати в кожному окремому місяці. Перевіряємо наявність на підприємстві заяви працівника про самостійне обрання ним місця застосування ПСП і документів, що підтверджують його право на ПСП (при необхідності).

Зверніть увагу. Працівник має право на ПСП тільки за одним місцем роботи. Тому якщо на попередній роботі в місяці звільнення йому була надана ПСП, то при прийнятті його на роботу в цьому ж місяці ПСП надаватися не може.

І ще момент: не забувайте, що до середнього заробітку «солдат підприємства» ПСП не застосовується (див. лист ДФСУ від 04.09.2015 р. № 8397/В/99-99-17-03-03-15)!

3. Визначаємо право працівника на ПСП в кожному місяці звітного року. Для цього порівнюємо уточнені суми заробітної плати, розраховані по кожному місяцю 2018 року, з граничним розміром заробітної плати, що надає право на ПСП. До речі, інформацію про розміри ПСП, які діяли в 2018 році, і граничні розміри доходу, що надає право на застосування пільги залежно від категорії, до якої відноситься працівник, ви можете знайти в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 3, с. 23.

4. Проводимо остаточне оподаткування ПДФО уточнених місячних сум заробітної плати (визначаємо окремо по кожному місяцю 2018 року суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету).

5. Розраховуємо загальну річну суму ПДФО, підсумовуючи отримані в результаті перерахунку щомісячні суми ПДФО.

6. Порівнюємо розраховану в результаті перерахунку суму ПДФО із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати працівника за рік, і визначаємо результат перерахунку.

Важливо! Результатом проведення перерахунку ПДФО може бути як недоплата, так і переплата за ПДФО. Також ви можете отримати «на виході» нуль (сума фактично сплаченого ПДФО = «перерахованій» сумі ПДФО). ☺

Якщо в результаті перерахунку вийшла недоплата ПДФО (розрахована сума перевищує фактичну), її утримуємо за рахунок доходу працівника за грудень. При цьому обов’язково враховуємо вимоги ст. 128 КЗпП щодо граничних сум відрахувань. Нагадаємо, що в загальному випадку

роботодавець має право утримати із суми оподатковуваного доходу працівника недоплату за ПДФО в сумі, що не перевищує 20 % зарплати, яка належить до виплати

Якщо виявлено переплату за ПДФО, то на її суму зменшують суму нарахованого податкового зобов’язання за грудень 2018 року. Коли її не вистачає, зменшують ПДФО наступних податкових періодів (місяців), до повного повернення «зайвосплаченого» ПДФО працівникові.

Важливі моменти

В обов’язковому річному перерахунку бере участь тільки заробітна плата (ознака доходу в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ — «101»). Що слід відносити до зарплати для цілей перерахунку за ПДФО? Це:

— основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку із відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ПКУ).

Відмітимо, що для визначення переліку виплат, які входять до складу заробітної плати, можна використати Інструкцію № 5*, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ (про це говорять самі податківці, див. консультацію фахівця ДФСУ в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 97, с. 26);

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

— лікарняні (див. абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ). Причому лікарняні враховуються усі: виплачувані як за рахунок роботодавця, так і за рахунок коштів Фонду соцстрахування;

дивіденди на користь фізичних осіб по акціях або інших корпоративних правах, які мають статус привілейованих чи інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, яка є більшою, ніж сума виплат, розрахована на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податку (див. п.п. 170.5.3 ПКУ).

Премії, доплати, надбавки, індексація. За загальним правилом, усі зарплатні виплати, у тому числі і премії, доплати, надбавки, нараховані (донараховані/відсторновані) за попередні податкові періоди (місяці), остаточно обкладаємо в тому податковому періоді (місяці), в якому вони були фактично нараховані (фактично проведені коригування). Відносити їх до місяців, за які вони були нараховані, не треба. Адже ці виплати не підпадають під дію абзацу третього п.п. 169.4.1 ПКУ (ср. ).

А якщо в поточному році нараховувалася індексація за минулі місяці? Дотримуємося озвученого правила: суми донарахованої або сторнованої індексації розкидувати за тими місяцями, за які було проведене коригування, не треба (див. листи ДФСУ від 13.05.2016 р. № 10468/6/99-99-13-01-01-15, від 10.05.2017 р. № 7955/5/99-99-13-01-01-16)! Тому якщо в якомусь із місяців 2018 року ви нараховували індексацію за минулі періоди, то

під час перерахунку ПДФО вважаємо усю суму такої донарахованої індексації зарплатою того місяця, в якому вона була фактично нарахована у бухобліку

Виняток із наведеного правила — зарплата за період її збереження згідно із законодавством (див. нижче).

Лікарняні, відпускні. Якщо в періоді, який перевіряється, працівникові нараховувалася зарплата за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки (відпускні) або тимчасової непрацездатності (лікарняні), то суми таких виплат (їх частини) відносять до відповідних місяців, за які вони були нараховані (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ) (див. приклад нижче).

Обліково-звітне

Бухоблік. У бухгалтерському обліку результати перерахунку відображаємо проводкою:

Дт 661 — Кт 641/ПДФО — сума недоплати податку, що утримується з працівника;

Дт 661 — Кт 641/ПДФО методом «червоне сторно» — сума переплати, що підлягає поверненню працівникові.

Форма № 1ДФ. Результати перерахунку за ПДФО відображають в розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за той звітний квартал, до якого входить місяць проведення перерахунку, таким чином:

— якщо виявлена недоплата, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» збільшують на суму виявленої недоплати за ПДФО з урахуванням (!) обмеження в 20 %, про яке ми говорили вище. Якщо розмір недоплати перевищує обмеження, то залишок відобразіть у формі № 1ДФ за наступні звітні квартали у міру утримання із зарплати працівника;

— якщо за результатами перерахунку виявлена переплата, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» зменшуються на суму надмірно утриманого ПДФО. Якщо суми ПДФО за грудень не вистачило (сума переплати перевищує суму податкових зобов’язань за грудень 2018 року), то на залишок суми переплати зменште показники граф 4а і 4 форми № 1ДФ, сформованої за наступні звітні квартали.

Що загрожує за ігнор?

А якщо бухгалтер забув/проігнорував перерахунок ПДФО? Які санкції йому та підприємству за це можуть загрожувати?

Відповідальність за непроведення податковим агентом перерахунку сум доходів і сум податкової соціальної пільги чинним законодавством не передбачена.

АЛЕ! Ми все-таки наполегливо рекомендуємо вам його проводити. Адже проводячи перерахунок, ви, по суті, ще раз перевіряєте себе. І якщо ви проігнорували таку можливість, а податківці в ході перевірки виявили недоплату (переплату) за ПДФО через непроведений перерахунок, то «зустрічайте» штраф за подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з недостовірними відомостями або помилками у розмірі 510 (1020) грн. (п. 119.2 ПКУ).

Більше того, якщо була виявлена недоплата за ПДФО (недоїмка), то вона буде стягнута з підприємства із сплатою штрафу в загальному випадку у розмірі 25 % від суми недоплати (п. 127.1 ПКУ) і пені за увесь період прострочення (п. 129 ПКУ). А ось посадовцям підприємства за неутримання і неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті доходу фізичним особам згідно зі ст. 1634КпАП «світить» попередження або адмінштраф у загальному випадку в розмірі від 34 до 51 грн.

Перерахунок ПДФО на прикладі

Приклад. Робітниця прийнята на роботу з 1 березня 2018 року. У місяці прийняття на роботу вона подала роботодавцеві заяву і документи, що підтверджують її право на ПСП згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ (як матір двох дітей у віці до 18 років). У 2018 році розмір пільги для неї складає 1762 грн. (881 грн. х 2 дітей), а розмір граничного доходу, що надає право на її застосування, дорівнює 4940,00 грн. (2470 х 2 дітей).

Оклад робітниці складав у січні — липні — 3850,00 грн., у серпні — грудні 2018 року — 4900,00 грн. При цьому:

— у серпні робітниці нарахували премію у розмірі 1370,00 грн. Але при цьому основну зарплату за фактично відпрацьований час помилково розрахували виходячи зі «старого» окладу. Оскільки працівниця хворіла з 27.08.2018 р., то сума основної зарплати склала 2975,00 грн.;

— у вересні їй були нараховані лікарняні в сумі 1384,02 грн. (робітниця хворіла з 27.08.2018 р. по 06.09.2018 р.), у тому числі за дні хвороби у серпні — 629,10 грн. і за дні хвороби у вересні754,92 грн., а також донарахована основна зарплата за серпень 2018 року в сумі 811,36 грн. (3786,36 - 2975,00).

Результат проведення перерахунку по робітниці наведемо в таблиці на наступній сторінці.

Річний перерахунок ПДФО

Місяць

Факт

Перерахунок

Зарплата

ПСП

ПДФО

Уточнена зарплата

ПСП

ПДФО

Березень

3850,00

1762,00

375,84

3850,00

1762,00

375,84

Квітень

3850,00

1762,00

375,84

3850,00

1762,00

375,84

Травень

3850,00

1762,00

375,84

3850,00

1762,00

375,84

Червень

3850,00

1762,00

375,84

3850,00

1762,00

375,84

Липень

3850,00

1762,00

375,84

3850,00

1762,00

375,84

Серпень

4345,00*

1762,00

464,94

4974,10**

895,34

Вересень

6115,38***

1100,77

5486,28****

987,53

Жовтень

4900,00

1762,00

564,84

4900,00

1762,00

564,84

Листопад

4900,00

1762,00

564,84

4900,00

1762,00

564,84

Грудень

4900,00

1762,00

564,84

4900,00

1762,00

564,84

Разом

44410,38

х

5139,43

44410,38

х

5456,59

* 4345,00 (сума зарплати за серпень) = 2975,00 (основна зарплата) + 1370,00 (премія).

** Зробили розкидання лікарняних. Уточнена сума зарплати за серпень 4974,10 = 2975,00 (основна зарплата) + 1370,00 (премія) + 629,10 (лікарняні за серпень). Донараховану у вересні основну зарплату за серпень остаточно оподатковуємо у вересні! У серпневий дохід не включаємо!

** 6115,38 (сума зарплати за вересень) = 3920,00 (основна зарплата за вересень) + 1384,02 (загальна сума лікарняних за серпень — вересень) + 811,36 (донарахована основна зарплата за серпень).

**** Зробили розкидання лікарняних. Уточнена сума зарплати за вересень 5846,28 = 3920,00 (основна зарплата за вересень) + 754,92 (сума лікарняних за вересень) + 811,36 (донарахована основна зарплата за серпень).

У результаті перерахунку з робітниці потрібно доутримати ПДФО у сумі 317,16 грн. (5456,59 грн. - 5139,43 грн.).

Ця сума (317,16 грн.) не перевищує 20 % «чистого» доходу робітниці (867,03 грн. (4900,00 грн. - 564,84 грн.) х 20 % : 100 %. Отже, донарахований ПДФО буде утриманий у грудні в повному обсязі.

Припустимо, що зарплата на підприємстві виплачується своєчасно. Тоді в розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2018 року по цій робітниці з ознакою доходу «101» в графах 3 і 3а буде вказано 14700,00 грн. (4900,00 + 4900,00 + 4900,00), а в графах 4 і 4а — 2011,68 грн. (564,84 + 564,84 + 564,84 + 317,16).

висновки

  • Обов’язковий річний перерахунок ПДФО проводимо тільки по тих працівниках, які числяться у роботодавця станом на 31.12.2018 р.
  • Премії, доплати, надбавки, індексацію при перерахунку враховуємо в тих місяцях, в яких вони були фактично нараховані (у бухобліку).
  • Лікарняні, відпускні при перерахунку відносимо до тих місяців, за які вони були нараховані.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі