Теми статей
Обрати теми

Індексація: спробуємо уникнути?

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Про те, що таке індексація, як визначити «базовий» місяць і обчислити суму поточної індексації, читайте у статті на с. 7. Зараз пропонуємо вам розібратися іще з однією складовою індексації — індексаційною різницею. В яких випадках вона може з’явитися? А головне, як цьому запобігти?

Ви вже знаєте, що сума індексації може складатися з поточної індексації і індексації-різниці. З поточною розібралися. Право на неї в умовах інфляції в загальному випадку може виникнути на третій місяць після підвищення окладу. А для визначення суми поточної індексації бухгалтерові необхідно знати «базовий» місяць працівника і коефіцієнт індексації.

Коли ж може з’явитися індексація-різниця і чому вона дорівнює?

Індексація-різниця

Право на індексацію-різницю може виникнути у працівника в місяці підвищення окладу (тарифної ставки) за обійманою ним посадою. Пояснимо.

Припустимо, роботодавець підвищує оклади (тарифні ставки) за всіма посадами в січні 2018 року. Отже, січень 2018 року стає «базовим» місяцем для працівників, які обіймають такі посади. Тут усе зрозуміло. «Танцюємо» далі.

Якщо працівника прийняли на новостворену посаду, за якою до моменту підвищення окладів індексація не нараховувалася, усе просто. До наступного підвищення окладів сума його індексації (при виникненні у працівника права на неї) складатиметься тільки з поточної індексації.

А якщо на момент підвищення окладів (тарифних ставок) працівникові вже нараховували індексацію? Тоді вам треба в місяці підвищення окладу («базовому» місяці) порівняти суму зарплатного підвищення за конкретною посадою з належною сумою індексації за цією посадою. І тут можливі два варіанти розвитку подій.

Варіант 1. Розмір підвищення окладу (тарифної ставки) перевищує суму індексації, яка склалася в місяці такого підвищення. У цьому випадку індексація-різниця не визначається. Сума індексації працівника до наступного підвищення окладу (тарифної ставки) складатиметься тільки з поточної індексації.

Варіант 2. Розмір підвищення окладу (тарифної ставки) НЕ перевищує суму індексації, яка склалася в місяці такого підвищення. При такому розвитку подій у працівника з’являється право на індексацію-різницю вже в «базовому» місяці.

Індексація-різниця дорівнює різниці двох величин: (1) можливої індексації, що склалася в місяці підвищення окладу, і (2) розміру підвищення окладу (тарифної ставки)

Виплачувати індексацію-різницю в розмірі, визначеному в місяці підвищення окладів, необхідно до наступного підвищення окладів. Надалі в умовах інфляції (найшвидше — через 3 місяці) до суми індексації, яка була визначена в місяці підвищення окладів (індексація-різниця), додасться поточна індексація. І до наступного підвищення окладу (тарифної ставки) загальна сума індексації працівника складатиметься з індексації-різниці і поточної індексації.

Підіб’ємо підсумок сказаному. Індексація-різниця з’являється тільки тоді, коли оклад (тарифну ставку) підвищують на суму, яка менше суми можливої індексації, визначеної в місяці підвищення окладів.

Не хочете мучитися з індексацією-різницею? Підвищуйте оклади (тарифні ставки) так, щоб сума підвищення перекривала суму можливої індексації. Тоді вам доведеться «гратися» тільки з поточною індексацією.

Ну а для тих, кому все-таки доведеться мати справу з індексаційною різницею, розглянемо на прикладах, як її визначити.

Приклад — усьому голова

Визначаємо вперше.

Приклад 1. За грудень 2017 року працівник (повна зайнятість, місяць відпрацьований повністю) отримав зарплату в загальній сумі 3500,87 грн. (3300,00 грн. (оклад) + 200,87 (сума поточної індексації від «базового» місяця грудня 2016 року), індексації-різниці, доплат, надбавок, премій немає). У січні 2018 року оклад за обійманою працівником посадою був збільшений:

варіант 1 — на 300,00 грн. і склав 3600,00 грн.;

варіант 2 — на 200,00 грн. і склав 3500,00 грн.

Для варіанта 1. Визначаємо суму можливої індексації в січні 2018 року. Від «базового» місяця грудня 2016 року вона складе 200,87 грн. (див. табл. 3 на с. 10).

Сума підвищення окладу в січні 2018 року (300,00 грн.) перевищує суму можливої індексації, що визначається в місяці підвищення окладів — січні 2018 року (200,87 грн. — для «базового» місяця грудня 2016 року). Індексації-різниці не буде.

Новим «базовим» місяцем для працівника стає січень 2018 року. Три місяці спимо спокійно, індексацію не нараховуємо і тільки у квітні 2018 року в умовах інфляції у працівника може виникнути право на поточну індексацію.

Отже, повністю відпрацювавши січень 2018 року, працівник отримає зарплату в сумі 3600,00 грн.

Для варіанта 2. Сума можливої індексації в січні 2018 року (200,87 грн. від «базового» місяця грудня 2016 року) вища за суму підвищення окладу (200,00 грн.). Отже, роботодавцеві необхідно буде розрахувати індексацію-різницю:

200,87 - 200,00 = 0,87 (грн.).

За загальним правилом її необхідно буде нараховувати і виплачувати працівникові починаючи з місяця підвищення окладу (тобто з січня 2018 року) і до місяця наступного підвищення окладу.

Січень 2018 року стає для працівника «базовим». Поточну індексацію від «базового» місяця січня 2018 року обчислюємо за загальними правилами.

Зарплата працівника за січень складатиметься із:

— суми основної зарплати, розрахованої з окладу (3500,00 грн.);

— суми індексації-різниці — 0,87 грн.

Якщо була різниця.

Приклад 2. Зарплата працівника (повна зайнятість, місяць відпрацював повністю) в грудні 2017 року дорівнювала 3551,27 грн. (3300,00 грн. (оклад) + 200,87 грн. (поточна індексація від «базового» місяця грудня 2016 року) + 50,40 грн. (індексація-різниця), надбавок, доплат, премій немає).

У січні 2018 року оклад за обійманою працівником посадою був збільшений на 200,00 грн. і склав 3500,00 грн.

У січні 2018 року у працівника виникає загальна можлива сума індексації 251,27 грн., що складається із:

— суми поточної індексації від «базового» грудня 2016 року у розмірі 200,87 грн.;

— суми індексації-різниці у розмірі 50,40 грн. (виплачуваної з грудня 2016 року).

Сума підвищення окладу (200,00 грн.) в січні 2018 року менше, ніж сума можливої індексації (251,27 грн.). Отже, цього місяця працівникові буде нараховано індексацію-різницю в сумі 51,27 грн. (загальна сума можливої індексації (251,27 грн.), зменшена на суму підвищення окладу (200,00 грн.)).

Зарплата працівника за січень складатиметься із:

— суми основної зарплати, розрахованої з окладу (3500,00 грн.);

— суми індексації-різниці — 51,27 грн.

Січень 2018 року стає для працівника новим «базовим» для обчислення поточної індексації.

Погодинна оплата праці.

Приклад 3. Працівникові підприємства встановлена погодинна оплата праці. Нарахування зарплати здійснюють за фактично відпрацьований час згідно зі встановленою годинною тарифною ставкою. З 1 січня 2018 року його годинна тарифна ставка збільшилася з 30,00 до 30,50 грн./год. До цього ставка підвищувалась у травні 2016 року.

Норма робочого часу в грудні — 160 год, у січні 2018 року — 168 год. Основна зарплата працівника за грудень 2017 року дорівнює 4800,00 грн. (30,00 грн. х 160 год), за січень 2018 року — 5124,00 грн. (30,50 грн. х 168 год).

Передусім звернемо увагу, що незалежно від встановленої форми і системи оплати праці (погодинна або відрядна, за тарифними ставками або посадовими окладами) для індексації зарплати важливо, щоб порівняльні розрахунки здійснювалися в зіставних умовах.

Сума основної зарплати працівника з погодинною оплатою праці безпосередньо залежить від норми робочого часу, встановленої для такого працівника на відповідний місяць. У результаті цей «мінливий» з місяця на місяць показник не дає чітко визначити суму підвищення окладу з розрахунку на місяць. Як бути?

На думку Мінсоцполітики*, в такій ситуації

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 22, с. 33.

у порівняльних розрахунках з метою індексації можна використати дані про норму робочого часу, встановлену на місяць підвищення тарифної ставки

Розрахуємо суму основної зарплати працівника за місяць при нормі робочого часу, встановленій працівникові в січні 2018 року.

Місячна сума основної зарплати дорівнює:

— 5040,00 грн. (30,00 грн. х 168 год) — якщо годинна тарифна ставка — 30,00 грн.;

— 5124,00 грн. (30,50 грн. х 168 год) — якщо годинна тарифна ставка — 30,50 грн.

Таким чином, для працівника з погодинною оплатою праці сума підвищення зарплати в січні 2018 року складе:

5124,00 - 5040,00 = 84,00 (грн.).

Сума можливої індексації в січні 2018 року від «базового» травня 2016 року — 334,78 грн. (див. табл. 3 на с. 10).

Січнева сума підвищення зарплати (84,00 грн.) менше суми можливої індексації (334,78 грн.). Тобто вже в січні 2018 року у працівника з’являється право на індексацію-різницю в сумі:

334,78 - 84,00 = 250,78 (грн.).

Зарплата працівника за січень 2018 року складатиметься з:

— основної зарплати — 5124,00 грн.;

— індексації-різниці — 250,78 грн.

Січень 2018 року стає новим «базовим» місяцем для обчислення суми поточної індексації.

Після декрету.

Приклад 4. Працівниця перервала відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і вийшла на роботу з 1 січня 2018 року. До виходу у відпустку «базовим» для неї був серпень 2015 року. Індексація-різниця працівниці не нараховувалася.

У період відпустки в січні 2017 року за посадою працівниці був підвищений оклад з 3600,00 до 3800,00 грн. У цьому ж місяці (січні 2017 року) їй була визначена індексація-різниця у розмірі 16,00 грн. (фактично вона не нараховувалася, оскільки працівниця не працювала). Премій, доплат, надбавок немає.

Оскільки оклад працівниці останній раз підвищувався в січні 2017 року, то «базовим» буде цей місяць.

Від «базового» місяця (січня 2017 року) в місяці виходу на роботу (січні 2018 року) у працівниці виникає право на поточну індексацію у розмірі 179,72 грн. (див. табл. 3 на с. 10). При цьому у неї є право на індексацію-різницю у розмірі 16,00 грн.

У результаті зарплата працівниці за повністю відпрацьований січень 2018 року складатиметься з:

— основної зарплати — 3800,00 грн.;

— індексації-різниці — 16,00 грн.;

— поточної індексації — 179,72 грн.

З посади на посаду.

Приклад 5. Працівника підприємства з 01.01.2018 р. перевели з посади секретаря на посаду бухгалтера. За посадою секретаря «базовим» місяцем був вересень 2017 року, а за посадою бухгалтера останнє підвищення окладу відбулося у березні 2017 року. Причому до переведення (працюючи на посаді секретаря) працівник мав право на індексацію-різницю в сумі 72,81 грн.

Оклад за посадою бухгалтера складає 6000,00 грн. Премій, доплат, надбавок немає.

Пунктом 102 Порядку № 1078 визначено: для працівників, зокрема, переведених в іншу організацію, на іншу роботу в тій же організації, обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що йде за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник. Тобто для них орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за обійманою посадою, за якою індексуємо зарплату.

Важливо! Для переведених працівників Порядком № 1078 не передбачено збереження індексації-різниці (фіксованої індексації), яку вони отримували на попередній роботі (посаді). Водночас конкретне рішення з цього питання може прийматися підприємством самостійно в колективному договорі.

Тобто

якщо працівник до переведення мав право на індексацію-різницю, то після переведення він втрачає право на неї

Такий працівник матиме право тільки на поточну індексацію зарплати. А «базовим» для нього буде місяць останнього підвищення окладу за обійманою посадою.

У цій ситуації «базовим» для працівника стає березень 2017 року — місяць підвищення окладу за посадою бухгалтера. І не має значення, яка сума індексації була за попередньою посадою. При переведенні ніяких порівняльних розрахунків з метою визначення «долі» індексації (якщо інше спеціально не обумовлено в колективному або іншому локальному документі про оплату праці) не проводимо.

Втомили розрахунками? Тоді пропонуємо вам поговорити про те, як уникнути індексації.

Уникаємо індексації

У загальному випадку сума індексації працівника може складатися з поточної індексації і індексації-різниці.

Щоб не морочитися з індексацією-різницею, слід підвищувати оклади на суму, що перевищує суму можливої індексації. І проблема вирішена. Далі ви матимете справу тільки з поточною індексацією.

А чи можна уникнути необхідності розраховувати поточну індексацію? Так, можна. Пропонуємо вам два прості способи.

Перший — підвищуємо оклади (тарифні ставки) при виникненні права на індексацію.

Другий — підвищуємо оклади (тарифні ставки) через один-два місяці (до настання права на індексацію) на символічну суму.

Розглянемо переваги кожного з них.

Уникаємо першим способом.

Підвищуємо оклад при настанні права на індексацію.

Як ви вже знаєте, право на індексацію залежить і від щомісячних індексів інфляції, що публікуються Держстатом, і від результату перемножування цих індексів наростаючим підсумком. Причому починають перемножувати з місяця, що йде за місяцем останнього підвищення окладу (тарифної ставки). У місяці збільшення посадового окладу переглядають право на індексацію.

Право на індексацію може виникнути не раніше ніж на третій місяць після підвищення окладу

Тут усе залежить від того, в якому саме місяці індекс перевищить 103 %. Звичайно, якщо інфляція невелика або й зовсім дефляція, то право на поточну індексацію може виникнути пізніше.

Щоб уникнути індексації, вам необхідно в місяці настання права на індексацію підвищити оклади (тарифні ставки) на суму не нижче суми можливої індексації. Тим самим ви «обнулите» індексацію цього місяця, замінюючи її підвищенням окладу (тарифної ставки).

Приклад 6. Зарплата працівника в грудні 2017 року складала 4163,60 грн. (оклад — 4000 грн., індексація-різниця — 105,45 грн., поточна індексація від «базового» червня 2017 року — 58,15 грн.). Надбавок і доплат у працівника немає, щомісячні премії не передбачені.

У січні 2018 року у працівника виникає загальна можлива сума індексації — 163,60 грн., що складається з суми індексації-різниці (105,45 грн.) і поточної індексації від базового червня 2017 року (58,15 грн., див. табл. 3 на с. 10).

Щоб не проводити індексацію зарплати в січні 2018 року, працівникові, про якого йдеться в прикладі, в січні 2018 року слід підвищити оклад не менше ніж на 164 грн. (суму, що перевищує належну індексацію за січень 2018 року, округлену у більший бік).

При такому розвитку подій зарплата працівника за січень 2018 року складатиметься тільки з основної зарплати, обчисленої з окладу у розмірі 4164 грн.

Новим «базовим» місяцем для працівника стане січень 2018 року.

Уникаємо другим способом.

Підвищуємо оклад до настання права на індексацію.

У чому «фішка» цього способу. Як вже відзначалося вище, при будь-яких розкладах право на поточну індексацію може виникнути не раніше ніж на третій місяць після «базового» місяця. Якщо ж підвищувати працівникам оклади (тарифні ставки) до настання права на індексацію, наприклад, через місяць, то «базовий» місяць постійно «зсуватиметься», а право на індексацію так і не настане. Головне тут — «обнулити» індексацію, щоб прибрати індексацію-різницю (за наявності). А далі підвищуємо оклад до настання права на індексацію і спимо спокійно.

Зверніть увагу,

жодних обмежень за сумами підвищення окладу у такому разі не встановлено

Отже, сума підвищення окладу може скласти, наприклад, 1 грн. Проте ми все ж радимо підвищувати оклади (місячні тарифні ставки) на «красивіші» суми. Менше запитань буде від контролерів.

Приклад 7. Використовуючи умови прикладу 6, продовжимо. Роботодавець в січні 2018 року збільшив оклад працівника з 4000,00 до 4200,00 грн. і уникнув індексації в цьому місяці. Січень 2018 року став «базовим» місяцем для працівника.

З лютого 2018 року було вирішено для уникнення індексації збільшувати працівникам оклади (тарифні ставки) через один місяць на 30,00 грн.

Для працівника «базовим» місяцем є січень 2018 року. Отже, право на індексацію теоретично у нього може виникнути у квітні 2018 року.

У березні 2018 року (до настання права на індексацію) працівникові підвищують оклад на 30,00 грн. (до 4230,00 грн.). Березень стає «базовим» для працівника, а отже, право на індексацію відсовується на червень 2018 року. Але до настання цього права в травні 2018 року працівникові знову підвищать оклад на 30,00 грн. (до 4260,00 грн.). Травень стане для працівника «базовим», і знову все йде по колу…

Як бачимо, в цьому варіанті нам потрібно буде збільшити оклади (ставки) в якомусь із двох проміжних місяців, в яких індексація = 0 (див. табл. 2 на с. 9).

Важливо! Цей варіант уникнення індексації повністю законний. Збільшуючи оклади до настання права на індексацію, ви не порушуєте Закон про індексацію і Порядок № 1078 (ср. ). В усних роз’ясненнях фахівці Мінсоцполітики підтверджують це, але офіційних роз’яснень, ясна річ, не буде.

А поки ви обдумаєте, нараховувати індексацію чи уникати цього, давайте підіб’ємо підсумки.

висновки

  • Загальна сума індексації працівника може складатися з суми поточної індексації і індексації-різниці.
  • Право на індексацію-різницю виникає у працівника в місяці підвищення окладу за обійманою ним посадою, якщо сума підвищення окладу менше суми можливої індексації.
  • Виплачувати індексацію-різницю в розмірі, визначеному в місяці підвищення окладів, необхідно до наступного підвищення окладів.
  • На сьогодні ми пропонуємо два способи уникнення індексації. Перший — підвищувати оклади (тарифні ставки) при виникненні права на індексацію. Другий — підвищувати оклади (тарифні ставки) до настання права на індексацію (через один-два місяці).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі