Податки та бухгалтерський облік, січень, 2018/№ 06 спецвипуск

 • Річна фінзвітність: основні вимоги Ну ось і пролетіли новорічні свята. Ми зустріли 2018-й. Але не поспішають розпрощатися з попереднім роком бухгалтери. Адже традиційно початок нового року — це час для складання фінансової звітності за попередній рік. І, як завжди, ми зробимо все, щоб із цим відповідальним завданням ви впоралися легко й успішно.
  Перед вами наш щорічний «фінзвітний» спецвипуск. У ньому ми говоритимемо про те, які форми фінансової звітності, в які строки і кому необхідно подати за підсумками 2017 року, а також яка відповідальність загрожує, якщо цього не зробити. Крім того, в цьому номері представлений порядковий аналіз заповнення таких форм для підприємств, які керуються національними стандартами бухгалтерського обліку. При цьому йтиметься про всі форми фінансової звітності для юридичних осіб, що є представниками великого і середнього підприємництва, а також про скорочену фінзвітність, яку надають малі та мікропідприємства.
  Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова.
 • Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» наведена в додатку 1 до НП(С)БО 1. У Балансі підприємства відображають інформацію про активи, зобов’язання і власний капітал на звітну дату. Тобто Баланс показує фінансовий стан підприємства на кінець останнього дня звітного періоду (у нашому випадку — на 31 грудня 2017 року).
 • Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за формою № 2 наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період. Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і відповідність регістрів бухгалтерського обліку рядкам форми № 2 представлені вашій увазі в табл. 3.1.
 • Звіт про рух грошових коштів У цьому Звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які відносяться до різних видів діяльності, то ці суми у Звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.
 • Форма № 4 «Звіт про власний капітал» Звіт про власний капітал (форма № 4) наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1. Цей Звіт складають для надання користувачам фінансової звітності (про них див. на с. 3) інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У ньому вказують джерела поповнення власного капіталу, а також операції, в результаті здійснення яких власний капітал був зменшений. Крім того, структура форми № 4 дозволяє відстежити внутрішнє переміщення власного капіталу, наприклад його зміну, пов’язану з розподілом прибутку підприємства.
 • Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» Форма № 5 затверджена наказом № 302. У ній визначено мінімальний перелік показників, що підлягають розкриттю (розшифровці) в примітках до фінзвітності. Окрім цього, підприємства зобов’язані розкривати в примітках до річної фінансової звітності іншу інформацію, встановлену чинними П(С)БО (пп. 2 і 3 наказу № 302). Що це за інформація, див. у табл. 6.1.
 • Інформація за сегментами (форма № 6) Звіт «Інформація за сегментами» (форма № 6) є додатком до приміток до річної фінансової звітності. Його форму можна знайти в додатку 1 до П(С)БО 29. У цьому звіті розкривають інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.
 • Фінзвітність суб’єктів малого підприємництва З великими і середніми підприємствами розібралися. Тепер час узятися за фінзвітність «малюків»*. З ними все набагато простіше! Переконайтеся в цьому, ознайомившись з наступною статтею.
 • Перелік використаних документів
Перейти до номеру
 • № 09
 • № 08
 • № 07
 • № 05
 • № 04
 • № 03
 • № 01-02
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить