(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/9
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Січень , 2018/№ 06

Річна фінзвітність: основні вимоги

http://tinyurl.com/y6j8cznr
Ну ось і пролетіли новорічні свята. Ми зустріли 2018-й. Але не поспішають розпрощатися з попереднім роком бухгалтери. Адже традиційно початок нового року — це час для складання фінансової звітності за попередній рік. І, як завжди, ми зробимо все, щоб із цим відповідальним завданням ви впоралися легко й успішно.
Перед вами наш щорічний «фінзвітний» спецвипуск. У ньому ми говоритимемо про те, які форми фінансової звітності, в які строки і кому необхідно подати за підсумками 2017 року, а також яка відповідальність загрожує, якщо цього не зробити. Крім того, в цьому номері представлений порядковий аналіз заповнення таких форм для підприємств, які керуються національними стандартами бухгалтерського обліку. При цьому йтиметься про всі форми фінансової звітності для юридичних осіб, що є представниками великого і середнього підприємництва, а також про скорочену фінзвітність, яку надають малі та мікропідприємства.
Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова.

Перш, ніж приступити до безпосереднього заповнення форм фінансової звітності, необхідно розібратися з основними вимогами до її складання і подання. І ми вам зараз у цьому допоможемо! Зокрема, ви дізнаєтеся, хто, куди і в які строки подає фінансову звітність, яким є «фінзвітний комплект» для різних суб’єктів підприємництва і які основні вимоги до складання фінзвітності пред’являє законодавство.

При цьому зверніть увагу: з 01.01.2018 р. в Закон № 996 були внесені зміни стосовно правил складання і подання фінансової звітності. Детально про вказані зміни див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 89, с. 4. Проте вважаємо, що при заповненні форм фінзвітності за 2017 рік необхідно керуватися «старими» правилами, що діяли до вказаної дати. На них ми й орієнтуватимемося в цьому номері.

1.1. Хто і кому подає фінансову звітність

Почнемо з «фінзвітнозобов’язаних». Тобто з’ясуємо, кого законодавство зобов’язує складати і подавати фінансову звітність. Так, фінзвітність за 2017 рік повинні подати (ст. 2 Закону № 996*, п. 1 Порядку № 419):

* Тут і далі ми посилаємося на норми Закону № 996 у редакції, що діяла до 01.01.2018 р.

— усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності**.

** У цьому спецвипуску порядок складання і подання фінансової звітності представництвами іноземних суб’єктів господарювання та бюджетними установами ми не розглядаємо.

Приписи абзацу другого п. 2 Порядку № 419 свідчать, що фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність складають відповідно до:

— національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО)

або

— міжнародних стандартів фінансової звітності* (далі — МСФЗ).

* Питання складання звітності за МСФЗ у цьому спецвипуску не висвітлені.

Причому окремих суб’єктів господарювання законодавство зобов’язує складати фінзвітність відповідно до міжнародних стандартів. Що стосується складання фінансової звітності за 2017 рік, то МСФЗ повинні керуватися (п. 2 Порядку № 419):

— публічні акціонерні товариства;

— банки;

— страховики;

— кредитні спілки;

— підприємства, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (розд. 64 КВЕД ДК 009:2010);

— підприємства, що здійснюють діяльність з недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

— підприємства, що здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розд. 64 КВЕД ДК 009:2010).

Крім того, складати фінансову звітність за МСФЗ підприємства можуть за самостійним рішенням (ч. 3 ст. 121 Закону № 996).

Усі інші юридичні особи складають фінансову звітність відповідно до національних П(С)БО

Зазначимо, що для фінзвітності за 2018 рік діятиме ширший перелік «МСФЗ-зобов’язаних», установлений оновленою ст. 121 Закону № 996 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 89, с. 4).

Суб’єкти господарювання, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, повинні скласти і подати консолідовану фінансову звітність за 2017 рік (ч. 1 ст. 12 Закону № 996).

Об’єднання підприємств, окрім власної звітності, зобов’язані подати зведену фінансову звітність за 2017 рік. До неї включають інформацію за всіма підприємствами, які входять до складу об’єднань, якщо це передбачено установчими документами таких об’єднань відповідно до законодавства (ч. 3 ст. 12 Закону № 996).

А кому ж підприємства повинні подавати фінансову звітність? Відповідь на це запитання «знають» ст. 14 Закону № 996 і п. 2 Порядку № 419.

Так, річну фінансову звітність підприємства зобов’язані подати:

— органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

— органам виконавчої влади та іншим користувачам згідно із законодавством (зокрема, органам державної статистики).

Крім того, відповідно до п. 46.2 ПКУ і п. 2 Порядку № 419 платники податку на прибуток повинні подавати квартальну або річну фінансову звітність до органу ДФСУ разом з відповідною декларацією із цього податку. Роблять це в порядку, передбаченому для подання податкової декларації. При цьому повинні враховуватися вимоги ст. 137 ПКУ.

Фінзвітність фіскалам зобов’язані подати і неприбуткові підприємства, установи й організації.

Причому нині фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

На це вказує абзац другий п. 46.2 ПКУ.

А ось єдиноподатникам груп 3 і 4 подавати фінансову звітність до органів ДФСУ не потрібно.

1.2. Звітний період і строки подання

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік* (ч. 1 ст. 13 Закону № 996).

* Водночас усі підприємства (за винятком суб’єктів мікропідприємництва) зобов’язані щокварталу подавати проміжну фінансову звітність. Її складають наростаючим підсумком з початку звітного року.

Особливі правила встановлено для новостворених підприємств. Так, перший звітний період у них може бути менше 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону № 996). Тобто згідно з цією нормою підприємства, які були зареєстровані в період з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року, річну фінансову звітність за цей період можуть не подавати. Перший звітний період для них буде з дати реєстрації по 31 грудня 2018 року.

Проте це правило не можна застосувати стосовно подання фінзвітності до органів ДФСУ разом з декларацією з податку на прибуток. Річ у тому, що згідно з п.п. 137.4.2 ПКУ перший податковий (звітний) період для новостворених підприємств розпочинається з дати, на яку припадає початок обліку суб’єкта господарювання як платника податку, і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, в якому відбулася постановка на облік. І новоутворені підприємства вперше повинні відзвітувати з податку на прибуток саме за такий період.

Причому, як сказано в листі Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779, разом з декларацією з податку на прибуток такий платник податків повинен подати і фінансову звітність за цей же період.

Врахуйте також, що платники податку на прибуток — виробники сільгосппродукції, які обрали річний податковий (звітний) період згідно з п.п. 137.4.1 ПКУ, складають і подають з відповідною податковою декларацією фінзвітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік і за перше півріччя поточного звітного року (абзац третій п. 46.2 ПКУ).

Дуже важливо знати строки подання річної фінансової звітності. Їх установлює Порядок № 419. Ви можете побачити ці строки на рис. 1.1.

Зверніть увагу: якщо граничний строк подання фінзвітності припадає на неробочий день, такий строк переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419).

Платники податку на прибуток подають річну фінансову звітність до органів ДФСУ у строки, передбачені для подання декларації із цього податку (абзац другий п. 5 Порядку № 419).

Зверніть увагу: законодавство встановлює різні строки подання фінансової звітності податківцям і в органи статистики:

— в статистику — не пізніше 28 лютого;

— у фіскальний орган — у строки, передбачені для подання декларації, тобто за 2017 рік не пізніше 1 березня** (див. табл. 1.2 на с. 6).

** Завдяки Закону № 2245 річну декларацію з податку на прибуток квартальні платники тепер подаватимуть протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

При цьому в разі подання фінзвітності в електронному вигляді окремо відзвітувати перед податківцями не вийде, оскільки подану звітність «бачать» і органи статистики.

А отже, подати річну фінансову звітність потрібно не пізніше 28 лютого, тобто раніше граничного строку подання декларації з податку на прибуток (1 березня).

Датою подання фінансової звітності вважають день її фактичної передачі за призначенням.

Якщо фінансова звітність направляється поштою, то такою датою вважають дату отримання адресатом, указану на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата (п. 4 Порядку № 419).

1.3. Склад річної фінансової звітності

Фінансова звітність може бути повною і скороченою.

Повну фінзвітність подають усі підприємства, окрім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності і суб’єктів малого підприємництва. Її склад визначений п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 установлена скорочена за показниками фінансова звітність* (ч. 3 ст. 11 Закону № 996, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). Причому окремі підприємства з числа суб’єктів малого підприємництва мають право складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Це:

* Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону № 996 право подавати скорочену фінзвітність має бути надане також неприбутковим підприємствам, установам та організаціям. Проте відповідні зміни в П(С)БО 25 внесені не були (див. розділ 8 на с. 105).

— суб’єкти мікропідприємництва;

— юрособи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства. Такими нині є юрособи-єдиноподатники групи 3 (п. 44.2 ПКУ).

Форму і порядок складання Спрощеного фінансового звіту містить той же П(С)БО 25.

Як бачите, склад фінзвітності залежить від того, належить підприємство до суб’єктів великого, середнього, малого чи мікропідприємництва. Тому важливо розуміти, які підприємства підпадають під ту чи іншу категорію. Критерії розмежування встановлює ч. 3 ст. 55 ГКУ. Ми наведемо їх у табл. 1.1 (див. с. 6).

При цьому врахуйте: з 01.01.2018 р. для цілей Закону № 996 введено нові критерії належності юросіб (крім бюджетних установ) до мікро-, малих, середніх і великих підприємств. Детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 89, с. 4. Проте вважаємо, що при поданні річної фінансової звітності за 2017 рік необхідно керуватися «старими» критеріями, встановленими ст. 55 ГКУ, а вже при складанні фінзвітності за 2018 рік орієнтуватися на нові.

Таблиця 1.1. Класифікація підприємств для складання фінзвітності-2017

Суб’єкт господарювання

Середня кількість працівників* за календарний рік

Річний дохід від будь-якої діяльності

Суб’єкт великого підприємництва

Перевищує 250 осіб

Перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро**

Суб’єкт середнього підприємництва

Від 50 до 250 осіб

Становить суму, еквівалентну від 10 до 50 млн євро**

Суб’єкт малого підприємництва

Не перевищує 50 осіб

Не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро**

Суб’єкт мікропідприємництва***

Не перевищує 10 осіб

Не перевищує суми, еквівалентної 2 млн євро**

* Для розрахунку цього показника необхідно використовувати Інструкцію № 286. Детальніше див. спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 58, с. 16.

** За середньорічним курсом НБУ. Його можна визначити за формулою, наведеною в листі НБУ від 22.03.2004 р. № 13-410/1390, але простіше використовувати вже розраховану величину з офіційного сайту НБУ (www.bank.gov.ua/files/Exchange r.xls).

*** Зазначимо, що суб’єкти мікропідприємництва входять до складу суб’єктів малого підприємництва. Тому якщо законодавчими актами для них не передбачено особливих правил складання і подання звітності, то до них необхідно застосовувати правила, встановлені для суб’єктів малого підприємництва.

У табл. 1.2 наведемо склад фінансової звітності за 2017 рік і строки її подання до органів ДФСУ і статистики для різних суб’єктів господарювання.

Таблиця 1.2. Склад і строки подання річної фінансової звітності

Суб’єкти підприємництва

Склад річної фінансової звітності відповідно до П(С)БО

Строк подання до органів:

ДФСУ (разом з відповідною декларацією)

статистики

1. Платники податку на прибуток

Суб’єкти великого і середнього підприємництва

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або

форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

«Звичайні» платники податків — не пізніше 1 березня* 2018 року.

Сільгоспвиробники** — не пізніше 29 серпня 2018 року

Не пізніше 28 лютого 2018 року

Суб’єкти малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва)

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

«Звичайні» платники податків — не пізніше 1 березня* 2018 року.

Сільгоспвиробники** — не пізніше 29 серпня 2018 року

Не пізніше 28 лютого 2018 року

Суб’єкти мікропідприємництва

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

* Згідно зі змінами, внесеними до ПКУ Законом № 2245, і квартальні, і річні платники податку на прибуток річну декларацію з цього податку зобов’язані подавати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року (п. 46.2, пп. 49.18.3 і 49.18.6 ПКУ).

** Маються на увазі виробники сільськогосподарської продукції, визначені п.п. 137.4.1 ПКУ, які обрали річний податковий період, що розпочинається з 1 липня 2017 року і закінчується 30 червня 2018 року.

2. Платники єдиного податку

Єдиноподатники групи 3 — суб’єкти малого (у тому числі мікро-) підприємництва

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 28 лютого 2018 року

Єдиноподатники групи 4 — суб’єкти мікропідприємництва

Єдиноподатники групи 4 — суб’єкти малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва)

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Єдиноподатники груп 3 і 4, що не відповідають критеріям суб’єкта малого підприємництва

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності» «Інформація за сегментами»

Не пізніше 28 лютого 2018 року

1.4. Вимоги до складання фінансової звітності

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття ними рішень повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства (п. 4 розд. І НП(С)БО 1). Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується виключно на даних бухгалтерського обліку і має бути тотожною даним аналітичного і синтетичного обліку.

Давайте згадаємо основні принципи і правила підготовки фінзвітності.

1. Фінансову звітність складають у грошовій одиниці України — гривні (ст. 5 Закону № 996). До речі, це стосується і підприємств, що застосовують МСФЗ (див. лист Мінфіну від 17.12.2013 р. № 31-08410-07-10/36519).

2. Великі і середні суб’єкти підприємництва заповнюють форми фінансової звітності в тисячах гривень без десяткових знаків. Виняток — розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» форми № 2. Його складають у гривнях з копійками.

Фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва (форми № 1-м і № 2-м, а також № 1-мс і № 2-мс) складають у тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 розд. I П(С)БО 25).

3. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводять у дужках (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1).

4. При складанні фінансової звітності неприпустимо згортати статті активів і зобов’язань, доходів і витрат, окрім випадків, передбачених відповідними П(С)БО або МСФЗ (п. 3 розд. IV НП(С)БО 1, п. 6 розд. I П(С)БО 25).

5. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття. Виняток — випадки, коли така інформація була в попередньому звітному періоді (п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1). Проте, на наш погляд, не буде помилкою вказувати у фінзвітності всі передбачені в ній рядки (у тому числі і ті, що не містять показників), а за відсутності показників ставити в них прочерки.

Крім того, при складанні повноформатної фінансової звітності

можна додавати статті зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1

Але майте на увазі, що стаття в цьому випадку повинна відповідати таким критеріям:

— інформація є суттєвою;

— оцінка статті може бути достовірно визначена.

6. Показники річної фінансової звітності підтверджують результатами заздалегідь проведеної інвентаризації активів і зобов’язань (ст. 10 Закону № 996 і п. 12 Порядку № 419). Про правила проведення річної інвентаризації активів і зобов’язань підприємства ви можете прочитати в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 93; 2016, № 90; 2017, № 98.

7. До фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства (п. 6 розд. ІІ НП(С)БО 1).

8. Фінансова звітність має бути підписана керівником і бухгалтером підприємства (ч. 1 ст. 11 Закону № 996).

1.5. Відповідальність за порушення порядку подання фінзвітності

Розумного бухгалтера завжди цікавлять питання відповідальності, пов’язані з його роботою. А чи передбачена вона за порушення порядку подання фінзвітності?

Як ми говорили раніше, обов’язок з подання фінзвітності поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України. Неподання фінансової звітності загрожує, передусім, адміністративною відповідальністю, що застосовується до посадових осіб підприємств відповідно до КУпАП.

Про те, яка саме, розповість табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Адміністративна відповідальність

№ з/п

Вид правопорушення

Штрафні санкції

Норма КУпАП

1

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей

Штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг)

(від 136 до 255 грн.)

Ч. 1 ст. 1642

2

Вчинення дій, перелічених у ряд. 1 цієї таблиці, особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких правопорушень

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг

(від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 1642

Штрафи, вказані в рядках 1 і 2 таблиці, застосовують виключно до підприємств, пов’язаних з бюджетними коштами, оскільки каральними функціями в цьому випадку наділені органи Держаудитслужби (ст. 2341 КУпАП). А вони мають право складати протоколи про адмінправопорушення тільки стосовно підконтрольних установ і суб’єктів господарювання.

3

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання недостовірних відомостей, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку

Штраф у розмірі від 10 до 15 нмдг

(від 170 до 255 грн.)

Ч. 1 ст. 1863

4

Дії, перелічені в ряд. 3 цієї таблиці, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення

Штраф у розмірі від 15 до 25 нмдг

(від 255 до 425 грн.)

Ч. 2 ст. 1863

Штрафи, вказані в рядках 3 і 4 таблиці, застосовують за неподання фінзвітності органам статистики (див. лист Держкомстату від 01.11.2001 р. № 16-1-67).

А чи загрожує якась відповідальність за неподання фінзвітності до органів ДФСУ платником податку на прибуток або неприбутківцем?

Адміністративну відповідальність у загальному випадку застосувати неможливо. Адже штрафи, встановлені ст. 1642 КУпАП, як було сказано, накладають тільки на посадових осіб суб’єктів господарювання, що фінансуються з бюджету. Органи ДФСУ притягати до відповідальності на підставі цієї статті не мають права (див. УПК № 1046 і роз’яснення з підкатегорії 102.25 БЗ). А відповідальність, передбачена ст. 1863 КУпАП, і зовсім стосується тільки неподання фінзвітності в органи статистики.

Але! Як ми вже говорили, на сьогодні фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною (абзац другий п. 46.2 ПКУ). У разі неподання до органу ДФСУ фінзвітності податкова звітність не визнається податковою декларацією. У зв’язку із цим доходимо висновку, що

неподання фінансової звітності до органу ДФСУ разом з декларацією з податку на прибуток загрожує накладенням штрафу, встановленого п. 120.1 ПКУ

Це, власне, підтверджують і податківці у своїй консультації, наведеній у підкатегорії 102.25 БЗ. Розмір штрафу при цьому складає 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а в разі здійснення тих самих дій платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке порушення, — 1020 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання.

висновки

 • Підприємства зобов’язані подати органам державної статистики річну фінансову звітність за 2017 рік не пізніше 28 лютого 2018 року.
 • Платники податку на прибуток повинні подати фінансову звітність до органу ДФСУ разом з декларацією із цього податку.
 • Суб’єкти малого підприємництва складають і подають скорочену за показниками фінансову звітність.
 • Показники річної фінансової звітності підтверджують результатами заздалегідь проведеної інвентаризації активів і зобов’язань.
 • Неподання фінансової звітності до органу статистики і органів ДФСУ загрожує накладенням адміністративних і фінансових санкцій відповідно.
Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
річна фінзвітність, основні вимоги, складання фінзвітності, подання фінзвітності, звітний період, строки подання, адміністративна відповідальність, фінансові санкції додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті