Добровільна сплата ЄСВ

В обраному У обране
Друк
Кепіна Світлана, начальник Управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФСУ
Податки & бухоблік Червень, 2018/№ 51
Останнім часом тема добровільної сплати ЄСВ набирає популярності. Причина тому — підвищення мінімальної межі страхового стажу для отримання особою права на пенсію за віком. «Купити» страховий стаж, якого бракує, можна на підставі договору про добровільну сплату. У сьогоднішній статті ви знайдете добірку відповідей на популярні запитання, пов’язані з добровільним страхуванням.

Право

Хто має право на добровільну сплату ЄСВ? Куди звертатися особі, яка бажає стати «добровольцем»?

Коло громадян, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, визначено ч. 1 ст. 10 Закону № 2464. Це:

— члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

— особи (у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ), щодо яких одночасно виконуються три умови, перелічені далі. Вони:

по-перше, досягли 16-річного віку;

по-друге, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-страхувальниками;

по-третє, не є платниками ЄСВ як фізособи-підприємці чи як незалежні професіонали або як члени фермерського господарства.

Якщо особа відповідає наведеним вимогам і бажає добровільно сплачувати ЄСВ, то вона звертається до податкового органу за місцем проживання з таким пакетом документів:

1) заявою про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування або одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі — заява). Її форму наведено в додатку 3 до Інструкції № 449;

2) копією трудової книжки (за наявності);

3) копією документа, який засвідчує особу.

Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві (п.п. 5 п. 1 розд. V Інструкції № 449).

Після перевірки відомостей, викладених у заяві, але не пізніше 30 календарних днів з дня її отримання, податковий орган укладає:

договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — договір про добровільну участь), якщо особа у заяві зробила відмітку про бажання взяти участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Типову форму цього договору наведено в додатку 4 до Інструкції № 449;

або

договір про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі — договір про одноразову сплату) за типовою формою з додатка 5 до Інструкції № 449, якщо згідно із заявою особа хоче одноразово сплатити ЄСВ за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соцстрахуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

Відмовити (,) не можна (,) укласти

Чи може податковий орган відмовити в укладенні договору про добровільну участь (договору про одноразову сплату)?

Так, може. Підстави для відмови перелічено в ч. 7 ст. 10 Закону № 2464 та п.п. 2 п. 2 розд. V Інструкції № 449. Так, податковий орган має право відмовити в укладенні договору, якщо особа:

— підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

— не входить до кола осіб, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, тобто не відповідає вимогам, визначеним ч. 1 ст. 10 Закону № 2464 (див. перше запитання цієї статті);

— надала неповні або недостовірні відомості;

— раніше уклала договір про добровільну участь, дію якого не припинено або за яким не виконано передбачені договором умови;

— бажає укласти договір на строк менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Наведений перелік підстав для відмови в укладенні договору є вичерпним.

Договір про добровільну участь

Планую укласти договір про добровільну участь. Який мінімальний строк дії такого договору? У якій сумі і в які строки потрібно буде сплачувати ЄСВ? Чи слід буде звітувати про сплачені внески?

Розпочнемо з першого запитання. Мінімальний строк, на який можна укласти договір про добровільну участь, дорівнює одному року.

ЄСВ за таким договором сплачують щомісяця до 20-го числа місяця, що настає за місяцем, за який сплачується внесок.

Сума внеску, за кожен місяць дії договору, не може бути:

— менше мінімального страхового внеску* (сьогодні — не менше 819,06 грн. (3723 грн. х 22 % : 100 %) за кожен місяць);

* Його величина дорівнює добутку мінімального розміру заробітної плати та ставки ЄСВ (22 %).

— більше максимального розміру ЄСВ** (сьогодні — не більше 12285,90 грн. (3723 грн. х 15 х 22 % : 100 %) за кожен місяць).

** Дорівнює добутку максимальної величини бази нарахування ЄСВ та ставки ЄСВ. При цьому максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам прожитмінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Переходимо до звітності. Про суми ЄСВ, передбачені договором про добровільну участь, необхідно відзвітувати до податкового органу протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії такого договору. Тобто звітний період дорівнює періоду дії договору про добровільну участь (п. 5 розд. III Порядку № 435).

Форму Звіту (форма № Д6) наведено в додатку 6 до Порядку № 435. У Звіті «добровольці» заповнюють титульний аркуш і таблицю 1, проставляючи код категорії застрахованої особи «16». Якщо Звіт подається за кілька років одночасно (строк дії договору перевищував календарний рік), то формується один титульний аркуш і окремо за кожен рік таблиця 1.

Зверніть увагу! Якщо договір про добровільну участь буде розірвано достроково, сплачені суми ЄСВ не повертаються.

Водночас за умови подання Звіту за формою № Д6 період, за який було сплачено ЄСВ, увійде до страхового стажу.

Договір про одноразову сплату

В якій сумі та в які строки потрібно буде сплатити ЄСВ особі, яка уклала договір про одноразову сплату у зв’язку з нестачею страхового стажу?

Дійсно, особа, якій бракує необхідного страхового стажу, може укласти договір про одноразову сплату ЄСВ за попередній період, в якому вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Такий договір набере чинності з дня його підписання і діятиме 10 календарних днів.

Сплатити ЄСВ за договором про одноразову сплату необхідно однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту його підписання. При цьому сума ЄСВ за кожен місяць періоду, за який сплачується внесок, не може бути:

— менше мінімального страхового внеску на дату укладення договору, помноженого на коефіцієнт 2 (сьогодні — не менше ніж 1638,12 грн. (819,06 грн. х 2) за кожен місяць);

— більше суми ЄСВ, обчисленої виходячи з максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої на дату укладення договору (сьогодні — не більше ніж 12285,90 грн. за кожен місяць).

Важливо! Для того щоб період, за який було сплачено ЄСВ, увійшов до страхового стажу, особі, яка здійснила таку сплату, необхідно буде протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору про одноразову сплату сформувати і подати до податкового органу Звіт № Д6 (див. додаток 6 до Порядку № 435).

При цьому звітним періодом буде період, за який одноразово сплачено ЄСВ.

Якщо для пенсії бракує стажу

Працівниця підприємства планувала оформити пенсію. Проте виявилося, що до необхідного страхового стажу їй не вистачає кілька місяців. Чи може вона укласти договір про одноразову сплату?

Право на добровільну сплату мають особи старше 16 років, які не перебувають у трудових відносинах та не підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню (абзац п’ятий ч. 1 ст. 10 Закону № 2464).

Отже, у період роботи на підприємстві працівниця не зможе укласти договір про одноразову сплату, оскільки перебуває в трудових відносинах і є застрахованою особою.

Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у неї виникне тільки після того, як вона звільниться з роботи.

Підприємництво та неповна зайнятість

Чи може особа укласти договір про одноразову сплату за окремі (збиткові) місяці роботи підприємцем на загальній системі оподаткування у 2008 році, за які не було сплачено пенсійний внесок.

Чи можна на підставі такого договору доплатити ЄСВ за місяці роботи за трудовим договором на умовах неповного робочого часу (2013 рік), щоб «дотягнути» суму внеску до розміру мінімального страхового внеску (щоб місяці увійшли до страхового стажу як повні)?

Частиною 5 ст. 10 Закону № 2464 передбачена одноразова сплата ЄСВ за попередні періоди, в які особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

У 2008 році, перебуваючи на загальній системі оподаткування, підприємець був застрахованою особою для цілей Закону № 1058 (підлягав загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню). Отже, укласти договір про одноразову сплату за збиткові місяці 2008 року він не зможе.

Що стосується доплати до рівня мінімального страхового внеску за попередні періоди на підставі окремого договору, то вона Законом № 2464 не передбачена. Проте таку можливість особі надає Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (ср. 025069200). Він дозволяє провести доплату до суми страхових внесків так, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менша мінімального страхового внеску. Порядок здійснення цієї доплати визначено розд. 15 Інструкції № 21-1.

Документи статті

 • Закон № 2464 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.
 • Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.
 • Інструкція № 21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.
 • Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.
 • Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

  Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

  Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

  Як відключити
  Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

  © Factor.Media, 1995 -
  Всі права захищені

  Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

  Ознайомитись з договором-офертою

  Приєднуйтесь
  Адреса
  м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
  Powered by
  Factor Web Solutions
  Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
  Закрити
  icon-block
  Заважає реклама?
  Ви маєте можливість її відключити!
  Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
  Вимкнути на 10 секунд