Рятуємо регліміт екс-спецрежимників

В обраному У обране
Друк
Бобро Анатолій, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2018/№ 21
Для багатьох у пам’яті горезвісна зміна податківцями алгоритму розрахунку реєстраційного ліміту (РЛ), а саме порядку визначення показника ΣПеревищ. Після цього в аграріїв зменшився розмір РЛ. Причина такого зменшення криється в тому, що аграрії в період дії спецрежиму з ПДВ (до 31.12.2016 р.) неправильно нумерували податкові накладні — неправильно визначали їх спецрежимний статус. Щоб мінімізувати вплив таких помилок на розрахунок РЛ, ДФСУ дозволила виправити допущені помилки в номерах таких податкових накладних. Такий дозвіл був наданий листом ДФСУ від 28.11.2017 р. № 32659/7/99-99-15-03-02-17. Водночас, на такі корективи було відведено обмаль часу (лише два тижні). Через що не всі зуміли скористатися цим шансом і врятувати свій РЛ. Тому листом від 26.02.2018 р. № 5715/7/99-99-15-03-02-17 (далі — лист № 5715) ДФСУ дала аграріям удруге шанс урятувати РЛ. Про те, як цього разу аграрії будуть його рятувати, читайте далі.

Кого стосується

Запропонований податківцями порядок дій стосується сільгосптоваровиробників — колишніх суб’єктів спецрежиму оподаткування ПДВ.

Як зазначено в листі № 5715, враховуючи численні прохання платників податків та наявність значної кількості не виправлених платниками помилок, ДФСУ встановлює новий (додатковий) термін для подання екс-спецрежимниками інформації для перерахунку РЛ в СЕА ПДВ та нагадує перелік дій, які необхідно здійснити для їх виправлення.

Отже, ДФСУ «почула глас народу» й пішла йому назустріч.

Неважко помітити, що зазначені в преамбулі два листи податківців є «близнюками», хоча й народжені з тримісячною різницею.

Що ревізувати

Щоб виявити, які податкові накладні (ПН) і розрахунки коригування (РК) до них вплинули на РЛ, аграріям мають проаналізувати правила заповнення ПН/РК, складених до 31.12.2017 р. А саме слід звернути увагу на те, чи правильно заповнили номер ПН/РК — чи зазначили (не зазначили) у номері ПН/РК, ознаки їх належності до спецрежиму (код «2» або код «3» після першого знаку дробу в номері ПН). При цьому податківці радять враховувати всі ПН/РК, складені в межах здійснення відповідної господарської операції.

Важливо! ДФСУ наполягає на повній ревізії — аналізуватися мають всі (!) ПН/РК, тобто як спеціальної, так і іншої (неспеціальної) діяльності.

Як оформлювати результати

Щоб врятувати РЛ, аграрій має виявити проблемну ПН/РК і потім її «вилікувати». А саме він має зробити так, щоб номер такої ПН/РК відповідав її суті (а саме номер ПН/РК має підтверджувати ознаку належності ПН/РК до спецрежиму або навпаки). Для цього аграрій має скласти та подати до ДФС (зареєструвати у ЄРПН) окремий документ.

Таким документом є Повідомлення-РК.

Для його складання використовується чинна на сьогодні форма Додатка 2 до ПН, тобто, по суті, це звичайний РК, який заповнений в особливому порядку.

Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється із застосуванням механізму, що використовується для направлення РК на реєстрацію в ЄРПН, тобто в загальному порядку.

Сортуємо ПН/РК

Податківці наголошують, що складати Повідомлення-РК можна не щодо всіх ПН, у яких допущено помилку в номері ПН/РК, а лише щодо тих, які виповідають таким критеріям:

1) дата складання ПН припадає на період з 01.07.2015 р. по 31.12.2016 р.;

2) дата реєстрації ПН в ЄРПН — не пізніше 15.01.2017 р.;

3) сума ПДВ, зазначена в таких ПН, відображена в розділі I «Податкові зобов’язання» податкових декларацій з ПДВ, які були подані в межах спецрежиму (декларації за формами 0121 — 0123 та 0130) або за якими здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110);

4) сума податку, зазначена в таких ПН, відображена в розділі I «Податкові зобов’язання» Додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до спецдекларації за формами 0121 — 0123 та 0130 або до загальної декларації за формою 0110;

5) ПН були включені до складу податкових зобов’язань того звітного періоду, на який припадає дата їх складання (незалежно від дати реєстрації таких ПН в ЄРПН).

Отже, якщо ваша ПН відповідає таким критеріям, то ви можете скористатися пропозицією контролерів і виправити розмір свого РЛ.

Встигніть вчасно: час обмежено

Пам’ятайте! Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється платниками податку лише в період з 27.02.2018 р. по 19.03.2018 р. включно. Тобто в аграрія не так уже й багато часу, щоб виправити раніше допущену помилку. Тому не відкладайте цю дію в довгий ящик.

Інформація від ДФС щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана платникам після закінчення терміну їх прийняття (після 19.03.2018 р.). При цьому на це не може вплинути дата подання Повідомлення-РК до ДФС.

Воно і не дивно, оскільки податківцям потрібен час на опрацювання поданих Повідомлень-РК та з'ясування, чи відповідають вони певним вимогам і стосуються поданих раніше ПН/РК та податкової звітності.

Тобто квитанції з інформацією про прийняття Повідомлень-РК або про відмову в їх прийнятті із зазначенням причин відмови чекайте тільки після 19.03.2018 р.

Причини відмови

У прийнятті Повідомлення-РК може бути відмовлено у разі, якщо таке Повідомлення-РК:

—містить будь-яку іншу інформацію, ніж та, що передбачена листом № 5715;

—складено до ПН, яка відображена в податковій звітності (декларації та Додатку Д5) за звітний період, який не відповідає даті складання такої ПН;

—складено до ПН, яка не відображена в податковій звітності (декларації та/або Додатку Д5).

Крім того, причиною відмови може бути недотримання особливостей складання Повідомлення-РК, перерахованих у пунктах «Виправлення ситуації 1 (2 або 3)» листа № 5715. Про ці особливості поговоримо далі.

Особливості складання Повідомлення-РК

Ситуація 1. У зареєстрованій в ЄРПН ПН, складеній за операціями з постачання сільгосптоварів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій ст. 209 ПКУ, крім п. 209.18 ПКУ), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» після першого знака дробу в номері ПН) або такий код вказано після другого знака дробу в номері ПН, але така ПН відображена у складі ПЗ у спецдекларації за формою 0121 — 0123.

Виправлення ситуації 1. До ПН складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині зазначаються реквізити ПН, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер ПН, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «7»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту:

«Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу — код «2».

Увага! Обов’язковою умовою є зазначення у графі 2 вказаного вище тексту з точністю до символу;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються); текст у графі 2 не повинен доповнюватися чи змінюватися.

Ситуація 2. У зареєстрованій в ЄРПН ПН, складеній за операціями з постачання сільгосптоварів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій п. 209.18 ПКУ), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «3» після першого знака дробу в номері ПН) або такий код вказано після другого знака дробу в номері ПН, і така ПН відображена у складі ПЗ у спецдекларації за формою 0130.

Виправлення ситуації 2. До ПН складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині зазначаються реквізити ПН, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер ПН, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «8»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту:

«Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу — код «3».

Увага! Обов’язковою умовою є зазначення у графі 2 вказаного тексту з точністю до символу;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються); текст у графі 2 не повинен доповнюватися чи змінюватися.

Ситуація 3. У зареєстрованій в ЄРПН ПН, складеній за операціями, які не належать до операцій з постачання сільгосптоварів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій як ст. 209 ПКУ, так і п. 209.18 ПКУ), вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» або «3» після першого знака дробу в номері ПН), і така ПН відображена у складі ПЗ у декларації за формою 0110, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом.

Виправлення ситуації 3. До ПН складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині зазначаються реквізити ПН, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер ПН, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «9»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри в цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту:

«Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання товарів/послуг, що не є сільськогосподарською продукцією власного виробництва, з помилковим зазначенням у другій частині порядкового номера ПН після першого знака дробу коду «2» або «3».

Увага! Обов’язковою умовою є зазначення у графі 2 вказаного тексту з точністю до символу;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються); текст у графі 2 не повинен доповнюватися чи змінюватися.

Як бачимо, все доволі зрозуміло. Тож успіхів вам, шановні аграрії!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити