Рятуємо регліміт екс-спецрежимників

В обраному У обране
Друк
Бобро Анатолій, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2018/№ 21
Для багатьох у пам’яті горезвісна зміна податківцями алгоритму розрахунку реєстраційного ліміту (РЛ), а саме порядку визначення показника ΣПеревищ. Після цього в аграріїв зменшився розмір РЛ. Причина такого зменшення криється в тому, що аграрії в період дії спецрежиму з ПДВ (до 31.12.2016 р.) неправильно нумерували податкові накладні — неправильно визначали їх спецрежимний статус. Щоб мінімізувати вплив таких помилок на розрахунок РЛ, ДФСУ дозволила виправити допущені помилки в номерах таких податкових накладних. Такий дозвіл був наданий листом ДФСУ від 28.11.2017 р. № 32659/7/99-99-15-03-02-17. Водночас, на такі корективи було відведено обмаль часу (лише два тижні). Через що не всі зуміли скористатися цим шансом і врятувати свій РЛ. Тому листом від 26.02.2018 р. № 5715/7/99-99-15-03-02-17 (далі — лист № 5715) ДФСУ дала аграріям удруге шанс урятувати РЛ. Про те, як цього разу аграрії будуть його рятувати, читайте далі.

Кого стосується

Запропонований податківцями порядок дій стосується сільгосптоваровиробників — колишніх суб’єктів спецрежиму оподаткування ПДВ.

Як зазначено в листі № 5715, враховуючи численні прохання платників податків та наявність значної кількості не виправлених платниками помилок, ДФСУ встановлює новий (додатковий) термін для подання екс-спецрежимниками інформації для перерахунку РЛ в СЕА ПДВ та нагадує перелік дій, які необхідно здійснити для їх виправлення.

Отже, ДФСУ «почула глас народу» й пішла йому назустріч.

Неважко помітити, що зазначені в преамбулі два листи податківців є «близнюками», хоча й народжені з тримісячною різницею.

Що ревізувати

Щоб виявити, які податкові накладні (ПН) і розрахунки коригування (РК) до них вплинули на РЛ, аграріям мають проаналізувати правила заповнення ПН/РК, складених до 31.12.2017 р. А саме слід звернути увагу на те, чи правильно заповнили номер ПН/РК — чи зазначили (не зазначили) у номері ПН/РК, ознаки їх належності до спецрежиму (код «2» або код «3» після першого знаку дробу в номері ПН). При цьому податківці радять враховувати всі ПН/РК, складені в межах здійснення відповідної господарської операції.

Важливо! ДФСУ наполягає на повній ревізії — аналізуватися мають всі (!) ПН/РК, тобто як спеціальної, так і іншої (неспеціальної) діяльності.

Як оформлювати результати

Щоб врятувати РЛ, аграрій має виявити проблемну ПН/РК і потім її «вилікувати». А саме він має зробити так, щоб номер такої ПН/РК відповідав її суті (а саме номер ПН/РК має підтверджувати ознаку належності ПН/РК до спецрежиму або навпаки). Для цього аграрій має скласти та подати до ДФС (зареєструвати у ЄРПН) окремий документ.

Таким документом є Повідомлення-РК.

Для його складання використовується чинна на сьогодні форма Додатка 2 до ПН, тобто, по суті, це звичайний РК, який заповнений в особливому порядку.

Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється із застосуванням механізму, що використовується для направлення РК на реєстрацію в ЄРПН, тобто в загальному порядку.

Сортуємо ПН/РК

Податківці наголошують, що складати Повідомлення-РК можна не щодо всіх ПН, у яких допущено помилку в номері ПН/РК, а лише щодо тих, які виповідають таким критеріям:

1) дата складання ПН припадає на період з 01.07.2015 р. по 31.12.2016 р.;

2) дата реєстрації ПН в ЄРПН — не пізніше 15.01.2017 р.;

3) сума ПДВ, зазначена в таких ПН, відображена в розділі I «Податкові зобов’язання» податкових декларацій з ПДВ, які були подані в межах спецрежиму (декларації за формами 0121 — 0123 та 0130) або за якими здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110);

4) сума податку, зазначена в таких ПН, відображена в розділі I «Податкові зобов’язання» Додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до спецдекларації за формами 0121 — 0123 та 0130 або до загальної декларації за формою 0110;

5) ПН були включені до складу податкових зобов’язань того звітного періоду, на який припадає дата їх складання (незалежно від дати реєстрації таких ПН в ЄРПН).

Отже, якщо ваша ПН відповідає таким критеріям, то ви можете скористатися пропозицією контролерів і виправити розмір свого РЛ.

Встигніть вчасно: час обмежено

Пам’ятайте! Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється платниками податку лише в період з 27.02.2018 р. по 19.03.2018 р. включно. Тобто в аграрія не так уже й багато часу, щоб виправити раніше допущену помилку. Тому не відкладайте цю дію в довгий ящик.

Інформація від ДФС щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана платникам після закінчення терміну їх прийняття (після 19.03.2018 р.). При цьому на це не може вплинути дата подання Повідомлення-РК до ДФС.

Воно і не дивно, оскільки податківцям потрібен час на опрацювання поданих Повідомлень-РК та з'ясування, чи відповідають вони певним вимогам і стосуються поданих раніше ПН/РК та податкової звітності.

Тобто квитанції з інформацією про прийняття Повідомлень-РК або про відмову в їх прийнятті із зазначенням причин відмови чекайте тільки після 19.03.2018 р.

Причини відмови

У прийнятті Повідомлення-РК може бути відмовлено у разі, якщо таке Повідомлення-РК:

—містить будь-яку іншу інформацію, ніж та, що передбачена листом № 5715;

—складено до ПН, яка відображена в податковій звітності (декларації та Додатку Д5) за звітний період, який не відповідає даті складання такої ПН;

—складено до ПН, яка не відображена в податковій звітності (декларації та/або Додатку Д5).

Крім того, причиною відмови може бути недотримання особливостей складання Повідомлення-РК, перерахованих у пунктах «Виправлення ситуації 1 (2 або 3)» листа № 5715. Про ці особливості поговоримо далі.

Особливості складання Повідомлення-РК

Ситуація 1. У зареєстрованій в ЄРПН ПН, складеній за операціями з постачання сільгосптоварів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій ст. 209 ПКУ, крім п. 209.18 ПКУ), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» після першого знака дробу в номері ПН) або такий код вказано після другого знака дробу в номері ПН, але така ПН відображена у складі ПЗ у спецдекларації за формою 0121 — 0123.

Виправлення ситуації 1. До ПН складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині зазначаються реквізити ПН, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер ПН, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «7»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту:

«Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу — код «2».

Увага! Обов’язковою умовою є зазначення у графі 2 вказаного вище тексту з точністю до символу;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються); текст у графі 2 не повинен доповнюватися чи змінюватися.

Ситуація 2. У зареєстрованій в ЄРПН ПН, складеній за операціями з постачання сільгосптоварів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій п. 209.18 ПКУ), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «3» після першого знака дробу в номері ПН) або такий код вказано після другого знака дробу в номері ПН, і така ПН відображена у складі ПЗ у спецдекларації за формою 0130.

Виправлення ситуації 2. До ПН складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині зазначаються реквізити ПН, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер ПН, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «8»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту:

«Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу — код «3».

Увага! Обов’язковою умовою є зазначення у графі 2 вказаного тексту з точністю до символу;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються); текст у графі 2 не повинен доповнюватися чи змінюватися.

Ситуація 3. У зареєстрованій в ЄРПН ПН, складеній за операціями, які не належать до операцій з постачання сільгосптоварів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій як ст. 209 ПКУ, так і п. 209.18 ПКУ), вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» або «3» після першого знака дробу в номері ПН), і така ПН відображена у складі ПЗ у декларації за формою 0110, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом.

Виправлення ситуації 3. До ПН складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині зазначаються реквізити ПН, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер ПН, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «9»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри в цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» вказується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту:

«Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання товарів/послуг, що не є сільськогосподарською продукцією власного виробництва, з помилковим зазначенням у другій частині порядкового номера ПН після першого знака дробу коду «2» або «3».

Увага! Обов’язковою умовою є зазначення у графі 2 вказаного тексту з точністю до символу;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються); текст у графі 2 не повинен доповнюватися чи змінюватися.

Як бачимо, все доволі зрозуміло. Тож успіхів вам, шановні аграрії!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд