Визначаємо назву посади керманича

В обраному У обране
Друк
Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2018/№ 90
У Класифікаторі професій є професійні найменування робіт «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код КП 1210.1), «Директор (керівник) малого будівельного підприємства» (код КП 1313), «Директор по економіці» (код КП 1231), «Директор комерційний» (код КП 1233). За якими критеріями підприємство відноситься до малих? Чи може в штатному розписі посада «Директор підприємства» зазначатися як «Директор»? Чи можна переставляти слова в найменуванні посади, наприклад «Комерційний директор»?

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП) містить посади перших керівників підприємств (установ, організацій) (далі — підприємства) та директорів за напрямами діяльності підприємств, які носять «наскрізний» характер (мають застосування у всіх видах економічної діяльності).

Щодо терміна «мале підприємство».

Визначатися з тим, які саме підприємства належать до малих, допоможе Закон України «Про бухгалтерський облік» від 16.07.99 р. № 996-XIV. В його ч. 2 ст. 2 зазначено, що підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Так, малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

— балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;

— середня кількість працівників — до 50 осіб.

Важливо! Якщо для конкретної галузі відсутня потрібна посада «директора малого підприємства», то варто від загальної назви посади із кодом 1319 «Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.)» утворити потрібну назву, наприклад, у вигляді: «Директор приватного детективного бюро» із кодом КП 1319.

Якщо ж підприємство не належить до класу малих, то код його керівника буде 1210.1 (якщо інше не зазначено у КП). При цьому у штатних розписах не потрібно наводити усю назву з КП (Директор (начальник, інший керівник) підприємства). Можна скоротити її, наприклад, до «Директор».

Щодо питання про переставляння слів у професійних назвах робіт та редагування професійних назв робіт на розсуд роботодавця (наприклад, «Фінансовий директор» замість «Директор фінансовий», «Комерційний директор» замість «Директор комерційний» тощо).

Таке переставляння й редагування не змінює зміст та напрямок діяльності працівника (керівника, професіонала, фахівця, технічного службовця та ін.).

Однак слід пам’ятати, що відповідно до положень п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58, записи про найменування роботи, професiї або посади, на яку прийнятий працiвник, виконуються для робiтникiв та службовцiв вiдповiдно до найменування професiй i посад, зазначених у «Класифiкаторi професiй».

Отже, роботодавцям та кадровикам слід виконувати вимоги КП.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити