Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Незалежні професіонали: хто вони?

Чернишова Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2018/№ 71
В обраному У обране
Друк
Щоб одразу було зрозуміло, про кого йтиметься, скажемо, що це особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (адвокати, нотаріуси, судові експерти тощо). Їх особливість у тому, що вони не є ані підприємцями, ані звичайними громадянами. Відповідно, і порядок роботи з ними особливий. Який — розглянемо далі.

Даємо визначення

Незалежна професійна діяльність— це участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або ФОП та використовує найману працю не більше як чотирьох фізичних осіб (п.п. 14.1.226 ПКУ).

За практикою, що склалася в Україні, як осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, органи ДФСУ беруть на облік нотаріусів, адвокатів, судових експертів, приватних виконавців і арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Узяття на облік інших категорій незалежних професіоналів здійснюють у разі їх реєстрації як ФОП (див. лист ДПАУ від 14.02.2011 р. № 1956/5/29-2016 і п.п. 1 п. 6.7 Порядку № 15881).

1 Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

Зосередимо увагу на операціях з незалежними професіоналами, які не зареєстровані як підприємці. Коротко розглянемо, що являє собою їх діяльність.

Нотаріуси. Про те, які послуги можуть надавати нотаріуси, зазначено в ст. 4 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. № 3425-XII. З неї випливає, що нотаріус може одержувати плату за:

— вчинення нотаріальних дій;

— надання додаткових послуг правового і технічного характеру, не пов’язаних із вчинюваними нотаріальними діями;

— вчинення інших дій, покладених на нього відповідно до закону.

Адвокати. У п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону про адвокатську діяльність2 сказано, що адвокатська діяльність — це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

2 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI.

Судові експерти. У ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.94 р. № 4038-XII знаходимо, що судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у сфері науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Основні види експертиз названі в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій наказом Мін’юсту від 08.10.98 р. № 53/5.

Приватні виконавці. Це громадяни України, уповноважені державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом. Їх діяльність регулюється Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 р. № 1403-VIII. Виплата таким особам винагороди за вчинення виконавчих дій здійснюється на підставі ст. 31 цього Закону.

Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори). Їх діяльність регулює розд. VIII Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 р. № 2343-XII. При цьому в ст. 115 зазначеного Закону чітко сказано, що арбітражний керуючий виконує свої повноваження за грошову винагороду.

Найчастіше підприємства стикаються у своїй діяльності з нотаріусами й адвокатами. Про них і поговоримо детальніше.

Виплачуємо дохід

Підтвердження витрат. Як ви знаєте, для обліку підприємств украй важливе правильне документальне оформлення здійснюваних операцій. На підставі яких документів можуть бути підтверджені витрати за операціями з адвокатами та нотаріусами, ви дізнаєтеся прямо зараз.

Партнер — адвокат. На чолі відносин суб’єкта господарювання з партнером-адвокатом стоїть договір про надання правової допомоги (ч. 1 ст. 26 Закону про адвокатську діяльність).

За загальним правилом такий договір укладають у письмовій формі (ч. 1 ст. 27 Закону про адвокатську діяльність).

Майте на увазі:

при укладенні договору з особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, потрібно чітко зазначити її статус (саме адвокат, а не юрист або юрисконсульт)

Факт надання адвокатом послуг підтвердять договір і складений до нього акт.

Згідно з ч. 2 ст. 27 Закону про адвокатську діяльність договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:

1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим — з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом 3 днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди — у найближчий можливий строк.

Таким чином, якщо договір укладено усно, клієнт отримає тільки документ, що підтверджує оплату гонорару. Радимо попросити адвоката зробити в такому документі відмітку про те, що договір укладався в усній формі, і перелічити, які саме послуги були оплачені.

Якщо розрахунки здійснюють у безготівковій формі, питань з підтвердженням оплати немає — адвокат виставляє рахунок, який підприємство оплачує зі свого поточного рахунку.

А якщо послуги оплачують готівкою? Якихось вимог до оформлення розрахункового документа адвокатами законодавство не містить. Ускладнює ситуацію і те, що «профільний» Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР також не визначає порядок проведення розрахунків особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, і, відповідно, не поширюється на цих осіб. На практиці для таких цілей використовують квитанції про сплату грошових коштів, що підтверджують проведення готівкових розрахунків. Зазначимо, що такий документ повинен містити всі реквізити первинного документа, названі в ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік3 і п. 2.4 Положення № 884.

3 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Партнер — нотаріус. Нотаріус зобов’язаний видати сторонам правочину письмову довідку про розмір плати за вчинення відповідної нотаріальної дії (п.п. 1.19 п. 1 гл. 2 розд. ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.2012 р. № 296/5). Зазначену довідку він підписує і скріплює печаткою. Цей документ і підтвердить факт надання послуг нотаріусом.

Якщо ви сплатили послуги готівкою через підзвітну особу, це можна підтвердити квитанцією про сплату грошових коштів. Вона повинна містити всі реквізити первинного документа, названі в ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік і п. 2.4 Положення № 88. Водночас не виключений і інший варіант: навести інформацію про готівкову оплату у довідці, що видається нотаріусом.

Обмеження готівкових розрахунків. При розрахунках готівкою суб’єктам господарювання необхідно дотримуватися «готівкових» обмежень, установлених п. 6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Їх існує 2 види:

— обмеження розрахунків підприємств (підприємців) між собою (10 тис. грн. протягом дня за одним або кількома платіжними документами);

— обмеження розрахунків підприємств (підприємців) з фізичними особами (50 тис. грн. протягом дня за одним або кількома платіжними документами).

Оскільки незалежні професіонали не підпадають під категорію підприємців, 10-тисячне обмеження до розрахунків з ними не застосовують.

При готівкових розрахунках з такими особами потрібно орієнтуватися на 50-тисячне обмеження

Зауважте: деякі особи, що займаються незалежною професійною діяльністю, можуть бути зареєстровані підприємцями. Якщо така самозайнята особа надає підприємству послуги як ФОП (що підтверджується договором та іншими документами), орієнтуватися потрібно на 10-тисячне обмеження.

Водночас зазначимо, що, на думку фіскалів, застосовувати 50-тисячне (а не 10-тисячне) обмеження можна, тільки якщо незалежний професіонал узагалі не зареєстрований підприємцем (див. 109.13 БЗ).

Оподатковуємо доходи адвокатів і нотаріусів

Оподатковуваним доходом незалежного професіонала є сукупний чистий дохід, який він розраховує самостійно (п. 178.3 ПКУ). Підприємство, яке виплачує такій особі дохід, утримувати ПДФО і ВЗ у джерела виплати, а також нараховувати на таку виплату ЄСВ не повинно. Водночас суб’єкт господарювання повинен обґрунтувати своє право не платити ПДФО, ВЗ і ЄСВ. Далі поговоримо про це детальніше.

ПДФО і ВЗ. Для того, щоб ПДФО та ВЗ не утримувати з доходу нотаріуса або адвоката, достатньо попросити в нього копію довідки про взяття його на податковий облік як фізособи, що здійснює незалежну професійну діяльність (п. 178.5 ПКУ, 132.02 БЗ)5. Форма такої довідки (№ 34-ОПП) наведена в додатку 2 до Порядку № 1588 (ср. 025069200).

5 За умови, що дохід нарахований (виплачений) за цивільно-правовим договором, відносини за яким не встановлені трудовими, а сторони договору не можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 і 14.1.222 ПКУ.

І обов’язково перевірте, щоб у довідці був зазначений вид професійної діяльності фізособи (наприклад, «Адвокат», «Приватний нотаріус»). Про це попереджають податківці в листі ДПСУ від 17.01.2013 р. № 1004/7/18-3117.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, виплачений нотаріусам і адвокатам, зазначають з ознакою доходу «157».

Якщо ж нотаріус (адвокат) не надав довідку за формою № 34-ОПП, доведеться утримати ПДФО і ВЗ як з доходу звичайної фізособи.

ЄСВ. Розпочнемо з того, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 24646 усі незалежні професіонали є платниками ЄСВ. Водночас у Законі № 2464 немає норми, яка б прямо дозволяла не нараховувати ЄСВ при виплаті доходу незалежному професіоналові. Хоча щодо підприємців така норма існує — п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464.

6 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Проте оскільки адвокати і нотаріуси самостійно сплачують ЄСВ зі своїх доходів (так само, як і підприємці), на виплачені їм за цивільно-правовими договорами суми нараховувати ЄСВ нелогічно, оскільки це призведе до подвійного нарахування ЄСВ.

Розуміючи всю безглуздість ситуації, яка склалася, ще Пенсійний фонд говорив, що ЄСВ можна не нараховувати, якщо незалежний професіонал надав копію повідомлення про взяття його на облік як платника ЄСВ (див. листи від 19.03.2012 р. № 6183/03-20 і від 01.03.2011 р. № 3954/03-30). «Успадкували» таку думку пенсійників і фіскали, про що свідчить їх роз’яснення, наведене в підкатегорії 301.10 БЗ.

Таким чином, отримавши від адвоката або нотаріуса копію повідомлення за формою № 2-ЄСВ, нараховувати ЄСВ на суму винагороди, що виплачується йому за цивільно-правовим договором, не потрібно. В іншому випадку на суму такої винагороди доведеться нарахувати ЄСВ у загальному порядку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно