Теми статей
Обрати теми

«І хочеться, і колеться», або Процедура ПДВ-реєстрації

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2019/№ 65
Друк
Вище ми вже з’ясували, хто і за яких обставин може бути платником ПДВ. Тепер поговоримо про те, як, власне, ним стати. Давайте розглянемо процедуру, через яку має пройти кожен ПДВ-«абітурієнт», аби вступити до кола платників цього податку!

Насамперед усвідомимо:

ПДВ-реєстрація відбувається виключно за заявою суб’єкта господарювання

Форму реєстраційної заяви (ф. № 1-ПДВ) затверджено додатком 1 до Положення № 1130. У подальшому будемо називати її просто Заява. Для того, аби вас зареєстрували платником ПДВ, вам треба подати цю Заяву фіскалам.

Із попередніх статей сьогоднішнього номера ви вже знаєте, що ПДВ-реєстрація буває обов’язковою і добровільною. Тож давайте розглянемо процедуру реєстрації окремо для «зобов’язанців» і окремо для «добровольців»*.

* Тут не говоримо про ПДВ-реєстрацію для єдиноподатників. Для них — стаття «ПДВ-реєстрація і єдиний податок».

Обов’язкова реєстрація

Обов’язковій ПДВ-реєстрації підлягають особи (п.п. 14.1.139 ПКУ), які (БЗ 101.02):

— досягнули 1-мільйонного обсягу оподатковуваних операцій (див. ««Миллион, и жизнь будет хороша») у тому числі за рахунок операцій, здійснених на спрощеній системі**;

** За винятком єдиноподатників груп 1 — 3.

— проводять операції з постачання конфіскованого та іншого майна, яке визначено у п.п. 6 п. 180.1 ПКУ (незалежно обсягів здійснюваних операцій).

Строк подання Заяви. ПДВ-«зобов’язанець» повинен подати Заяву не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у п. 181.1 ПКУ (п. 183.2 ПКУ; п.п. «а» п.п. 2 п. 3.5 Положення № 1130). Як рахувати цей обсяг, ви вже знаєте зі статті ««Миллион, и жизнь будет хороша», або Поріг реєстрації» сьогоднішнього номера.

Тобто, наприклад, якщо ви досягнули 1-мільйонного обсягу у серпні 2019 року, то Заяву відповідно до процедури обов’язкової реєстрації вам потрібно подати не пізніше 10.09.2019 р.

ПДВ-«зобов’язанець», який здійснює операції, зазначені у п.п. 6 п. 180.1 ПКУ, повинен подати Заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого він планує здійснювати такі операції (п. 183.3 ПКУ; п.п. «б» п.п. 2 п. 3.5 Положення № 1130).

Дата «вступу». ПДВ-«зобов’язанець» вважається платником ПДВ із дати внесення запису про нього до Реєстру платників ПДВ. Такий запис фіскали роблять протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви (п. 183.9 ПКУ).

Особливості. Якщо ПДВ-«зобов’язанець» своєчасно не подав Заяву, на нього чекають наслідки, прописані у п. 183.10 ПКУ.

Докладніше про це — у статті «Наслідки нереєстрації платником ПДВ» сьогоднішнього номера.

Добровільна реєстрація

Процедурою добровільної ПДВ-реєстрації можуть скористатися ті особи (п.п. 14.1.139 ПКУ), які не підпадають під обов’язкову реєстрацію, але все одно хочуть бути ПДВшниками (п. 182.1 ПКУ).

Строк подання Заяви. ПДВ-«доброволець» подає Заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого він хоче бути платником ПДВ (п. 183.3 ПКУ; п.п. «б» п.п. 2 п. 3.5 Положення № 1130).

Тобто, наприклад, якщо ви хочете бути платником ПДВ починаючи з 01.10.2019 р., Заяву слід подати не пізніше 10.09.2019 р.

Якщо протягом строку від подання Заяви до бажаного дня реєстрації у ПДВ-«добровольця» виникнуть обставини або операції, у зв’язку з якими ПДВ-реєстрація стає обов’язковою, він повинен повторно подати Заяву, але вже як ПДВ-«зобов’язанець» (п. 3.7 Положення № 1130).

Дата «вступу». ПДВ-«доброволець» вважається платником з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у Заяві. Цей день завжди буде першим днем календарного місяця. Реєструватися посеред місяця ПДВ-«добровольцям» не дозволено.

Якщо ж ПДВ-«доброволець» не зазначив у Заяві бажану дату реєстрації, він буде платником з першого числа місяця, наступного за днем, коли сплинуть 20 календарних днів після подання Заяви (п. 183.9 ПКУ).

Особливості. ПДВ-«доброволець», якому відмовили у ПДВ-реєстрації з причини недостовірних або неповних даних, може виправитися, не втрачаючи часу. А саме він може виправити недоліки у поданій Заяві і подати її знову з тією ж самою бажаною датою реєстрації.

Зробити це потрібно не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ (п. 3.9 Положення № 1130).

Наприклад, якщо ви як ПДВ-«доброволець» хочете бути платником з 01.09.2019 р., виправити недоліки в поданій Заяві і подати нову Заяву з бажаною датою 01.09.2019 р. можна не пізніше 27.08.2019 р.

Також ПДВ-«добровольці» мають право не заповнювати деякі реквізити Заяви, які обов’язково заповнюють ПДВ-«зобов’язанці». Про це — далі.

Заповнення Заяви

Заява за ф. № 1-ПДВ — це документ, який містить відомості про ПДВ-«абітурієнта», на підставі якого фіскали реєструють такого «абітурієнта» платником ПДВ. Розглянемо детальніше заповнення деяких полів Заяви, щодо яких можуть виникати запитання.

Заповнення окремих полів Заяви (ф. № 1-ПДВ)

Назва поля

Коментар щодо заповнення

«Причини реєстрації...»

Зазначаємо причину ПДВ-реєстрації. Перелік таких причин наведено у додатку до Заяви. У цьому додатку обираємо потрібну причину і переписуємо її у Заяву у тому ж форматі, що і наведений у додатку

«Бажана дата реєстрації...»

Це поле заповнюють ПДВ-«добровольці». Тут вони зазначають дату (перше число місяця), з якої вони хотіли би бути платниками ПДВ. Для ПДВ-«добровольця» заповнювати це поле не обов’язково (п. 183.5 ПКУ)

«Додатки до заяви...»

До Заяви може бути додано копії документів, які підтверджують відомості, зазначені у Заяві. Такими документами можуть бути будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення оподатковуваних операцій (БЗ 101.02). Зазначаємо кількість аркушів, на яких подано додатки до Заяви

«Загальна сума від здійснення операцій з постачання...»

Зазначаємо загальну суму ПДВ-оподатковуваних операцій протягом останніх 12 календарних місяців.

У ПДВ-«зобов’язанців» ця сума завжди перевищує 1 млн грн. Якщо 1 млн грн. перевищено за менший період, ніж 12 місяців (наприклад, новоствореним підприємством) зазначаємо обсяг операцій за фактичну кількість місяців, протягом яких здійснювалася діяльність (БЗ 101.02).

Щодо ПДВ-«добровольців», то раніше фіскали наголошували, що вони можуть зазначати тут нульові обсяги (див. лист № 30350). На нашу думку, висновок зазначеного листа є актуальним і зараз (див. лист ДФСУ від 12.02.2018 р. № 4166/7/99-99-08-01-04-17)

«Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій...»

ПДВ-«зобов’язанці» зазначають тут дату, на яку обсяг їхніх оподатковуваних операцій перевищив 1 млн грн.

ПДВ-«зобов’язанець», який здійснює операції, зазначені у п.п. 6 п. 180.1 ПКУ, зазначає дату, на яку він планує розпочати здійснення таких операцій нижче, у спеціальному полі.

ПДВ-«добровольцям» це поле заповнювати не обов’язково (див. лист № 30350)

«Головний бухгалтер...»

Зазначаємо відомості про відповідальну особу, на яку покладено обов’язок вести бухгалтерський облік. Якщо ведення бухобліку на договірних засадах здійснює інша юридична або фізична особа, це поле прокреслюється. У такому випадку до Заяви слід додати копію документа, який підтверджує зазначений факт (БЗ 101.02)

Подання Заяви

Перш за все запам’ятаймо:

Заява подається до податкового органу за місцезнаходженням суб’єкта господарювання (п. 183.7 ПКУ)

При цьому передбачено кілька варіантів для подання такої Заяви: (1) особисто (фізособою — підприємцем, керівником, представником); (2) засобами електронного зв’язку в електронній формі; (3) як додаток до заяви про держреєстрацію (для новостворених ПДВ-«добровольців»).

Для того, аби підтвердити, що у реєстраційній Заяві наведено достовірні відомості, заявник разом із Заявою подає до контролюючого органу також документи, що підтверджують ці відомості (п. 3.8 Положення № 1130). За необхідності ці документи можна подавати до контролюючого органу у паперовій формі (БЗ 101.02).

І ще. Для подання Заяви працює правило переносу строків. Тобто якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем для подання Заяви вважається робочий день, наступний за таким вихідним, святковим або неробочим днем (п. 183.6 ПКУ).

Підстави для відмови

ПДВ-«абітурієнту» можуть відмовити у вступі до лав ПДВшників. Підстави для такого рішення фіскалів прописано у п. 183.8 ПКУ. Їх усього три:

— за результатами розгляду реєстраційної Заяви та/або поданих документів установлено, що особа не відповідає вимогам ПКУ;

— існують обставини, які є підставою для ПДВ-розреєстрації згідно зі ст. 184 ПКУ (див. «Причини анулювання ПДВ-реєстрації»);

— при поданні Заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки, встановлені ст. 183 ПКУ.

Раніше фіскали наголошували, що такі підстави є вичерпними (див. лист № 30350). І зараз продовжують нагадувати своїм підлеглим, що необґрунтованих (безпідставних) відмов у ПДВ-реєстрації бути не повинно (лист ДФСУ від 12.02.2018 р. № 4166/7/99-99-08-01-04-17).

За відсутності вищезазначених підстав фіскали на підставі Заяви вносять щодо ПДВ-«абітурієнта» запис до Реєстру платників ПДВ (п. 183.9 ПКУ; п. 3.11 Положення № 1130).

Після цього новоспеченому платнику ПДВ присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати ПДВ (п. 183.18 ПКУ) і обов’язково зазначається у складених ним податкових накладних (п.п. «й» п. 201.1 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі