Теми статей
Обрати теми

Причини анулювання ПДВ-реєстрації

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2019/№ 65
Друк
Анулювання ПДВ-реєстрації може здійснюватися як на добровільній основі, так і примусово. Усе залежить від причини такої розреєстрації. Поговоримо про такі причини та їх особливості.

Ініціатором анулювання ПДВ-реєстрації може бути як (1) сам платник ПДВ, так і (2) контролюючий орган.

1. Ініціатива платника. Платник заповнює і подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової реєстрації заяву за формою № 3-ПДВ (додаток 3 до Положення № 1130).

Про анулювання ПДВ-реєстрації контролюючий орган письмово повідомляє платника протягом 3 робочих днів після дня анулювання такої реєстрації (п. 5.4 Положення № 1130). У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації фіскали протягом 10 календарних днів після надходження від платника податків заяви за формою 3-ПДВ подають мотивовану письмову відмову з поясненнями із цього питання (п. 184.4 ПКУ).

2. Ініціатива контролерів. Рішення про анулювання ПДВ-реєстрації за самостійним рішенням контролерів оформляється за формою № 6-РПДВ (додаток 5 Положення № 1130). Дата підписання такого рішення вважається днем його прийняття. Воно приймається незалежно від здійснення контролюючим органом документальних і камеральних перевірок такої особи та їх результатів, а також обов’язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати або сплачувати ПДВ (п. 5.6 Положення № 1130).

Один примірник рішення протягом 3 робочих днів після дня анулювання направляється особі, реєстрація якої анульована, за місцезнаходженням або місцем її проживання.

Дата анулювання ПДВ-реєстрації

Анулювання реєстрації здійснюється на дату (п. 184.2 ПКУ, п. 5.11 Положення № 1130):

— подання заяви платником ПДВ за формою № 3-ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;

— зазначену в судовому рішенні;

— припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану платником ПДВ;

— що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.

При цьому датою анулювання реєстрації платника ПДВ визначається дата, що настала раніше.

Ситуації розреєстрації

Ситуації, при яких платник ПДВ може бути знятий з реєстрації, описані в п. 184.1 ПКУ і п. 5.1 Положення № 1130. Згрупуємо їх у таблицю нижче.

Причини і підстави анулювання ПДВ-реєстрації

№ з/п

П. 184.1 ПКУ

Причини і пояснення

На підставі тільки заяви платника

1

П.п. «а»

Якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг платником ПДВ за останні 12 календарних місяців була меншою за 1 млн грн. (п. 181.1 ПКУ) за умови сплати суми податкових зобов’язань (ПЗ) у випадках, визначених розділом V Кодексу

Платник може ініціювати анулювання реєстрації після закінчення 12 календарних місяців реєстрації платника ПДВ. Ідеться саме про останні календарні місяці, а не їх відлік із 1 січня календарного року. Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за цей період визначається за даними податкових декларацій, які були подані до контролюючого органу. Причому, на думку податківців,

до обсягів оподатковуваних постачань, у розумінні п. 181.1 ПКУ, повинні включатися і звільнені від ПДВ операції (лист ДФСУ від 07.03.2018 р. № 922/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Тобто якщо загальний обсяг оподатковуваних операцій не досяг 1 млн грн., анулювання ПДВ-реєстрації можливе тільки за добровільним рішенням платника.

Якщо платником ПДВ не проведені розрахунки з бюджетом за ПЗ останнього податкового періоду, то фіскали можуть повернути заяву за формою № 3-ПДВ протягом 10 календарних днів після її надходження (абзац четвертий п. 5.4 Порядку № 1130). При цьому не зрозуміло, як ця вимога узгоджується з тим, що граничний строк сплати ПЗ за «фінальною» ПДВ-декларацією настане після закінчення 10 календарних днів після граничного строку її надання? Загалом деталі остаточного розрахунку з бюджетом рекомендуємо погоджувати зі своїми податківцями.

Анулювання реєстрації здійснюється на дату подання заяви платником ПДВ

На підставі заяви платника або за рішенням контролерів

2

П.п. «б»

Особа прийняла рішення про припинення і затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розділовий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми ПЗ з податку у випадках, визначених розділом V Кодексу (дата завершення перетворення є датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення)

Може бути ініційовано платником ПДВ — юрособою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розділового балансу при реорганізації платника ПДВ. Нагадаємо, до видів реорганізації, які передбачають анулювання ПДВ-реєстрації підприємства, що реорганізується, належать: приєднання, злиття, поділ та перетворення (у випадку якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення). Не підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом виділення (див. 101.03 БЗ).

Анулювання реєстрації здійснюється на дату подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації

3

П.п. «в»

Платник ПДВ реєструється як платник єдиного податку (ЄП), умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ

Формальну заяву за формою № 3-ПДВ можна не подавати. Адже згідно з п. 5.4 Положення № 1130 контролюючий орган виключає особу з Реєстру без подання заяви про анулювання ПДВ-реєстрації за умови, що в заяві про перехід на ЄП таким суб’єктом зроблена відповідна відмітка. Яка саме відмітка мається на увазі, не уточнюється. Вважаємо, що йдеться про інформацію з пп. 5.2 і 8 заяви про застосування спрощеної системи.

Водночас, як показує практика, платникові все ж потрібно подати заяву за формою № 3-ПДВ разом із заявою про перехід на безПДВшний ЄП і в такий же строк (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу, з якого здійснюється перехід на ЄП). Зазначимо: ані ПКУ, ані Положення № 1130 нічого не говорять про такі строки. Але саме так — «для зручності» — рекомендують діяти фіскали (див. 101.03 БЗ).

Виключення такого суб’єкта з реєстру платників ПДВ буде останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати безПДВшного ЄП

4

П.п. «г»

Платник ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців:

(1) не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або

(2) подає «порожню» декларацію (відсутні операції, які формують податкові зобов’язання (ПЗ) або податковий кредит (ПК))

На цій підставі фіскали мають право анулювати ПДВ-реєстрацію. Причому таке можливе тільки в тому випадку, якщо взагалі повністю були відсутні операції, що здійснюються з метою формування ПЗ і ПК (тут не маємо на увазі ті випадки, коли операції фактично були, але в поданих деклараціях їх не відобразили). Тобто якщо протягом цих 12 місяців були задекларовані хоча б операції з придбання (активів або інших «ПДВ-вмісних» товарів/послуг), то примусове анулювання не загрожує (див. 101.03 БЗ).

Але зауважте: якщо в деклараціях за останні 12 календарних місяців просто тягнеться від’ємне значення (ВЗ) сформоване за рахунок придбань, здійснених більше 12 місяців тому, але при цьому не було задекларовано ні ПЗ/ПК, то в податківців є всі підстави анулювати ПДВ-реєстрацію. При цьому якщо ви не маєте права заявити до бюджетного відшкодування цю суму (ВЗ не є сплаченим або не вистачає регліміту), то залишок ВЗ «згорає».

Період у 12 місяців визначається з урахуванням того, що (п. 5.2 Положення № 1130):

— не враховується місяць, у якому проведена реєстрація платника ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця;

— включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або минув строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання або складання контролюючим органом документа, що є підставою для анулювання реєстрації.

Анулювання реєстрації здійснюється на дату подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації

5*

П.п. «ґ»

Установчі документи платника ПДВ визнані рішенням суду недійсними

6*

П.п. «д»

Господарським судом винесено рішення про ліквідацію юридичної особи — банкрута

7*

П.п. «е»

Платник ПДВ (1) ліквідується за рішенням суду (фізична особа втрачає статус суб’єкта господарювання), або (2) особа звільнена від сплати податку за рішенням суду, або (3) податкова реєстрація особи анульована (скасована, визнана недійсною) за рішенням суду

* Заява за формою № 3-ПДВ не подається — контролюючий орган анулює на підставі відповідного судового рішення (п. 5.5 Положення № 1130). Анулювання здійснюється на дату, зазначену в ньому (п. 5.11 Положення № 1130).

8

П.п. «є»

Фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, оголошена померлою, визнана недієздатною або безвісно відсутньою, обмежена її цивільна дієздатність

Рішення приймає контролюючий орган на підставі інформація про смерть фізичної особи або рішення суду (пп. 9, 10 п. 5.5 Положення № 1130)

9

П.п. «з»

Припинена дія договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податків, зазначених у пп. 4, 5 і 8 п. 180.1 ПКУ) або минув строк, на який утворена особа, зареєстрована як платник ПДВ

Заяву платник не подає — його ПДВ-реєстрація анулюється за рішенням контролюючого органу на підставі підтвердних документів (п. 5.5 Положення № 1130):

— припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції;

— закінчення строку, на який утворений платник ПДВ.

Анулювання реєстрації здійснюється на дату припинення дії відповідного договору або закінчення строку, на який утворена особа, зареєстрована платником ПДВ (пп. 11, 12 п. 5.5 Положення № 1130)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі