Теми статей
Обрати теми

Шпаргалка з розрахунку чистого доходу загальносистемника

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2019/№ 03
Друк
Наближаються терміни подання звітності фізособами-підприємцями за 2018 рік. У цьому номері розглянемо, яку звітність слід подати, як її заповнити, коли сплатити податки. А почнемо з інформації, яка стане в пригоді ФОП на загальній системі оподаткування для розрахунку суми чистого доходу за звітний рік.

При розрахунку оподатковуваного доходу ФОП-загальносистемнику слід орієнтуватися на вимоги ст. 177 ПКУ. Її норми передбачають, що базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який, у свою чергу, визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою в грошовій і негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з отриманням доходу (для прямих і непрямих витрат по-різному).

Тому щоб розрахувати оподатковуваний дохід, спершу позначимо основний принцип його обчислення, а вслід уточнимо склад підприємницьких статей доходів і витрат. Отже, приступимо.

Механізм розрахунку

«Касовий метод». Доходи і витрати загальносистемник відображає за касовим методом (104.08 БЗ). Тобто

датою формування оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження компенсації за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги)

У момент отримання такого доходу підприємець відображає і фактично понесені витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням таких товарів або виготовленням продукції, виконанням робіт (послуг).

Витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням товарів або виготовленням продукції, але в цілому належать до ведення господарської діяльності (наприклад, оренда офісу, комунальні платежі, банківські послуги та інше), обліковують у складі витрат у момент оплати незалежно від факту отримання доходу.

Звітний період — календарний рік. Отримані доходи і пов’язані з ними витрати, які понесені в різних місяцях, але за один календарний рік, враховуються в розрахунку чистого доходу за підсумками такого календарного року. При цьому витрати минулого року можна «підтягнути» до доходів поточного року (БЗ 104.05). Тобто якщо підприємець у поточному році отримує виручку за товар, який був оплачений минулого року, то такі витрати він враховує в зменшення чистого доходу поточного року. Головне, щоб у наявності були документи, які підтверджують фактичне понесення таких витрат.

А ось як чинити, коли дохід (виручка) отриманий у поточному році, але витрати, пов’язані з ним, будуть оплачені тільки в наступному році? Податківці стверджують (104.04 БЗ), що такі витрати можуть зменшити базу оподаткування того звітного періоду, у якому вони фактично були понесені (оплачені), тобто наступного року.

Наприклад, виручка за реалізований товар була отримана у 2018 році, а постачальникові за такий товар планується оплата тільки у 2019 році. У такому разі дохід показуємо у 2018 році, а ось до витрат включити вартість реалізованих товарів загальносистемник зможе тільки у 2019 році.

Майте на увазі ще один нюанс. Якщо у 2017 році був отриманий збиток, то облікувати його у 2018 році не вийде. Підстава — положення ст. 177 ПКУ, де сказано, що об’єкт оподаткування визначається за календарний рік і

жодного ме5ханізму перенесення збитків ПКУ не передбачає

Склад доходів

Доходи, які протягом року отримує ФОП на ЗС, можна розділити на два види:

(1) підприємницькі — доходи від здійснення підприємницької діяльності, види якої були ним обрані згідно з КВЕД і зазначені в ЄДРПОУ;

(2) «громадянські» — це інші доходи, які не «вписалися» в межі підприємницьких і підлягають оподаткуванню за загальними правилами, встановленими для фізичних осіб (п. 177.6 ПКУ).

Зокрема, до «громадянських» доходів податківці відносять банківські відсотки, нараховані на залишок коштів поточного банківського рахунку, відкритого для провадження підприємницької діяльності. Пояснюючи це тим, що такий дохід отримано не від підприємницької діяльності (104.11 БЗ).

Наприклад, отримання грошової суми у вигляді гранта на розвиток підприємницької діяльності не є результатом від провадження підприємницької діяльності ФОП на ЗС оподаткування. А отже, такі суми оподатковуються в порядку і за правилами, встановленими ПКУ для платників податків — фізичних осіб (104.4 БЗ).

Таким чином, не включається до підприємницького доходу все те, що отримано фізособою як громадянином, наприклад, зарплата, спадок, подарунки і (важливо!) доходи від діяльності, яка не зазначена в ЄДР такого ФОП (див. 104.11 БЗ).

Врахуйте: якщо товари (роботи, послуги) отримані фізичною особою як громадянином, а не як підприємцем, їх вартість також оподатковуватиметься за правилами, передбаченими розд. IV ПКУ для «громадянських» доходів.

А ось підприємницьким доходом, враховуючи практику, що склалася, а також спираючись на роз’яснення контролерів, вважаємо матеріальні і нематеріальні блага, отримані на безповоротній основі, якими підприємець може розпоряджатися на власний розсуд. Згрупуємо склад підприємницьких доходів нижче в табл. 1.

Таблиця 1. Склад підприємницьких доходів

Вид доходу

Особливості обліку

Виручка (компенсація й аванси)* в натуральній (негрошовій) формі

Якщо загальносистемник — не платник ПДВ, до складу доходу потрапляє вся сума виручки, отримана в рахунок продажу товарів (робіт, послуг) самим підприємцем або його найманим працівником. Якщо ФОП зареєстрований платником ПДВ, то до оподатковуваного доходу включається сума виручки за вирахуванням цього податку (п. 177.3 ПКУ). Не включається до складу підприємницьких доходів також сума «роздрібного» акцизу, яка включена у вартість реалізованих товарів (див. п.п. 177.3.1 ПКУ, 104.08 БЗ).

Врахуйте: відображати в Книзі потрібно повну (!) суму виручки в день її надходження (з урахуванням ПДВ, роздрібного акцизу, транзитних сум), інакше є ризики наразитися на 5-кратний штраф за неоприбуткування згідно з Указом № 436** (див. п. 11, п.п. 18 п. 3 і п.п. 2 п. 58 постанови № 148). Про те, як викрутитися з такої суперечливої ситуації, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 87, с. 22.

Окрім грошових коштів, отриманих від реалізації товарів (робіт, послуг) у готівковій або безготівковій формі, до складу доходу загальносистемника включають також суми негрошової компенсації (товари, роботи, послуги, отримані за бартером, або суми, на які проведений взаємозалік)

* У разі отримання підприємцем векселя в рахунок плати за товари (роботи, послуги) доходи він у себе відображає на дату розрахунку векселедавцем, а не на дату отримання векселя (див. 104.04 БЗ).

** Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

Відшкодування витрат за договором оренди

Якщо підприємець-орендодавець за договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг у складі вартості орендної плати, сума такого відшкодування потрапить до складу оподатковуваного доходу ФОП-орендодавця (104.05 БЗ)

Виручка, отримана в іноземній валюті

Сума валютного доходів розраховується за курсом НБУ на дату фактичного отримання таких доходів на поточний банківський рахунок (104.04. БЗ). При цьому, враховуючи вимоги про обов’язковий продаж іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і російських рублів (див. постанову НБУ від 13.12.2018 р. № 138), визначати дохід доведеться у два етапи:

(1) на дату зарахування частини (50 %) іноземної валюти на валютний (а не розподільчий) рахунок;

(2) на дату зарахування гривні на рахунок у національній валюті. Причому потрапляє в дохід уся сума 50 % валютної виручки за курсом МВРУ (курсу продажу), тобто без зменшення на суму комісії банку. Незважаючи на те, що фактично на гривневий рахунок, зазвичай, «заходить» виручка, зменшена на суму комісії банку

Додатна різниця між курсами при продажу валюти

Ця різниця виникає при продажу іноземної валюти на МВРУ за курсом вище за курс НБУ і потрапляє в оподатковуваний дохід підприємця (див. 104.04 БЗ).

Причому якщо курс іноземної валюти на МВРУ буде нижчий курсу НБУ, то ні зменшення доходів, ні збільшення витрат у підприємця не буде (104.05 БЗ). Проте це не стосується виручки, що підлягає обов’язковому продажу, оскільки, як ми вже згадували, вона потрапить до доходу відразу за курсом продажу на МВРУ

Суми штрафів і пені

Якщо ці суми отримано від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру, укладеними фізичною особою — підприємцем, за порушення умов договорів, то обліковуємо їх у складі підприємницьких доходів (104.04 БЗ)

Безповоротна фінансова допомога (БФД)

Якщо така допомога надійшла саме підприємцеві (для ведення підприємницької діяльності), а не надана йому як громадянинові, вважаємо, таку суму слід включати до складу підприємницьких доходів. Проте фіскали вважають, що надана БФД не є результатом провадження підприємницької діяльності ФОП, а отже, її суму слід оподатковувати як «громадянські» доходи (104.04 БЗ). Тому якщо БФД була отримана від податкового агента і він утримав із цієї суми ПДФО і ВЗ, то щоб уникнути подвійного оподаткування, буде логічно таку фіндопомогу розглядати як «громадянську».

Зазначимо, що, на думку фіскалів (104.04 БЗ), до оподатковуваного доходу підприємця потрапляє:

— сума банківського кредиту, якщо вона не була повернена у строки, встановлені договором, або була погашена поручителем (третьою особою),

— сума поворотної фінансової допомоги (ПФД), неповернена у визначений договором строк.

На наш погляд, заборгованість з кредиту або за договором про ПФД повинна потрапити в дохід, тільки якщо вона не буде погашена після закінчення строку позовної давності або прощена (анульована) до закінчення строку позовної давності

Сума списаної контрагентом кредиторської заборгованості

Списана після закінчення строку позовної давності кредиторська заборгованість включається в дохід підприємця (п.п. 2 п. 6 Порядку № 481). Щодо списання кредиторки до закінчення строку позовної давності, прямих вказівок законодавство не дає. Проте, на думку фіскалів, будь-яка списувана кредиторська заборгованість ФОП перед іншими суб’єктами господарювання за отримані товари (роботи, послуги) незалежно від закінчення строку давності потрапляє до підприємницьких доходів (104.04. БЗ).

Вважаємо, що загальносистемник, як не зареєстрований, так і зареєстрований платником ПДВ, повинен включити в дохід суму списаної кредиторки з урахуванням ПДВ

Безоплатно отримані товари (роботи, послуги)

Вартість безоплатно отриманих товарів підприємець включає до доходів за датою їх реалізації і за ціною, визначеною на рівні не нижче звичайної ціни. Водночас вартість безоплатно отриманих послуг потрапляє до складу загального оподатковуваного доходу загальносистемника також за ціною не нижче звичайної, але за датою їх отримання (104.04 БЗ).

Врахуйте: якщо товари (роботи, послуги) отримані фізичною особою як громадянином, їх вартість оподатковують за правилами, передбаченими розд. IV ПКУ для «громадянських», а не підприємницьких доходів

Транзитні кошти, сума винагороди експедитора (посередника за договором транспортної експедиції)

Транзитні кошти, отримані посередником за договорами транспортного експедирування, не є його власністю, тому вони, проходячи через рахунок посередника, не включаються до його виручки. Доходом підприємця є виключно сума винагороди (104.04 БЗ).

На цій же підставі логічно не включати в доходи суму коштів, що надійшла посередникові від реалізації товарів за договором комісії (доручення). Проте податківці вважають, що комісіонер (повірений) повинен включати до складу доходу всю суму виручки в грошовій і негрошовій формах, отриману за договором комісії (доручення), — як вартість проданих товарів, так і комісійну винагороду. При цьому до складу витрат потрапить вартість придбаних товарів (робіт, послуг), за умови їх документального підтвердження, сформованого на загальних підставах (104.04 БЗ). Сподіваємося, що в такому разі фіскалів не бентежитиме відсутність як такого придбання товарів «на загальних підставах» і вони не стануть «зрізувати» підприємцеві ці витрати

Не включаємо до підприємницького доходу такі надходження, як (104.04 БЗ):

— поповнення підприємницького рахунку власними коштами;

— банківський кредит, отриманий на підприємницький рахунок;

— сума депозиту, яка повертається банком на підприємницький рахунок;

— поворотна фінансова допомога, отримана ФОП (за умови, що вона буде повернена у строк);

— помилково отримані на підприємницький рахунок кошти, які були повернені;

— кошти, повернені постачальником у зв’язку з відмовою від договору або поверненням товару;

— сума коштів, отримана від Фонду страхування на випадок безробіття (Фонду соціального захисту інвалідів) у вигляді компенсації за створення робочих місць для працевлаштування безробітних. При цьому такі суми потрапляють у гр. 7 Книги з від’ємним значенням, тобто сума компенсації віднімається з витрат господарської діяльності підприємця (104.04 БЗ);

— сума, видана центром зайнятості на розвиток підприємництва відповідно до норм Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 р. № 613;

— сума бюджетного відшкодування ПДВ, отримана ФОП — неплатником ПДВ за період, коли він ще був зареєстрований платником ПДВ (104.04 БЗ).

Крім того, вважаємо, оскільки підприємці не ведуть бухобліку, то вони також не зобов’язані розраховувати і відображати у складі доходів або витрат курсові різниці, що виникають за монетарними статтями балансу в іноземній валюті (П(С)БО 21).

Склад витрат

Відразу зазначимо три важливі умови для підприємницьких витрат. Витрати мають бути (п. 177.2 ПКУ):

(1) пов’язані з господарською діяльністю;

(2) фактично понесені, тобто оплачені;

(3) документально підтверджені.

Врахуйте: при формуванні складу підприємницьких витрат слід орієнтуватися на перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів (для прямих і непрямих витрат по-різному), який наведено в ст. 177.4 ПКУ.

Крім того, загальносистемник має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних зі здійсненням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (п.п. 177.4.6 ПКУ), з урахуванням винятків (див. нижче).

А тепер згрупуємо в табл. 2 склад витрат загальносистемника.

Таблиця 2. Склад підприємницьких витрат

Вид витрат

Особливості відображення

Непрямі податки

Суми ПДВ (п. 177.3 ПКУ)

Якщо ФОП не є платником ПДВ, то суми ПДВ у вартості придбань включаються до підприємницьких витрат.

А ось якщо ФОП — платник ПДВ, то сумам «вхідного» ПДВ не місце у витратах (за винятком ситуацій, коли придбане використовується в неоподатковуваних операціях). Не потрапляє до складу витрат також ПДВ, сплачений до бюджету

Суми «роздрібного» акцизу (п.п. 177.3.1 ПКУ)

Не включаються до доходу суми акцизного податку з реалізованих загальносистемником роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Про це прямо сказано в п.п. 177.3.1 ПКУ. Податківці ж уточнили, що й у витратах така сума не повинна обліковуватися (104.08 і 104.05 БЗ). Підстава — відсутність таких витрат у переліку з п. 177.4 ПКУ

Витрати за переліком з п. 177.4 ПКУ

Прямі матеріальні витрати (п.п. 177.4.1 ПКУ)

Тут підприємці, що займаються торгівлею, відображають закупівельну вартість товарів, а підприємці — виробничники — вартість сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, які ввійдуть до собівартості їх продукції.

Крім того, в цих витратах можна відобразити вартість палива (ПММ) та енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари і тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (продукція, товар тощо) (див. 104.05 БЗ).

Цей вид витрат безпосередньо пов’язаний з отриманим доходом, тому такі витрати можуть бути обліковані тільки після того, як буде отримано дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг

Оплата праці, за роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами і сума нарахованого ЄСВ на ці суми (п.п. 177.4.2 ПКУ)

Ця стаття витрат стосується виплат доходів працівникам підприємця, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також виплат за цивільно-правовими договорами. Обліковуються у витратах підприємця зарплата працівників, як основна, так і додаткова, а також інші види заохочень, премій, пов’язані з трудовими відносинами (зокрема, лікарняні за рахунок роботодавця (104.05 БЗ)). Крім того, включаються до витрат виплати працівникам, пов’язані з відшкодуванням вартості товарів (робіт, послуг) за договорами цивільно-правового характеру, та будь-яка інша оплата в грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, а також внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством. Водночас не беруть участі у витратах суми матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування ПДФО згідно з розд. IV ПКУ.

Важливо! Зарплата відображається у витратах без вирахування утримань (тобто в «грязній» сумі) в місяці її фактичної виплати.

Врахуйте: на думку податківців, витрати на оплату праці безпосередньо пов’язані з отриманням доходів, тобто якщо у звітному місяці немає доходу, то й у витрати виплачену зарплату включити не можна (104.08 БЗ). Проте за результатами звітного року всі витрати на зарплату мають бути обліковані. До речі, ЄСВ, нарахований на оплату праці, відображається в тій же графі 7 Книги (п.п. 7 п. 6 Порядку № 481) на дату його фактичної сплати, що й оплата праці. Тому для включення таких сум до витрат застосовують ті ж вимоги

Суми податків і зборів, пов’язаних із госпдіяльністю (п.п. 174.4.3 ПКУ)

Включаються до складу витрат за фактом їх сплати: платежі, сплачені за отримання ліцензій на здійснення певних видів госпдіяльності, отримання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з його господарською діяльністю. А також потрапляє до складу витрат ЄСВ, сплачений підприємцем «за себе», тобто з чистого доходу (104.05 БЗ).

А ось ПДФО «за себе» (авансові платежі й остаточний розрахунок за підсумками року) і військовий збір із суми чистого доходу у витрати не потрапить (104.05 БЗ)

Інші витрати* (п.п. 174.4.4 ПКУ)

Тут обліковуємо інші витрати, які не зазначені в попередніх пунктах і пов’язані з господарською діяльністю. До них належать:

(1) витрати на відрядження найманих працівників. Врахуйте: відобразити у витратах витрати на власні ділові поїздки/відрядження підприємець не зможе (104.05 БЗ).

Щоправда, якщо ФОП їде в поїздку на власному або орендованому авто, яке використовується в підприємницькій діяльності, то витрати на проїзд (зокрема, на ПММ) він відобразити може;

(2) витрати на послуги зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телефакс, мобільний зв’язок, Інтернет тощо). У тому числі, як стверджують податківці, у витрати можна включати придбання літератури та інших спеціалізованих видань (104.05 БЗ). А щодо мобільних розмов податківці називають документами, що підтверджують такі витрати: договори, розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абонентові, у яких відображаються час переговорів, номер адресата, а також вартість розмов тощо (104.05 БЗ);

(3) послуги реклами;

(4) плата за розрахунково-касове обслуговування банків (104.05 БЗ);

(5) оплата оренди та комунальних послуг (104.05 БЗ);

(6) витрати на ремонт і експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності (104.05 БЗ). Проте підприємець не має права включити до складу витрат вартість ремонту майна, яке використовується в господарській діяльності, що належить до ОЗ подвійного призначення (земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості, легкові й вантажні автомобілі) (104.05 БЗ);

(7) витрати на транспортування готової продукції (товарів);

(8) витрати на транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів);

(9) вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

* Важливо (!) витрати, які теж пов’язані з госпдіяльністю підприємця, але не потрапили до переліку з п. 177.4 ПКУ (і це єдиний аргумент), не обліковуються у складі підприємницьких витрат. Зокрема, до них належать (104.05 БЗ):

— витрати на охорону приміщень, як власних, так і орендованих;

— оренда землі комунальної власності, земельний податок, податок на нерухомість;

— інформаційні (консультаційні) послуги, бухгалтерські послуги, надані загальносистемнику іншим суб’єктом господарювання;

— банківські відсотки за користування кредитом і фіксована плата за надання кредиту, витрати на страхування;

— суми сплачених роялті, у тому числі безпосередньо пов’язані з отриманням підприємницького доходу;

— витрати, що виникли внаслідок природного убутку (104.05 БЗ);

— суми благодійної (спонсорської) допомоги, що надається третім особам, у тому числі неприбутковим організаціям тощо.

Основні засоби (ОЗ) і нематеріальні активи (НА)

Амортизаційні витрати (104.05 БЗ)

ФОП має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних зі здійсненням їх госпдіяльності, амортизаційні відрахування. Розрахунок амортизації ОЗ і НА здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості одиниці об’єкта на строк корисного використання об’єкта ОЗ і НА. При цьому облік вартості, яка амортизується, ведеться окремо за кожним об’єктом, витрати на придбання або самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

При цьому амортизації підлягають*:

— витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів, у тому числі програмного забезпечення;

— витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

У тому числі ФОП має право включити вартість монтажних та/або налагоджувальних робіт до первісної вартості об’єкта ОЗ (устаткування) з метою нарахування амортизаційних відрахувань за умови, що витрати безпосередньо пов’язані з отриманням доходів ФОП від господарської діяльності і за наявності первинних документів (див. 104.05 БЗ).

Важливо (!): підприємець не має права віднести на витрати амортизаційні нарахування з вартості основних засобів, придбаних до 01.01.2017 р. (104.05 БЗ).

Не підлягають амортизації і повністю включаються до складу витрат звітного періоду (крім витрат щодо ОЗ подвійного призначення і НА) витрати на:

— проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;

— ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Майте на увазі (!): не підлягають амортизації ОЗ подвійного призначення (земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі). До речі, до ОЗ подвійного призначення фіскали відносять трактори на гусеничному ходу і трактори колісні (лист ДФСУ від 17.12.2018 р. № 5256/П/99-99-13-01-02-14/ІПК)

* А ось витрати звітного року, безпосередньо пов’язані з придбанням малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) (у тому числі канцелярського приладдя та ін.) загальносистемник запросто може включити до складу підприємницьких витрат. Аргументація, мабуть, така: оскільки МНМА — це матеріальний актив, вартість якого не перевищує 6000 грн., і для податкових цілей він не вважається ОЗ (п.п. 14.1.138 ПКУ), то такі витрати відносяться до матеріальних витрат з п.п. 177.4.1 ПКУ (див. 104.05 БЗ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі