«Інвалідний» норматив: реєстраційно-звітне

Адамович Наталія, податковий експерт
У цій статті відновимо в нашій пам’яті (а хто новачок у «нормативній» справі — вивчимо) правила заповнення і подання Звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю. Подавати його зобов’язані роботодавці, для яких установлений норматив для працевлаштування таких осіб. Причому незалежно від того, чи виконують вони реально цей норматив.

Трудове

Право осіб з інвалідністю працювати на підприємствах з урахуванням індивідуальних програм реабілітації закріплено за ними на законодавчому рівні. Допомагаючи таким особам, роботодавці створюють спеціальні робочі місця для їх працевлаштування, здійснюючи адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення, пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей осіб з інвалідністю (ст. 17 Закону № 875*).

* Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Своєрідні гарантії права таких осіб на працю — встановлення роботодавцям нормативу робочих місць для їх працевлаштування.

Причому норматив вважається виконаним тільки за умови, якщо підприємство працевлаштувало осіб з інвалідністю, для яких місце роботи на цьому підприємстві є основним (ст. 19 Закону № 875).

Розмір «інвалідного» нормативу дорівнює 4 % СКШП** облікового складу за рік. Якщо ж СКШП за рік — від 8 до 25 осіб, такий норматив дорівнює одному робочому місцю

** Середньооблікова кількість штатних працівників.

Норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю зобов’язані виконувати усі роботодавці (підприємства і фізособи-підприємці).

Винятки із цього правила (див. роз’яснення Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667):

(1) роботодавці з кількістю працюючих до 8 осіб;

(2) представництва іноземних компаній, що не є юридичними особами.

Тож якщо на підприємстві/у підприємця за 2018 рік СКШП склало до 8 осіб, то виконувати норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю вони не зобов’язані. Відповідно і сьогоднішню статтю їм далі можна не читати.

Інша справа — роботодавці із СКШП облікового складу за 2018 рік від 8 осіб і більше.

Потрапив під норматив — реєструйся у Фонді

Як тільки роботодавець потрапляє під норматив — СКШП за звітний рік добігає до 8 осіб, то він зобов’язаний зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) за місцем держреєстрації. Реєструють «новачків» у Фонді в період з 1 січня до 1 лютого (див. лист Фонду від 25.09.2013 р. № 1/6-296/09). І це цілком логічно. Адже достовірно розрахувати СКШП за рік можна тільки тоді, коли рік буде закінчений. ☺.

Ще раз звернемо увагу:

граничний термін подання документів для реєстрації у Фонді — 31 січня 2019 року

Реєстрація проводиться безкоштовно.

Як зареєструватися? Нічого складного. Для цього треба подати до відділення Фонду тільки документи, перераховані в п. 3 Порядку реєстрації***:

*** Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

заяву за формою, затвердженою наказом № 98*;

* Наказ Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98.

— копію довідки про включення в Реєстр неприбуткових установ, виданої податковим органом, — для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

— відомості про відокремлені підрозділи, за формою, затвердженою наказом № 98, — для роботодавців, що мають такі підрозділи.

Подати документи до Фонду можна особисто (тоді треба прихопити з собою оригінали документів для звіряння) або відправити поштою рекомендованим листом (тоді копії документів слід завірити нотаріально). А ось подати документи для реєстрації в електронній формі поки що неможливо.

Будьте уважні! Датою реєстрації у відділенні Фонду є дата подання документів. А у разі направлення документів поштою — дата, зазначена на поштовому штемпелі (п. 4 Порядку реєстрації).

Врахуйте! Відповідальності за нереєстрацію у Фонді немає. Проте тільки після реєстрації у Фонді роботодавець зможе подавати туди відповідну звітність.

Коли і кому подаємо Звіт

Виконати «інвалідний» норматив, а для «новачків» ще й зареєструватися у Фонді — це тільки півсправи. На додаток необхідно подати до Фонду за місцем реєстрації Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (далі — Звіт).

Його форма затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42. Роботодавці зобов’язані подавати Звіт до Фонду щорічно до 1 березня, що йде за звітним роком. Саме такий граничний термін його подання зазначений у п. 2 Порядку подання звіту** і в п. 2.1 Інструкції № 42***.

** Затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

*** Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна)…, затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Проте безпосередньо у формі Звіту до Фонду прописаний інший термін подання — не пізніше за 1 березня після звітного періоду. Враховуючи, що законодавець в ст. 19 Закону № 875 прямо прописав: терміни подання такого Звіту визначає КМУ, вважаємо пріоритетним термін, зазначений у Порядку подання звіту, а не у формі Звіту.

Подати до Фонду Звіт за 2018 рік рекомендуємо не пізніше за 28 лютого 2019 року

Звіт до Фонду може бути поданий особисто роботодавцем або відправлений поштою рекомендованим листом. А ось подати в електронній формі цей Звіт не вийде. Це не передбачено чинним законодавством (див. лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а у разі відправлення його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку подання звіту).

Ну і зауважимо, що не подають Звіт:

— роботодавці, для яких «інвалідний» норматив не встановлюється;

відокремлені підрозділи підприємств. Дані по них головне підприємство враховує у своєму зведеному «інвалідному» Звіті (див. пп. 2 і 3 Порядку подання звіту, п. 1.2 Інструкції № 42, лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Що стосується самої форми, то у верхній її частині ви наводите дані, необхідні для ідентифікації підприємства, а нижче (у таблиці) — відомості про виконання/невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю і розрахунок адмінгоспсанкції. Пояснення щодо заповнення рядків Звіту див. у таблиці.

Звіт від рядка до рядка

Код рядка

Що зазначаємо в рядку

01

Зазначаєте СКШП облікового складу за звітний (2018) рік. Показник СКШП визначаєте відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Дані в рядку 01 наводяться в цілих одиницях*

02

Зазначаєте СКШП з інвалідністю за звітний (2018) рік. Цей показник розраховуєте так, як і СКШП усіх працівників, тільки в розрахунок берете працівників з інвалідністю, для яких місце роботи на вашому підприємстві є основним.

Важливо! Підприємець з інвалідністю має право зарахувати себе в рахунок виконання «інвалідного» нормативу, встановленого йому як роботодавцеві (див. абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Дані в рядку 02 наводяться в цілих одиницях*

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. Він дорівнює у роботодавців, у яких СКШП облікового складу:

від 8 до 25 осіб — 1 людині;

від 25 і більше осіб — 4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.

Дані в рядку 03 наводите в цілих одиницях*

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, врахованим у рядку 01**

05

Показник*** визначаєте за формулою:

рядок 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо ви не виконали «інвалідний» норматив (рядок 02 менше рядка 03), тут зазначаєте суму адміністративно-господарських санкцій**** (АГС) (див. ст. 20 Закону № 875).

Роботодавці, у яких працюють від 8 до 15 осіб (див. ряд. 01), показник розраховують таким чином:

ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2)).

Роботодавці, у яких працюють 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

* Зверніть увагу: у п. 3.4 Інструкції № 42 прописані правила округлення, що застосовуються при розрахунку показників рядків 01, 02, 03 Звіту. Так, якщо при обчисленні СКШП виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється у бік збільшення).

** Інструкція № 42 не містить вказівок стосовно того, як округлювати дані цього рядка. На практиці відділення Фонду вимагають зазначати фонд оплати праці (ФОП) штатних працівників у тис. грн. з одним знаком після коми. Наприклад, якщо ФОП усіх штатних працівників за рік склав 2457893,41 грн., у рядку 04 роботодавцеві слід проставити «2457,9».

*** Інструкція № 42 не містить вказівок про те, як округлювати дані цього рядка. На практиці відділення Фонду вимагають відображати цей показник у гривнях з двома знаками після коми. Наприклад, показник рядка 01 дорівнює 100 особам, показник рядка 04 — 2457,9 тис. грн., отже, в рядку 05 роботодавець вкаже «24579,00» ((2457,9 х 1000) : 100).

**** Санкції сплачуються роботодавцями в строк до 15 квітня року, що йде за звітним (за 2018 рік граничний термін — 12 квітня 2019 року). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи із 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за увесь строк її існування (ст. 20 Закону № 875).

На додаток до Звіту

Разом із Звітом до Фонду слід подавати:

— роботодавцям, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також іншим неприбутковим організаціям — копію рішення про внесення в Реєстр неприбуткових установ і організацій (п. 2 Порядку подання звіту). Якщо Звіт подаєте особисто, разом із копією рішення пред’являєте його оригінал. Якщо Звіт відправляєте поштою, копію рішення доведеться засвідчити нотаріально;

— роботодавцям, у яких порівняно з раніше поданими даними змінилася кількість відокремлених підрозділів, — Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42 (далі — Перелік підприємств);

— господарським об’єднанням, створеним згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі Звіти об’єднань і підприємств, що входять в нього; Перелік підприємств та інші документи, перераховані в абзаці п’ятому п. 3 Порядку подання звіту.

Також не зайвим буде прихопити з собою копію статистичного звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень 2018 року. Як правило, на місцях відділення Фонду просять пред’являти його при поданні «інвалідного» Звіту.

Про відповідальність

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також за неподання до Фонду Звіту, посадовим особам підприємства (ФОП) загрожує адмінштраф у розмірі від 170 до 340 грн. (ч. 2 ст. 1881 КпАП).

За невиконання «інвалідного» нормативу штраф накладається на посадову особу, що має право укладати і розривати трудові договори з працівниками.

А ось за неподання Звіту (див. лист Фонду від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01)

адмінштраф загрожує посадовим особам, які зобов’язані подавати такий Звіт

Вищезгадані порушення можуть виявити в ході перевірки інспектори праці. Вони ж і складуть протокол про адміністративне правопорушення (лист Фонду від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68).

Рішення про накладення адміністративного штрафу на винних осіб підприємства згідно зі ст. 1881 КпАП ухвалює суд.

Важливо! Адмінштраф за невиконання «інвалідного» нормативу за ст. 1881 КпАП повинен накладатися тільки у тому випадку, якщо норматив не був виконаний і адмінгоспсанкції за невиконання нормативу не були сплачені або сплачені з порушенням термінів, установлених ст. 20 Закону № 875 (ср. ).

А ось якщо норматив виконаний не був, але роботодавець своєчасно сплатив адмінгоспсанкцію, цього штрафу бути не повинно. У цьому випадку вважається, що такий роботодавець виконав вимоги ст. 20 Закону № 875.

Ну ось, мабуть, і все на сьогодні!

висновки

  • Для роботодавців, у яких СКШП за 2018 рік складає від 8 до 25 осіб, норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю складає одне робоче місце. Якщо ж СКШП за 2018 рік більше 25 осіб — норматив 4 % від СКШП за 2018 рік.
  • Роботодавці, у яких показник СКШП облікового складу за 2018 рік склав 8 осіб і більше, подають до Фонду «інвалідний» Звіт (ф. № 10-ПІ).
  • Роботодавці, у яких уперше СКШП за рік збільшився до 8 осіб, зобов’язані зареєструватися у Фонді в строк до 1 лютого.
  • Звіт за 2018 рік треба встигнути подати до 1 березня 2019 року.
  • Неподання Звіту Фонду загрожує посадовим особам підприємства, в обов’язки яких входить подання такого Звіту, адмінштрафом у розмірі від 170 до 340 грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі