Теми статей
Обрати теми

Реєстрація і розреєстрація РРО

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Нестеренко Максим, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Друк
Після того, як ви придбали РРО, що відповідає всім вимогам, розглянутим нами в розділі 2 цього спецвипуску, ваш наступний крок — реєстрація такого апарату в органах ДФСУ. Поки що ви можете зробити це за «старими» правилами. Але як тільки набере чинності нормативно-правовий акт Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО, ці правила зазнають деяких змін. У цьому розділі спецвипуску ми розповімо вам про те, як здійснити реєстрацію РРО за чинними правилами, а також проінформуємо про майбутні зміни в порядку такої реєстрації*. Таким же чином ми пройдемося по перереєстрації та скасуванню реєстрації РРО.

* У цьому спецвипуску не розглядається порядок реєстрації та застосування РРО для обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

3.1. Реєструємо РРО

Перше, що потрібно зробити після придбання РРО, — укласти договір із центром сервісного обслуговування (далі — ЦСО). Без цього поставити РРО на облік ви не зможете.

Нагадаємо: ЦСО — це суб’єкт господарювання, який за договором із постачальником надає послуги з введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного і післягарантійного ремонту РРО (п. 3 розд. І Порядку № 547-1).

Він стане вашим другом і помічником на багато років, тому підійдіть до його вибору відповідально. Пам’ятайте: укладати договір слід тільки з тим ЦСО, який входить до переліку ЦСО, що уклали з виробником (постачальником) РРО договір про технічне обслуговування та ремонт відповідної моделі РРО, а після створення реєстру центрів сервісного обслуговування РРО — з уключеним до цього реєстру ЦСО.

Договір із ЦСО укладено? Тоді приступайте безпосередньо до реєстрації РРО. Порядок її проведення регламентує гл. 2 розд. ІІ Порядку № 547-1.

Загальний порядок реєстрації

Зареєструвати в органі ДФСУ можна тільки ті РРО, моделі та модифікації яких включені до розділу І Держреєстру, за умови, що:

— РРО використовуватимуть у відповідній сфері застосування цієї моделі (див. графу 8 таблиці Держреєстру);

— не сплив строк первинної реєстрації моделі РРО (див. графу 6 таблиці Держреєстру);

— не сплив строк служби РРО, встановлений у технічній документації.

Реєстрацію здійснює орган ДФСУ за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків (п. 3 гл. 2 розд. ІІ Порядку № 547-1).

Підприємство, що є платником податку на прибуток, може зареєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, розташованих на території іншої, ніж головне підприємство, територіальної громади.

Національні оператори — «Укртелеком», «Укрпошта», «Укрзалізниця», Держпідприємство спецзв’язку — можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх філій (відділень, центрів, пунктів, вузлів тощо), де використовуватимуться РРО.

Як ми вже сказали вище, порядок реєстрації РРО після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО і реєстру центрів сервісного обслуговування РРО (конкретна дата поки що невідома) буде дещо підкориговано. Головним чином зміни торкнуться спрощення порядку реєстрації РРО, впровадження електронного документообігу (механізму обміну інформацією в електронному вигляді) між суб’єктом господарювання, ЦСО й органами ДФСУ, а також введення нових форм документів (заяв, довідок, посвідчень).

У табл. 3.1 на с. 24 поетапно наведемо нинішню й майбутню «реєстраційні» процедури.

Таблиця 3.1. Порядок реєстрації РРО

Чинні правила

Майбутні правила

Етап 1. Звернення до органу ДФСУ

Суб’єкт господарювання подає в орган ДФСУ пакет документів (в електронному* або паперовому вигляді)**:

— заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (додаток 1 до Порядку № 547-1), підписану керівником суб’єкта господарювання або ФОП із зазначенням дати подання (далі — реєстраційна заява);

— копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

— копію документа на право власності або іншого документа, що надає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься РРО;

— копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі використання зовнішнього модема);

— копію договору суб’єкта господарювання із ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО;

— копію договору (або іншого документа), що підтверджує надане виробником право ЦСО на проведення техобслуговування та ремонту відповідної моделі РРО.

Копії всіх документів мають бути засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом ФОП. Якщо копії документів подають «на папері», слід також пред’явити їх оригінали (вони повертаються заявнику).

Копії документів, що надаються разом із заявою в електронній формі, мають бути відскановані

У майбутньому суб’єкту господарювання достатньо буде подати до органу ДФСУ тільки реєстраційну заяву за формою № 1-РРО (в електронному* або паперовому вигляді)***. При цьому така заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання чи ФОП або ж представником суб’єкта господарювання за умови:

— наявності документів, що посвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження;

— виконання вимог з електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання.

Згідно з проектом наказу Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО протягом 3 місяців, наступних за місяцем набрання чинності цим документом, у разі подання заяви про реєстрацію РРО, не включеного до відповідного реєстру на дату подання такої заяви, суб’єкт господарювання повинен додати до неї копії:

— документів, що підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування;

— паспорта (формуляра) РРО і паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема).

На підставі зазначених документів орган ДФСУ включає РРО до реєстру

* При цьому мають бути дотримані вимоги законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів.

** Подати документи в орган ДФСУ може відповідальна особа суб’єкта господарювання, ФОП або їх уповноважена особа (за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, і належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО).

*** Подати реєстраційну заяву може (за наявності документа, що посвідчує особу) відповідальна особа суб’єкта господарювання, ФОП або їх представник (за наявності документів, що посвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження, а також за умови виконання вимог з електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді).

Етап 2. Прийняття рішення ДФСУ про реєстрацію РРО

Орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів з дати надходження реєстраційних документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФСУ і видає суб’єкту господарювання або

Орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів з дати надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФСУ.

направляє на його електронну пошту, зазначену в реєстраційній заяві, довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (додаток 2 до Порядку № 547-1)*.

Важливо! Довідка про резервування фіскального номера РРО дійсна протягом 5 робочих днів з дати її видачі / направлення на електронну пошту суб’єкта господарювання. Тому подальші «реєстраційні» дії, які включають етапи 3 — 6 (див. нижче в таблиці), мають бути здійснені в ці строки

У день резервування фіскального номера РРО податківці направляють ЦСО інформацію у вигляді довідки за формою № 2-РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Зауважте: ця довідка дійсна протягом 3 робочих днів з дати її направлення ЦСО. У зв’язку із цим усі «реєстраційні» дії, які включають у себе етапи 3 — 5, наведені нижче, потрібно завершити до закінчення цього строку

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО (див. табл. 3.2 на с. 28) орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів з дати надходження реєстраційних документів надає або направляє (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову в проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для відмови

* Орган ДФСУ може направити довідку на електронну адресу ЦСО, зазначену в реєстраційній заяві, у разі включення такого ЦСО до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

Етап 3. Звернення до ЦСО

Суб’єкт господарювання звертається до ЦСО, з яким у нього укладено договір на техобслуговування РРО. При собі потрібно мати довідку про резервування номера РРО (якщо вона не була направлена органом ДФСУ на електронну адресу ЦСО) і придбаний РРО

Суб’єкт господарювання звертається до ЦСО, з яким у нього укладено договір на техобслуговування РРО. Із собою він бере придбаний РРО

Етап 4. Переведення РРО у фіскальний режим роботи

ЦСО переводить РРО у фіскальний режим роботи: заносить фіскальний номер до фіскальної пам’яті РРО, здійснює персоналізацію й опломбування РРО і вводить його в експлуатацію (детальніше — на с. 27)

Етап 5. Введення РРО в експлуатацію

ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює в 3 примірниках акт введення РРО в експлуатацію (додаток 1 до Порядку № 601) і:

перший примірник акта залишає в себе;

другий і третій примірники акта разом із довідкою про опломбування РРО за формою № 1-ЦСО (додаток 1 до Порядку опломбування РРО) видає суб’єкту господарювання

ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, складає довідку про опломбування і заповнює акт введення РРО в експлуатацію (додаток 1 до Порядку № 601). По одному примірнику довідки й акта залишаються в ЦСО і надаються суб’єкту господарювання — власнику РРО. Ще один примірник цих документів ЦСО в день введення РРО в експлуатацію направляє в електронній формі засобами електронного зв’язку територіальному органу ДФСУ, у якому проводиться реєстрація РРО.

Якщо ці документи не надано органу ДФСУ протягом 3 робочих днів з дати направлення довідки за формою № 2-РРО до ЦСО, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною і фіскальний номер скасовується датою резервування

Етап 6. Подання ДФСУ документів (їх копій), отриманих від ЦСО

Суб’єкт господарювання подає органу ДФСУ:

— копію довідки про опломбування РРО;

— один примірник акта введення в експлуатацію РРО.

Якщо зазначені документи не надані протягом 5 робочих днів з дати видачі / направлення на електронну пошту суб’єкта господарювання довідки за формою № 2-РРО, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною і фіскальний номер скасовується датою резервування.

Також потрібно пред’явити оригінали тих документів, копії яких подавалися разом із заявою в електронному вигляді

Етап 7. Реєстрація РРО і надання реєстраційного посвідчення

Орган ДФСУ не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідних документів (див. етап 6) проводить реєстрацію РРО і надає суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО (форма № 3-РРО наведена в додатку 3 до Порядку № 547-1) одним із таких способів:

— направляє поштою;

— передає безпосередньо до рук відповідальній особі суб’єкта господарювання або ФОП (або їх уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує її особу, і належним чином оформленої довіреності на проведення відповідних дій)

Орган ДФСУ не пізніше наступного робочого дня після отримання зазначених на етапі 5 документів проводить реєстрацію РРО і надає суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за формою № 3-РРО одним з таких способів:

— направляє поштою;

— передає за наявності документа, що посвідчує особу, безпосередньо до рук відповідальній особі суб’єкта господарювання або ФОП (або їх представнику за наявності документів, що посвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження)

При «поштовому» варіанті отримання реєстраційного посвідчення оплату вартості поштових послуг суб’єкт господарювання повинен здійснити до отримання реєстраційного посвідчення. Для цього він подає в орган ДФСУ поштові марки на суму, яка відповідає вартості послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

У разі подання реєстраційної заяви в електронному вигляді суб’єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення засобами електронного зв’язку на адресу своєї електронної пошти, зазначену в реєстраційній заяві

В аналогічному порядку реєструють і резервні РРО (п. 20 гл. 2 розд. ІІ Порядку № 547-1). При цьому в правому верхньому кутку реєстраційного посвідчення роблять відмітку «Резервний». Крім того, в першому рядку відповідної таблиці реєстраційного посвідчення зазначають назву й адресу господарської одиниці, де зберігатиметься резервний РРО, а в інших рядках — назви й адреси всіх господарських одиниць, де він може використовуватися. При цьому зауважте: щодо кожної господиниці, де застосовуватиметься резервний РРО, податківцям слід надати копію документа на право власності або інший документ, який надає право на розміщення такої господарської одиниці.

А ось з моменту набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО обов’язок з подання копії зазначеного документа відпаде. Замість цього суб’єкту господарювання потрібно буде заздалегідь повідомити в орган ДФСУ про кожну господиницю, де використовуватиметься резервний РРО, як про об’єкт оподаткування відповідно до п. 63.3 ПКУ.

Введення РРО в експлуатацію: звертаємося до ЦСО

Як ви можете побачити в табл. 3.1 (див. с. 24), введення в експлуатацію РРО здійснює ЦСО, з яким суб’єкт господарювання уклав договір на сервісне обслуговування. При цьому фіскали у своєму роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 109.06 БЗ, звертають увагу на те, що

ЦСО не може вводити в експлуатацію РРО суб’єктів господарювання, які перебувають під загальним контролем з таким ЦСО (є пов’язаними особами)

Що слід розуміти під введенням РРО в експлуатацію? Згідно з абзацом третім п. 2 Порядку № 601 це роботи з технічного обслуговування РРО, пов’язані з його підготовкою до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно до експлуатаційних документів виробника або постачальника, а також введення обов’язкових реквізитів чека, фіскального номера користувача, персоналізація РРО та переведення РРО у фіскальний режим роботи.

На все про все в ЦСО є 3 дні з дати, коли користувач його проінформував про отримання довідки про резервування фіскального номера РРО (п. 6 розд. ІІ Порядку опломбування РРО).

Детальніше зупинимося на тому, як і навіщо здійснюється переведення РРО у фіскальний режим роботи (фіскалізація).

Переведення РРО у фіскальний режим роботи потрібне для безумовного виконання ним фіскальних функцій. Це означає, що РРО повинен забезпечувати одноразове внесення, довгострокове зберігання у фіскальній пам’яті, багаторазове прочитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяги розрахункових операцій.

Фіскалізація здійснюється один раз за весь період експлуатації РРО суб’єктом господарювання. При цьому РРО повинен забезпечити неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.

ЦСО вносить виданий органом ДФСУ фіскальний номер до фіскальної пам’яті РРО. Цей номер зазначається на всіх розрахункових документах, чеках усіх звітів, а також в інших випадках, передбачених законом.

Ще одна функція ЦСО — персоналізація РРО. Її здійснюють для ідентифікації РРО в системі обліку даних ДФСУ за допомогою системи унікальних номерів:

— індивідуального податкового номера платника ПДВ або податкового номера (якщо суб’єкт господарювання не зареєстрований платником ПДВ);

— фіскального номера РРО;

— ідентифікаційного номера РРО або ідентифікаційного номера модема (у разі застосування зовнішнього модема);

— заводського номера РРО;

— ідентифікаційного номера модуля безпеки SAM.

Щоб уникнути несанкціонованого доступу до складових частин РРО, ЦСО здійснює його опломбування. Для цього на зовнішньому кожусі або кожухах окремих блоків у місцях стику корпусу РРО (кожуха блоку) з верхньою кришкою на її протилежних сторонах установлюють засоби контролю. Роблять це так, щоб унеможливити доступ до внутрішніх вузлів (окрім чекової, контрольної та фарбувальної стрічок) без зняття або пошкодження пломб. Крім того, в РРО блокової конструкції засоби контролю встановлюють також на місця підключення з’єднувальних кабелів зв’язку окремих блоків, кожен з яких має свій кожух.

Виконавши всі перелічені роботи, ЦСО складає довідку про опломбування й акт введення в експлуатацію РРО.

Далі здійснюють інші дії з реєстрації РРО згідно з табл. 3.1 (див. с. 24).

Відмова в реєстрації

На жаль, звернення за реєстрацією РРО для суб’єкта господарювання не завжди закінчується успішно. Пунктом 8 гл. 2 розд. ІІ Порядку № 547-1 встановлено перелік випадків, коли реєстрація може не відбутися. При цьому після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО цей перелік буде трохи підкориговано. Теперішні й майбутні підстави для відмови в реєстрації РРО наведемо в табл. 3.2 на с. 28.

Таблиця 3.2. Підстави для відмови в реєстрації РРО

Чинні підстави

Майбутні підстави

РРО вже зареєстровано

Модель (модифікація) РРО не включено до Держреєстру або виключено з нього

РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній у реєстраційній заяві

ЦСО не має права на технічне обслуговування і ремонт РРО у зв’язку з відсутністю договору з виробником (постачальником) такого РРО

ЦСО не включено до реєстру центрів сервісного обслуговування РРО

В органі ДФСУ наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності

Відсутній документ на право власності або інший документ, що надає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО

Суб’єкт господарювання не повідомив орган ДФСУ про господиницю, зазначену в заяві, як про об’єкт оподаткування відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання

Суб’єкт господарювання не включений до ЄДР

Суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в органі ДФСУ, до якого подано документи на реєстрацію РРО

Суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в органі ДФСУ, до якого подано реєстраційну заяву

Суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в органі ДФСУ за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО

Документи подано не в повному обсязі

В органі ДФСУ відсутнє повідомлення ЦСО про укладення договору між ним і суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО або відповідно до такого повідомлення відповідний договір розірвано чи припинено

В органі ДФСУ наявні відомості про РРО як про викрадений

Екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній у реєстрі екземплярів РРО

Суб’єкт господарювання є пов’язаною із ЦСО особою

Якщо жодна з наведених у табл. 3.2 ситуацій вас не стосується, «протипоказань» до реєстрації РРО у вас немає. А як зареєструвати РРО, ви вже знаєте (див. табл. 3.1 на с. 24).

Але іноді виникають ситуації, які вимагають перереєстрації РРО. Що це за ситуації і як провести перереєстрацію РРО, розповімо далі.

3.2. Здійснюємо перереєстрацію РРО

Перереєстрації РРО присвячена гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1. З неї випливає, що перереєстрацію здійснюють у таких випадках:

1) суб’єкт господарювання планує використовувати РРО в іншій господарській одиниці (п. 1 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1);

2) настала одна з таких обставин (абзац перший п. 2 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1):

— змінилися дані щодо суб’єкта господарювання, зазначені в реєстраційному посвідченні (податковий номер або серія та номер паспорта*, найменування або прізвище, ім’я, по батькові). Зверніть увагу: до реєстраційного посвідчення вносять, зокрема, адресу господарської одиниці, де використовуватиметься РРО. Отже, якщо був перейменований район у місті, вулиця або інший топонім, унаслідок чого змінилася адреса господарської одиниці, то суб’єкту господарювання також необхідно перереєструвати РРО (абзац шостий п. 2 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1);

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті.

— змінилася сфера застосування РРО;

— змінилася версія внутрішнього програмного забезпечення РРО;

— встановлено розбіжності або помилки в записах реєстраційного посвідчення;

— втрачено або стало непридатним для використання реєстраційне посвідчення;

3) якщо змінився контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання перебуває на обліку як платник податків за основним місцем обліку, зокрема, у зв’язку з такими обставинами (п. 4 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1):

— змінилося місцезнаходження або місце проживання суб’єкта господарювання;

— суб’єкт господарювання був включений / не включений до Реєстру великих платників податків;

— контролюючий орган був реорганізований.

Зауважте: так само, як і порядок реєстрації РРО, процедура перереєстрації РРО після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО зазнає деяких змін.

Які кроки необхідно зробити для перереєстрації РРО, покажемо в табл. 3.3. Причому наведемо тут як чинний порядок перереєстрації, так і порядок, який матиме місце в майбутньому.

Таблиця 3.3. Порядок перереєстрації РРО

Підстава для перереєстрації

Порядок перереєстрації

за чинними правилами

за майбутніми правилами

Змінилося місце використання РРО

1. Суб’єкт господарювання або його представник подає до органу ДФСУ:

— реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація»;

— копію документа на право власності або документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься РРО;

— копію договору суб’єкта господарювання із ЦСО про техобслуговування та ремонт РРО;

— реєстраційне посвідчення.

2. Орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів із дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО і видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення*

1. Суб’єкт господарювання або його представник подає до органу ДФСУ:

— реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація»;

— реєстраційне посвідчення.

2. Орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів із дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО і видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення*

З’явилися підстави, зазначені в п. 2 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1

1. Суб’єкт господарювання або його представник протягом 5 робочих днів, що настають за днем, коли виникли відповідні підстави**, подає до органу ДФСУ:

— реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» і зазначенням причини перереєстрації;

— довідку про опломбування РРО (у разі внесення змін про місцезнаходження РРО, що потребують переопломбування);

— реєстраційне посвідчення.

2. Орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів** із дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО і видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення*

1. Суб’єкт господарювання або його представник протягом 5 робочих днів, що настають за днем, коли виникли відповідні підстави**, подає до органу ДФСУ:

— реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» і зазначенням причини перереєстрації;

— реєстраційне посвідчення.

2. Орган ДФСУ не пізніше 2 робочих днів** із дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО і видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення*

Змінився контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання перебуває на обліку як платник податків за основним місцем обліку

1. Протягом 2 робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до органу ДФСУ за новим місцем обліку засобами інформаційної системи ДФСУ здійснюється перереєстрація РРО до органу ДФСУ за новим основним місцем обліку такого платника податків.

2. Документи про реєстрацію/перереєстрацію РРО, які перебували в органі ДФСУ за попереднім місцем обліку, передаються разом з обліковою справою до органу ДФСУ за новим основним місцем обліку***

* У разі відсутності підстав для відмови в перереєстрації.

** Зверніть увагу: конкретні строки, в які суб’єкт господарювання повинен подати відповідні документи, а орган ДФСУ видати нове реєстраційне посвідчення, не встановлені для випадку перереєстрації РРО у зв’язку з перейменуванням районів у містах, вулиць та інших об’єктів топоніміки (див. абзац шостий п. 2 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1).

*** Реєстраційне посвідчення, раніше видане суб’єкту господарювання за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних про такого суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні (абзац другий п. 4 гл. 3 розд. ІІ Порядку № 547-1).

Зверніть увагу: при проведенні перереєстрації РРО (за будь-якою з підстав) фіскальний номер РРО не змінюється і зберігається до дати скасування реєстрації РРО (п. 3 гл. 1 розд. ІІ Порядку № 547-1). Про скасування реєстрації РРО ми й поговоримо далі.

3.3. Скасовуємо реєстрацію РРО

Порядок скасування реєстрації РРО викладено у гл. 4 розд. ІІ Порядку № 547-1. У ній наведено виняткові випадки, коли здійснюють розреєстрацію РРО. Так, реєстрацію скасовують, якщо:

1) суб’єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО (додаток 4 до Порядку № 547-1);

2) вичерпано строк служби РРО, зазначений у реєстрі екземплярів РРО (після його створення) або визначений у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований в органі ДФСУ до створення такого реєстру;

3) закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;

4) РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Держреєстром;

5) виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Держреєстру;

6) установчі документи суб’єкта господарювання за рішенням суду визнано недійсними;

7) наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання — банкрута;

8) наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, що не пов’язане з банкрутством;

9) суб’єкт господарювання — ФОП помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, а також у разі обмеження його цивільної дієздатності;

10) в органу ДФСУ є відомості з ЄДР щодо державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання;

11) викрадено РРО;

12) змінено власника РРО;

13) наявне судове рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці.

Щодо останньої підстави нагадаємо: її буде видалено з п. 2 гл. 4 розд. II Порядку № 547-1 після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО. Водночас з’явиться нова причина для розреєстрації РРО — щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб’єкт господарювання відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ повідомив орган ДФСУ про такий об’єкт оподаткування як про закритий або такий, що не експлуатується.

Скасування реєстрації РРО за підставами, встановленими пунктами 1, 11 і 12, може здійснюватися виключно за заявою суб’єкта господарювання. А ось у випадках, визначених пунктами 2 — 10 і 13, воно може відбуватися як за заявою суб’єкта господарювання, так і примусово (обов’язкове скасування) за рішенням органу ДФСУ за місцем реєстрації РРО.

Розглянемо варіанти скасування реєстрації детальніше.

Добровільне скасування реєстрації

Добровільне скасування реєстрації здійснюють суто на підставі заяви самого суб’єкта господарювання.

Зверніть увагу:

виключно за ініціативою суб’єкта господарювання скасовується реєстрація РРО, який був викрадений або власник якого був змінений

Орган ДФСУ не зможе зробити це самостійно (п. 2 гл. 4 розд. ІІ Порядку № 547-1).

Причини для добровільної розреєстрації РРО можуть бути різні. Проте порядок її здійснення завжди один. Розглянемо його в табл. 3.4. Причому традиційно наведемо в ній нинішній і майбутній* порядки розреєстрації.

* Діятиме після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО.

Таблиця 3.4. Порядок добровільного скасування реєстрації РРО

Чинні правила

Майбутні правила

Етап 1. Підготовка до розреєстрації

1. Суб’єкт господарювання звертається в ЦСО, з яким укладено договір про техобслуговування і ремонт РРО, для розпломбування РРО. Із собою потрібно взяти довідку про опломбування РРО.

1. Суб’єкт господарювання звертається в ЦСО, з яким укладено договір про техобслуговування і ремонт РРО, для розпломбування РРО. Із собою потрібно взяти довідку про опломбування РРО.

2. ЦСО розпломбовує РРО, вилучає довідку про опломбування і видає суб’єкту господарювання довідку за формою № 1-ЦСО із зазначенням у ній даних про розпломбування*

2. ЦСО розпломбовує РРО, вилучає довідку про опломбування і видає суб’єкту господарювання довідку за формою № 1-ЦСО з даними про розпломбування*.

3. ЦСО направляє до органу ДФСУ за місцем реєстрації РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі примірник довідки про розпломбування РРО

Етап 2. Подання документів

Суб’єкт господарювання подає до органу ДФСУ за місцем реєстрації РРО такі документи:

— заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО (додаток 4 до Порядку № 547-1). У заяві слід зазначати спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО (поштою або безпосередньо в органі ДФСУ);

— довідку ЦСО про розпломбування РРО;

— реєстраційне посвідчення.

У разі викрадення РРО потрібно надати копію відповідного документа від органу поліції

Суб’єкт господарювання або його представник подає до органу ДФСУ за місцем реєстрації РРО такі документи:

— заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО. У заяві слід зазначати спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО (поштою чи безпосередньо в органі ДФСУ) або її копії (електронною поштою);

— реєстраційне посвідчення.

У разі викрадення РРО потрібно надати копію відповідного документа від органу поліції

Етап 3. Скасування реєстрації

Орган ДФСУ протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання відповідних документів (див. етап 2), здійснює скасування реєстрації РРО і надає суб’єкту господарювання довідку за формою № 6-РРО (додаток 6 до Порядку № 547-1) способом, зазначеним у заяві про скасування реєстрації РРО

Орган ДФСУ протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання відповідних документів (див. етап 2) за наявності довідки ЦСО про розпломбування РРО, здійснює скасування реєстрації РРО і надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку за формою № 6-РРО способом, зазначеним у заяві про скасування реєстрації РРО

* У виняткових випадках, коли виявлено невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника, для розпломбовування доведеться звернутися безпосередньо до органу ДФСУ (п. 10 Порядку опломбування РРО).

Примусове скасування реєстрації

У тих випадках, коли законодавство вимагає обов’язкового скасування реєстрації РРО, суб’єкт господарювання може сам почати процедуру розреєстрації (подати заяву) або ж дочекатися, коли відповідне рішення прийме орган ДФСУ.

Наша порада: краще зробіть це самостійно і не зволікайте з поданням заяви. Обрали такий шлях? Тоді дійте за схемою, наведеною вище в табл. 3.4.

Якщо ж рішення про скасування реєстрації приймає орган ДФСУ, то має місце інший алгоритм дій. Причому залежить він від випадку обов’язкової розреєстрації.

Сплив строк служби/експлуатації РРО. Нагадаємо: строк служби РРО визначено в паспорті (формулярі) РРО. Після створення реєстру екземплярів РРО він також буде зазначений у цьому реєстрі. Якщо строк служби РРО не встановлений, він становить 7 років з моменту введення його в експлуатацію, але не більше 9 років з дати випуску. На такий же строк служби необхідно орієнтуватися й у разі, коли встановлений виробником (постачальником) строк служби РРО більше 9 років (див. роз’яснення податківців у підкатегорії 109.11 БЗ). При цьому не важливо, в якому стані перебуває РРО, що використовується. Навіть якщо він технічно і функціонально придатний до використання, після закінчення строку служби його потрібно розреєструвати.

Крім того, РРО потрібно розреєструвати, якщо сплив строк його експлуатації, встановлений законодавством.

А як же здійснити скасування реєстрації РРО у зазначених випадках? Момент закінчення строку служби і закінчення строку експлуатації РРО відомі суб’єкту господарювання заздалегідь. Тому він може сам подати заяву про розреєстрацію РРО, що, як ми вже говорили, є бажаним. Якщо ж цього не зробити, відповідне рішення прийме орган ДФСУ. Такий варіант наведено в табл. 3.5*.

* Після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО порядок примусової розреєстрації при закінченні строку служби/експлуатації РРО не зазнає істотних змін.

Таблиця 3.5. Примусова розреєстрація при закінченні строку служби/експлуатації РРО

Етапи розреєстрації

Алгоритм дій

Етап 1. Попередження про необхідність розреєстрації

Орган ДФСУ за місцем реєстрації РРО за місяць до закінчення строку служби/експлуатації РРО попереджає суб’єкта господарювання про необхідність провести скасування реєстрації РРО. Протягом цього місяця суб’єкт господарювання ще має можливість подати заяву про розреєстрацію. Алгоритм дій для такого випадку наведено в табл. 3.4 (див. с. 31)

Етап 2. Прийняття рішення про розреєстрацію

Якщо суб’єкт господарювання не подав заяву про скасування реєстрації РРО до закінчення строку його служби/експлуатації, орган ДФСУ приймає рішення про скасування реєстрації РРО. Таке рішення складають за формою № 5-РРО (додаток 5 до Порядку № 547-1). Зауважте: його не видають суб’єкту господарювання

Етап 3. Скасування реєстрації

Не пізніше 2 робочих днів з дня настання терміну виведення РРО з експлуатації орган ДФСУ проводить скасування реєстрації РРО і направляє:

— суб’єкту господарювання — довідку про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО (додаток 6 до Порядку № 547-1);

— ЦСО, який проводив техобслуговування РРО, — копію довідки про скасування реєстрації РРО

Зверніть увагу: процедура розпломбування РРО у ЦСО, по можливості, проводиться і для тих РРО, щодо яких прийнято рішення органу ДФСУ про примусове скасування реєстрації (абзац четвертий п. 3 гл. 4 розд. ІІ Порядку № 547-1). Тому звернутися до ЦСО доведеться і в цьому випадку.

Невідповідність Держреєстру та інші випадки обов’язкової розреєстрації РРО. Як ми вже говорили (див. с. 21), ту чи іншу модель (модифікацію) РРО можна використовувати тільки в тій сфері застосування, яка визначена для неї Держреєстром. Тому якщо ви придбали, зареєстрували РРО і стали використовувати його в іншій сфері діяльності, ніж зазначена в реєстраційному посвідченні, розреєстрації такого РРО вам не уникнути. Ви можете добровільно «здатися» і провести розреєстрацію шляхом подання відповідної заяви (див. табл. 3.4 на с. 31) до того, як таке порушення виявить орган ДФСУ. Якщо ж ви цього не зробите в добровільному порядку, скасування реєстрації РРО буде зроблене за рішенням органу ДФСУ.

Розреєструвати РРО потрібно також у разі, якщо виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Держреєстру. До такого випадку належить, зокрема, виключення РРО певної моделі/модифікації з Держреєстру. Також зазначена невідповідність може бути виявлена ЦСО при розпломбуванні РРО (наприклад, з причини проведення ремонту) або органом ДФСУ (при проведенні перевірки відповідності конструкції та програмного забезпечення документації виробника такого РРО).

Як проводять скасування реєстрації РРО за рішенням органу ДФСУ в таких ситуаціях, а також в інших випадках, крім розглянутих вище, див. у табл. 3.6*.

* Після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО загальний порядок скасування реєстрації РРО за рішенням органу ДФСУ істотно не зміниться.

Таблиця 3.6. Загальний порядок скасування реєстрації РРО за рішенням органу ДФСУ

Етапи розреєстрації

Алгоритм дій

Етап 1. Прийняття рішення про розреєстрацію

Орган ДФСУ за місцем реєстрації РРО не пізніше одного місяця з дня виникнення відповідних підстав (див. пункти 4 — 10 і 13 на с. 31) приймає рішення про скасування реєстрації РРО*. Таке рішення оформляється за формою № 5-РРО (додаток 5 до Порядку № 547-1)

Етап 2. Скасування реєстрації

Посадова особа органу ДФСУ протягом 5 календарних днів із дня прийняття рішення про скасування реєстрації проводить скасування реєстрації РРО і надає:

— суб’єкту господарювання — довідку про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО;

— ЦСО, який проводив техобслуговування РРО, — копію довідки про скасування реєстрації РРО

* Якщо, звичайно, суб’єкт господарювання раніше не подав заяву про скасування реєстрації РРО.

По можливості, необхідно зробити ще й розпломбування РРО у ЦСО (абзац четвертий п. 3 гл. 4 розд. ІІ Порядку № 547-1).

Як ви могли помітити, строк примусової розреєстрації РРО, встановлений Порядком № 547-1, неконкретний. Фіскали приймають рішення «не пізніше одного місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації РРО». Це означає, що, відкладаючи добровільний процес розреєстрації РРО, можна не встигнути з поданням заяви. Є вірогідність, що орган ДФСУ прийме своє рішення раніше. При цьому неможливо заздалегідь знати точну дату розреєстрації РРО. Адже про прийняте рішення податківці інформувати не зобов’язані, а довідку за формою № 6-РРО суб’єкт господарювання отримає постфактум. Тобто про скасування реєстрації вашого РРО ви можете дізнатися із запізненням. А це вже загрожує штрафами. Якими? Читайте в розділі 8 на с. 85.

Зверніть увагу: документи, наведені в табл. 3.4, 3.5 і 3.6, може подати й отримати як відповідальна особа юрособи або сам ФОП, так і уповноважена особа таких суб’єктів господарювання. При цьому уповноважена особа повинна мати при собі документ, що посвідчує її особу, і належним чином оформлену довіреність на проведення скасування реєстрації РРО (п. 7 гл. 4 розд. ІІ Порядку № 547-1).

висновки

  • У загальному випадку реєстрацію РРО здійснює орган ДФСУ за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.
  • Перед реєстрацією РРО має бути переведений у фіскальний режим роботи. Це робить ЦСО, з яким укладено договір на техобслуговування РРО.
  • Відмовити в реєстрації РРО орган ДФСУ може у випадках, зазначених у п. 8 гл. 2 розд. ІІ Порядку № 547-1.
  • При проведенні перереєстрації РРО (за будь-якою з підстав) фіскальний номер РРО не змінюється і зберігається до дати скасування реєстрації РРО.
  • У тих випадках, коли законодавство вимагає обов’язкового скасування реєстрації РРО, суб’єкт господарювання може сам почати процедуру розреєстрації (подати заяву) або ж дочекатися, коли відповідне рішення прийме орган ДФСУ.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі