Теми статей
Обрати теми

Уцінка ОЗ/НМА в бухгалтерському обліку

Ольховик Ольга, податковий експерт
За результатами оцінки виявилося, що справедлива вартість переоцінюваних необоротних активів (НА) нижча за їх залишкову вартість? Тоді в обліку слід відобразити уцінку таких НА. Як це зробити? Зараз розповімо.

Спочатку визначимося, у якому періоді і на яку дату мають бути відображені в обліку результати переоцінки. А потім уже перейдемо безпосередньо до уціночного обліку.

На яку дату відображати переоцінку

Право переоцінити НА (як основний засіб (ОЗ), так і нематеріальний актив (НМА)) виникає у випадку, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7 і п. 19 П(С)БО 8).

Тобто

саме на дату балансу має бути зафіксована справедлива вартість переоцінюваного об’єкта і саме на цю дату підприємство може здійснити його переоцінку

А оскільки господарські операції відображають в облікових регістрах у періоді їх здійснення (ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік), то й облікувати переоцінку (як уцінку, так і дооцінку) слід на цю ж дату балансу.

Причому навіть якщо оцінка закінчилася вже після дати балансу (Акт оцінки датований наступним періодом) — переоцінку все одно відображають у тому періоді, у якому була здійснена переоцінка НА (зафіксована його справедлива вартість, що і стало підставою для такої переоцінки) (п. 16 П(С)БО 6).

Тепер безпосередньо про облік уцінки НА. Тут важливо встановити:

1) чи переоцінювався раніше НА, який зараз потрібно уцінити;

2) якщо НА переоцінювався, то що було результатом такої переоцінки — зменшення (уцінка) чи збільшення (дооцінка) його вартості?

Якщо НА переоцінюється вперше

У такому разі суму уцінки ОЗ/НМА включають до складу витрат звітного періоду (п. 19 П(С)БО 7 і п. 22 П(С)БО 8). У Плані рахунків для цих цілей виділено окремий субрахунок 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій». Тобто уцінку залишкової вартості НА відображають проводкою: Дт 975 — Кт 10, 11, 12. Крім того, потрібно списати і вже замортизовану частину «зайвої» вартості переоцінюваного об’єкта: Дт 131, 132, 133 — Кт 10, 11, 12 — на суму уцінки зносу.

Покажемо на прикладі порядок проведення першої уцінки ОЗ та її відображення в бухгалтерському обліку.

Приклад 1. Підприємство провело переоцінку ОЗ групи 1 станом на 31.03.2019 р. Справедлива вартість будівлі на дату балансу згідно зі звітом незалежного оцінювача становила 10500000 грн. Її первісна вартість — 25000000 грн., знос — 11000000 грн. Інших ОЗ групи 1 у підприємства немає. Вартість послуг оцінки — 20000 грн.

Розрахуємо показники, необхідні для відображення переоцінки в обліку (див. табл. 1, 2).

Таблиця 1. Розрахунок показників, необхідних для обліку уцінки

№ з/п

Найменування показника

Розрахунок

Сума

1

Залишкова вартість будівлі на 31.03.2019 р.

25000000 грн. - 11000000 грн.

14000000 грн.

2

Індекс переоцінки

10500000 грн. : 14000000 грн.

0,75

3

Переоцінена первісна вартість будівлі

25000000 грн. х 0,75

18750000 грн.

4

Переоцінена сума зносу

11000000 грн. х 0,75

8250000 грн.

5

Переоцінена залишкова вартість будівлі на 31.03.2019 р.

18750000 грн. - 8250000 грн.

10500000 грн.

6

Сума уцінки первісної вартості

25000000 грн. - 18750000 грн.

6250000 грн.

7

Сума уцінки зносу

11000000 грн. - 8250000 грн.

2750000 грн.

8

Сума уцінки залишкової вартості

14000000 грн. - 10500000 грн.

3500000 грн.

Таблиця 2. Перша уцінка в обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

тис. грн.

Дт

Кт

1

Отримано звіт від оцінювача і підписано акт виконаних робіт

92

631

20

2

Відображено результат первинної уцінки будівлі на суму:

— уцінки залишкової вартості

975

103

3500

— уцінки зносу

131

103

2750

3

Списано на фінансовий результати витрати:

— на послуги оцінювача

791

92

20

— за уцінкою залишкової вартості будівлі

791

975

3500

Уцінка раніше уціненого

Якщо уцінюваний НА раніше переоцінювався, але результатом цих переоцінок завжди було тільки зменшення його вартості (уцінка), то поточну уцінку відображають в обліку точно так, як і першу: Дт 975 — Кт 10, 11, 12 — на суму уцінки залишкової вартості НА; Дт 131, 132, 133 — Кт 10, 11, 12 — на суму уцінки зносу.

Приклад 2. За основу візьмемо дані з прикладу 1 і уявимо, що в ІІ кварталі 2019 р. будівлю знову переоцінили та її справедлива вартість станом на 30.06.2019 р. згідно зі звітом про оцінку майна становила 9100 грн. Сума амортизації будівлі за ІІ квартал 2019 року — 100000 грн. Вартість послуг оцінки — 10000 грн. (див. табл. 3, 4).

Таблиця 3. Розрахунок показників, необхідних для обліку уцінки

№ з/п

Найменування показника

Розрахунок

Сума

1

Залишкова вартість будівлі на 30.06.2019 р.

10500000 грн. - 100000 грн.

10400000 грн.

2

Індекс переоцінки

9100000 грн. : 10400000 грн.

0,875

3

Переоцінена первісна вартість будівлі

18750000 грн. х 0,875

16406250 грн.

4

Переоцінена сума зносу

8350000 грн. х 0,875

7306250 грн.

5

Переоцінена залишкова вартість будівлі на 30.06.2019 р.

16406250 грн. - 7306250 грн.

9100000 грн.

6

Сума уцінки первісної вартості

18750000 грн. - 16406250 грн.

2343750 грн.

7

Сума уцінки зносу

8350000 грн. - 7306250 грн.

1043750 грн.

8

Сума уцінки залишкової вартості

10400000 грн. - 9100000 грн.

1300000 грн.

Таблиця 4. Уцінка після уцінки

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

тис. грн.

Дт

Кт

1

Отримано звіт від оцінювача і підписано акт виконаних робіт

92

631

10

2

Відображено результат повторної уцінки будівлі на суму:

— уцінки залишкової вартості

975

103

1300

— уцінки зносу

131

103

1043,75

3

Списано на фінансовий результати витрати:

— на послуги оцінювача

791

92

10

— за уцінкою залишкової вартості будівлі

791

975

1300

Уцінка після дооцінки

Якщо НА, який потрібно уцінити, раніше дооцінювався, то потрібно враховувати правила з п. 20 П(С)БО 7 і п. 23 П(С)БО 8. А в них сказано таке: якщо на дату проведення уцінки сума попередніх дооцінок НА і вигід від відновлення його корисності перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості такого об’єкта і втрат від зменшення його корисності, сума поточної уцінки в межах суми такого перевищення спрямовується на зменшення капіталу в дооцінках і відображається в іншому сукупному доході, а різниця (якщо сума уцінки більше такого перевищення) включається до витрат звітного періоду.

Тобто уцінку раніше дооціненого НА відображають таким чином:

1) Дт 411, 412 — Кт 10, 11, 12 — на суму уцінки залишкової вартості (у межах суми попередніх дооцінок, не перекритих попередніми уцінками);

2) Дт 975 — Кт 10, 11, 12 — якщо сума поточної уцінки більше за суму не перекритих дооцінок — на суму такого перевищення;

3) Дт 131, 132, 133 — Кт 10, 11, 12 — на суму уцінки зносу.

Крім того, зауважте: дооцінка НА зумовлює виникнення різниці між їх бухгалтерською і податковою вартістю. Тому в кінці року в підприємства з’являться відстрочені податкові зобов’язання (ВПЗ): Дт 411 — Кт 54 (на суму дооцінки, помноженої на ставку податку на прибуток). А у випадку уцінки раніше дооцінених НА нараховані ВПЗ доведеться відкоригувати: Дт 54 — Кт 411.

Приклад 3. Припустимо, що будівля, уцінена в І кварталі 2019 року (за даними з прикладу 1), раніше була дооцінена на 4000000 грн. (у тому числі дооцінка зносу становила 1200000 грн., а дооцінка залишкової вартості — 2800000 грн.). Тобто 25000000 грн. — первісна вартість з урахуванням переоцінки, а 11000000 грн. — дооцінений знос (див. табл. 5).

Таблиця 5. Уцінка після дооцінки

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

тис. грн.

Дт

Кт

1

Отримано звіт від оцінювача і підписано акт виконаних робіт

92

631

20

2

Відображено результат уцінки будівлі на суму:

— уцінки залишкової вартості

411

103

2800

975

103

700

— уцінки зносу

131

103

2750

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі