Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Фінлізинг: міняємо лізингоотримувача

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Квітень, 2020/№ 34
Друк
Підприємство узяло автомобіль у фінлізинг. Проте через деякий час за тристороннім договором передало його за залишковою вартістю новому лізингоотримувачу, який сплачуватиме лізингодавцю залишок лізингових платежів. Як такі операції відобразити в обліку?

За тристороннім договором про заміну боржника (лізингоотримувача) первинний лізингоотримувач з дозволу лізингодавця передає новому лізингоотримувачу об’єкт фінансового лізингу, а також переводить на нього заборгованість зі сплати лізингових платежів, що залишилася. По суті,

йдеться про переведення боргу (ст. 520 ЦКУ), коли з відома кредитора (лізингодавця) боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (новим боржником)

Бухгалтерський облік

У такому разі у бухгалтерському обліку первинний лізингоотримувач одночасно з переведенням боргу на нового лізингоотримувача (Дт 531 — Кт 685) також відображає передачу йому автомобіля як звичайний продаж об’єкта основних засобів (ОЗ). Нагадаємо, що при цьому у бухобліку об’єкти ОЗ підлягають переведенню до складу необоротних активів, що утримуються для продажу (тобто зарахуванню на субрахунок 286 за залишковою вартістю).

Податок на прибуток

У податковоприбутковому обліку у малодохідників об’єктом оподаткування є фінрезультат за даними бухобліку. Тому жодних різниць при передачі об’єкта ОЗ новому лізингоотримувачу не виникне.

А ось у високодохідників і малодохідників-добровольців з’являться податкові різниці, як при продажу ОЗ. Тобто фінрезультат доведеться збільшити на бухгалтерську залишкову вартість (п. 138.1 ПКУ) і зменшити на податкову залишкову вартість (п. 138.2 ПКУ).

ПДВ

Передача об’єкта фінансового лізингу (у тому числі від первинного лізингоотримувача новому лізингоотримувачу) вважається постачанням (п.п. «а» п.п. 14.1.191, п.п. «а» п. 185.1 ПКУ), тому є об’єктом оподаткування ПДВ*.

* Проте операції з передачі у фінлізинг електромобілів з п. 64 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, а також операції з їх повернення лізингодавцю до 31.12.2022 р. звільняються від ПДВ — пільгуються (лист ДФСУ від 28.08.2019 р. № 4028/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Податкові зобов’язання з ПДВ виникають на дату фактичної передачі об’єкта новому лізингоотримувачу виходячи з договірної вартості, за якою передається такий об’єкт (тобто в цьому випадку виходячи з розміру переведеного боргу — заборгованості, що залишилася після сплати лізингових платежів).

До того ж при постачанні ОЗ треба враховувати правило мінбази з п. 188.1 ПКУ, згідно з яким база оподаткування не може бути нижча балансової (залишкової) вартості об’єкта за даними бухобліку на початок звітного періоду передачі об’єкта ОЗ.

Зважаючи на це, первинний лізингоотримувач при передачі об’єкта ОЗ повинен скласти податкову накладну (ПН) на нового лізингоотримувача.

У свою чергу, у нового лізингоотримувача така ПН є підставою для включення вказаних у ній сум до складу податкового кредиту (ПК).

І раніше з таким порядком ПДВ-обліку при заміні лізингоотримувача контролери погоджувалися (лист ГУ ДФС у м. Києві від 14.03.2017 р. № 5331/10/26-15-12-01-18). І заразом звертали увагу на те, що первинний лізингоотримувач при переведенні боргу на нового лізингоотримувача раніше відображений ПК не коригує.

Щоправда, потім думка фіскалів змінилася, і в передачі об’єкта фінлізингу новому лізингоотримувачу контролери чомусь стали убачати безоплатне постачання. Тому стали роз’яснювати, що первинний лізингоотримувач (як при безоплатній передачі) повинен оформити дві ПН:

— одну ПН — із нульовою ціною (на нового лізингоотримувача);

— другу ПН — з урахуванням правила мінбази (п. 188.1 ПКУ) не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку на початок місяця передачі об’єкта ОЗ.

При цьому контролери зазначали, що право на ПК у такому разі у нового лізингоотримувача відсутнє ☹ (лист ДФСУ від 16.05.2018 р. № 2199/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

З позицією фіскалів нам було складно погодитися. Оскільки первинний лізингоотримувач передає новому лізингоотримувачу об’єкт фінлізингу не безоплатно, а з умовою погашення останнім залишку боргу за нього перед лізингодавцем.

У свою чергу, новий лізингоотримувач, отримавши об’єкт, приймає борг і зобов’язання сплачувати лізингодавцю залишок непогашених лізингових платежів. Тому операцію не можна розглядати як безоплатне постачання.

Приємно, що зараз контролери повернулися до зваженої позиції і про безоплатне постачання вже не згадують. А знову роз’яснюють, що

при передачі об’єкта фінлізингу первинний лізингоотримувач повинен скласти ПН на нового лізингоотримувача

виходячи з договірної вартості переданого об’єкта (не забуваючи, щоправда, про правило мінбази). При цьому на підставі такої ПН новий лізингоотримувач має право відобразити ПК (лист ДПСУ від 23.03.2020 р. № 1201/6/99-00-07-03-02-06/ІПК). Тому радимо заручитися аналогічною ІПК на свою адресу.

Хоча ще, як варіант, сторони можуть піти іншим шляхом. Оформити операції, наприклад, як повернення об’єкта лізингу первинним лізингоотримувачем лізингодавцю (за залишковою неоплаченою вартістю) з подальшим постачанням об’єкта лізингодавцем новому лізингоотримувачу. Тоді такі операції оподатковують як звичайні постачання із звичайним складанням ПН і відображенням ПК. В усякому разі, до повернення об’єкта лізингу лізингодавцю фіскали не чіпляються, а (з урахуванням пп. 14.1.191, 196.1.2 ПКУ) розглядають операцію як зворотний продаж з її оподаткуванням ПДВ за загальними правилами (БЗ 101.07, лист ДФСУ від 17.08.2018 р. № 3575/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

І для наочності приклад.

Приклад. За договором фінансового лізингу авто вартістю 720000 грн (ПДВ — 120000 грн) вже відшкодували лізингодавцю 600000 грн (ПДВ — 100000 грн). Тепер за тристороннім договором передаємо автомобіль за залишковою вартістю 100000 грн (без ПДВ) новому лізингоотримувачу і переводимо на нього залишок боргу непогашених лізингових платежів у розмірі 120000 грн (ПДВ — 20000 грн). За даними бухобліку залишкова вартість автомобіля на початок місяця передачі — 110000 грн.

Як відобразити операції в обліку див. у таблиці.

Передача автомобіля і боргу за ним новому лізингоотримувачу

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

Якщо передаємо за залишковою вартістю

1

Переведено автомобіль до складу необоротних активів, що утримуються для продажу за залишковою вартістю

(600000 грн - 500000 грн)

286

105

100000

2

Списано суму нарахованого зносу по об’єкту

131

105

500000

3

Переведено борг на нового лізингоотримувача

531

685

120000

4

Передано автомобіль новому лізингоотримувачу

377

712

120000

5

При передачі автомобіля нараховано ПЗ з ПДВ:

— виходячи з договірної (залишкової) вартості

712

641

20000

— виходячи з мінбази (на суму перевищення балансової вартості на початок місяця передачі над договірною вартістю) [(110000 грн - 100000 грн) х 20 %]

949

641

2000

6

Списано балансову вартість переданого автомобіля

943

286

100000

7

Відображено залік заборгованостей

685

377

120000

Якщо передаємо за договірною вартістю, що перевищує залишкову

Дещо змінимо умови прикладу. Припустимо, що автомобіль передається новому лізингоотримувачу за договірною вартістю 480000 грн (у тому числі ПДВ — 80000 грн) з отриманням від останнього компенсації в сумі 360000 грн і переведенням на нього залишку боргу у розмірі 120000 грн. Тоді в обліку будуть зроблені такі записи:

1

Переведено автомобіль до складу необоротних активів, що утримуються для продажу за залишковою вартістю

(600000 грн - 500000 грн)

286

105

100000

2

Списано суму нарахованого зносу по об’єкту

131

105

500000

3

Переведено борг на нового лізингоотримувача

531

685

120000

4

Передано автомобіль новому лізингоотримувачу

377

712

480000

5

При передачі автомобіля нараховано ПЗ з ПДВ

712

641

80000

6

Списано балансову вартість переданого автомобіля

943

286

100000

7

Відображено залік заборгованостей

685

377

120000

8

Отримано компенсацію від нового лізингоотримувача

311

377

360000

ВИСНОВКИ

  • За тристороннім договором об’єкт фінлізингу може бути переданий новому лізингоотримувачу з переведенням на нього заборгованості зі сплати лізингових платежів.
  • У такому разі первинний лізингоотримувач повинен скласти ПН на нового лізингоотримувача, на підставі якої останній має право відобразити ПК.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі