Теми статей
Обрати теми

Часткове безробіття. Отримайте допомогу

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Квітень, 2020/№ 35
Друк
Масове зупинення і скорочення діяльності підприємств в умовах карантину — головний біль нашої держави. Хоч-не-хоч, а підтримувати бізнес доводиться. Потрібно мінімізувати ризики у сфері зайнятості населення. Саме тому наші законодавці придумують різні пряники для роботодавців, підштовхуючи їх усіма способами зберігати за своїми працівниками робочі місця. Один з них — виплата допомоги по частковому безробіттю. Вас цікавить така підтримка? Тоді ласкаво просимо до нашого куреня!

Скажемо відразу, такий вид допомоги, як «допомога по частковому безробіттю», існує вже давно (див. ст. 47 Закону про зайнятість). Але у зв’язку з карантинними заходами ця допомога опинилася в центрі уваги. Та і не дивно. Адже інтерес до неї підігріли законодавці. Так, з 02.04.2020 р. набрав чинності Закон № 540, завдяки якому:

— до ст. 47 Закону про зайнятість внесено ще одну підставу для отримання такої допомоги, коли скорочення виробництва на підприємстві пов’язане з виконанням ним епідемзаходів, визначених місцевими органами влади;

— додано принципово-новий вид допомоги — допомога по частковому безробіттю на період карантину. Їй у Законі про зайнятість відведено нову статтю — 471.

Що ж являє собою допомога по частковому безробіттю? Це кошти «безробітного» Фонду, що надаються центром зайнятості підприємству для виплати працівникам, яких вимушено перевели на неповний робочий час з причин, визначених у ст. 47 і 471 Закону про зайнятість, у зв’язку з чим зарплата працівників зменшилася.

При цьому якщо на підприємстві введено простій і працівники отримують оплату згідно зі ст. 113 КЗпП, то допомога по частковому безробіттю не надається.

Ви перевели або плануєте перевести працівників на неповний робочий час і хотіли б отримати допомогу по частковому безробіттю? Тоді поговоримо про те, як сказати центру зайнятості про таке бажання.

Допомога по частковому безробіттю

Механізм і умови надання цього виду допомоги визначено Порядком № 103. Із внесенням змін до ст. 47 Закону про зайнятість він також вимагав коректив. Проєкт змін до Порядку № 103 вже розробило Мінекономіки*. Розглянемо умови отримання допомоги по частковому безробіттю, визначеної ст. 47 Закону про зайнятість.

* Див. spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/5936-proekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-dopomogi-po-chastkovomu-bezrobittyu

Вимоги до роботодавця. Отримати допомогу по частковому безробіттю для своїх працівників можуть підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції і які перевели працівників на неповний робочий час у зв’язку з тимчасовим скороченням виробництва продукції.

При цьому зупиненням (скороченням) виробництва вважається (1) зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві (у цеху, дільниці, структурному підрозділі), яке має невідворотний і тимчасовий характер, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менше ніж 20 % чисельності працівників, у яких скорочення робочого часу становить 30 % і більше на місяць; та/або (2) зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, що є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи з його запобігання, та/або (3)роботодавцем вживаються епідемзаходи на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації.

Не нададуть допомоги в разі, якщо:

1) зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

2) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах.

Вимоги до працівників. У загальному випадку право на допомогу мають працівники, які працюють на цьому підприємстві за основним місцем роботи і при цьому протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення тривалості робочого часу, працювали не менше 6 календарних місяців, за яких сплачено ЄСВ не менше мінімального розміру страхового внеску, й у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 % і більше на місяць.

Якщо роботодавцем вживаються епідемзаходи на виконання рішення обласної державної адміністрації, то право на допомогу по частковому безробіттю мають усі застраховані особи, з якими таким роботодавцем оформлено трудові відносини.

Подаємо документи. Насамперед для подальшого отримання допомоги по частковому безробіттю підприємство повинне повідомити територіальний орган Державної служби зайнятості (далі — терорган ДСЗ) за місцем узяття на облік як платника ЄСВ про можливе зупинення (скорочення) виробництва.

Зробити це потрібно не пізніше за дату початку такого зупинення (скорочення). Форма повідомлення затверджена — див. додаток 1 до Порядку № 103.

Далі не пізніше 6 місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва необхідно подати до тероргану ДСЗ пакет документів, перелік яких залежить від причини зупинення (скорочення) виробництва.

Так, наприклад, у випадку якщо зупинення пов’язане з виконанням епідемзаходів на виконання відповідного рішення місцевої держадміністрації, слід подати:

1) заяву (додаток 2 до Порядку № 103);

2) копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва, печаткою підприємства, в якому зазначені обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок і тривалість;

3) копію наказу з переліком епідзаходів на виконання відповідного рішення місцевої держадміністрації;

4) відомості про працівників, які повинні отримувати допомогу по частковому безробіттю (П. І. Б. та ІПН співробітників);

5) висновок організації роботодавців або об’єднання організацій роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві має невідворотний і тимчасовий характер, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, які призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства.

Подати документи і повідомлення тероргану ДСЗ можна двома способами: в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) або в паперовому вигляді.

Розглянути документи і прийняти рішення про надання (відмову) допомоги по частковому безробіттю терорган ДСЗ повинен буде протягом 15 календарних днів (10 комісія + 5 керівник).

Після прийняття рішення протягом 5 календарних днів терорган ДСЗ:

— укладає з роботодавцем договір про надання допомоги по частковому безробіттю (додаток 5 до Порядку № 103);

— або направляє роботодавцеві повідомлення із зазначенням причин прийняття такого рішення. Після їх усунення у роботодавця є можливість звернутися за отриманням допомоги повторно.

Розмір. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові була скорочена передбачена законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Водночас конкретний розмір допомоги визначається при затвердженні бюджету Фонду виходячи з фінансових можливостей і не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р. — 2102 грн; з 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р. — 2197 грн; з 01.12.2020 р. — 2270 грн).

Виплата. Після укладення договору про надання допомоги по частковому безробіттю підприємство щомісячно повинне надавати до тероргану ДСЗ відомості про осіб, які мають право на таку допомогу, за формою додатка 6 до Порядку № 103.

Протягом 15 робочих днів після отримання зазначених відомостей терорган ДСЗ перераховує кошти на виплату допомоги на рахунок роботодавця.

Виплатити працівникам допомогу потрібно за окремою відомістю на виплату грошей протягом 3 робочих днів після її отримання від тероргану ДСЗ. Після цього протягом 10 календарних днів копію відомості необхідно надати до тероргану ДСЗ.

Тривалість. Виплата допомоги здійснюється підприємством з першого дня скорочення тривалості робочого часу працівників і в межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше 180 календарних днів протягом року.

При цьому підприємство, яке вживало епідемзаходи на виконання рішення місцевої держадміністрації, може протягом такого року повторно звернутися за наступним отриманням коштів з Фонду для виплати допомоги працівникам.

Відповідальність. Добра новина. У разі якщо підприємство, яке вживало епідемзаходи на виконання рішення місцевої держадміністрації, звільнить осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю, то отримані й виплачені їм кошти не підлягають поверненню до тероргану ДСЗ.

В усіх інших випадках роботодавець зобов’язаний повернути тероргану ДСЗ кошти, отримані для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, якщо протягом 6 місяців (періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) з дня закінчення виплати допомоги з працівником був розірваний трудовий договір на підставі: п. 1 ст. 36, або п. 1 ст. 40, або ч. 3 ст. 38 КЗпП (ср. ).

На цьому з «виробничниками» все. Далі поговоримо про допомогу, яка розрахована на ширше коло роботодавців.

Допомога на період карантину

Тепер про новий вид допомоги по частковому безробіттю, передбачений нормою ст. 471 Закону про зайнятість.

Порядок її надання визначений КМУ (далі — Порядок), але на момент підготовки номера він ще не опублікований. Давайте поглянемо, що ж він передбачає разом із новенькою ст. 471?

Вимоги до роботодавця. Отримати цей вид допомоги можуть (1) роботодавці з числа суб’єктів малого і середнього підприємництва для виплати працівникам, (2) у разі втрати ними частини зарплати (3) з причини вимушеного зупинення (скорочення) діяльності через карантин. Ще одна визначальна умова — відсутність боргів зі сплати ЄСВ протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Вимоги до працівників. Право на допомогу по частковому безробіттю мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлені трудові відносини, крім осіб, які отримують пенсію.

Подаємо документи. Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

Для цього роботодавець повинен звернутися до тероргану ДСЗ за місцем його реєстрації платником ЄСВ і подати такі документи:

1) заяву в довільній формі (у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва). До заяви додаються засвідчені копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників і доходу роботодавця за попередній календарний рік;

2) засвідчену копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) відомості про найманих працівників, які повинні отримувати допомогу по частковому безробіттю (П. І. Б. та ІПН співробітників);

4) довідку про сплату ЄСВ за останні 6 місяців, які передують даті зупинення діяльності, видану ДПС.

Подати документи тероргану ДСЗ можна двома способами: в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) або в паперовому вигляді.

Розглянути документи і прийняти рішення про надання (відмову) допомоги по частковому безробіттю терорган ДСЗ повинен буде протягом 3 робочих днів з моменту отримання документів. Після прийняття рішення протягом 3 робочих днів терорган ДСЗ:

— укладає з роботодавцем договір про надання допомоги по частковому безробіттю (додаток 1 до Порядку);

— або направляє роботодавцеві повідомлення із зазначенням причин прийняття такого рішення. Після їх усунення в роботодавця є можливість звернутися за отриманням допомоги повторно (в межах строку дії карантину, але не більше 30 календарних днів після його завершення).

Розмір. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові була скорочена передбачена законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Водночас конкретний розмір допомоги визначається при затвердженні бюджету Фонду виходячи з фінансових можливостей і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (у 2020 році — 4732 грн).

Виплата. Після укладення договору про надання допомоги по частковому безробіттю підприємство щомісячно повинне надавати до тероргану ДСЗ відомості про осіб, які мають право на таку допомогу, за формою додатка 2 до Порядку.

Протягом 5 робочих днів після отримання зазначених відомостей терорган ДСЗ перераховує кошти на виплату допомоги на рахунок роботодавця.

Виплатити працівникам допомогу потрібно за окремою платіжною відомістю на виплату грошей протягом 3 робочих днів після її отримання від тероргану ДСЗ.

Після цього протягом 5 календарних днів копію відомості необхідно надати до тероргану ДСЗ.

Тривалість. Виплата допомоги здійснюється підприємством з першого дня скорочення тривалості робочого часу працівників і в межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після закінчення карантину.

При цьому підприємство може повторно звернутися за наступним отриманням коштів з Фонду для виплати допомоги працівникам, якщо в нього виникли для цього причини виробничого характеру.

Відповідальність. Роботодавець зобов’язаний повернути тероргану ДСЗ кошти, отримані для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, якщо протягом 6 місяців (періоду, який дорівнює періоду виплати допомоги) з дня закінчення виплати допомоги з працівником був розірваний трудовий договір з таких причин:

— у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (п. 1 ст. 40 КЗпП) (окрім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця);

— за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП);

— за власним бажанням працівника у зв’язку з невиконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП).

Відомості про припинення трудових відносин з працівниками тероргани ДСЗ отримують з Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (сюди вони потрапляють зі звітів з ЄСВ) і передають їх до терорганів Держпраці.

Контроль. Протягом 30 календарних днів після останньої виплати допомоги працівникам тероргани ДСЗ мають право проконтролювати цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцеві шляхом проведення відповідної перевірки, у тому числі в письмовій формі отримати від роботодавця необхідні пояснення з цих питань.

Ну що ж, поки на цьому все. Сподіваємося, реалізація цих нововведень, як і планував законодавець, дійсно здійснить позитивний вплив на ринок праці, рівень зайнятості населення і сприятиме запобіганню зростанню безробіття в період карантину. Ми ж бажаємо вам здоров’я й успіхів в отриманні допомоги для ваших працівників.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі