Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розподільча ПН: відображаємо в декларації й обліку

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 1-2
Друк
У попередніх статтях ми з вами вже з’ясували, за яких умов виникає необхідність розподілу ПДВ, і визначилися з датою виникнення розподільчих ПЗ. Згадали й про те, що на такі ПЗ не пізніше за останній день звітного періоду складають зведену ПН. Далі поговоримо про те, як заповнити таку ПН і відобразити розподільчі ПЗ у декларації з ПДВ, а також у бухгалтерському обліку підприємства.

Заповнюємо розподільчу ПН

У верхній лівій частині зведеної розподільчої ПН зазначаємо, що це «Зведена податкова накладна». І проставляємо ознаку зведеності «2» (п. 11 Порядку № 1307). Ставимо позначку «Х» у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини», яка свідчить про те, що покупцеві ПН не видається, і зазначаємо відповідний тип причини:

08 — постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ (у тому числі для операцій з постачання послуг, місце постачання згідно з п. 186.2 ПКУ або п. 186.3 ПКУ визначено за межами митної території України);

09 — постачання для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

На кожен тип причини обов’язково складаємо окремі зведені ПН. Водночас в одному звітному періоді можна скласти декілька зведених ПН з одним і тим же типом причини (див. БЗ 101.16).

Рядок «Постачальник (продавець)» заголовної частини зведеної розподільчої ПН заповнюємо в загальному порядку — зазначаємо всі свої дані. У рядку «Отримувач (покупець)» теж зазначаємо власне найменування, а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляємо умовний ІПН «600000000000». «Купівельний» рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» в розподільчій ПН не заповнюємо (п. 11 Порядку № 1307).

У номенклатурній графі 2 розділу Б зазначаємо дати і порядкові номери вхідних ПН та інших документів (МД, касових чеків, транспортних квитків тощо), за якими був відображений податковий кредит (ПК), який потрібно компенсувати (п.п. 1 п. 16 Порядку № 1307). Причому якщо компенсується ПК за документами, переліченими в п. 201.11 ПКУ, в графі 2 фіскали раніше рекомендували зазначати ще й назву вхідного документа (див. БЗ 101.16, що втратила чинність з 01.12.2018 р.). Ми ж вважаємо, що зазначати цю назву доцільно в будь-якому випадку, користуючись при цьому скороченими назвами документів для ПК (які свого часу зазначалися в Реєстрі виданих і отриманих ПН). Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 12 розділу Б не заповнюємо, як і рядки VII — IX розділу А (п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307). У графі 4 «умовне позначення (українське)» зазначаємо «грн.» (п.п. 3 п. 16 Порядку № 1307).

Врахуйте, що протягом 2019 року розподільчі ПЗ нараховують, використовуючи «анти-ЧВ»:

— або за минулий 2018 рік (з ряд. 1 у графі 7 таблиці 1 додатка Д7 за січень 2019 року);

— або за місяць 2019 року, в якому вперше задекларовані неоподатковувані операції (розрахований за ряд. 2 у графі 7 таблиці 1 додатка Д7 за такий перший місяць).

Приклад. ТОВ «Стимул» у листопаді 2019 року почало провадити діяльність, звільнену від оподаткування ПДВ згідно з п.п. 197.1.25 ПКУ (постачання періодичних видань вітчизняного виробництва). Загальний обсяг постачань за листопад 2019 року — 2000000 грн., у тому числі неоподатковуваних (звільнених) операцій — 100000 грн. («анти-ЧВ» = 5 % (100000 грн. х 100 % : 2000000 грн.)). У листопаді 2019 року були придбані такі послуги подвійного призначення: оренда офісу — 20000 грн. (ПК у сумі 3333,33 грн. відображений на підставі ПН від 30.11.2019 р. № 310) і телекомунікаційні послуги — 3000 грн. (ПК у сумі 500 грн. відображений на підставі рахунку від 30.11.2019 р. № 1110014). Крім того, в листопаді 2019 року були оприбутковані й передані у використання новорічні гірлянди для прикрашання магазину — 6000 грн. (передоплата за них була перерахована в жовтні, ПК у сумі 1000 грн. відображений на підставі ПН від 04.10.2019 р. № 125).

Приклад заповнення розподільчої ПН за умовами нашого прикладу див. на с. 12.

img 1

завантажити файл

Заповнюємо декларацію з ПДВ

Розподільчі ПЗ, нараховані за ставкою 20 %, відображають у ряд. 4.1, а 7-відсоткові — у ряд. 4.2 декларації з ПДВ. Зазначені в цих рядках суми необхідно розшифрувати в додатках Д1, Д5 і Д7.

Звісно, додаток Д1 доведеться заповнити тільки в тому випадку, якщо у звітному періоді здійснюється коригування нарахованих розподільчих ПЗ (складений і зареєстрований РК до розподільчої ПН), наприклад, при річному перерахунку суми розподільчих ПЗ або в разі виправлення помилки. Якщо ж розподільчі ПЗ у звітному періоді не коригуються, то й у додатку Д1 за такими операціями відображати нічого.

Додаток Д7 теж заповнюють не завжди, а тільки:

— у тому звітному періоді, в якому платник уперше декларує неоподатковувані операції — заповнюють тільки рядок 2 таблиці 1 додатка Д7;

— у складі грудневої декларації з ПДВ (при анулюванні ПДВ-реєстрації — у декларації за останній звітний період, коли відбулося зняття з обліку) — заповнюють рядки 3.1 — 3.3 таблиці 1, таблиці 2 і 3 додатка Д7;

— у складі січневої декларації — заповнюють рядок 1 таблиці 1 додатка Д7.

А ось додаток Д5 доведеться заповнювати в кожному звітному періоді, в якому були нараховані розподільчі ПЗ (складена розподільча ПН). Підтверджують це й податківці (див. БЗ 101.24).

Покажемо на рисунках, як будуть відображені в декларації з ПДВ розподільчі ПЗ, нараховані згідно з умовами прикладу.

img 2

img 3

img 4

Бухоблік розподільчих ПЗ

Незважаючи на те, що Інструкцію № 141 скасовано, дотримуватися її рекомендацій, у тому числі й щодо обліку розподільчих ПЗ, доцільно й сьогодні. Згідно з пп. 11, 12 скасованої 141-ї, суму ПЗ, нарахованих відповідно до п. 199.1 ПКУ, відображають проводкою: Дт 643/1 — Кт 641. При цьому:

суми нарахованого ПДВ уже при оприбуткуванні зараховують до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 643/1

Відразу зазначимо: це стосується тільки випадків, коли вже при придбанні* відомо, що товар/послуга/ОЗ призначені для подвійного використання. У разі коли первісно товар/послуга/ОЗ отримувалися для використання в оподатковуваній діяльності, а потім почали використовуватися в подвійних операціях, нараховані розподільчі ПЗ відносять до складу витрат. І не відразу, а за підсумками періоду, в якому відбулося їх подвійне використання.

* Причому тут важливий саме факт придбання (оприбуткування) подвійних активів, а не перша подія з придбання. Якщо першою подією була передоплата, а на момент другої події (оприбуткування) ви вже знаєте, що товар використовуватиметься в подвійних операціях, — сума нарахованих ПЗ буде включена до первісної вартості, як і у випадку, коли про подвійне використання було відомо відразу.

Щоправда, щодо ОЗ Інструкція № 141 вимагала діяти по-іншому. Дотримуючись п. 1.3, компенсуючі ПЗ слід було зараховувати до первісної вартості ОЗ навіть у тому випадку, якщо його двоїстість визначилася не відразу при придбанні (див. п. 1.3 Інструкції № 141). Ми з таким підходом не погоджувалася навіть у період дії Інструкції № 141 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 21, с. 3). Тепер же й поготів — приводу для таких дій не знаходимо. П(С)БО 7 чітко встановлює випадки, коли первісна вартість ОЗ може переглядатися, і нашого випадку там немає. Тобто якщо при придбанні передбачалося тільки оподатковуване використання активів, а їх подвійне призначення визначилося пізніше, то розподільчі ПЗ, нараховані в періоді подвійного використання, відносять до складу витрат. Місця в первісній вартості (як товарів, так і ОЗ) таким ПЗ немає.

На яку дату відображати нарахування розподільчих ПЗ у бухгалтерському обліку?

Власне нарахування ПЗ (Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ) може відбуватися в кінці місяця на дату складання розподільчої ПН. Якщо розподільчі ПЗ нараховуються не відразу при придбанні, а пізніше, на дату початку подвійного використання, на цю ж дату (дату складання ПН), відображають проводку: Дт 949 — Кт 643/1. Якщо ж розподільчі ПЗ підлягають включенню до складу первісної вартості товарів/ОЗ або до вартості послуг, то відобразити проводку Дт 15/20/23/28/91/92/93 — Кт 643/1 потрібно вже при їх оприбуткуванні. А воно (оприбуткування) до факту складання розподільчої ПН жодного відношення не має і може відбуватися як раніше, так і пізніше.

Наприклад, якщо першою подією щодо подвійних придбань була передоплата і на кінець періоду товар ще не оприбуткований, за дебетом рахунка 643/1 на кінець звітного періоду зависне сальдо. Такі нараховані ПЗ висітимуть там до моменту оприбуткування товарів або надання послуг. Якщо ж першою подією було оприбуткування — рахунок 643/1 закриється в нуль. Адже в цьому випадку і нарахування розподільчих ПЗ, і їх включення до вартості товарів/ОЗ/послуг відбудеться в одному звітному періоді.

Бухгалтерські проводки, які необхідно відобразити згідно з умовами прикладу, див. у таблиці.

Розподільчі ПЗ у бухгалтерському обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Включено до первісної вартості гірлянд розподільчі ПЗ (на дату оприбуткування гірлянд)

22

643/1

50,00

2

Включено до вартості оренди офісу і телекомунікаційних послуг розподільчі ПЗ (на дату відображення послуг в обліку)

92

643/1

191,67

3

Нараховано розподільчі ПЗ (на дату складання розподільчої ПН)

643/1

641/ПДВ

241,67

висновки

  • В одному звітному періоді можна скласти декілька зведених розподільчих ПН з одним і тим самим типом причини.
  • Розподільчі ПЗ відображають у рядках 4.1/4.2 декларації і розшифровують у додатках Д1, Д5, Д7.
  • Якщо подвійне призначення товарів/ОЗ/послуг визначено відразу при їх придбанні, суму розподільчих ПЗ включають до складу первісної вартості товарів/ОЗ, вартості послуг.
  • Якщо подвійне призначення придбань визначене не відразу при купівлі, а в подальших звітних періодах, суму розподільчих ПЗ включають до складу витрат періоду, в якому почалося їх подвійне використання.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі