Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розраховуємо сільгоспЄП

Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 5
Друк
Щоб і у 2020 році бути платником сільгоспЄП та одночасно нарахувати податкові зобов’язання з сільгоспЄП, юрособи і ФОП мають подати декларацію з сільгоспЄП. Про те, що це за декларація і куди її подають, читайте на с. 6. Тут же поговоримо про те, як її заповнити.

Загальна декларація

Основи. Загальну декларацію з сільгоспЄП подають усі претенденти на сільгоспЄП, тобто і юрособи, і ФОП. У ній слід відобразити:

1) інформацію про площу усіх земельних ділянок, з яких справляється сільгоспЄП, тобто сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ). При цьому місцезнаходження цих земель значення не має. Головне, щоб:

— на сільгоспземлі було належним чином оформлене право власності або користування (лист ГУ ДФС у Донецькiй обл. від 17.12.2018 р. № 5258/ІПК/05-99-12-04-14, 108.02.02 БЗ). Причому якщо землю платник сільгоспЄП орендує в іншого платника сліьгоспЄП, то такій землі не місце у декларації з сільгоспЄП орендаря. Річ у тому, що за таку землю буде сплачувати сільгоспЄП орендодавець (п.п. 295.9.6 ПКУ);

— сільгоспземля використовується аграрієм у сільгоспдіяльності або в крайньому випадку здається в оренду іншому платнику сільгоспЄП. Річ у тому, що за передану в оренду чи суборенду землю іншому платнику сільгоспЄП податок сплачує саме орендодавець (п.п. 295.9.6 ПКУ).

Якщо земля здається в оренду неплатнику сільгоспЄП, то за неї сільгоспЄП орендодавець не нараховує і не сплачує

А тому такій землі не місце у декларації з сільгоспЄП (п.п. 295.9.7 ПКУ);

2) загальна декларація подається контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку). Детально про це «Обираємо сільгоспЄП» цього номера.

Порядок заповнення. Форма декларації з сільгоспЄП складається з двох частин:

1. Шапка декларації.

У ній наводиться загальновідома інформація, зокрема:

1) дані про період подання декларації і її тип. А саме:

— у графі «Порядковий номер за рік» аграрій вказує порядковий номер поданої декларації. Нумерація проводиться окремо за типом декларацій незалежно від контролюючого органу, до якого подається така декларація. Якщо подається загальна декларація для обрання сільгоспЄП, то вказуєте цифру 1;

— у графі «Тип декларації» ставите позначку «Х» в полі «01 Загальна»;

— у графі «за__рік» вказуєте рік, за який подаєте декларацію, тобто в нашому випадку 2020 рік;

2) дані про самого агротоваровиробника (тобто найменування, код за ЄДРПОУ, податкову адресу, вид діяльності за КВЕД тощо);

3) інформацію про податкову, в яку подається декларація, у тому числі й код КОАТУУ органу місцевого самоврядування, на території якого розміщена(і) земділянка(и) (графа 9). Оскільки подається загальна декларація, то аграрій у цій графі вказує код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника.

2. Таблична частина.

У цій частині декларації з сільгоспЄП аграрій має відображати дані про нарахування податкових зобов’язань з сільгоспЄП щодо всіх наявних у нього на праві власності чи користування сільгоспземель.

Звертаємо увагу! Заповнюючи табличну частину, аграрій має пам’ятати: якщо земельні ділянки (по-перше) знаходяться на території одного органу місцевого самоврядування (тобто один код КОАТУУ) і (по-друге) такі земельні ділянки мають одну і ту ж нормативну грошову оцінку (НГО), то сільгоспЄП щодо таких земділянок нараховується в одному рядку табличної частини декларації.

І тільки якщо земельні ділянки знаходяться на території одного органу місцевого самоврядування (тобто один код КОАТУУ) і мають різну НГО, то щодо таких земділянок податок нараховується в окремому рядку.

Тобто з цього випливає, що аграрій (у тому числі й ФОП) у загальній декларації має згрупувати земділянки з однаковою НГО, які знаходяться на території одного органу місцевого самоврядування, і щодо них усіх податок розрахувати в одному рядку.

Водночас ніхто не заважає аграрію, якщо у нього є бажання, нарахувати сільгоспЄП у розрізі кожної земділянки. Але якщо у нього є багато земділянок з однаковою НГО, то простіше групувати землі з однією НГО в одному рядку і нарахувати щодо них одним махом податкові зобов’язання з сільгоспЄП.

Правила заповнення окремого рядка табличної частини наведемо нижче:

к. 3 «Площа земельної ділянки». Вказуєте площу земділянки або групи земділянок, які мають однакову НГО і знаходяться на території одного органу самоврядування, у гектарах із чотирма десятковими знаками після коми.

До відома! При заповненні к. 3 рядків 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 та 2 слід пам’ятати, що показник (розмір площі), який буде у ній відображений, має збігатися з показниками к. 11 рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 додатка до декларації «Відомості про наявність земельних ділянок»;

к. 4 «Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки». Зазначаєте дані про розмір НГО одиниці площі (тобто 1 га) по кожній категорії земель та/або групі земділянок, які мають однакову НГО за 1 га, у гривнях з двома десятковими знаками.

Для того щоб дізнатися проіндексовану НГО сільгоспугідь, аграрію звичайно краще отримати витяг про НГО у органі Держгеокадастру, у тому числі й через його електронний сервіс

При цьому дані з витягу про НГО слід брати як щодо власної землі, так і щодо взятої в оренду. Орієнтуватися на дані щодо розміру НГО на орендовані землі, які містяться у договорі оренди землі державної і комунальної власності, для розрахунку сільгоспЄП не слід. Ці дані точно підійдуть тільки для розрахунку орендної плати.

Звертаємо увагу! Відповідно до п. 5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ на період 2017 — 2023 років індексувати НГО слід на коефіцієнт 1. Враховуючи це, а також той фактор, що НГО сільгоспземель була визначена станом на 01.01.2019 р., для розрахунку сільгоспЄП на 2020 рік можна брати ту ж НГО, що й для розрахунку сільгоспЄП на минулий рік.

Також варто пам’ятати: якщо в аграрія є сільгоспугіддя, НГО яких до сьогодні не визначена, то виникає запитання, як у такому випадку визначити НГО для таких угідь. На сьогодні ПКУ це питання не вирішує. Тому до керма правління стали податківці. Вони у листі від 12.12.2018 р. № 40207/6/99-99-12-02-03-15 заявили, що в цьому випадку для розрахунку сільгоспЄП використовується база оподаткування як для земельного податку (ст. 277 ПКУ), тобто використовується НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

До відома! Ці вимоги фіскалів скоро можуть з’явитися і в ПКУ. Так відбудеться, якщо законопроєкт № 1210 стане законом і внесе відповідні зміни до ст. 2921 ПКУ;

к. 5 «Ставка податку». Зазначаєте розмір ставки сільгоспЄП для відповідної категорії земель у відсотках. Розмір ставок сільгоспЄП міститься у п. 293.9 ПКУ. Їх розмір наведемо у таблиці.

Ставки податку для платників сільгоспЄП

Вид сільгоспугідь

Ставка сільгоспЄП на 2020 рік, %

загальна

у гірських зонах та на поліських територіях*

Рілля, сіножаті та пасовища

0,95

0,57

Багаторічні насадження

0,57

0,19

Сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту

6,33

Землі водного фонду

2,43

* Перелік таких зон та територій визначено постановами КМУ від 11.08.95 р. № 647 та від 25.12.98 р. № 2068.

к. 6 «Річна сума податку». У цій колонці аграрій розраховує річну суму податкових зобов’язань з сільгоспЄП. Для цього йому слід знайти добуток трьох величин: площі (к. 3), НГО 1 га (к. 4) та ставки податку у відсотках від НГО всієї ділянки (к. 5) і результат, що отримаєте, розділіть на 100.

Такі правила не стосуються тільки заповнення ряд. 3 табличної частини. Щоб знайти річний розмір податку, аграрію слід підсумувати показники к. 6 усіх рядків табличної частини, в яких нараховано розмір сільгоспЄП;

к. 7 — 10 «І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, IV квартал». У цих рядках аграрій має розділити річний розмір сільгоспЄП, визначений у к. 6, на чотири порції в розрізі кварталів відповідно до пропорції сплати податкових зобов’язань, що наведена у п.п. 295.9.2 ПКУ (ср. ). А саме: у I та ІІ кварталі — по 10 % річної суми, у III кварталі — 50 %, а у IV кварталі — 30 %.

Такі правила заповнення не стосуються тільки ряд. 3 табличної частини. Щоб знайти квартальний розмір податку, аграрій має підсумувати показники відповідної колонки усіх рядків, в яких нараховано розмір сільгоспЄП.

Після того як аграрій заповнить табличну частину загальної декларації з сільгоспЄП, він має також заповнити поля (їх там два), що знаходяться під нею. У них він має поставити позначку «Х» навпроти того документа, який подається разом із такою декларацією.

Якщо загальну декларацію заповнює ФОП, то позначку «Х» слід поставити у ряд. 1 додатка «Відомості про наявність земельних ділянок». Якщо ж подає декларацію юрособа, то вона ставить позначку «Х» у обох полях, тобто також і навпроти ряд. 2 «Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва».

Звітна декларація

Звітну декларацію з сільгоспЄП подають до податкової для підтвердження чи продовження перебування на сільгоспЄП лише юрособи (див. «Обираємо сільгоспЄП» цього номера). Цю декларацію юрособа заповнює за аналогією із загальною декларацією. Але на відміну від останньої, до звітної декларації юрособа включає не всі без винятку площі, щодо яких нараховується сільгоспЄП, а тільки ті землі, які розташовані на території одного органу місцевого самоврядування, тобто в одній сільській (селищній) раді (код КОАТУУ один). Тобто якщо сільгоспземлі знаходяться на території різних органів місцевого самоврядування, які підконтрольні одній податковій, то доведеться подавати до цієї податкової окремі декларації щодо площ, які знаходяться на території окремого органу місцевого самоврядування (деталі див. «Обираємо сільгоспЄП» цього номера).

Звітна декларація заповнюється за тим же принципом, що і загальна. За винятком певних особливостей:

1) у шапці звітної декларації аграрій має вказати у полі «Тип декларації» позначку «Х» у графі «04 Звітна», а у графі 9 юрособі слід вказувати код КОАТУУ того органу місцевого самоврядування, на території якого розміщені земділянки, податок за які він нараховує у табличній частині декларації;

2) заповнювати табличну частину декларації юрособа по ідеї має за тим же принципом, що і загальну. Тобто групуючи ділянки з однією НГО в одному рядку. Хоча відповідного роз’яснення у БЗ щодо такого принципу заповнення фіскали не дали.

Водночас оскільки як для загальної, так і для звітної декларації використовується одна форма звітності, то примітка 8 до табличної частини декларації, яка дозволяє таке групування, стосується обох декларацій. Тому не бачимо причин не робити такого групування.

Хоча ми б не радили цього робити. Річ у тому, що коли у звітній декларації аграрій буде відображати інформацію щодо кожної ділянки окремо, то це допоможе йому у випадку зміни протягом року даних щодо структури земель (наприклад, при розірванні чи закінченні договорів оренди) провести без проблем уточнення нарахованих податкових зобов’язань з сільгоспЄП.

Крім того, тільки в такому випадку дані, наведені у декларації, збігатимуться з даними, наведеними у додатку. Річ у тому, що при заповненні додатка до звітної декларації принцип групування земділянок не діє (див. нижче).

Приклад заповнення табличної частини звітної декларації сільгоспЄП шукайте на с. 15 (рис. 1).

Додаток до декларації

Разом із декларацією з сільгоспЄП і ФОП, і юрособи подають додаток «Відомості про наявність земельних ділянок». У ньому аграрій розшифровує інформацію про земельні ділянки, щодо яких нараховано сільгоспЄП, у конкретній загальній або звітній декларації.

Інформація, яку слід вказати у додатку до декларації, можна відшукати у правовстановлюючих документах на землю та із витягу про НГО, отриманого у Держгеокадастрі, в тому числі через їх електронні сервіси.

Заповнюючи додаток, враховуйте тільки одне:

принцип заповнення додатка до загальної декларації збігається з принципом заповнення табличної частини загальної декларації

Тобто якщо земельні ділянки знаходяться на території одного органу місцевого самоврядування (тобто один код КОАТУУ) і мають одну й ту ж НГО, то щодо них інформацію у додатку до загальної декларації наводять в одному рядку. У зв’язку з цим к. 3 – 8 такого рядка додатка не заповнюють.

При заповненні додатка до звітної декларації такого групування ні податківці, ні сама форма додатка не дозволяють.

Тому щодо таких земель інформацію в додатку слід зазначати щодо кожної земділянки окремо без групування. Воно й не дивно. Річ у тому, що тільки так можна навести всю необхідну інформацію, щоб можна було ідентифікувати землю, яку використовує аграрій.

Звертаємо увагу! У додатку є узагальнюючі рядки, в яких підбивається площа сільгоспугідь за окремими категоріями земель. Дані про площу землі, наведені у додатку, мають збігатися із площею землі, інформація про яку міститься у декларації з сільгоспЄП.

Приклад заповнення додатка до декларації шукайте на с. 15 (рис. 2).

img 1

img 2

завантажити файл

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі