Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Постійні представництва нерезидентів: що змінюється?

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Липень, 2020/№ 54
Друк
Законодавчі зміни підібралися і до нерезидентів. Про те, які нововведення слід враховувати іноземним суб’єктам господарювання, що відкривають в Україні або вже мають тут свої постійні представництва, зараз поговоримо.

Розширено визначення

За постійні представництва нерезидентів взялися вже з термінології. Визначення поняття значно розширили. Передусім за рахунок внесених уточнень, що є постійним представництвом (ПП), а що — ні (див. п.п. 14.1.193 ПКУ, підкоригований Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX). Тим самим постаралися охопити ширше коло ситуацій, за яких іноземні суб’єкти можуть утворювати ПП.

Уповноважені особи. Передбачили, що в ПП можуть потрапляти особи, уповноважені (на ведення переговорів, укладення договорів, зберігання товарів, що поставляються) не лише на підставі договору, іншої угоди, але й фактично (пп. «в», «г» п.п. 14.1.193 ПКУ). При цьому прописали критерії фактичних повноважень — про них може свідчити:

надання нерезидентом вказівок, обов’язкових до виконання (навіть засобами електронного зв’язку);

— наявність і використання особою корпоративної електронної пошти нерезидента (та/або його пов’язаних осіб);

— реалізація особою права володіння або розпорядження запасами (товарами, активами) нерезидента в Україні або їх значною частиною на підставі вказівок нерезидента;

наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, що належить нерезиденту або третім особам.

Посередники/агенти. Внесли уточнення щодо посередників/агентів нерезидентів. ПП не виникає, якщо посередник-резидент працює з різними непов’язаними нерезидентами у рамках своєї основної (звичайної) діяльності. І навпаки, ПП виникає, якщо посередник-резидент діє виключно на користь одного нерезидента або декількох нерезидентів — пов’язаних осіб.

Пов’язані нерезиденти. Важливо! Тепер ПП також може утворювати діяльність в Україні декількох нерезидентів — пов’язаних осіб (за кожним з них визнають ПП). За умови, якщо їх діяльність у сукупності виходить за рамки діяльності підготовчого або допоміжного характеру і має взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.

Терміни діяльності. А також підкоригували терміни: для будмайданчика загальна тривалість робіт повинна перевищувати 12 місяців (раніше — 6 місяців, п.п. «а» п.п. 14.1.193 ПКУ), а для послуг (у тому числі консультаційних) — перевищувати 183 дні у будь-якому 12-місячному періоді (п.п. «б» п.п. 14.1.193 ПКУ). При цьому встановили правила розрахунку загальної тривалості таких робіт/послуг. В розрахунок беруться послідовні/непослідовні/неповні місяці, а також тривалість діяльності пов’язаних з нерезидентом осіб (якщо їх діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента).

Узяття на облік

Платник — нерезидент (а не ПП). У колі платників зміщені акценти. На перше місце виведений безпосередній ініціатор усього, що відбувається, — сам нерезидент, який вирішив здійснювати діяльність в Україні і відкриває тут своє постійне представництво (див. п.п. 133.2.2 ПКУ). До цього, нагадаємо, платниками вважалися представництва, а не власне нерезиденти.

Зважаючи на це, підкориговано і правила постановки на облік. З 1 липня 2020 року таку процедуру регулює оновлений п. 64.5 ПКУ (викладений в новій редакції).

Тепер стати на облік в контролюючих органах зобов’язаний саме нерезидент. І у разі відкриття (акредитації, реєстрації, легалізації) на території України постійного представництва одночасно з узяттям на облік нерезидента візьмуть на облік і його ПП.

Для цього з метою постановки на облік нерезидент повинен подати контролюючому органу за місцезнаходженням ПП (відокремленого підрозділу) заяву протягом 10 днів після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України ПП (відокремленого підрозділу). А також разом із заявою — копії документів (з пред’явленням оригіналів), перерахованих у п. 64.5 ПКУ.

Вже наступного робочого дня після надходження заяви і документів нерезидента повинні поставити на облік.

Зважаючи на такі новації, повинні побачити світ нові порядки: постановки на облік нерезидентів у контролюючих органах — від Мінфіну і повідомлення нерезидентів про узяття їх на облік — від КМУ. До цього, нагадаємо, ситуацію щодо узяття на облік ПП курирував розд. V Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (ср. ).

Перехідний період. Нерезидентам із вже відкритими на території України ПП дали час — ввели перехідний період, протягом якого вони повинні стати на облік (див. перехідний п. 60 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Так, нерезиденти, що вже мають на території України акредитовані (зареєстровані, легалізовані) ПП, але станом на 01.07.2020 р. не перебувають на обліку в контролюючих органах, повинні протягом 3 місяців (тобто в липні-вересні) подати контролюючим органам заяву з документами з п. 64.5 ПКУ для постановки на облік.

Причому з 01.01.2021 р. на предмет виконання цих вимог податківці можуть проводити перевірки. За результатами проведеної перевірки контролери:

— поставлять на облік нерезидента (якщо буде підтверджено ведення ним госпдіяльності через ПП);

— знімуть ПП з обліку (якщо буде підтверджено припинення нерезидентом діяльності в Україні і відсутність на території України об’єктів оподаткування і об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням у такого нерезидента).

Контроль. Втім, приглядатися будуть до будь-яких нерезидентів (у тому числі і до новоутворених) і моніторити здійснювану ними діяльність. А також до резидентів, що здійснюють діяльність в інтересах нерезидента через відокремлені підрозділи з ознаками ПП. Фіскалам тут додали вагомих повноважень.

При отриманні інформації, що свідчить про ведення нерезидентом госпдіяльності через ПП на території України без узяття на податковий облік, може призначатися документальна позапланова перевірка (нова перевірочна підстава за п.п. 78.1.22 ПКУ). За результатами перевірки податківці складуть акт, який направлять безпосередньо нерезиденту, або його уповноваженому представникові, або в компетентний орган держави, резидентом якої є нерезидент (п. 86.13 ПКУ).

Причому на підставі такого акта податківці можуть прийняти рішення про автоматичне узяття такого нерезидента на облік (без надходження від нього відповідної заяви й отримання заперечень до акта перевірки, п. 64.5 ПКУ). Хоча таке рішення фіскалів про примусову постановку на податковий облік нерезидент може оскаржити (п. 56.31 ПКУ). Тоді на подання скарги у нерезидента є 10 робочих днів, що йдуть за днем отримання рішення (п. 56.3 ПКУ).

До того ж на підставі акта перевірки (що виявила здійснення госпдіяльності нерезидентом через ПП без постановки на облік) можливий адмінарешт активів нерезидента (п.п. 94.2.9 ПКУ).

Порядок проведення перевірок нерезидентів, що не стали на податковий облік, повинен затвердити Мінфін.

Відповідальність. Більше того, за нереєстрацію представництва вводиться відповідальність. Так, за ведення нерезидентом діяльності через відокремлений підрозділ (у тому числі постійне представництво) без узяття на податковий облік передбачений штраф у розмірі 100 тис. грн (п. 117.4 ПКУ). Штраф накладуть на нерезидента.

Тож таємна діяльність в Україні карана: за приховування ПП нерезидента оштрафують, примусово поставлять на облік і навіть можуть заарештувати майно.

Податок на прибуток

Ще одна новація — новий підхід до визначення об’єкта оподаткування (розрахунку оподатковуваного прибутку).

Нагадаємо, раніше ПП могли рахувати оподатковуваний прибуток 3 методами:

(1) прямим методом — за загальними правилами (з поданням декларації з податку на прибуток)

чи за особливими правилами:

(2) на підставі окремого балансу або

(3) розрахунковим шляхом (як різницю між доходами і витратами, визначеними шляхом застосування до доходів коефіцієнта 0,7).

Причому при другому-третьому методі ПП подавали особливу звітність — Розрахунки, затверджені наказом Мінфіну від 13.06.2016 р. № 544.

Єдиний підхід. Тепер для ПП вводиться єдиний порядок визначення об’єкта оподаткування.

Згідно з п.п. 141.4.7 ПКУ оподатковуваний прибуток ПП повинні розраховувати тільки прямим методом, причому з урахуванням правил трансфертного ціноутворення (ТЦУ)

Тобто оподатковуваний прибуток має розраховуватися з урахуванням принципу «витягнутої руки» (за правилами трансфертної ст. 39 ПКУ) і відповідати (!) прибутку незалежного підприємства, що здійснює таку ж або аналогічну діяльність у таких же або аналогічних умовах і діє незалежно від нерезидента.

Причому для цього зовсім не важливо, чи потрапляють операції між нерезидентом і його ПП в контрольовані — підхід єдиний. Нагадаємо, щоправда, що для контрольованості обсяг госпоперацій між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні за звітний рік за даними бухобліку (за вирахуванням непрямих податків) повинен перевищувати 10 млн грн (пп. 39.2.1.7, 39.2.1.4 ПКУ).

Звітність. Враховуючи такі зміни, податківці рекомендують ПП вже починаючи із звітності за перше півріччя 2020 року звітувати за допомогою загальної декларації з податку на прибуток (затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897).

А ось про спеціальні Розрахунки, затверджені наказом Мінфіну від 13.06.2016 р. № 544, забути і їх більше не подавати (лист ДПСУ від 04.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07; БЗ 102.16).

Перерахування нерезиденту. І нарешті, зауважте: при перерахуванні нерезиденту, що відкрив ПП, доходів, оподаткованих в Україні, ПП не треба утримувати з них податок з доходів нерезидентів — так званий податок на репатріацію (п.п. 141.4.2 ПКУ). Адже доходи вже потрапили під українське оподаткування, тому повторно оподатковувати їх на етапі виплати нерезиденту не треба (лист ДПСУ від 11.10.2019 р. № 739/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, лист ГУ ДПС у м.Києві від 20.02.2020 р. № 691/ІПК/26-15-04-04-11).

висновки

  • Нерезидент, що відкриває в Україні постійне представництво, в 10-денний термін повинен стати на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням ПП.
  • Залишився один спосіб визначення об’єкта оподаткування: ПП повинні розраховувати оподатковуваний прибуток прямим методом з урахуванням правил трансфертного ціноутворення.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі