Трудова доплата до мінімалки

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Липень, 2020/№ 60
В обраному У обране
Друк
Доплату до мінімалки ми з вами обговорювали вже не раз. Але запитань, як і раніше, залишається чимало. Левова частка їх стосується розрахунку такої доплати при різних формах оплати праці (відрядній, погодинній тощо). Не менше запитань виникає й у зв’язку з тим, що в ст. 31 Закону про оплату праці* досить стисло говориться про виплати, які входять у гарантований розмір мінзарплати. Тому в цій статті зосередимо увагу саме на цих моментах.

* Закон України «Про оплату праці» від 08.02.95 р. № 108/95-ВР.

Розпочнемо з головного. Стаття 31 Закону про оплату праці визначає: розмір зарплати працівника, що виконав місячну (годинну) норму праці, не може бути менше мінімальної заробітної плати, установленої законом (далі — МЗП).

А якщо працівникові встановлено неповний робочий час або він не виконав повністю норму праці? Тоді його нарахована зарплата не може бути менша МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому часу (виконаній нормі праці).

Якщо ж фактична зарплата вийшла нижчою, здійснюють доплату до рівня мінімальної зарплати.

Величина трудової доплати дорівнює різниці між МЗП, визначеною з урахуванням виконання місячної (годинної) норми праці, і фактичною зарплатою працівника

Сьогодні МЗП у місячному розмірі дорівнює 4723 грн, у погодинному — 28,31 грн. Але з вересня 2020 року Уряд обіцяє підняти її. Чекаємо.

Якщо фактична зарплата працівника вище МЗП, виплачуємо йому фактичну зарплату.

Чи до усіх фізичних осіб, яким нараховується/виплачується дохід, застосовна МЗП-гарантія? Тільки до найманих працівників (тобто до осіб, які працюють за трудовими договорами). При цьому категорій працівників, щодо яких не треба виконувати вимогу про зарплату не нижче МЗП, немає. Чи то неповна або скорочена зайнятість, сумісництво, особа з інвалідністю, пенсіонер тощо — МЗП-вимогу виконуємо в загальному порядку.

А ось з особами, які працюють за цивільно-правовими договорами, не морочимося. Відносини з ними регулює ЦКУ, а не трудове законодавство. Тому винагороду за ЦПД з мінімалкою не порівнюють. Вона може бути і нижчою.

Якщо ж ЦПД укладений з одним із ваших працівників, то з рівнем МЗП слід порівнювати лише його зарплату, нараховану згідно з трудовим договором.

Що входить до МЗП?

З МЗП слід порівняти нараховану за відпрацьований час зарплату. Причому в порівнянні бере участь не лише основна зарплата (розрахована з окладу (тарифної ставки)), але й інші виплати, що входять у ФОП і пов’язані з виконанням норми праці. Виняток — зарплатні виплати, прямо перераховані в абзаці другому ст. 31 Закону про оплату праці.

У таблиці ми перерахували найбільш поширені виплати працівникам, які включають (+)/не включають (-) у зарплату для порівняння з МЗП.

Виплати, які включають (+)/не включають (-) у зарплату для порівняння з МЗП

№ з/п

Виплата

МЗП

1

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками

+

2

Оплата праці за період перебування у відрядженні виходячи з середньої зарплати

-

Приклад 1. Працівник перебував у відрядженні 20 і 21 липня. Дні відрядження оплачені як звичайні робочі дні (денна виплата вище середньоденної зарплати).

Оплата відрядження бере участь у порівняльних розрахунках з МЗП.

Приклад 2. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що дні відрядження оплачені за середньою (денна виплата нижче середньоденної зарплати).

Оплата днів у відрядженні не бере участі в порівняльних розрахунках з МЗП. Суму зарплати без урахування днів відрядження порівнюємо з розміром МЗП, розрахованим пропорційно виконаній нормі праці без урахування днів відрядження (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

3

Доплати і надбавки до тарифних ставок (окладів) за:

— суміщення професій (посад)

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

— інтенсивність праці

+

— керівництво бригадою

+

— високу професійну майстерність

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

— високі досягнення у праці

+

— виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

— знання і використання в роботі іноземної мови

+

— науковий ступінь

+

— роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за умовами атестації робочих місць

-

— використання в роботі деззасобів і працівникам, зайнятим прибиранням туалетів

-

— роботу в нічний час

-

4

Надбавка за роз’їзний характер роботи

-

5

Премії (щомісячні, квартальні тощо) і винагороди, що мають систематичний характер

+

6

Оплата праці у:

надурочний час

-

святкові і неробочі дні

+

Оплата за роботу у святкові і неробочі дні не вказана в ст. 31 Закону про оплату праці (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

7

Індексація зарплати

+

Суму індексації включають у зарплату працівника за відпрацьований час для забезпечення її мінімального розміру (див. лист Мінсоцполітики від 02.01.2018 р. № 50/0/2-18/28).

8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

-

9

Оплата за невідпрацьований час:

відпускні, компенсація за невикористану відпустку

-

— оплата за період підвищення кваліфікації

-

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, а також інші періоди, протягом яких працівник не працює, але за ним зберігається зарплата

-

оплата простою не з вини працівника

-

Приклад 3. Працівник увесь місяць перебував у простої.

Оскільки він повністю не виконав норму праці (не відпрацював жодного дня), то порівняльні розрахунки з МЗП не проводимо. Отже, навіть якщо сума зарплати за такий місяць виявиться нижча МЗП, трудову доплату до рівня МЗП не проводимо.

10

Винагороди і заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

— премії до святкових і ювілейних дат

-

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+

11

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана усім або більшості працівників (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань)

-

Зверніть увагу: виплати, нараховані в поточному місяці за минулі місяці у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, відносимо до місяців, за які вони нараховані (див. лист Мінсоцполітики від 17.05.2017 р. № 1452/0/101-17).

Важливо! Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, вихідна допомога при припиненні труддоговору тощо) не беруть участі в порівняльних розрахунках із МЗП.

Якщо працівник — внутрішній сумісник (працює у вас і за основним місцем роботи, і за сумісництвом), то вимогу не нижче МЗП виконуємо за кожним місцем роботи окремо.

Якщо працівник:

виконав місячну (годинну) норму праці, то нараховану зарплату за відповідний місяць порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (МЗП у погодинному розмірі, помноженому на норму праці);

не виконав місячну (годинну) норму праці, наприклад, у зв’язку з роботою в умовах неповного робочого часу (за сумісництвом), хворобою, відпусткою тощо, то нараховану йому зарплату за фактично відпрацьований час порівнюємо з МЗП, визначеною пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).

Далі поговоримо про особливості розрахунку доплати до МЗП при застосуванні різних форм тарифної системи оплати праці.

Погодинна оплата праці

Тут орієнтир — мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі (сьогодні — 28,31 грн).

Розмір зарплати працівника, якому встановлено годинну тарифну ставку, за кожну відпрацьовану годину не може бути нижче 28,31 грн

Якщо нижче, наприклад, оскільки його годинна тарифна ставка нижче МЗП у погодинному розмірі, розраховуємо трудову доплату до МЗП.

Покажемо, як це працює.

Приклад 4. Годинна тарифна ставка працівника — 26 грн/год. Премій, надбавок немає. Липень відпрацьовано повністю — 184 год.

Фактична зарплата за липень:

26 грн/год х 184 год = 4784 грн.

Годинна тарифна ставка працівника (26 грн/год) нижче МЗП (28,31 грн/год). Розрахуємо трудову доплату до МЗП за кожну відпрацьовану годину:

184 год х 28,31 грн/год - 4784 грн = 425,04 грн.

Загальна сума зарплати за липень складе:

4784 + 425,04 = 5209,04 (грн).

Увага: попри те, що фактична зарплата працівника за липень (4784 грн) виявилася вища МЗП у місячному розмірі (4723 грн), ми все одно розрахували трудову доплату. Оскільки робота працівника оплачується виходячи з годинної тарифної ставки, то орієнтиром виступають тільки МЗП у погодинному розмірі і годинна норма праці*.

* Див. постанову Третього апеляційного адмінсуду від 24.04.2019 р. № 804/4707/18 (reyestr.court.gov.ua/Review/81533581).

Денна і місячна оплата праці

При визначенні права на трудову доплату до МЗП працівникам із денною (місячною) тарифною ставкою, окладом орієнтуємося на мінімальну зарплату в місячному розмірі (сьогодні — 4723 грн).

Приклад 5. Працівник перебував у відпустці за свій рахунок з 1 по 17 липня 2020 року. У липні він фактично відпрацював 10 робочих днів з 23, передбачених графіком. Облік робочого часу — у днях. Оклад працівника — 3600 грн. Доплат, надбавок, премій немає.

Фактична заробітна плата дорівнює:

3600 грн : 23 роб. дн. х 10 роб. дн. = 1565,22 грн.

Мінзарплатна межа складе:

4723 грн : 23 роб. дн. х 10 роб. дн. = 2053,48 грн.

Розраховуємо трудову доплату:

2053,48 - 1565,22 = 488,26 (грн).

Загальна сума зарплати за липень складе:

1565,22 + 488,26 = 2053,48 (грн).

Приклад 6. Працівник, який працює на умовах неповного робочого часу, займає 0,75 штатної одиниці. Оклад — 4000 грн. Доплат, надбавок, премій немає. Липень він відпрацював повністю.

Фактична зарплата працівника:

4000 грн х 0,75 = 3000 грн.

Оклад працівника нижче МЗП у місячному розмірі. Розрахуємо мінзарплатну межу з урахуванням його зайнятості:

4723 грн х 0,75 = 3542,25 грн.

Трудова доплата складе:

3542,25 - 3000 = 542,25 (грн).

Загальна сума зарплати за липень складе:

3000 + 542,25 = 3542,25 (грн).

Приклад 7. Денна тарифна ставка працівника 200 грн/дн. У липні через хворобу від відпрацював тільки 10 з 23 робочих днів, передбачених графіком виходу на роботу. Разом з основною зарплатою працівникові було нараховано премію в сумі 1500 грн.

Фактична зарплата працівника дорівнює:

200 грн/дн. х 10 дн. + 1500 грн = 3500 грн.

Мінзарплатна межа з урахуванням виконаної норми праці:

4723 грн : 23 к. дн. х 10 к. дн. = 2053,48 грн.

Оскільки фактична зарплата працівника (3500 грн) вища за мінімальну пропорційну (2053,48 грн), то працівникові нараховуємо фактичну зарплату в сумі 3500 грн.

Відрядна оплата праці

Оплата праці відрядника, що виконав місячну норму праці, має бути не менша (лист Мінсоцполітики від 06.10.2017 р. № 19585/0/2-17/28):

МЗП у годинному розмірі за кожну відпрацьовану годину — якщо в розрахунку відрядних розцінок брала участь годинна тарифна ставка і нормовані завдання встановлені в годинах;

МЗП у місячному розмірі — якщо відрядні розцінки розраховані виходячи з денної тарифної ставки і нормовані завдання встановлені з розрахунку на день.

Приклад 8. Норма часу на виробництво 1 деталі — 0,17 год, а відрядна розцінка — 4,10 грн/год (розрахована виходячи з годинної тарифної ставки). Облік робочого часу ведеться в годинах. Працівник відпрацював липень повністю (184 год). Кількість виготовлених виробів — 1085 шт. при нормі 1082 шт. Норма праці виконана. Доплат, надбавок, премій немає.

Фактична зарплата за виконаний обсяг склала:

4,10 грн х 1085 шт. = 4448,50 грн.

Відрядні розцінки розраховані виходячи з годинної тарифної ставки. У розрахунку мінзарплатної межі братиме участь МЗП у погодинному розмірі (28,31 грн/год):

184 год × 28,31 грн/год = 5209,04 грн.

Доплата до мінзарплати дорівнює:

5209,04 - 4448,50 = 760,54 (грн).

Загальна сума зарплати за липень:

4448,50 + 760,54 = 5209,04 (грн).

Приклад 9. Норма виробітку за день (8-годинний робочий день) — 23 деталі. Відрядна розцінка на 1 деталь — 7,92 грн (розрахована виходячи з денної тарифної ставки). Працівник у липні відпрацював усі дні за графіком виходу на роботу — 23 роб. дн., виготовивши деталі у кількості 560 шт. при нормі 529 шт. (норму виконано). Доплат, надбавок, премій немає.

Фактична зарплата за виконаний обсяг робіт:

7,92 грн х 560 шт. = 4435,20 грн.

Відрядні розцінки розраховані виходячи з денної тарифної ставки. Тому фактичну зарплату (4435,20 грн) порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (4723 грн). Як бачите, мінімалка вище. Трудова доплата до МЗП складає:

4723 - 4435,20 = 287,80 (грн).

Загальна сума зарплати за липень складе:

4435,20 + 287,80 = 4723 (грн).

Приклад 10. Розмір відрядної розцінки на одну деталь — 20 грн/шт. (розрахована виходячи з денної тарифної ставки). Денна норма виробітку, розрахована на 8-годинну зміну, — 10 деталей.

Працівник у липні відпрацював усі 23 дні, передбачені графіком. При цьому він виготовив 218 деталей при нормі 230 деталей — норма не виконана з вини працівника.

Визначимо фактичну суму основної зарплати працівника:

20 грн/шт. х 218 шт. = 4360 грн.

Розрахуємо відсоток виконання норми:

218 шт. : 230 шт. х 100 % = 94,78 %.

Отже, мінзарплатна межа з урахуванням відсотка виконання норми праці дорівнює:

4723 грн х 94,78 % : 100 % = 4476,46 грн.

Фактична зарплата працівника (4360 грн) нижча мінзарплатної межі (4476,46 грн). Отже, доплата до мінзарплати складає:

4476,46 - 4360 = 116,46 (грн).

Загальна сума зарплати за липень:

4360 + 116,46 = 4476,46 (грн).

ВИСНОВКИ

  • Оплата праці працівників, яким установлені денні тарифні ставки або місячні тарифні ставки (оклади), при виконанні місячної норми праці не може бути нижче МЗП в місячному розмірі.
  • Розмір заробітної плати за місяць працівника з годинною тарифною ставкою, що виконав годинну норму праці, не може бути нижчий добутку МЗП у годинному розмірі і норми робочого часу, встановленої йому на місяць, за який розраховується зарплата.
  • Якщо відрядна розцінка розрахована виходячи з денної тарифної ставки і працівник виконав норму праці, то його зарплата за місяць не може бути нижча МЗП у місячному розмірі.
  • Якщо відрядна розцінка розрахована виходячи з годинної тарифної ставки і працівник виконав норму праці, то за кожну відпрацьовану годину він повинен отримати зарплату в розмірі не менше МЗП у погодинному розмірі.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд