Теми статей
Обрати теми

Підсумований облік робочого часу

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Червень, 2020/№ 52
Друк
Червень + підсумований облік для бухгалтера-зарплатника тотожні тільки одному: час зайнятися підбиттям надурочних за квартал, півріччя. А заразом перевірити, чи усе правильно було нараховано в обліковому періоді. Розібратися в тонкощах оплати праці працівників з підсумованим обліком вам допоможе ця стаття.

Розпочнемо з головного. При підсумованому обліку, якщо обліковий період перевищує місяць, працівникам розраховують і нараховують:

у кінці кожного місяця зарплату за відпрацьований час, оплату за роботу в нічний час, у святкові (неробочі) і вихідні дні (якщо такі були) тощо;

у кінці облікового періоду (кварталу, півріччя, року) — оплату надурочних годин.

Якщо ж обліковий період дорівнює місяцю, то нарахування усіх зарплатних виплат працівникові здійснюється одноетапно і щомісячно.

Що ж, давайте розглянемо нюанси розрахунку кожної з перерахованих виплат.

Основна зарплата

Розглянемо особливості розрахунку основної зарплати працівникам з погодинною оплатою праці.

Місячна оплата. Тут усе досить просто. Кількість днів (годин), передбачена графіком виходу на роботу (змінності), є для працівника нормою. Отже,

якщо місяць відпрацьований повністю, то працівник з повною зайнятістю повинен отримати свій оклад (місячну тарифну ставку) в повному розмірі

На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282.

І не важливо, більше норма за графіком календарної норми робочого часу*, розрахованої для відповідного місяця, або менше. У цьому випадку вся увага на норму за графіком роботи (змінності).

* Нагадаємо, що календарна норма робочого часу передбачає повне використання робочого часу і розраховується за календарем 5-денного або 6-денного робочого тижня.

Приклад 1. Оклад працівника (повна зайнятість) складає 12000 грн. Для нього встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Календарна норма робочого часу, розрахована для 2 кварталу 2020 року за календарем 5-денного робочого тижня, склала 478 год (квітень — 167 год, травень — 151 год, червень — 160 год). У квітні, травні і червні 2020 року працівник відпрацював встановлену для нього норму часу згідно з графіком виходу на роботу (у квітні — 14 роб. дн. (154 год), у травні — 16 роб. дн. (176 год), у червні — 15 роб. дн. (165 год)).

В усіх трьох місяцях працівникові буде нарахована основна зарплата в розмірі, що дорівнює окладу, — 12000 грн. Тобто за кожен повністю відпрацьований місяць, незалежно від кількості робочих днів (годин) у ньому, працівник отримує оклад (ставку) в повному розмірі.

Якщо працівник-окладник, за яким робочий час підсумовується, не відпрацював місяць повністю через хворобу, відпустку і т. д., то основну зарплату розраховуєте пропорційно фактично відпрацьованим дням.

Переходимо до почасовиків. У них розмір основної зарплати за місяць безпосередньо залежить від кількості фактично відпрацьованих годин. Помноживши відпрацьований час у годинах на годинну тарифну ставку працівника, ми й отримаємо розмір його основної зарплати за місяць.

Приклад 2. Годинна тарифна ставка працівника — 64 грн/год. Облік робочого часу — підсумований. У квітні, травні і червні 2020 року він відпрацював усі години, встановлені йому графіком виходу на роботу: 164, 160 і 172 відповідно.

Сума основної зарплати працівника за місяць складе:

— у квітні: 64 грн/год х 164 год = 10496 грн;

— у травні: 64 грн/год х 160 год = 10240 грн;

— у червні: 64 грн/год х 172 год = 11008 грн.

Робота в нічний час

Нічним вважається час з 22:00 до 06:00 (ст. 54 КЗпП).

Робота в такі години підлягає додатковій оплаті в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами і колективним договором. При цьому розмір доплати не може бути менше ніж 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП). Це мінімум, який установлений законодавством.

На ваше підприємство поширюється Генеральна угода**? Тоді врахуйте, що нею передбачений розмір доплати за роботу в нічний час — 35 % годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в такий час.

** Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 — 2021 роки від 14.05.2019 р.

Врахуйте, що

доплата за роботу в нічний час здійснюється за підсумками кожного місяця незалежно від тривалості облікового періоду

Як же оплачувати працівникові нічні години, якщо йому встановлений оклад (місячна тарифна ставка)? Треба розрахувати годинну ставку (див. лист Мінсоцполітики від 18.08.2017 р. № 1537/0/102-17). Знаходимо її так: оклад (місячну тарифну ставку) працівника ділимо на норму тривалості робочого часу, встановлену для нього графіком змінності (виходу на роботу) на відповідний місяць.

Приклад 3. Для працівника встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Оклад працівника — 9000 грн. У 2 кварталі 2020 року він відпрацював у нічний час: у квітні — 64 год, у травні — 76 год, у червні — 62 год. Кількість робочих годин згідно з графіком виходу на роботу: у квітні — 192, у травні — 172, у червні — 186. Колдоговором підприємства передбачено здійснення доплати за роботу в нічний час у розмірі 20 % окладу.

Розмір годинної ставки у квітні: 9000 : 192 = 46,88 (грн/год). Отже, у квітні працівникові буде нарахована доплата за роботу в нічний час у сумі 46,88 грн/год х 20 % : 100 % х 64 год = 600,06 грн.

Розмір годинної ставки в травні: 9000 : 172 = 52,33 (грн/год). Сума оплати нічних годин у травні: 52,33 грн/год х 20 % : 100 % х 76 год = 795,42 грн.

Розмір годинної ставки в червні: 9000 : 186 = 48,39 (грн/год). Сума оплати нічних годин у червні: 48,39 грн/год х 20 % : 100 % х 62 год = 600,04 грн.

При погодинній оплаті праці з розрахунком доплати за роботу в нічний час справи йдуть простіше. Адже годинна тарифна ставка вже відома.

Робота у свята

При підсумованому обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві (п. 11 Методрекомендацій № 138***).

*** Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.

Правила оплати праці у святкові (неробочі) дні прописані в ст. 107 КЗпП. Так, працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, робота у святкові дні підлягає оплаті в подвійному розмірі годинної або денної ставки.

А ось працівникам, які отримують місячний оклад, роботу у свята оплачують у розмірі:

одинарної годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота у святковий (неробочий) день здійснювалася в межах місячної норми робочого часу;

подвійної годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота у святковий (неробочий) день здійснювалася понад місячну норму робочого часу. Разом із подвійною оплатою, за бажанням працівника, йому може бути додатково наданий інший день відпочинку. Такий день надають як додаткову компенсацію і не оплачують. При цьому оплата за роботу у святковий або неробочий день у будь-якому випадку здійснюється в подвійному розмірі (див. лист Мінпраці від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09).

Оплата за роботу у святкові/неробочі дні здійснюється за підсумками кожного місяця незалежно від тривалості облікового періоду

Як працівникам, яким установлений оклад (місячна тарифна ставка), визначити годинну тарифну ставку для оплати святкових годин? Та так само, як для оплати нічних (див. вище).

Приклад 4. Працівник підприємства з погодинною оплатою праці 7 червня 2020 року (святковий день — Трійця) відпрацював 8 годин. На роботу цього дня він вийшов поза графіком, тому години роботи за цей день були відпрацьовані понад місячну норму робочого часу, яка йому встановлена в червні, — 175 годин. Годинна тарифна ставка — 44 грн/год.

Оскільки робота у святковий день здійснювалася понад норму робочого часу, оплату за неї здійснюють у розмірі подвійної годинної ставки за кожну годину роботи у святковий день:

8 год х 44 грн/год х 2 = 704 грн.

Загальна сума зарплати працівника в червні складе:

175 год х 44 грн/год + 704 грн = 8404 грн.

Приклад 5. Використовуючи умови прикладу 4, припустимо, що робота у святковий день проводилася в межах норми згідно з графіком виходу на роботу.

Сума оплати за роботу у святковий день не зміниться і складе:

8 год х 44 грн/год х 2 = 704 грн.

А ось при розрахунку основної зарплати години оплати за роботу у святковий день враховано не буде. Загальна сума зарплати працівника в червні складе:

(175 год - 8 год) х 44 грн/год + 704 грн = 8052 (грн).

Робота у вихідні

Якщо працівникові довелося вийти на роботу в день, який згідно з графіком змінності (виходу на роботу) є його вихідним днем (приміром, у зв’язку з хворобою змінника), то тут включаються компенсаційні положення ст. 73 КЗпП (ср. ).

У такому разі працівникові за угодою сторін:

— або надають інший день відпочинку, а роботу у вихідний день оплачують у загальному порядку;

— або оплачують години роботи у вихідний день у подвійному розмірі за правилами святкового дня (див. вище). Тоді інший день відпочинку не надають.

Спосіб компенсації за роботу у вихідний день установлюють у наказі про залучення працівника до роботи в такий день

Якщо надається вихідний день, то в цьому ж наказі вказують конкретну дату такого відпочинку.

Зверніть увагу: якщо працівник залучається до роботи у вільний від роботи день, то компенсувати роботу цього дня слід за аналогією з компенсацією роботи у вихідний день (див. також лист Мінсоцполітики від 12.02.2018 р. № 238/0/101-18/284).

Оплачуємо надурочні

Надурочні години підраховують у кінці кожного облікового періоду. Тоді ж здійснюють і їх оплату відповідно до положень ст. 106 КЗпП.

Кількість надурочних годин визначають як різницю між фактично відпрацьованим часом в обліковому періоді згідно з табелем обліку робочого часу і розрахунковою нормою годин за цей же період.

Розрахункова норма робочого часу за обліковий період дорівнює календарній нормі робочого часу, зменшеній на час, не відпрацьоване працівником в обліковому періоді з поважних причин (див. п. 12 Методрекомендацій № 138, лист Мінсоцполітики від 02.07.2018 р. № 1139/0/101-18/28).

Тобто якщо працівник в обліковому періоді хворів, перебував у відпустці або не працював з інших поважних причин, для цілей визначення кількості надурочних годин з календарної норми тривалості робочого часу, розрахованої, наприклад, за графіком 8-годинного робочого дня 5-денного робочого тижня, виключають час, коли працівник був відсутній за графіком 8-годинного робочого дня 5-денного робочого тижня.

Приклад 6. Для працівника встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал.

Фактично працівник відпрацював у 2 кварталі 2020 року за графіком виходу на роботу (на заміну відсутніх поза графіком не залучався) 275 год. При цьому з 1 квітня по 11 травня він перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

Календарна норма тривалості робочого часу на 2 квартал 2020 року, розрахована підприємством за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними в суботу і неділю, дорівнює 478 год (167квітень + 151травень + 160червень).

На період відпустки з 1 квітня по 11 травня припадає 26 робочих днів за графіком 5-денного робочого тижня.

У годинах це складає:

26 дн. х 8 год = 208 год.

Визначимо розрахункову норму робочого часу за 2 квартал 2020 року:

478 - 208 = 270 (год).

Розрахуємо кількість надурочних годин, відпрацьованих працівником:

275 - 270 = 5 (год).

У прикладі 5 ми розглянули ситуацію, коли працівник в обліковому періоді виходив на роботу за своїм графіком і не залучався до роботи поза графіком на заміну відсутніх працівників. А якщо залучався? Тоді

для цілей оплати із загальної кількості надурочних годин віднімають години, відпрацьовані поза графіком у святкові, вихідні і вільні від роботи дні, які вже оплачені в подвійному розмірі

Така ситуація могла виникнути, коли працівника спеціально викликали на роботу «поза» графіком у його вихідний/неробочий день і робота в такий день була оплачена в подвійному розмірі при закритті зарплати за місяць (див. вище — робота у свята і вихідні).

А ось якщо робота у святкові (неробочі) дні пройшла за графіком роботи (змінності), то години роботи в такі дні залишаться в розрахунку надурочних для їх оплати.

Приклад 7. Для працівника встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Календарна норма тривалості робочого часу на 2 квартал 2020 року, розрахованого за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу і неділю, дорівнює 478 год. У обліковому періоді працівник фактично відпрацював 516 год, у тому числі у святкові дні:

— 1 травня — 12 год (робота передбачена графіком);

9 травня — 8 год (замінював хворого колегу — робота не передбачена графіком).

Години, відпрацьовані у святковий день 1 травня, візьмуть участь у розрахунку надурочних годин за обліковий період для цілей їх оплати.

А ось години, відпрацьовані у святковий день 9 травня понад норму, вже оплачено в подвійному розмірі при нарахуванні зарплати за травень.

Тому для оплати надурочних прибираємо їх із загальної кількості надурочних годин:

516 - 478 - 8 = 30 (год).

Відпрацьовані працівником-почасовиком надурочні години підлягають оплаті в подвійному розмірі годинної ставки

Якщо працівник-почасовик, то проблем немає. Його годинну тарифну ставку множимо на 2 і на кількість надурочних годин.

Трохи складніше з працівниками, яким установлений оклад (місячна тарифна ставка). Тут на перше місце виходить обліковий період.

Обліковий період = місяцю. Годинну ставку розраховуємо шляхом ділення окладу на місячну календарну норму тривалості робочого часу у відповідному місяці (див. також лист Мінсоцполітики від 17.02.2012 р. № 51/13/116-12).

Обліковий період = кварталу, півріччю, року. У цьому випадку годинну ставку знаходимо в 2 дії:

1) розраховуємо середньомісячну кількість годин за обліковий період: календарну норму робочого часу за обліковий період ділимо на кількість місяців в обліковому періоді;

2) визначаємо годинну ставку: оклад, установлений в останньому місяці облікового періоду, ділимо на середньомісячну кількість годин за обліковий період.

Приклад 8. Обліковий період — місяць. Працівникові встановлено оклад — 10000 грн. Календарна норма тривалості робочого часу в червні 2020 року — 160 год. Відповідно до графіка роботи працівник відпрацював у цьому місяці 166 год.

Визначимо годинну тарифну ставку:

10000 грн : 160 год = 62,50 грн/год.

Розрахуємо суму доплати за надурочну роботу:

6 год х 62,50 грн/год х 2 = 750 грн.

Загальна сума заробітної плати за червень становить:

10000 + 750 = 10750 (грн).

Приклад 9. Обліковий період — квартал. Оклад працівника в останньому місяці облікового періоду (червні 2020 року) — 8000 грн. Календарна норма тривалості робочого часу на 2 квартал 2020 року дорівнює 478 год. Відповідно до графіка роботи працівник відпрацював за обліковий період 516 год.

Визначимо середньомісячну кількість годин за обліковий період:

478 год : 3 міс. = 159,33 міс.

Годинна ставка дорівнює:

8000 грн : 159,33 год = 50,21 грн/год.

Кількість надурочних годин на кінець облікового періоду дорівнює:

516 - 478 = 38 (год).

Сума оплати надурочних годин складе:

50,21 грн/год х 2 х 38 год = 3815,96 грн.

Важливо! Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу або якихось додаткових годин відпочинку замість оплати надурочних не допускається.

висновки

  • Робота у святковий, вихідний день і в нічний час оплачується у кінці місяця незалежно від тривалості облікового періоду.
  • Робота в надурочний час оплачується у кінці кожного облікового періоду.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі