Теми статей
Обрати теми

Комісія на продаж товару

Царевська Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 19
Друк
Перчинка договору комісії й одночасно його суть у тому, що, власне, купівлю/продаж товарів здійснює не сама зацікавлена в них особа. Замість неї, за її дорученням і за її рахунок, це робить абсолютно інша особа. Щоправда, діє така інша особа від свого імені.

Сторонами договору комісії є:

комітент — особа, в інтересах якої здійснюються правочини;

комісіонер — особа, що здійснює правочини в інтересах комітента.

Економічні вигоди від купівлі/продажу товарів за договором комісії належать, головним чином, комітентові. Комісіонер же отримує за свої послуги комісійну винагороду.

За договором комісії на продаж комітент доручає комісіонерові реалізувати товар.

Облік у комісіонера

Бухоблік. До комісіонера право власності на товар, отриманий на продаж, не переходить. А тому отримані товари від комітента він на свій баланс не оприбутковує. Хоча для контролю за їх рухом доцільно отримані на комісію товари обліковувати на субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію». Аналітичний облік таких товарів ведуть за видами та комітентами.

Продаж товару, отриманого на комісію, у бухобліку комісіонер відображає як звичайну реалізацію. Тобто виникає дебіторська заборгованість покупця за відвантажений йому товар, узятий на комісію, з одночасним виникненням доходу від реалізації: Дт 36 — Кт 702.

Водночас оскільки комісіонер на баланс товар не оприбутковує, то при його відвантаженні покупцеві витрати у вигляді собівартості реалізації в нього не виникають. Хоча з позабалансового рахунку відвантажений товар він повинен списати.

Після продажу товару покупцеві і складання звіту комісіонер у своєму обліку формує заборгованість перед комітентом на дату реалізації товару (ця дата буде зазначена у звіті). Для цього він зменшує дохід, отриманий від реалізації товару, узятого на комісію, і визнає кредиторську заборгованість перед комітентом. У цілях зменшення доходу від реалізації комісіонер використовує субрахунок 704 «Вирахування з доходу». Тобто він робить проводку: Дт 704 — Кт 631, 685.

Щодо комісійної винагороди — усе стандартно. У комісіонера виникає дохід від надання такої послуги на дату підписання акта про виконання комісійної операції: Дт 36 — Кт 703.

При цьому, виконуючи завдання за договором комісії, комісіонер може нести витрати на супутні послуги, необхідні для виконання посередницького договору (транспортування товару, навантаження-розвантаження тощо). Іноді він сплачує податки та збори. Ці витрати комісіонер несе за дорученням комітента. А отже, йому їх повинен відшкодувати комітент. Це прямо прописано в ст. 1024 ЦКУ. Отже, відшкодування додаткових витрат здійснюється понад комісійну винагороду. Тобто в обліку комісіонер просто показує, що такі кошти є транзитними, і перевиставляє їх комітентові (відносить окремо на розрахунки з комітентом).

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку комісіонера (як малодохідника, так і високодохідника) все буде відображено за бухгалтерськими правилами. Адже податкових різниць для таких операцій ПКУ не містить.

Є тільки одне запитання: чи повинен комісіонер обліковувати дохід від реалізації товарів, отриманих на комісію, при розрахунку критерію річного доходу у 20 млн грн для визначення права на непроведення коригувань бухфінрезультату за п.п. 134.1.1 ПКУ? Відповідь — ні! Річ у тому, що 20-мільйонну межу визначають, спираючись на дані про чистий дохід з рядка 2000 Звіту про фінансові результати. А до нього надходження від продажу товарів за договорами комісії не потрапляють. Осідає там тільки комісійна винагорода.

ПДВ. Передача товарів у межах договору комісії вважається їх постачанням (п.п. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ). Тож комісіонер, отримавши зареєстровану податкову накладну (ПН) від комітента, включає суму вхідного ПДВ до свого податкового кредиту (ПК).

При постачанні взятого на комісію товару в комісіонера виникають податкові зобов’язання (ПЗ) за датою першої події (п. 189.4 ПКУ). Він складає на покупця ПН і реєструє її в ЄРПН.

Пам’ятайте! Товар до моменту передання його у власність покупця залишається у власності комітента. Комісіонер ним тільки розпоряджається. Тому якщо комісіонер продає його за ціною нижчою, ніж товар надійшов від комітента (надає знижку), то складати ПН на мінбазу за п. 188.1 ПКУ не потрібно. Усі корективи робитиме комітент. Саме він повинен скласти розрахунок коригування і відкоригувати ПН, яку він виписав при відвантаженні товару комісіонерові. Аналогічним чином діють й у випадку, коли комісіонер продасть товар дорожче, ніж отримав від комітента.

Комісійну винагороду оподатковують ПДВ за загальними правилами, тобто за правилом «першої події». Зазвичай першою подією є підписання акта наданих комісійних послуг. Тому в цей момент комісіонер складе ПН на комітента і зареєструє її в ЄРПН. При утриманні комісійної винагороди з виручки датою складання ПН буде дата надходження коштів від покупця в оплату товару.

Облік у комітента

Бухоблік. При передачі товару на комісію комітент робить в обліку рокіровку, а саме переводить такий товар зі звичайного субрахунку обліку на спеціальний субрахунок 283 «Товари на комісії». На ньому він їх обліковує до продажу комісіонером.

Як тільки продаж відбувся, комітент відображає в обліку звичайні операції з реалізації такого товару. Тобто формує дебіторську заборгованість комісіонера і визнає дохід (Дт 36 — Кт 701, 702), а також списує собівартість реалізованих товарів (Дт 901, 902 — Кт 283). Дохід від реалізації товару комітент відображає на дату його продажу комісіонером.

Суму винагороди комісіонера комітент визнає витратами на збут (Дт 93) і одночасно формує кредиторську заборгованість перед комісіонером. Додаткові витрати, які несе комісіонер при виконанні договору комісії, комітент просто визнає своїми витратами після отримання звіту комісіонера. Тобто відносить їх у дебет рахунків 92, 93, 949 тощо.

Податок на прибуток. Для таких операцій комітента ПКУ не передбачає жодних різниць. Він рівняється на бухгалтерський облік.

ПДВ. Як було сказано вище, передача товарів за договором комісії вважається їх постачанням (п.п. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ). Відповідно, передаючи товар комісіонерові, комітент повинен нарахувати ПЗ з ПДВ. При цьому першою подією за договором комісії зазвичай є передача товару. Тому саме на цю дату комітент складає ПН і реєструє її в ЄРПН. При розрахунку бази оподаткування ПДВ комітент орієнтується на мінбазу (пп. 188.1 і 189.4 ПКУ).

За комісійною винагородою комітент має право на ПК після отримання на своє ім’я зареєстрованої комісіонером ПН.

Приклад. Комітент за договором комісії на продаж передав комісіонерові товар балансовою вартістю 70000 грн. За умовами договору комісіонер зобов’язується продати його за 120000 грн (у тому числі ПДВ — 20000 грн). Обидва — і комісіонер, і комітент — є платниками ПДВ.

Комісійна винагорода становить 14400 грн (у тому числі ПДВ — 2400 грн). Комісіонер отримує її через тиждень після перерахування виручки від реалізації товару комітентові.

Облік за договором комісії на продаж

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

У комісіонера

1

Отримано товари на комісію

024

120000*

* Комісіонер відображає прийнятий на комісію товар у позабалансовому обліку виходячи з його продажної вартості з урахуванням ПДВ.

2

Відображено ПК з ПДВ

644/1

644

20000

641/ПДВ

644/1

20000

3

Відвантажено товар покупцеві

361

702

120000

4

Нараховано ПЗ з ПДВ

702

641/ПДВ

20000

5

Списано продані товари з позабалансового обліку

024

120000

6

Відображено заборгованість перед комітентом на суму без ПДВ (на дату продажу товару, зазначену у звіті)

704

685

100000

7

Включено ПДВ у заборгованість перед комітентом

644

685

20000

8

Отримано оплату від покупця

311

361

120000

9

Погашено заборгованість перед комітентом

685

311

120000

10

Визнано дохід від надання послуг за договором комісії

361

703

14400

11

Нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

2400

12

Списано собівартість наданих комісійних послуг (сума умовна)

903

23

7000

13

Отримано комісійну винагороду від комітента

311

361

14400

У комітента

1

Передано товар на комісію

283

281

70000

2

Відображено ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

20000

3

Відображено дохід від реалізації товарів (на дату продажу товару, зазначену у звіті комісіонера)

361

702

120000

4

Списано ПЗ з ПДВ

702

643

20000

5

Списано собівартість реалізованих товарів

902

283

70000

6

Отримано кошти від комісіонера

311

361

120000

7

Підписано акт про надання комісійних послуг

93

631

12000

8

Відображено ПК з ПДВ

644/1

631

2400

641/ПДВ

644/1

2400

9

Перераховано комісійну винагороду комісіонерові

631

311

14400

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі