Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Імпорт за договором комісії

Царевська Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 19
Друк
Розглянемо ситуацію, коли за договором комісії на придбання комітент доручив комісіонерові купити в нерезидента імпортні товари: укласти від свого імені контракт з нерезидентом, купити іноземну валюту й розрахуватися за контрактом, ввезти імпортні товари, здійснити їх митне оформлення і виконати інші дії, пов’язані з цим дорученням. Для цього комітент забезпечує комісіонера грошовими коштами (передоплатою) для придбання іноземної валюти, оплати вартості товарів та інших витрат, пов’язаних з виконанням договору.

Облік у комісіонера

Бухоблік. Отримані від комітента грошові кошти в нацвалюті комісіонер відображає записом: Дт 311 — Кт 685.

Ввезені для комітента імпортні товари комісіонер обліковує на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя».

У підприємства-посередника, як і в будь-якого іншого підприємства, що має справу з валютними операціями, за наявності монетарної заборгованості та/або залишку грошових коштів в іноземній валюті виникає необхідність розрахунку курсових різниць (КР). Але КР у комісіонера виникають щодо заборгованості за чужі товари і щодо чужих грошових коштів. Тому до виникнення доходів/витрат вони не призводять. Їх відносять на розрахунки з комітентом. Витрати/доходи від купівлі валюти також відносяться на розрахунки з комітентом.

Податок на прибуток. Орієнтиром для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток є бухфінрезультат (п.п. 134.1.1 ПКУ). А впливу на нього посередницькі курсові різниці не здійснюють. Нормами ПКУ коригування фінрезультату на суму курсових різниць також не передбачене. Тому КР на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємства-посередника не впливають.

ПДВ. Ні отримання передоплати від комітента на купівлю товару в нерезидента, ні саме ввезення товару на митну території України комісіонер у своєму ПДВ-обліку не відображає. Усе завдяки п. 189.6 ПКУ. У ньому сказано, що правила посередницького п. 189.4 ПКУ на операції з ввезення товару на митну територію України в межах посередницьких договорів не поширюються.

Право на податковий кредит (ПК) за імпортним ПДВ має виключно комітент незалежно від того, з чийого поточного рахунку — комітента чи комісіонера — проведена сплата ввізного ПДВ на митниці. Адже навіть якщо сплатив ПДВ комісіонер, то, за останньою версією податківців, ці витрати комітент повинен йому компенсувати.

У комісіонера під об’єкт оподаткування ПДВ потрапляє тільки комісійна винагорода за надані посередницькі послуги. Нарахувати ПДВ-зобов’язання виходячи із суми винагороди комісіонер повинен на дату першої з подій:

— оформлення акта наданих комісійних послуг або

— отримання коштів від комітента.

Для цього комісіонер у загальному порядку складає податкову накладну (ПН) на ім’я комітента і реєструє її в ЄРПН.

Облік у комітента

Бухоблік. На дату перерахування коштів комісіонерові комітент робить проводку: Дт 377 — Кт 311. Якщо комітент сам сплачує суму ввізного ПДВ, тоді він фіксує: Дт 377 — Кт 311. Податковий кредит (ПК) з ПДВ він показує записом: Дт 641/ПДВ — Кт 377. Власне оприбуткування товарів, які для комітента придбав комісіонер, відображають так: Дт 281 — Кт 631.

Суму комісійної винагороди, на нашу думку, включають до складу інших операційних витрат. Тому на дату, коли було підписано акт наданих комісійних послуг, комітент робить проводку: Дт 949 — Кт 631, 685. Включати суму комісійної винагороди до первісної вартості придбаних імпортованих товарів не потрібно (п. 9 П(С)БО 9).

Податок на прибуток. Тут у комітента-малодохідника — усе за бухобліком (п.п. 134.1.1 ПКУ). А ось комітент-високодохідник повинен враховувати, у якого нерезидента комісіонер придбав для нього імпортні товари. І якщо комісіонер придбав товар у нерезидента з «низькоподаткової» країни (п.п. 39.2.1.2 ПКУ) або ж у нерезидента з «особливою» організаційно-правовою формою (п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 ПКУ), комітентові-високодохіднику потрібно збільшити фінрезультат на суму 30 % вартості придбаних товарів згідно з п.п. 140.5.4 ПКУ. Тобто діяти так, ніби комітент сам придбавав ці товари в «різничних» нерезидентів. За винятком випадків, коли операція є контрольованою.

ПДВ. Для ПДВ-обліку комітента працюють загальні «імпортні» правила (п.п. «в» п. 185.1 і п. 206.2 ПКУ). Тобто:

— податкові зобов’язання (ПЗ) за імпортно-посередницькою операцією виникають у комітента на дату подання митної декларації (МД) для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ);

— сплатити імпортний ПДВ потрібно до дня або в день подання МД (п. 206.1 ПКУ). При цьому відповідальним за фінансове врегулювання посередницької операції є саме комітент. Навіть якщо сплату ПДВ на митниці провів комісіонер, то сплату податку й інших платежів комітент повинен йому компенсувати — як витрати, пов’язані з придбанням імпортного товару;

— датою відображення імпортного ПК є дата сплати ПДВ (п. 198.2 ПКУ).

Врахуйте! Право на ПК з ПДВ за МД має виключно комітент. Навіть якщо ввізний ПДВ був сплачений з поточного рахунку комісіонера, ПК може відобразити тільки комітент на підставі МД, у якій він має бути зазначений як одержувач (власник) придбаного товару. Тож у цьому випадку відобразити ПК вийде тільки після того, як буде оформлена МД (копію якої в електронному вигляді комісіонер повинен надати комітентові разом зі звітом).

Що стосується комісійної винагороди, то тут працюють загальні податковокредитні правила. Тобто комітент включає до ПК суму ПДВ у складі вартості посередницьких послуг, придбаних у комісіонера, за першою подією — або на дату оплати таких послуг, або на дату їх фактичного отримання (п. 198.2 ПКУ) — на підставі зареєстрованої ПН.

Приклад. Комітент доручив комісіонерові придбати товар у нерезидента на суму не вище $10000. Для цього він забезпечив його грошовими коштами на придбання інвалюти й оплату товару — 265000 грн; на сплату ввізного ПДВ — 55020 грн, мита — 13100 грн.

Попутно комісіонер поніс витрати на придбання послуг з міжнародного перевезення вантажу — 10000 грн (ПДВ — 0 %).

Сума комісійної винагороди за договором — 12000 грн (у тому числі ПДВ — 2000 грн).

Офіційний курс НБУ становив (умовно):

— на дату зарахування валюти на поточний рахунок комісіонера і перерахування передоплати нерезиденту — 26,00 грн/$;

— на дату митного оформлення імпортних товарів — 26,2 грн/$.

Облік імпорту за договором комісії

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн

Дт

Кт

У комісіонера

1

Отримано грошові кошти від комітента

(265000 грн + 55020 грн + 13100 грн)

311

685

333120

2

Придбано інвалюту для купівлі товару:

— перераховано кошти на купівлю

(курс купівлі МВР — 26,2 грн/$)

333

311

265000

— комісія банку

685

333

3000

— зараховано інвалюту (за курсом НБУ — 26,00 грн/$)

312

333

260000

— різниця в курсах інвалюти (МВР і НБУ)

685

333

2000

3

Перераховано передоплату нерезиденту

371

312

$10000

260000

4

Оплачено послуги міжнародного перевезення (ПДВ — 0 %)

377

311

10000

5

Віднесено на розрахунки з комітентом послуги міжнародного перевезення

685

377

10000

6

Сплачено митні платежі:

— ввізний ПДВ

377

311

55020

— мито

377

311

13100

7

Віднесено на розрахунки з комітентом понесені на митниці витрати

685

377

68120

8

Отримано товари від нерезидента

025

260000

9

Віднесено на розрахунки з комітентом вартість товару

685

377

260000

10

Передано товари комітентові

025

260000

11

Підписано акт наданих комісійних послуг

361

703

12000

12

Нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

2000

13

Отримано комісійну винагороду від комітента

311

361

12000

14

Отримано компенсацію витрат на перевезення за підсумками звіту

311

685

10000

У комітента

1

Перераховано передоплату комісіонерові

377

311

333120

2

Включено до ПК ввізний ПДВ (оформлено МД)

641/ПДВ

377

55020

3

Отримано імпортні товари

281

377

260000*

* У бухобліку, коли передоплата є першою подією, за вимогами П(С)БО 21, імпортний товар прибуткують за сумою авансу, перерахованого за нього комісіонером нерезиденту.

4

Включено до вартості товару:

— мито

281

377

13100

— вартість міжнародного перевезення (ПДВ — 0 %)*

281

685

10000

* Комісіонер, придбаваючи супутні послуги за ставкою 0 %, за такою ж ставкою повинен передати їх комітентові.

5

Списано на витрати комісію банку при купівлі валюти комісіонером

92

377

3000

6

Відображено різницю в курсах інвалюти (МВР і НБУ)

942

377

2000

7

Підписано акт про надання посередницьких послуг (прийнято звіт комісіонера)

949

631

10000

644/1

631

2000

8

Відображено ПК на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН

641/ПДВ

644/1

2000

9

Виплачено комісійну винагороду комісіонерові

631

311

12000

10

Доплачено компенсацію комісіонерові за підсумками звіту

685

311

10000

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі