Теми статей
Обрати теми

Додаток 1 (Д1)

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 21
Друк
У додатку Д1 розшифровуються коригування ПЗ (таблиця 1) і ПК (таблиця 2) звітного періоду. Якщо в ПДВ-декларації за звітний період заповнені рядки 7 розділу І і 14 розділу ІІ, то платник неминуче повинен надати додаток Д1. А ось при заповнених рядках 4.1, 4.2, 6 розд. І і 13 розд. ІІ ПДВ-декларації далеко не завжди виникає необхідність у його заповненні. Хоча в самій ПДВ-декларації посилання на цей додаток є.

У яких випадках коригування відображаються в ПДВ-декларації і підлягають розшифровці в додатку Д1?

1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості (п. 192.1 ПКУ).

2. Виправлення помилок у ПН (п. 192.1 ПКУ). Ідеться тільки про ті податкові документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції (101.24 БЗ). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 83, с. 24.

3. Коригування «компенсуючих» ПЗ, нарахованих згідно з п. 198.5 ПКУ і ст. 199 ПКУ.

Водночас не всі коригування ПЗ і ПК з додатка Д1 відображені тільки в рядках 7 і 14 ПДВ-декларації. За деякими операціями вони розкидані по своїх окремих рядках (п.п. 8 п. 3 і п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21).

Розглянемо порядково заповнення таблиці 1 додатка Д1.

Таблиця 1. Коригування ПЗ згідно зі ст. 192 ПКУ і п. 199.1 ПКУ

Найменування графи/рядка

Номер графи

Коментар щодо заповнення

Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

Тут розшифровуємо порядково в розрізі контрагентів коригування операцій постачань, що проводяться у звітному періоді: як оподатковувані ПДВ за ставками 20 %, 7 %, 0 %, так і необ’єктні/пільгові обсяги операції (тобто без ПДВ).

Заповнювати показники в розрізі контрагентів у таблиці 1 додатка Д1 потрібно в гривнях з копійками (див. 101.24 БЗ)

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

2

До цієї графи заносять ІПН покупця з РК

Податкові накладні, за якими проводяться коригування

період складання

3.1

Наводимо тільки період складання ПН, які коригуємо (відповідно — місяць і рік): «03.2020»

ознака здійснення с/г операцій*

3.2

У графі 3.2 ставимо відмітку «+», якщо коригуються сільгоспоперації отримувача бюджетної дотації (який включений чи тільки претендує на включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації). Ця інформація буде потрібна для заповнення додатка ДС9

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

4

Відображаємо суми коригування обсягів постачання без ПДВ, які оподатковуються за ставками 7 і 20 %, за кожним контрагентом

Сума податку на додану вартість

основна ставка (+/-)

5

Відображаємо збільшення або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, які оподатковуються за ставкою 20 %, зазначеними в гр. 4.1 у розрізі кожного контрагента

ставка 7 % (+/-)

6

Відображаємо дані про збільшення або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, що оподатковуються за ставкою 7 %, зазначеними в гр. 4.2 у розрізі кожного контрагента

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

7

Зазначаємо суми коригування обсягів пільгованих,

необ’єктних постачань, а також операції з резидентами, оподатковувані за ставкою 0 %, обсяг за якими також коригуємо. Якщо заповнили графу 7, то гр. 4, 5 і 6 таблиці 1 у такому разі не заповнюють (див. 101.24 БЗ)

Інші в розрізі умовних ІПН:

У цій частині таблиці 1 показуємо коригування ПН, складених «для себе», і розшифровуємо їх у розрізі умовних ІПН

100000000000

Відображаємо коригування показників операцій з неплатником ПДВ. Нагадаємо: зменшення ПЗ платника-постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих неплатникам ПДВ на дату такого постачання, дозволяється тільки при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням одержувачеві повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору (п. 192.2 ПКУ). (101.14 БЗ). Водночас якщо постачання так і не відбулося, відкоригувати ПЗ за умови повернення передоплати теж можна (див. 101.15 БЗ). Врахуйте (!): повернення в роздробі (неплатникам ПДВ) у день продажу через РК не коригують і відповідно в додатку Д1 не відображають. Повернення коштів буде відразу враховано в підсумковій ПН за цей день (101.15 БЗ // «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 77, с. 8)

200000000000

Обліковуємо коригування показників пільгових постачань особливим неплатникам ПДВ, переліченим у п. 10 Порядку № 1307

300000000000

У цьому рядку відображаємо коригування експортних операцій з нерезидентом (другий абзац п. 12 Порядку № 1307)

400000000000

Зазначаємо коригування за операціями (останній абзац п. 12 Порядку № 1307):

— ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника;

— переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;

— видачі натуроплати працівникам

Усього за звітний період (рядок 7 декларації)

Загальний підсумок коригувань у розрізі контрагентів та ІПН, зазначених вище за графами 4 — 7, (!) з урахуванням операцій з коригування ПЗ у сільгоспників, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Уся сума із цього рядка (обсяг із гр. 4 і 7 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до рядка 7 декларації. Цей рядок заповнюється в гривнях без копійок з відповідним округленням (див. 101.24 БЗ)

у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

Тут, довідково, сільгоспники, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, відображають коригування до ПН із кодом «2» у другій частині номера (суму коригування обліковуємо в рядка 1 таблиці 1 додатка ДС9)

600000000000 (переноситься до рядків 4.1 декларації)

Наводимо коригування до ПН, складених за пп. 198.5 і 199.1 ПКУ з кодом «600000000000». Зазначимо: оскільки зведена ПН складається не пізніше за останній день місяця, у якому здійснено постачання, то в разі, якщо до моменту її складання в тому ж місяці відбулася зміна ПЗ у зв’язку з поверненням покупцеві коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній ПН таким продавцем зазначаються загальною сумою, яка дорівнює фактичній сумі поставлених товарів (послуг). При цьому РК до такої ПН не складається (101.15 БЗ).

Уся сума із цього рядка обліковується в рядка 4.1 ПДВ-декларації

600000000000 (переноситься до рядків 4.2 декларації)

Усе сказане щодо рядка вище стосується також цього рядка, тільки показуємо тут операції, що оподатковуються за ставкою 7 %. Відповідно вся сума із цього рядка (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ за ставкою 7 % з гр. 6) перекочує до рядка 4.2 ПДВ-декларації

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)

Тут окремо відображають коригування ПЗ за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України. Коригування показують загальною сумою, умовний ІПН не проставляємо. Уся сума із цього рядка обліковується в рядку 6 декларації з ПДВ

Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій

У загальному випадку ці рядки заповнюють платники, які здійснюють одночасно оподатковувані і неоподатковувані операції,

один раз на рік (складаючи додаток Д1 до декларації за останній звітний період — грудень/IV квартал) або

— за останній звітний період, у якому такий платник знімається з ПДВ-реєстрації (у тому числі й за рішенням суду).

Показують у них коригування ПЗ, нарахованих у зведених ПН з ІПН 600000000000 згідно з п. 199.1 ПКУ у зв’язку з річним перерахунком за п. 199.4 ПКУ (ср. ). Тобто підсумкові дані з таблиці 2 додатка Д7 до декларації з ПДВ за грудень/IV квартал. Увага (!): окремі річні коригування необоротних активів (за підсумками 1, 2 і 3 років) тут не відображаємо. Їх наводимо в окремому рядку 15 декларації з ПДВ на підставі бухдовідки

переноситься до рядка 4.1

Уся сума із цього рядка (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ з гр. 5) обліковується в рядку 4.1 декларації з ПДВ

переноситься до рядка 4.2

Уся сума із цього рядка (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ з гр. 6) обліковується в рядку 4.2 декларації з ПДВ

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д1) (додаток 1) про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість

Тут розшифровуємо тільки (!) «збільшуючі» коригування (на збільшення ПЗ — при зростанні суми компенсації) поточного періоду, РК за якими на дату подання декларації ще не зареєстровані (п.п. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21). Причому причина не реєстрації РК значення не має

Таблиця 1.2. Відомості про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1))**

Ця таблиця заповнювалася одноразово — у складі декларації за червень 2018 року (II квартал 2018 року). У подальших періодах її не заповнюють і не дублюють

Таблиця 2. Коригування ПК згідно зі ст. 192 ПКУ

Найменування графи/рядка

Номер графи

Коментар щодо заповнення

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 14 декларації)

До цієї таблиці порядково вносяться дані за кожним контрагентом, що розшифровують значення коригувального рядка 14 декларації з ПДВ. Причому коригуємо тільки (!) ті придбання, де був «вхідний» ПДВ за ставкою 20 % або 7 %. Для коригувань «імпортного» ПДВ передбачені свої рядки 11.1 і 11.2 декларації з ПДВ зі знаком «+» або «-».

Нагадаємо: якщо складено «збільшуючий» РК, то покупець має право збільшити «вхідний» ПДВ тільки після реєстрації РК постачальником у ЄРПН (п.п. 192.1.2 ПКУ). При своєчасній реєстрації (у строки, встановлені

п. 201.10 ПКУ) покупець має право збільшити ПК у звітному періоді складання РК або в будь-який період протягом 1095 календарних днів з дати його складання (п. 198.6 ПКУ). У разі зменшення ПК одержувач товарів/послуг зобов’язаний зменшити суму ПК за відповідний звітний період незалежно від факту реєстрації РК у ЄРПН.

Зменшити ПК одержувач зобов’язаний на момент коригуючої події, що зменшує ПК, навіть якщо в такому періоді ПДВ-реєстрація постачальника анульована.

Не відображається в ПДВ-декларації РК, який не змінює обсяги операцій і суму ПК (див. 101.24 БЗ)

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

2

До гр. 2 покупець переносить відомості про продавця з отриманого РК — тільки його ІПН

Податкові накладні, які коригуються

період складання

3.1

У гр. 3.1 відображаємо період складання ПН. Зазначається місяць складання: «03.2020»

ознака здійснення с/г операцій*

3.2

Цей рядок передбачений для відмітки «+» сільгоспникам — одержувачам бюджетної дотації, які коригують «вхідний» ПДВ за придбаннями для сільгоспоперацій. Проте на сьогодні ця інформація не актуальна і в додатку ДС 9 не обліковується

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-)

4

Відображаємо коригування обсягів придбань (без ПДВ) відповідно у більший або менший бік (+ чи -) тільки за операціями з «вхідним» ПДВ за ставками 7 % і 20 % у розрізі контрагентів

Сума податку на додану вартість

основна ставка (+/-)

5

Відображаємо збільшення або зменшення (зі знаком «-») сум ПДВ за операціями придбання, які оподатковуються за ставкою 20 %

ставка 7 % (+/-)

6

Відображаємо збільшення або зменшення (зі знаком «-») сум ПДВ за операціями придбання, які оподатковуються за ставкою 7 %

Усього за звітний період (рядок 14 декларації), у тому числі:

У цьому рядку відображається загальний підсумок коригувань у розрізі контрагентів, зазначених вище за графами 4 — 6 (!), з урахуванням коригування ПК у сільгоспників, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Зверніть увагу: підсумковий рядок «Усього за звітний період» заповнюється в гривнях без копійок (див. 101.24 БЗ). Уся сума із цього рядка (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ з гр. 5 і 6) переноситься до рядка 14 декларації

Придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок є довідковим і заповнюється за умови, що платник податків здійснював такі операції у звітному періоді (до самої декларації ця сума не переноситься)

у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

Цей рядок передбачений для заповнення сільгоспниками, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Але оскільки інформація щодо ПК не актуальна, цей рядок можна не заповнювати — інформація з нього в додатку ДС9 не обліковується

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)

У цьому рядку окремо відображають коригування ПК за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Коригування показують загальною сумою. Уся сума (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ з гр. 5) обліковується в рядку 13 декларації з ПДВ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі