Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 5 (Д5)

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 21
Друк
Таблиця 1. Заповнення розділу I додатка Д5

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Ознака здійснення с/г операцій*

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

У розділі 1 додатка Д5 відображаються виключно операції, які оподатковуються за ставками 20 % або 7 %. Якщо ПН виписана одночасно на операції, оподатковувані за основною і нульовою або 7 % і нульовою ставками, то в додатку Д5 така ПН відображається тільки в частині операцій, що оподатковуються за ставкою 20 та/або 7 %

У графі 2 відображаємо тільки ІПН покупця. Нагадаємо, при нарахуванні ПЗ з мінбази (товари/послуги, ОЗ, готова продукція) зазначаємо свій ІПН.

Графа 3 призначена для того, щоб відображати період, у якому складено ПН. Наприклад: «03.2020». Причому зазначають місяць і рік у тому числі «квартальники» (див. 101.24 БЗ, ця консультація втратила чинність з 01.06.2018 р., проте тут нічого не змінилося).

У графі 4 ставлять відмітку «+» при здійсненні операцій, визначених ст. 161 Закону № 1877, сільгоспники, які внесені або претендують на внесення до Реєстру одержувачів бюджетної дотації.

У графі 5 відображають загальний обсяг постачань без ПДВ, а в графах 6 і 7 — суму ПДВ, залежно від ставки, за якою оподатковувалася операція — 20 % чи 7 % у гривнях з копійками, а підсумкові рядки округлюємо до цілих гривень

У рядку «Інші в розрізі умовних ІПН» розділу I додатка Д5 відображаються ПЗ із рядків 1 і 4 декларації, сформовані за операціями в розрізі умовних ІПН:

100000000000

Постачання неплатникам ПДВ (ПН з типом причини «02»), підсумкові ПН, складені на кінцевого покупця («11»). Зверніть увагу: при роздрібній торгівлі підсумкова накладна за день виписується з урахуванням повернень за день. Тому якщо були повернення, то в цьому рядку відображаємо згорнутий результат. Також тут відображаємо ПЗ на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ (тип причини «01»)

200000000000

Тут необхідно відображати пільгові постачання особливим неплатникам ПДВ, з п. 10 Порядку № 1307. Оскільки додаток Д5 призначений виключно для операцій, які оподатковуються ПДВ за ставками 20 % і 7 %, цей рядок залишиться не заповненим

400000000000

Нарахування ПЗ зі складанням ПН, яка не надається покупцеві в разі видачі натуроплати працівникам (тип причини «03»), ліквідації ОЗ за рішенням платника («05»), переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих («06») (п. 12 Порядку № 1307)

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

У цьому рядку визначаються загальний обсяг постачання без ПДВ і сума ПДВ (окремо за ставками 20 % і 7 %)

постачання необоротних активів

Із загального обсягу операцій обираємо постачання необоротних активів, а також прирівняні до них операції. До прирівняних до постачання операцій, по суті, належать: переведення виробничого ОЗ до складу невиробничого, коли ПН складаємо «на себе» з типом причини «06», ліквідація ОЗ («05»). Інформація наводиться довідково

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

Відображаємо підсумкову суму операцій без ПДВ і суму ПДВ за ставкою 20 % за видами діяльності, зазначеними в ст. 161 Закону № 1877. Тобто підсумовуємо загальний обсяг операцій з позначкою «+» у графі 4 цієї таблиці і переносимо ці дані до ряд. 1 першої таблиці додатка ДС9. ПЗ із гр. 5 цього рядка переносимо до ряд. 2 першої таблиці додатка ДС9 (п.18 розд. ІІІ Порядку № 21).

6000000000000 (рядки 4.1 декларації)

6000000000000 (рядки 4.2 декларації)

Окремим рядком виведені операції, за якими складаються зведені ПН для нарахування «компенсуючих» ПЗ за пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, постачання в межах балансу для невиробничого використання (тип причини «04»), використання в необ’єктних («08») / пільгованих («09»), негосподарських (13) операціях (п. 11 Порядку № 1307). Причому тут же місце ПН з типом причини «10», які складають при анулюванні ПДВ-реєстрації (п. 184.7 ПКУ, див. 101.24 БЗ).

Важливо! Тут не враховуємо річний перерахунок ПДВ згідно зі ст. 199 ПКУ, також не потрапляють сюди коригування «компенсуючих» ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ. Для них уготований додаток Д1. У цьому ж рядку відображаємо тільки звичайні нарахування згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ протягом року. Хоча ці значення потім усе одно «стечуться» до рядків 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1(Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період

У цій таблиці наводимо дані кожної ПН, датованої поточним (звітним) періодом, але які на дату підготовки і подання декларації ще не зареєстровані в ЄРПН. І не важливо, з якої причини «поточні» ПН не зареєстровані в ЄРПН: через відсутність ліміту реєстрації чи виявилися заблокованими. Наводимо порядково (!) кожну з таких ПН (зазначаючи її дату/номер у гр. 3, 4, а ІПН покупця/умовний ІПН — у гр. 2 таблиці 1.1). Причому «змішати» докупи всі незареєстровані ПН за одним покупцем (одним ІПН) і занести до таблиці 1.1 одним рядком (під загальною сумою) не можна. Якщо у звітному періоді на одного і того ж покупця у вас виявляться не зареєстрованими декілька ПН, то стільки рядків і доведеться заповнити на нього в таблиці 1.1 (ІПН покупця в гр. 2 у кожному рядку повторюватиметься)

Таблиця 1.2. Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені в таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов’язань за минулі звітні (податкові) періоди**

Таблиця заповнювалася одноразово за червень 2018 року (у квартальників — за ІІ квартал 2018 року) і в подальших періодах не дублюється. А якщо якісь із незареєстрованих ПН упустили, можна уточнитися через УР з уточнюючим Д5.

Таблиця 2. Заповнення розділу II додатка Д5

№ з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу***

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

У цій таблиці розшифровуємо операції придбання з «вхідним» ПДВ у розрізі контрагентів за ставками 20 % і 7 % (ряд. 10.1 і 10.2 декларації з ПДВ).

У графі 2 відображаємо тільки ІПН постачальника. Якщо відновлюємо ПК за бухдовідкою на підставі ПН, складених до 01.07.2015 р. (п. 36 підрозд. 2 розд. XX ПКУ), податківці рекомендують зазначати свій ІПН (див. лист ДФСУ від 14.02.2017 р. № 2962/6/99-99-15-03-02-15), тобто покупця, а не постачальника. При придбанні товарів/послуг за касовим чеком, який надає право на формування податкового кредиту, зазначаємо ІПН постачальника — платника ПДВ, зазначений у такому касовому чеку (див. 101.23 БЗ). Аналогічний підхід з іншими замінниками ПН.

У графі 3 відображаємо період складання ПН або інших документів, за якими відображається ПК. Наприклад: «03.2020».

У графі 4 (згідно з виноскою до цієї графи) проставляємо відмітку «+» у випадку, якщо суми податку включаються до складу ПК за касовим методом відповідно до п. 187.10 ПКУ. Інші «касовики» (п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) тут відмітку не ставлять. Причому якщо сума ПДВ, зазначена в ПН, включається до ПК частково за касовим методом відповідно до п. 187.10 ПКУ, частково за касовим методом згідно з п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, а частково за правилом «першої події», то в таблиці 2 додатка 5 суми ПДВ зазначаються в окремих рядках. Залежно від періоду сплати така ПН може бути включена до ПК і, відповідно, відображена в таблиці 2 додатка 5 кілька разів у різних податкових періодах, виходячи із сум ПДВ, що включаються до складу ПК.

У графі 5 сільгоспники, які внесені або претендують на внесення до Реєстру одержувачів бюджетної дотації, ставлять відмітку «+» у випадках здійснення операцій, визначених ст. 161 Закону № 1877. Оскільки суму ПК за придбаними товарами/послугами, призначеними для використання в дотаційних видах діяльності, визначати не вимагається, необхідність у заповненні цієї графи на сьогодні теж відсутня.

У графі 6 відображаємо обсяг придбань без ПДВ, а в графах 7 і 8 — суму ПДВ, включену до складу ПК, залежно від ставки 20 % або 7 %

Усього за звітний період, у тому числі:

Визначаємо загальний обсяг придбань без ПДВ і суму ПДВ (окремо за ставками 7 % і 20 %)

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок довідковий. Оскільки в назві рядка згадуються слова «будівництво, спорудження, створення», то при придбанні, наприклад, будматеріалів (чи запчастин) для будівництва об’єкта основних засобів необхідно включати суму з такого придбання до цього рядка

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

Відображається ПК платниками ПДВ, які визначають ПЗ і ПК за касовим методом. Причому тільки згідно з п. 187.10 ПКУ

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

Тут відображаємо загальний обсяг придбань за операціями згідно зі ст. 161 Закону № 1877. Заповнення цього рядка на сьогодні не актуальне

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі