Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (ч. 2)

Податки & бухоблік Травень, 2020/№ 41
Друк

6. РОБОТА З КАДРАМИ

6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів

<…>

491.

Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових питань (особового складу), що не увійшли до складу особових справ

3 р.

3 р.

492.

Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу)

75 р. ЕПК

75 р.

493.

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларації держслужбовців, характеристики, листки з обліку кадрів)1:

1 Довідки з місця проживання, медичні довідки та інші документи другорядного значення — 3 р. після звільнення.

2 Після звільнення

<…>

б) осіб, які мають наукові ступені й вчені звання

75 р.2 ЕПК

75 р.2

в) службовців, професіоналів, фахівців, наукових працівників, які не мають наукових ступенів і вчених звань, штатних та виборних працівників громадських організацій

75 р.2

75 р.2

<…>

495.

Особові справи (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення) осіб, які працюють за сумісництвом

75 р.1, 2

75 р.1, 2

1 Після звільнення.

2 Документи (анкети, копії дипломів, заяви, дозволи), що є підставою для наказів з кадрових питань (особового складу), — 3 р.

<…>

499.

Особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюючих за сумісництвом)

75 р.1

75 р.1

1 Після звільнення

<…>

501.

Протоколи засідань комісій з встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років та документи (подання, довідки, анкети) до них; стажові книги

10 р.1

10 р.1

1 За відсутності наказів про встановлення надбавок — 75 р.

502.

Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат

10 р.1

10 р.1

1 За відсутності наказів про встановлення та зміну окладів — 75 р.

503.

Списки (штатно-обліковий склад) працівників організації

75 р.

75 р.

<…>

508.

Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)

До запитання, не затребувані — не менше 50 р.

До запитання, не затребувані — не менше 50 р.

<…>

511.

Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них

3 р.

3 р.

<…>

515.

Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних, творчих, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати

1 р.

1 р.

516.

Заяви про надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

1 р.1

1 р.1

1 Після закінчення навчального закладу

517.

Копії довідок, виданих працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату тощо

3 р.

3 р.

<…>

525.

Списки, картотеки, картки обліку:

<...> 3 За відсутності особових рахунків — 75 р.

4 Після звільнення

а) керівних працівників

Пост.

75 р.

б) інженерно-технічних працівників організації з вищою і середньою спеціальною освітою

75 р.

75 р.

в) наукових працівників

75 р.

75 р.

г) ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни, партизанського та підпільного руху; учасників бойових дій на території інших держав

Пост.

75 р.

<…>

д) тимчасових працівників

75 р.

75 р.

<…>

й) тих, що пройшли атестацію

5 р.

5 р.

к) тих, що одержують персональні оклади

10 р.3

10 р.3

л) військовозобов’язаних

3 р.4

3 р.4

526.

Картотеки, покажчики до наказів з кадрових питань (особового складу)

75 р.

75 р.

<…>

529.

Журнали, картотеки обліку приймання, переміщення, звільнення працівників (у тому числі тимчасових)

75 р.

75 р.

530.

Журнали обліку видачі:

а) трудових книжок і вкладок до них

50 р.

50 р.

<…>

532.

Журнали (книги), списки, картотеки обліку осіб, направлених у відрядження:

а) довготривалі в межах України та за кордон

75 р.

75 р.

б) короткострокові в межах України та за кордон

5 р.

5 р.

<…>

6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації

<…>

636.

Протоколи засідань, рішення атестаційних і кваліфікаційних комісій

5 р.1

5 р.1

1 В організаціях зі шкідливими умовами праці — 75 р.

637.

Документи (характеристики, атестаційні анкети, висновки тощо) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації

75 р.1, 2

75 р.1, 2

1 Зберігаються в особових справах.

2 Ті, що не увійшли до особових справ, — 5 р.

638.

Звіти і відомості про проведення атестації і встановлення кваліфікації

5 р.

5 р.

639.

Списки членів атестаційних і кваліфікаційних комісій

5 р.

5 р.

640.

Графіки проведення атестації і встановлення кваліфікації

1 р.

1 р.

641.

Заяви про незгоду з рішеннями атестаційних і кваліфікаційних комісій та документи (довідки, висновки) про їх розгляд

5 р.

5 р.

<…>

6.6. Мобілізаційна робота

<…>

668.

Листування про облік і відстрочку від призову військовозобов’язаних

1 р.1

1 р.1

1 У військкоматах — 3 р.

669.

Списки військовозобов’язаних і призовників

1 р.1

1 р.1

1 У військкоматах — 3 р.

<…>

1

2

3

4

5

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення

<…>

678.

Відомості про застраховану особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (персоніфікований облік)1

75 р.

75 р.

1 З 2011 року — звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (персоніфікований облік)

<…>

682.

Списки працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах

50 р.

50 р.

683.

Відомості про укладення трудових договорів (контрактів) з пенсіонерами

3 р.

3 р.

684.

Документи (переліки, зведення, довідки) про пільги, встановлені для окремих категорій громадян

Пост.

10 р.

685.

Документи (довідки, заяви, списки, копії наказів про відрядження, посвідчення про відрядження, протоколи вручення, журнали реєстрації посвідчень, табелі робочого часу тощо) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

75 р.

75 р.

<…>

7.2. Медичне і санаторно-курортне обслуговування

<…>

707.

Документи (плани, довідки, картки, списки, графіки, листи) про періодичні медичні огляди

3 р.

3 р.

<…>

711.

Протоколи засідань комісій (уповноваженого) з соціального страхування

5 р.

5 р.

712.

Документи (заяви, плани, довідки, списки, листи) про надання, придбання, облік, розподіл і реалізацію путівок у санаторно-курортні заклади

3 р.

3 р.

713.

Договори медичного страхування

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1 Після закінчення строку дії договору.

2 У разі настання страхового випадку — 75 р.

714.

Договори про медичне та санаторно-курортне обслуговування, надання путівок

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

715.

Документи (заявки, вимоги, накладні, відомості, ордери) про одержання путівок

1 р.

1 р.

716.

Листки непрацездатності, корінці листків непрацездатності

3 р.

3 р.

<…>

9. ЕКОНОМІЧНЕ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ, ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ і ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

<…>

926.

Дозволи на ввезення (вивезення) за кордон (з-за кордону) обладнання, матеріалів

10 р.

10 р.

927.

Документи дозвільного характеру (<…> дозволи, рішення, ліцензії, квоти (контингенти) тощо) на зовнішньоекономічні операції:

1 Після закінчення строку дії ліцензії або вичерпання квоти.

2 Див. примітку один до статті 186

<…>

б) в інших організаціях

3 р.1, 2

3 р.1, 2

928.

Документи (декларації, ліцензії, дозволи, специфікації та інші товаросупровідні документи) митного оформлення вантажів, продукції, майна, валюти

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітки до статті 186

<…>

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ

10.1. Організація матеріально-технічного постачання

<…>

944.

Договори, угоди, контракти про постачання/збут, купівлю-продаж продукції та протоколи розбіжностей за ними

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору, угоди, контракту

<…>

962.

Комплектувальні відомості на вироби

1 р.

1 р.

<…>

965.

Документи (акти, фактури, накладні) про здану продукцію

3 р.

3 р.

966.

Документи (заявки, замовлення, наряди) про поставку матеріалів (сировини), обладнання, інвентарю

3 р.

3 р.

<…>

971.

Специфікації, сертифікати на відвантаження і відправлення продукції, матеріалів (сировини), обладнання

5 р.1

5 р.1

1 Імпортного обладнання — до закінчення експлуатації

<…>

973.

Замовлення, наряди на відвантаження матеріалів (сировини) і обладнання

3 р.

3 р.

974.

Документи (диспетчерські журнали, записи доручень, звіти) про щоденне відвантаження продукції (в тому числі на експорт)

1 р.

1 р.

<…>

977.

Акти, висновки про якість продукції і матеріалів (сировини), що надходять

5 р.

5 р.

978.

Акти про приймання-здавання продукції представникам замовників

3 р.

3 р.

<…>

980.

Акти про зняття наявності й залишків матеріалів (сировини)

3 р.

3 р.

981.

Комерційні акти

3 р.

3 р.

<…>

984.

Дозволи на відпуск матеріалів (сировини) для господарських потреб

1 р.

1 р.

985.

Списки споживачів і постачальників із зазначенням їх реквізитів (адрес)

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

986.

Договори про брокерське обслуговування

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

<…>

10.2. Організація зберігання майново-матеріальних цінностей

<…>

1006.

Акти приймання продукції і матеріалів (сировини), що надійшли на склади

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1007.

Документи (картки, комірні й амбарні книги, описи, прибуткові й видаткові накладні, ордери, лімітно-забірні картки, рахунки, вимоги, розпорядження) з обліку прибутку, витрат, наявності, залишків матеріалів (сировини), продукції і обладнання на складах, базах

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1008.

Вимоги й копії вимог на одержання інструменту зі складів

1 р.

1 р.

<…>

1010.

Договори зберігання (складського зберігання)

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1011.

Документи (акти, звіряльні відомості, описи, книги реєстрації) про проведення інвентаризації майна

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1012.

Документи (акти, відомості, довідки, листи) про нестачу, розтрату продукції, матеріалів (сировини)

5 р.

5 р.

1013.

Акти перевірок прибутку-витрат продукції, матеріалів (сировини)

3 р.

3 р.

1014.

Перепустки на вивезення продукції, матеріалів (сировини) і обладнання зі складів

3 р.

3 р.

1015.

Документи (акти, відомості, сертифікати, журнали, листи) про наявність, рух, повернення, списання та використання тари

1 р.

1 р.

<…>

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

11.1. Адміністративно-господарські питання

<…>

1027.

Разові перепустки, корінці перепусток у службові приміщення і на винос (вивіз) матеріальних цінностей

1 р.

1 р.

1028.

Документи (заявки, листи) про допуск у службові приміщення в неробочий час та вихідні дні

1 р.

1 р.

1029.

Документи (квитанції, корінці квитанцій, заявки, листи) про проведення передплати періодичних і неперіодичних видань

1 р.

1 р.

<…>

1031.

Листування про придбання господарського майна, канцелярського приладдя, оплату послуг засобів зв’язку та інших адміністративно-господарських витрат

1 р.

1 р.

1032.

Листування про надання місць у готелях

1 р.

1 р.

<…>

1035.

Журнали реєстрації посвідчень і перепусток

3 р.

3 р.

<…>

11.2. Експлуатація службової нерухомості

1038.

Паспорти будівель, споруд1, обладнання

5 р.2

5 р.2

1 Паспорти будівель, споруд — архітектурних пам’яток, які перебувають під охороною держави, — пост.

2 Після ліквідації основних засобів

<…>

1042.

Договори про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель та документи (проектно-розвідувальні висновки, довідки, переліки, дозволи на будівництво тощо) до них

Пост.

До ліквідації організації

<…>

1044.

Документи (акти, довідки, технічні паспорти, кадастрові плани) про віднесення приміщень до житлових і нежитлових

Пост.

До ліквідації організації

1045.

Документи (свідоцтва про включення до реєстру, картки обліку тощо) про облік майна, володіння, користування, розпорядження майном

Пост.

До ліквідації організації

1046.

Акти приймання-передавання будівель, приміщень, земельних ділянок у користування організації:

1 Після закінчення експлуатації

а) у постійне користування

Пост.

До ліквідації організації

б) у коротко- і довгострокове користування

1 р.1

1 р.1

1047.

Документи (договори, угоди, акти) про приймання і здавання будівель, приміщень в оренду

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

<…>

1050.

Договори енергопостачання

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1051.

Договори комунального обслуговування організації

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1

2

3

4

5

1052.

Договори про страхування будівель

5 р.1, 2

5 р.1, 2

1 Після закінчення строку дії договору.

2 У разі настання страхового випадку — 10 р.

<…>

11.3. Транспортне обслуговування

<…>

1069.

Договори про перевезення вантажів, оренду транспортних засобів

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1070.

Документи (заявки, листи) про перевезення вантажів

1 р.

1 р.

<…>

1079.

Паспорти транспортних засобів

До списання транспортних засобів

До списання транспортних засобів

1080.

Акти списання транспортних засобів

3 р.1

3 р.1

1 Після списання

1081.

Технічні характеристики транспортних засобів

1 р.1

1 р.1

1 Після списання

1082.

Відомості про наявність і роботу механізмів на вантажно-розвантажувальних роботах

3 р.

3 р.

1083.

Наряди на вантажно-розвантажувальні роботи

3 р.1, 2

3 р.1, 2

1 Якщо є вихідними даними для нарахування оплати.

2 Див. примітку один до статті 186

1084.

Книги реєстрації, відомості про відправлені й прибулі вантажі

1 р.

1 р.

1085.

Документи (графіки, звіти, відомості) про вихід автомобілів на лінію

1 р.

1 р.

1086.

Дорожні листи й наряди на машини

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1087.

Документи (довідки, відомості, листи) про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень

3 р.

3 р.

1088.

Документи (заявки, акти, відомості, листи) про ремонт транспортних засобів

3 р.

3 р.

1089.

Графіки технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту

1 р.

1 р.

1090.

Документи (заправні листи, ліміти, заявки, відомості, оперативні звіти, листи) про витрачання бензину, пально-мастильних матеріалів, запасних частин

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1091.

Журнали, відомості обліку показників спідометрів і вимірів бензину

3 р.

3 р.

<…>

1096.

Листування про транспортне обслуговування, виділення й закріплення автотранспорту за організацією та посадовими особами

3 р.

3 р.

<…>

1098.

Листування про розрахунки за претензіями за втрату, недостачу і затримку вантажів

3 р.

3 р.

<…>

1108.

Журнали реєстрації заявок, замовлень і договорів на перевезення пасажирів і вантажів

3 р.

3 р.

1109.

Журнали (книги) обліку дорожніх листів

3 р.1

3 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1110.

Книги реєстрації, відомості надходження й відправлення вантажів

3 р.

3 р.

1111.

Відомості, картки обліку експлуатації автомашин, автопокришок

3 р.1

3 р.1

1 Після списання

1112.

Книги обліку пробігу автомашин

5 р.

5 р.

11.4. Організація внутрішньовідомчого зв’язку

<…>

1121.

Договори на капітальний ремонт засобів зв’язку

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1122.

Договори про оренду технічних засобів зв’язку

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

<…>

1132.

Копії квитанцій за міжміські телефонні розмови, за поштові й телефонні послуги

3 р.

3 р.

<…>

1145.

Книги реєстрації міжнародних телефонних розмов

1 р.

1 р.

<…>

11.6. Пожежна безпека організації

1176.

Дозволи на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень

Пост.

До ліквідації організації

1177.

Документи (плани, звіти, доповідні записки, довідки) про забезпечення пожежної безпеки в організації

5 р.

5 р.

<…>

1180.

Приписи, постанови про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки

5 р.

5 р.

<…>

1182.

Акти про пожежі

5 р. ЕПК

5 р.

1183.

Акти службового розслідування випадків пожеж

3 р.

3 р.

<…>

12. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

<…>

1232.

Документи (акти, доповідні записки, довідки) про здійснення профспілкового контролю за виконанням умов угод, колективних договорів, дотримання роботодавцем і посадовими особами законодавства про працю, використання коштів фондів, що формуються за рахунок страхових внесків

5 р. ЕПК

5 р.

<…>

1235.

Документи (протоколи, постанови, акти, довідки, заяви) комісій по трудових спорах

5 р.

5 р.

<…>

1241.

Договори між профспілкою і роботодавцем про перерахування членських профспілкових внесків

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

<…>

1245.

Документи (заяви, довідки, листи) про надання матеріальної допомоги працівникам

3 р.

3 р.

<…>

Розділ II

Документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності

1

2

3

4

5

Номер статті

Види документів

Строк зберігання документів

Примітка

в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ

в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ

1

2

3

4

5

<…>

2. ДОКУМЕНТИ З РОЗРОБЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1356.

Документи (заявки на об’єкти права інтелектуальної власності, експертні висновки, протоколи, рішення), що стосуються набуття права інтелектуальної власності, у тому числі в іноземних державах

Пост.

До ліквідації організації

1357.

Охоронні документи (свідоцтва, патенти) на об’єкти права інтелектуальної власності

Пост.

До ліквідації організації

<…>

1372.

Договори про передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності

Пост.

До ліквідації організації

1373.

Ліцензійні договори та ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної власності та документи (заяви, акти, листи тощо), пов’язані з ними

Пост.

До ліквідації організації

<…>

3. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ

<…>

3.6. Капітальне будівництво

<…>

1540.

Документи (протоколи, акти, довідки) про погодження з іншими організаціями питань будівництва об’єктів

5 р. ЕПК

5 р.

<…>

1547.

Документи (акти, рішення, доповідні записки, довідки) про прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

а) по об’єктах, що споруджуються за рахунок державного бюджету

Пост.

б) по об’єктах, що споруджуються за рахунок місцевого бюджету

10 р. ЕПК

10 р.

в) по об’єктах, що споруджуються за рахунок інших коштів

10 р.

10 р.

<…>

1557.

Технічні паспорти будівель індивідуальних забудовників та держфонду

10 р.1 ЕПК

10 р.1

1 Після знесення будівлі

<…>

1559.

Оціночні акти вартості завершених будівництвом об’єктів

5 р. ЕПК

5 р.

<…>

1580.

Наряди на виконання ремонтних робіт

5 р.1

5 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

<…>

3.7. Реставрація та капітальний ремонт

<…>

1604.

Акти огляду й приймання об’єктів після реставрації та капітального ремонту

5 р.1

5 р.1

1 Після завершення робіт

<…>

1612.

Договори, підряди (контракти) на виконання ремонтних робіт та документи (довідки, висновки, звіти) до них

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

<…>

4. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

4.1. Організація виробництва

<…>

1633.

Номенклатури, переліки, класифікатори продукції, що виготовляється:

а) підприємствами

Пост.

10 р.

б) підрозділами

10 р.

10 р.

<…>

1636.

Внутрішньозаводські технічні вимоги

10 р.

Доки не мине потреба

1637.

Протоколи затвердження технічної документації на продукцію

10 р.

10 р.

<…>

1640.

Документи (акти, звіти, протоколи складення та журнали) про комплектацію виробів і складальних одиниць:

а) дослідного виробництва

10 р.

5 р.

б) серійного виробництва

10 р.

5 р.

<…>

1642.

Документи (акти, протоколи, звіти, висновки) про припинення робіт з виготовлення виробів (продукції)

5 р. ЕПК

5 р.

1643.

Документи (вимоги, накладні, накопичувальні відомості) про продукцію, що надійшла для обробки

3 р.

3 р.

1644.

Документи (акти, довідки, розрахунки) про використання відходів, вторинної сировини

3 р.

3 р.

<…>

1650.

Звіти про витрати сировини і матеріалів на випуск виробів (продукції)

5 р.

5 р.

<…>

1657.

Лімітні карти на продукцію і сировину

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1658.

Розрахунки, довідки з розроблення середньопрогресивних норм витрат сировини, матеріалів і енергії у виробництві й будівництві:

а) за місцем складення

Пост.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1

2

3

4

5

<…>

1665.

Документи (акти, довідки, журнали) про облік незавершеного виробництва

3 р.

3 р.

1666.

Документи (паспорти, специфікації):

а) на вироби дослідного виробництва

3 р.

3 р.

б) на вироби серійного виробництва

Пост.

10 р.

<…>

4.4. Технологія виробництва

1726.

Технологічні карти й описання технологічних процесів

Пост.

10 р

1727.

Технологічні регламенти, режими виробництва і рецептури:

а) за місцем складення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

<…>

1731.

Техніко-економічні показники фактичних витрат матеріалів і сировини на виробництво виробів (продукції)

5 р.

5 р.

<…>

1736.

Виробничі рецептури, регламенти й режими виробництва виробів

1 р.1

1 р.1

1 Після заміни новими

<…>

1749.

Акти, рекламаційні листи на забраковану продукцію (вироби)

5 р.

5 р.

<…>

1755.

Маршрутні карти з виготовлення й обробки виробів (продукції)

Пост.

10 р.

<…>

1760.

Комплектувальні карти

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

<…>

1773.

Відомості технологічних процесів виробництва

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1774.

Відомості деталей (складальних одиниць) до типових технологічних процесів

Пост.

10 р.

1775.

Відомості матеріалів та комплектуючих виробництва видів продукції

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

<…>

1788.

Виробничо-технічні паспорти на машини, обладнання, механізми, прилади й інструменти

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття з експлуатації

<…>

4.7. Експлуатація і ремонт обладнання

1913.

Відомості й акти про простої і поломки обладнання

3 р.

3 р.

<…>

1917.

Замовлення на виготовлення оснащення й інструменту

3 р.

3 р.

1918.

Вимоги, наряди на інструмент

1 р.

1 р.

<…>

1923.

Документи (заявки, відомості, розрахунки) на запасні частини і ремонт обладнання

3 р.

3 р.

<…>

1939.

Журнали обліку здавання та приймання обладнання після ремонту

1 р.1

1 р.1

1 Після закінчення журналу

1940.

Журнали обліку пуску обладнання після ремонту

1 р.1

1 р.1

1 Після закінчення журналу

<…>

6. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Якість продукції та сертифікація

<…>

1962.

Протоколи нарад з розроблення і затвердження технічних умов (ТУ)

10 р.

10 р.

<…>

1973.

Приписи, розпорядження ВТК про незадовільну якість продукції

3 р.

3 р.

<…>

1987.

Акти якості продукції, що приймається від постачальників

3 р.

3 р.

<…>

1989.

Документи (висновки, звіти, дефектні відомості, листи) про якість і вибракування продукції

5 р.

5 р.

1990.

Рекламації на продукцію, акти на якість матеріалів, сировини

5 р.

5 р.

1991.

Документи (сертифікати, свідоцтва про визнання, атестати виробництва, декларації тощо) щодо відповідності продукції, робіт, послуг, систем керування нормативною документацією, фармакологічним, санітарним, ветеринарним, екологічним та іншим нормам і вимогам

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання, атестата виробництва, декларації відповідності

<…>

2003.

Акти і квитанції на гарантійний ремонт продукції

5 р.

5 р.

2004.

Сертифікати якості експортної продукції

10 р.

10 р.

<…>

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

2137.

Договори про закупівлю програмного продукту

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2138.

Сертифікати електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Пост.

До ліквідації організації

2139.

Сертифікати ключа ЕЦП на паперовому носії

Пост.

До ліквідації організації

2140.

Посилені сертифікати відкритого ключа ЕЦП

Пост.

До ліквідації організації

2141.

Сертифікати ключа ЕЦП на електронному носії

Пост.

До ліквідації організації

2142.

Договори про обмін електронними документами між організаціями

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2143.

Договори про надання послуг ЕЦП

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2144.

Двосторонні акти про готовність до обміну електронними документами

Пост.

До ліквідації організації

2145.

Порядки захисту інформації під час обміну ЕД:

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До заміни новими

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

2146.

Доручення на створення ключів ЕЦП, виготовлення сертифікатів, проведення робіт з установки засобів ЕЦП

10 р.

10 р.

2147.

Списки відкликаних сертифікатів ЕЦП

5 р. ЕПК

5 р.

2148.

Реєстри повноважних осіб, яким видаються сертифікати ключів ЕЦП

Пост.

До ліквідації організації

2149.

Заявки на реєстрацію ЕЦП

3 р.

3 р.

2150.

Акти про знищення закритих ключів ЕЦП

10 р.

10 р.

2151.

Акти про здавання в експлуатацію робочого місця із засобами ЕЦП

5 р.

5 р.

<…>

2156.

Повідомлення про прийняття і реєстрацію електронного документа

3 р.

3 р.

2157.

Повідомлення про відхилення електронного документа

3 р.

3 р.

Директор Департаменту взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі