Теми статей
Обрати теми

Правила заповнення форми № 20-ОПП

Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2020/№ 75
Друк
Із тим, що таке ф. № 20-ОПП, як і коли її слід подавати, ми вже розібралися. Тепер перейдемо до правил заповнення цієї форми. А саме поговоримо про те, як суб’єкту господарювання заповнити окремі колонки цієї форми.

Загальні правила

Бланк ф. № 20-ОПП складається із двох частин:

— шапки (перші два розділи), в якій вказуються інформація про платника та дані про орган ДПС, у який подається ця форма;

— табличної частини (розділ 3), де вказуються відомості про об’єкт оподаткування.

Запитання зазвичай виникають із заповненням розд. 3 ф. № 20-ОПП, тому про його заповнення і поговоримо.

Для заповнення розд. 3 ф. № 20-ОПП вам стане у пригоді: (1) положення розд. VIII Порядку № 1588; (2) Пам’ятка для заповнення розд. 3, що наведена у вигляді додатка до ф. № 20-ОПП; (3) роз’яснення податківців із категорії 116.11 БЗ.

За загальним правилом у розд. 3 платник відводить для кожного з об’єктів, щодо яких подається інформація, окремий рядок.

Виняток складають тільки випадки, коли подають дані з використанням принципу укрупнення інформації. За ним у ф. № 20-ОПП відображається інформація не про всі об’єкти, які мають спільне місцезнаходження, а про один узагальнюючий, який об’єднує всі інші об’єкти. Так, наприклад, якщо у вас є офіс і у ньому знаходяться інші об’єкти (комп’ютери, РРО, меблі), то вам достатньо засвітити у ф. № 20-ОПП тільки офіс. Але цей принцип діє тільки тоді, коли і право власності, і стан об’єктів один і той же. Детально про цей принцип — «Принцип кита, або Укрупнення інформації у ф. № 20-ОПП» цього номера.

Заповнення розд. 3

Заповнюють кожну графу розд. 3 так:

— у гр. 2 «Код ознаки надання інформації» вказують код причини подання інформації щодо певного об’єкта. Існують такі коди:

«1» — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування. Його вказують, якщо у платника виникає новий об’єкт оподаткування, щодо якого інформація у податкову не подавалася (придбано нерухомість чи рухоме майно тощо), або платник просто вирішив вперше засвітити своє майно у ф. № 20-ОПП;

«3» — зміна відомостей про об’єкт оподаткування. Зазначають у тому випадку, коли змінюється тип, найменування, місцезнаходження, вид права або стан об’єкта оподаткування. При цьому у рядку з таким кодом наводиться оновлена інформація про об’єкт, щодо якого відбулися зміни;

«6» — закриття об’єкта оподаткування. Його використовують, коли фактично відбувається закриття об’єкта (у випадку продажу нерухомості, землі тощо), ліквідації (наприклад, демонтажу) об’єкта, а також тоді, коли відбувається зміна призначення об’єкта або його перепрофілювання. Наприклад, у випадку поділу одного об’єкта на декілька (триповерхову будівлю, яка була одним суцільним об’єктом права власності, поділили на окремі три поверхи із виділенням для кожного окремого права власності). У цьому випадку в одному рядку із кодом «6» у гр. 2 вказують дані про закриття старого об’єкта оподаткування. А в іншому вказують оновлену інформацію про нові об’єкти оподаткування, які створено чи відкрито на основі закритого. Для цього рядка у гр. 2 вноситься код «1» і при цьому змінюють ідентифікатор об’єкта (що це за ідентифікатор, див. нижче);

— у гр. 3 «Тип об’єкта оподаткування» вказують дані про тип об’єкта оподаткування у вигляді коду.

Інформацію про тип певного об’єкта (тобто код) беруть із рекомендованого Довідника типів об’єктів оподаткування (на вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) та на інформаційних стендах у контролюючих органах).

Якщо ви для свого об’єкта відразу відшукаєте код у Довіднику, то ставте його сюди (наприклад, якщо відкриваєте бар, то слід буде вказати код «78»). Але не для всіх об’єктів у Довіднику передбачені коди. Про те, як вибрати код із цього Довідника, якщо ви його прямо там не відшукали, читайте «Визначаємо код типу об’єкта» цього номера;

— у гр. 4 «Найменування об’єкта оподаткування» вказують назву об’єкта, якщо він обліковується з найменуванням. Якщо ні, то цю графу не заповнюють. Так, якщо в обліку автомобілі відображаються за назвами марок «Audi», «ГАЗ-53», то в цю графу можна внести ці назви. При цьому вказувати слід тільки саму назву без ідентифікації об’єкта. Якщо кафе названо «Веселка», то пишемо просто слово «Веселка». Втім, із листа ДПСУ від 17.07.2020 р. № 2937/ІПК/99-00-12-01-03-06 випливає, що у гр. 4 потрібно зазначати найменування, як змістовну характеристику об’єкта. У цьому питанні чітких правил немає.

Точно ця графа буде пустою, коли подаєте інформацію щодо придбаної чи орендованої земділянки. Землі обліковують не за назвами;

— у гр. 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» наводять числове значення, яке присвоюється об’єкту, інформацію щодо якого подають у певному рядку ф. № 20-ОПП.

Створює таке числове значення сам платник податку. При створенні цього коду слід враховувати такі правила:

— по-перше, числове значення ідентифікатора складається з 8 знаків;

— по-друге, перші 3 знаки із 8 відповідають коду типу об’єкта, взятого із Довідника. Тобто визначити перші три знаки ідентифікатора можна, просто поглянувши на код, що стоятиме у гр. 3 ф. № 20-ОПП.

До відома! У Довіднику не всі коди типів об’єкта є 3-значними, є 2-значні і 1-значні. А за Пам’яткою, перші три знаки відводять саме під код типу об’єкта, і зробити ідентифікатор не 8-значним не можна. Тому якщо у Довіднику для вашого об’єкта присвоєний код типу не 3-значний, то ви його маєте самостійно перетворити у потрібний формат. Для цього доповніть перед вибраним вами кодом стільки «0» (два чи один), щоб код став 3-значним;

— по-третє, решту 5 знаків коду ідентифікатора із 8 відведено під внутрішній ідентифікатор. Цей ідентифікатор (5-знаків) підприємство присвоює своєму об’єкту самостійно, орієнтуючись на порядковий номер такого об’єкта в обліку підприємстві або на інвентарний номер тощо.

При визначення цього коду правила ті ж самі, що й для коду типу об’єкта. Якщо вибраний вами номер не дотягує до 5 знаків, то доповніть його спереду необхідною кількістю «0».

Наприклад, якщо платник подає інформацію про бар (код «78») і це перший бар, щодо якого подається ф. № 20-ОПП, то в гр. 5 може стояти код 07800001.

Ідентифікатор присвоюється усім об’єктам, щодо яких подають ф. № 20-ОПП

Тобто як власним, так і взятим у користування (оренду). Річ у тому, що у Пам’ятці і роз’ясненнях фіскалів виняток для об’єктів, що взяті в оренду, при заповненні цієї графи немає. Та і п. 8.4 розд. VIII Порядку № 1588 вимагає подавати ф. № 20-ОПП як щодо власних, так і щодо орендованих або переданих в оренду об’єктів;

— у гр. 6 і 7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» та у гр. 8 «Місцезнаходження об’єкта оподаткування (вулиця, номер будинку/офісу/квартири)» вказують дані про місцезнаходження об’єкта, тобто код за КОАТУУ (гр. 6), дані про область, район, населений пункт (гр. 7) та назву вулиці і номер будинку, де знаходиться ваш об’єкт оподаткування (гр. 8).

Здається, ці графи заповнити нескладно. Але коли мова йде про подання інформації про земділянку, то слід враховувати певні особливості:

1) якщо земля знаходиться за межами населеного пункту та не має адреси місцезнаходження, то у гр. 7 та 8, на думку фіскалів, слід вказати назву адміністративно-територіальної одиниці, де розташована земділянка (нерухоме майно), взяту із реєстраційних документів, тобто область, район, місто, район у місті, селище, село. При цьому що саме в якій графі вказувати, вони не зазначають. Тому вирішуєте самі;

2) при заповненні гр. 6 слід пам’ятати, що у кадастровому номері земділянки (його вказуєте у гр. 12) зашифровано код КОАТУУ території, на якій вона знаходиться. Такі дані містяться у перших 10 цифрах кадастрового номера. Тому радимо вказувати у гр. 6 перші 10 цифр саме кадастрового номера, взяті із гр. 12. Річ у тому, що коли дані гр. 6 (код КОАТУУ) і гр. 12 (перші 10 цифр) не збігатимуться, то ф. № 20-ОПП не буде прийнята (див. лист ДФСУ від 19.08.2019 р. № 3892/6/99-99-08-02-01-15/ІПК);

— у гр. 9 «Стан об’єкта оподаткування» вказуєте код одного із можливих станів: 1 — будується/готується до введення в експлуатацію; 2 — експлуатується; 3 — тимчасово не експлуатується; 5 — непридатний до експлуатації; 6 — об’єкт відчужений/повернутий власнику; 7 — зміна призначення/перепрофілювання; 8 — орендується; 9 — здається в оренду.

Стан об’єкта вибираєте самостійно виходячи із підтверджених документально операцій;

— у гр. 10 «Вид права на об’єкт» зазначаєте код одного із можливих видів права на об’єкт на момент складання ф. № 20-ОПП: 1 — право власності; 2 — право володіння; 3 — право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 — право господарського відання; 5 — право оперативного управління; 6 — право постійного користування; 7 — право довгострокового користування або оренди; 8 — право короткострокового користування, оренди або найму*; 9 — іпотека; 10 — довірче управління майном;

* Про те, як відрізнити довгострокову оренду від короткострокової, читайте «Форма № 20-ОПП і оренда нерозлучні!» цього номера.

— у гр. 11 «Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням об’єкта оподаткування (необхідно позначити знаком «√» або «+»)» вказуєте позначку «√» або «+», якщо платнику за місцезнаходженням об’єкта слід стати за неосновним місцем обліку. Вказавши позначку «√» або «+» у гр. 11, платник звільняється від подання ф. № 17-ОПП.

Якщо ставати на облік за місцезнаходженням об’єкта платнику не потрібно, то гр. 11 лишається порожньою;

— у гр. 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» вказують реєстраційний номер вашого об’єкта. При цьому мова йде не про серійні номери, присвоєні певним об’єктам їх виробниками (наприклад, для ноутбука це заводський номер), а саме про реєстраційні номери, що присвоєні об’єктам відповідним держорганом (див. Пам’ятку). Наприклад, для землі це кадастровий номер, для нерухомості це реєстраційний номер із Реєстру речових прав. Водночас для легкового автомобіля чи вантажного чомусь Пам’ятка говорить вказувати дані про номер кузова та номер шасі, а не про номерний знак. Чому так — не зрозуміло, однак доведеться зазначати саме ці дані.

Якщо ж певний об’єкт не має реєстраційного номера, виданого держорганом, то цей рядок не заповнюють. Також цю графу не заповнюють і в тому випадку, коли об’єкт підлягає реєстрації у певному органі влади, але номера не отримав (п. 8.4 розд. VIII Порядку № 1588). Мова йде, наприклад, про землю, яка була видана в постійне користування до 2004 року (вона не має кадастрового номера, але особа, яка користується нею, має держакт на її постійне користування). При цьому щодо таких об’єктів ф. № 20-ОПП слід подати тільки у паперовому вигляді і разом із нею надати копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта у відповідному держоргані.

Також є певні особливості заповнення гр. 12 ф. № 20-ОПП, коли подають дані щодо деяких однотипних автомобільних транспортних засобів (про що йдеться, див. «Об’єкти на колесах: 20-ОППшні особливості» цього номера).

Наприкінці наведемо приклад заповнення ф. № 20-ОПП при відкритті бару «Білий налив» у м. Чугуїв у орендованому приміщенні (строк оренди — 5 років). Бар знаходиться у м. Чугуїв, а підприємство зареєстроване у м. Харків.

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі