Теми статей
Обрати теми

Ставки ПДФО і ВЗ для окремих видів доходів

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Ставки ПДФО, що застосовуються до різних видів доходів, установлені ст. 167 ПКУ.

Що стосується ставки ВЗ, то вона єдина для всіх доходів і становить 1,5 % (п.п. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Крім того, бувають випадки, коли при виконанні певних умов з доходів фізосіб ПДФО і ВЗ не утри- мують.

Детальніше про оподаткування найбільш поширених доходів фізосіб див. у табл. 1.

Таблиця 1. Ставки ПДФО і ВЗ, що застосовуються до окремих видів доходів

№ з/п

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

ВЗ

Зарплата і винагорода за цивільно-правовими договорами

1

Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та інші доходи, крім доходів, зазначених у пп. 2 — 26 цієї таблиці, і доходів, які не оподатковуються ПДФО і ВЗ згідно з положеннями розд. IV і п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ

18 %

(п. 167.1 ПКУ)

1,5 %

Дивіденди

2

«Звичайні» дивіденди*:

— за акціями та корпоративними правами, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (окрім дивідендів за акціями та інвестиційними сертифікатами, виплачуваних інститутами спільного інвестування)

5 %

(п.п. 167.5.2 ПКУ)

1,5 %

— за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами**, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання — неплатниками податку на прибуток

9 %

(п.п. 167.5.4 ПКУ)

1,5 %

— що нараховуються у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінить пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

(п.п. 165.1.18 ПКУ)

—***

* Тобто дивіденди, що нараховуються за акціями або іншими корпоративними правами, які не мають статусу привілейованих або іншого статусу, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податків.

** Усі інші доходи, джерело виплат яких є іноземним, оподатковують за основною ставкою — 18 % (п.п. 170.11.1 ПКУ).

*** До 23.05.2020 р. такий дохід не звільнявся від ВЗ. Зі згаданої дати згідно із Законом № 466 з абзацу першого п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ вилучено положення, які включали до бази оподаткування ВЗ не оподатковувані ПДФО доходи, зазначені в п.п. 165.1.18 ПКУ.

3

Інші дивіденди, не зазначені в п. 2 цієї таблиці

18 % (пп. 167.5.1 і 170.5.3, п. 167.1 ПКУ)

1,5 %

Відсотки

4

Відсотки:

— нараховані на державні цінні папери, емітовані Мінфіном, і на боргові зобов’язання НБУ

(п.п. 165.1.2 ПКУ)

—*

— нараховані нерезидентам на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними чи місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами України через уповноважених агентів — нерезидентів

— отримані нерезидентами за надані державі або місцевому бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Держбюджеті України чи місцевих бюджетах або віднесені до витрат НБУ, або за надані суб’єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечене державними чи місцевими гарантіями

— на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізосіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат**

(п.п. 165.1.41 ПКУ)

—***

* До 23.05.2020 р. такий дохід не звільнявся від ВЗ. Зі згаданої дати згідно із Законом № 466 з абзацу першого п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ вилучено положення, які включали до бази оподаткування ВЗ не оподатковувані ПДФО доходи, зазначені в п.п. 165.1.2 ПКУ.

** Ознаки таких рахунків визначає НБУ.

*** Доходи, що не оподатковуються ПДФО відповідно до розд. IV ПКУ, звільнені від оподаткування ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

5

Інші відсотки, крім зазначених у п. 4 цієї таблиці

18 %

(пп. 167.5.1 і 170.4.3, п. 167.1 ПКУ)

1,5 %

Доходи від реалізації (обміну) рухомого майна

6

Дохід від продажу (обміну) фізособою-резидентом протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, крім випадків, зазначених у пп. 7 — 10 цієї таблиці (у тому числі перший і другий продаж транспортних засобів, відмінних від легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда)

5 %

(пп. 173.1 і 167.2 ПКУ)

1,5 %

7

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда

(п. 173.2 ПКУ)

8

Дохід від продажу (обміну) фізособою-резидентом протягом звітного податкового року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда

5 %

(пп. 173.2 і 167.2 ПКУ)

1,5 %

9

Дохід від продажу (обміну) фізособою-резидентом протягом звітного податкового року третього і наступного об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу

18 %

(пп. 173.2 і 167.1 ПКУ)

1,5 %

10

Дохід від продажу (обміну) об’єктів рухомого майна (крім зазначеного в п. 7 цієї таблиці) фізособою-нерезидентом

18 %

(пп. 173.6 і 167.1 ПКУ)

1,5 %

Доходи від реалізації (обміну) нерухомості

11

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ*, яке перебувало у власності більше 3 років або було успадковане

(п. 172.1 і п.п. «а» п. 172.3 ПКУ)

* До такої нерухомості належать житловий будинок, квартира або їх частини, кімната, садовий (дачний) будинок (включаючи об’єкти незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує норму безоплатної передачі, визначену ст. 121 ЗКУ залежно від її призначення.

12

Дохід від продажу (обміну) фізособою-резидентом протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 11 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості

5 %

(п. 172.2, п.п. «б» п. 172.3 і п. 167.2 ПКУ)

1,5 %

13

Дохід від продажу (обміну) об’єктів нерухомості (крім зазначеного в п. 11 цієї таблиці) фізособою-нерезидентом

18 %

(пп. 172.9 і 167.1 ПКУ)

1,5 %

Спадщина

14

Спадщина, отримана членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення*

0 %

(п. 167.3, п.п. «а» п.п. 174.2.1 ПКУ)

—**

* Членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються батьки фізичної особи, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До членів сім’ї другого ступеня споріднення належать рідні брати та сестри, баба і дід з боку матері та з боку батька, онуки (п.п. 14.1.263 ПКУ).

** Доходи, що обкладаються ПДФО за ставкою 0 %, звільнені від обкладення ВЗ згідно з п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

15

Вартість об’єкта нерухомого та рухомого майна, готівка або кошти, які зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, які успадковуються особою з інвалідністю I групи або особою, що має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

0 %

(п. 167.3, п.п. «б» п.п. 174.2.1 ПКУ)

16

Вартість об’єкта нерухомого та рухомого майна, яке успадковується дитиною з інвалідністю

17

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. до установ Ощадбанку СРСР і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державні цінні папери* та грошові заощадження громадян України, поміщені до установ Ощадбанку України і колишнього Укрдержстраху протягом 1992 — 1994 рр., погашення яких не відбулося, успадковані будь-яким спадкоємцем

0 %

(п. 167.3, п.п. «в» п.п. 174.2.1 ПКУ)

* Під такими цінними паперами розуміють облігації Державної цільової безвідсоткової позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР.

18

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, успадкованого особами, не зазначеними в пп. 14 — 17 цієї таблиці

5 % (п. 167.2, п.п. 174.2.2 ПКУ)

1,5 %

19

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого від спадкодавця-нерезидента, і будь-якого об’єкта спадщини, який успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

18 % (п. 167.1, п.п. 174.2.3 ПКУ)

1,5 %

Дарунки

20

Вартість дарунків, отриманих членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення

0 %

(пп. 167.3 і 174.6, п.п. «а» п.п. 174.2.1 ПКУ)

21

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, готівка або кошти, які зберігаються на рахунках дарувальника, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, які отримані від фізичної особи в дарунок платником податків, що є особою з інвалідністю I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

0 %

(пп. 167.3 і 174.6, п.п. «б» п.п. 174.2.1 ПКУ)

22

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, яке отримане в дарунок від фізичної особи дитиною з інвалідністю

0 %

(пп. 167.3 і 174.6, п.п. «б» п.п. 174.2.1 ПКУ)

23

Вартість дарунка, отриманого від фізособи-непідприємця особами, не зазначеними в пп. 20 — 22 цієї таблиці

5 %

(пп. 167.2 і 174.6, п.п. 174.2.2 ПКУ)

1,5 %

24

Вартість дарунка, отриманого від дарувальника-нерезидента, або дарунка, отриманого нерезидентом від дарувальника-резидента

18 %

(пп. 167.1 і 174.6, п.п. 174.2.3 ПКУ)

1,5 %

25

Дохід у вигляді негрошових дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % МЗП (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році — 1180,75 грн)

(п.п. 165.1.39 ПКУ)

26

Дарунки, надані податковими агентами у випадках, відмінних від зазначеного в п. 25 цієї таблиці

18 %

(пп. 167.1 і 174.6, п.п. 164.2.10 ПКУ)

1,5 %

Також нагадаємо: у разі нарахування (надання) доходів у негрошовій формі базу оподаткування ПДФО визначають виходячи з вартості такого доходу, розрахованої за звичайними цінами, помноженої на «натуральний» коефіцієнт. Такий коефіцієнт (К) визначають відповідно до п. 164.5 ПКУ за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп),

де Сп — ставка ПДФО, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У такому ж порядку визначають базу оподаткування ПДФО для коштів, надміру витрачених платником податків на відрядження або під звіт і не повернених у встановлені законодавством строки.

Розміри «натурального» коефіцієнта, визначені виходячи з діючих нині ставок ПДФО, наведено в табл. 2.

Таблиця 2. «Натуральний» коефіцієнт з ПДФО

Показник

Ставка ПДФО, що застосовується

5 %

9 %

18 %

«Натуральний» коефіцієнт

1,052632

1,098901

1,219512

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі