Теми статей
Обрати теми

Облікова ставка НБУ

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Розпочнемо з визначення. Облікова ставка НБУ — це один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів (ст. 1 Закону № 679).

Для чого бухгалтеру може бути потрібен цей показник? Про це ви зможете дізнатися далі. Крім того, нагадаємо розміри облікової ставки НБУ.

Випадки застосування

Основні випадки застосування облікової ставки НБУ, з якими може зіткнутися у своїй роботі бухгалтер, ви можете побачити в табл. 1.

Таблиця 1. Випадки застосування облікової ставки НБУ

Коли застосовується

Підстава

При визначенні суми відсотків за розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (120 % річних облікової ставки НБУ на день прийняття відповідного рішення контролюючим органом)

П. 100.1 ПКУ

При нарахуванні пені (у розмірі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на кінець звітного періоду, у якому відбулося розірвання договору або договір припинив відповідати вимогам ПКУ) у разі порушення вимог, установлених ПКУ до договорів довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, добровільного медичного страхування або їх дострокового розірвання, якщо платник-страхувальник визнав у бухгалтерському обліку витрати

Ст. 1231 ПКУ

При обчисленні пені (з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ) за прострочення сплати грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.1 і 129.1.2 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності й без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені згідно з ПКУ, коли її розмір не встановлено

Абзац перший п. 129.4 ПКУ

При обчисленні пені (з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ) за прострочення сплати грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності й без урахування суми пені)

Абзац другий п. 129.4 ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі порушення вимог щодо цільового використання ввезених на митну територію України товарів, звільнених від обкладення ПДВ

П. 197.16 ПКУ

При нарахуванні пені (у розмірі 120 % облікової ставки НБУ на момент виникнення пені) на суму ПДВ, не відшкодованого платникам з бюджету протягом установленого строку

П. 200.23 ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання) у разі порушення цільового використання товарів, пов’язаних з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

П. 211.3 ПКУ

При обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин гірничими підприємствами, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр

П. 252.16 ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день збільшення податкового зобов’язання) у разі порушення цільового використання імпортованих товарів, призначених для використання при реконструкції існуючих і будівництві нових підприємств з виробництва біопалива, виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються і не мають аналогів в Україні, а також технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільгоспмашин, які працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні

П.п. «б» п. 2 підрозд. 2 розд. XX ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день збільшення податкового зобов’язання) у разі порушення вимог про цільове використання товарів, пов’язаних з реалізацією національного проєкту «Повітряний експрес»

П. 27 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день збільшення податкового зобов’язання) через порушення умов звільнення від оподаткування, визначених п. 47 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ у зв’язку з реалізацією проєкту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод

П. 47 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі нецільового використання обладнання, імпортованого згідно з п. 58 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ для застосування в деревообробному виробництві

П. 58 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі нецільового використання обладнання, імпортованого згідно з п. 59 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ для виробництва медичних виробів

П. 59 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі відчуження, передачі в оренду, суборенду або передачі права володіння, користування іншим способом обладнання та комплектуючих, ввезених в Україну в порядку, передбаченому п. 65 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

П. 65 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При розрахунку штрафних санкцій за порушення грошових зобов’язань, якщо інший розмір відсотків не передбачений законом або договором

Ч. 6 ст. 231 ГКУ

При розрахунку максимального розміру пені (не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в періоді, за який сплачується пеня) у разі прострочення платежу платником грошових коштів

Ч. 2 ст. 343 ГКУ

При визначенні розміру ренти, якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму (якщо більший розмір не встановлено договором)

Ч. 2 ст. 737 ЦКУ

При визначенні розміру процентів за договором позики, якщо інше не встановлено договором

Ч. 1 ст. 1048 ЦКУ

При визначенні розміру процентів, що виплачуються банком вкладнику, якщо інше не передбачено договором

Ч. 1 ст. 1061 ЦКУ

При розрахунку максимального розміру плати за використання клієнтом коштів банку, яке не встановлене договором

Ч. 3 ст. 1069 ЦКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ) на суми коштів, які безпідставно стягнуті територіальними органами ДПСУ з юридичних або фізичних осіб і підлягають поверненню

Ч. 3 ст. 26 Закону № 2464

При визначенні розміру пені (виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ на момент сплати) у разі порушення строків сплати адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Ст. 20 Закону № 875

При розрахунку пені (виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла в період несплати) за порушення строків сплати штрафу, нарахованого у зв’язку з недотриманням мінімальної суми витрат на охорону праці

Ст. 43 Закону № 2694

Розміри облікової ставки

Визначення рівня та характеру змін облікової ставки НБУ залежить від тенденцій загального економічного розвитку, макроекономічних і бюджетних процесів, стану грошово-кредитного ринку. Її розміри за останні роки наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Розміри облікової ставки НБУ

Період дії

Розмір

Нормативний документ

2020 рік

З 12 червня

6,0 %

Рішення Правління НБУ від 11.06.2020 р. № 397-рш, від 22.07.2020 р. № 488-рш і від 03.09.2020 р. № 559-рш

24 квітня — 11 червня

8,0 %

Рішення Правління НБУ від 23.04.2020 р. № 289-рш

13 березня — 23 квітня

10,0 %

Рішення Правління НБУ від 12.03.2020 р. № 172-рш

31 січня — 12 березня

11,0 %

Рішення Правління НБУ від 30.01.2020 р. № 76-рш

1 січня — 30 січня

13,5 %

Рішення Правління НБУ від 12.12.2019 р. № 925-рш

2019 рік

13 грудня — 31 грудня

13,5 %

Рішення Правління НБУ від 12.12.2019 р. № 925-рш

25 жовтня — 12 грудня

15,5 %

Рішення Правління НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш

6 вересня — 24 жовтня

16,5 %

Рішення Правління НБУ від 05.09.2019 р. № 645-рш

19 липня — 5 вересня

17,0 %

Рішення Правління НБУ від 18.07.2019 р. № 493-рш

26 квітня — 18 липня

17,5 %

Рішення Правління НБУ від 25.04.2019 р. № 311-рш і від 06.06.2019 р. № 392-рш

1 січня — 25 квітня

18,0 %

Рішення Правління НБУ від 13.12.2018 р. № 834-рш, від 31.01.2019 р. № 88-рш і від 14.03.2019 р. № 199-рш

2018 рік

7 вересня — 31 грудня

18,0 %

Рішення Правління НБУ від 06.09.2018 р. № 593-рш, від 25.10.2018 р. № 714-рш і від 13.12.2018 р. № 834-рш

13 липня — 6 вересня

17,5 %

Рішення Правління НБУ від 12.07.2018 р. № 443-рш

2 березня — 12 липня

17,0 %

Рішення Правління НБУ від 01.03.2018 р. № 133-рш, від 12.04.2018 р. № 204-рш і від 24.05.2018 р. № 287-рш

26 січня — 1 березня

16,0 %

Рішення Правління НБУ від 25.01.2018 р. № 43-рш

1 січня — 25 січня

14,5 %

Рішення Правління НБУ від 14.12.2017 р. № 793-рш

2017 рік

15 грудня — 31 грудня

14,5 %

Рішення Правління НБУ від 14.12.2017 р. № 793-рш

27 жовтня — 14 грудня

13,5 %

Рішення Правління НБУ від 26.10.2017 р. № 688-рш

26 травня — 26 жовтня

12,5 %

Рішення Правління НБУ від 25.05.2017 р. № 318-рш, від 06.07.2017 р. № 418-рш, від 03.08.2017 р. № 493-рш і від 14.09.2017 р. № 593-рш

14 квітня — 25 травня

13 %

Рішення Правління НБУ від 13.04.2017 р. № 232-рш

1 січня — 13 квітня

14 %

Рішення Правління НБУ від 08.12.2016 р. № 475-рш, від 26.01.2017 р. № 49-рш і від 02.03.2017 р. № 110-рш

2016 рік

28 жовтня — 31 грудня

14 %

Рішення Правління НБУ від 27.10.2016 р. № 372-рш і від 08.12.2016 р. № 475-рш

16 вересня — 27 жовтня

15 %

Рішення Правління НБУ від 15.09.2016 р. № 277-рш

29 липня — 15 вересня

15,5 %

Рішення Правління НБУ від 28.07.2016 р. № 172-рш

24 червня — 28 липня

16,5 %

Рішення Правління НБУ від 23.06.2016 р. № 88-рш

27 травня — 23 червня

18 %

Рішення Правління НБУ від 26.05.2016 р. № 25-рш

22 квітня — 26 травня

19 %

Постанова Правління НБУ від 21.04.2016 р. № 278

1 січня — 21 квітня

22 %

Постанови Правління НБУ від 17.12.2015 р. № 894, від 28.01.2016 р. № 40 і від 03.03.2016 р. № 135

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі