Теми статей
Обрати теми

ЄП-декларація за рік

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Ось і промчав ще один рік. Яким би складним і непередбачуваним він цього разу не був, усе одно він наш, і ми чомусь за цей рік навчилися. І як би там не було, настав час його відпускати. А отже, настала пора і суб’єктам господарювання підбити підсумки своєї діяльності. Ті з них, хто завершує 2020 рік у статусі єдиноподатника, повинні це зробити за допомогою ЄП-декларації. У цій статті розглянемо загальні правила подання єдиноподаткової звітності і порядок її заповнення ФОПами груп 1 — 3 ЄП.

Розпочнемо з того, що для всіх платників груп 1 — 3 ЄП установлена єдина форма ЄП-декларації (затверджена наказом № 578), яку вони зобов’язані подавати до контролюючих органів за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання)*, згідно з пп. 296.2 і 296.3 ПКУ (107.01.07 БЗ). Виняток становлять єдиноподатники, які не отримували протягом звітного періоду доходи і не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню (п. 49.2 ПКУ, детальніше див. «Податки & бухоблік», 2020, № 101, с. 11).

* Тобто за місцем, де ФОП узятий на облік як платник податків (п. 45.1 ПКУ).

Період і строк подання

Звітним періодом залежно від групи ЄП може бути квартал або календарний рік. А для отримання довідки про доходи ФОП-єдиноподатник може подати до органів ДПСУ ЄП-декларацію за інший, ніж річний (квартальний), податковий період. Подання такої декларації не є підставою для нарахування податкових зобов’язань і не звільняє ФОП від обов’язку подання декларації в установлений строк (п. 296.8 ПКУ).

А тепер про звітний період і строки подання звітності для кожної ЄП-групи окремо.

Єдиноподатники груп 1 — 2. Для них податковий (звітний) період у загальному випадку — календарний рік (п. 294.1 ПКУ, 107.01.07 БЗ).

Для новозареєстрованих суб’єктів господарювання (п. 294.4 ПКУ) перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому підприємець зареєстрований платником ЄП (107.01.07 БЗ). Причому це правило спрацьовує, якщо такий підприємець подав заяву про обрання групи 1 — 2 ЄП до закінчення місяця, в якому відбулася його держреєстрація. Наприклад, якщо держреєстрація відбулася 22.11.2020 р., то до 30.11.2020 р. потрібно встигнути подати заяву про вибір групи 2 ЄП. При цьому важливо (!)

за період з дати держреєстрації до 1-го числа наступного місяця застосовуватиметься загальна система оподаткування

Тому не забудьте за цей короткий проміжок часу відзвітувати як загальносистемник.

У загальному випадку єдиноподатники груп 1-2 подають ЄП-декларацію за рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ). Тобто за результатами 2020 року — не пізніше 01.03.2021 р. Водночас є і квартальні строки звітності. Вони встановлені для платника групи 1 — 2 ЄП, який (п.п. 296.5.1 ПКУ):

(1) перевищив протягом року граничний обсяг доходу (для групи 1 — 1,0 млн грн, для групи 2 — 5,0 млн грн)** та/або

** З 01.01.2021 р. для групи 1 — 167 мінімальних зарплат (1,002 млн грн), для групи 2 — 834 мінзарплати (5,004 млн грн).

(2) самостійно перейшов на сплату ЄП за ставками, встановленими для старшої групи, або залишає спрощенку у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, та/або

(3) припиняє підприємницьку діяльність (останнім податковим періодом вважається період, у якому відповідним органом ДПСУ отримано від держреєстратора повідомлення про проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності).

Якщо одна із цих подій відбулася в IV кварталі 2020 року, то декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду

Подання такої декларації звільняє єдиноподатників груп 1 і 2 від обов’язку подавати декларацію у строк, установлений для річного періоду.

Суму єдиного податку ФОП — спрощенці груп 1 і 2 перераховують щомісячно за місцем своєї податкової адреси (п. 295.4 ПКУ) авансом не пізніше за 20-те число (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ).

Єдиноподатники групи 3. Для спрощенця цієї групи встановлений звітний період — календарний квартал (п. 294.1 ПКУ).

Причому якщо новозареєстрований ФОП подав заяву про обрання спрощенки протягом 10 календарних днів з дня держреєстрації, перший податковий (звітний) період розпочинається вже з 1-го числа місяця, в якому відбулася його держреєстрація (107.01.07 БЗ). Тобто такого проміжку часу роботи на загальній системі оподаткування, як для платників груп 1 — 2 ЄП, у ФОП на групі 3 ЄП не буде.

Спрощенці групи 3 подають ЄП-декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ). Тобто за IV квартал 2020 року вони повинні відзвітувати не пізніше 09.02.2021 р.

Сплачують ЄП за місцем податкової адреси платника протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал (п. 295.3 ПКУ). Тобто за IV квартал 2020 року єдиноподатник групи 3 повинен сплатити ЄП не пізніше 19.02.2021 р. (включно). У ці самі строки спрощенець-порушник повинен сплатити ЄП за підвищеною ставкою (107.01.05 БЗ).

Перенесення граничних строків. Якщо останній день строку, встановленого для подання декларації, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим (п. 49.20 ПКУ). Таке ж перенесення граничних строків передбачене пунктом 57.1 ПКУ і для сплати ЄП спрощенцями груп 1 — 3.

Заповнюємо звітність

Нагадаємо основні вимоги до заповнення ЄП-декларації.

1. У декларації підлягають заповненню всі обов’язкові реквізити, зазначені в пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. При виявленні порушень у їх заповненні у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ).

2. Заповнюється декларація наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ). При цьому ФОП використовують для її заповнення дані книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат).

3. Декларацію підписує сам підприємець або його представник (п.п. 48.5.2 ПКУ). За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком (п. 48.3 ПКУ).

Вступна частина та розділ I

Загальний розділ І декларації для всіх спрощенців незалежно від групи ЄП.

Поле 01. Проставляємо відповідну відмітку в одному з полів залежно від типу декларації: «Звітна», «Звітна нова», «Уточнююча» і «Довідково».

Поле 08. Зазначаємо максимальну кількість працівників, які одночасно перебували в трудових відносинах з ФОП за будь-який з місяців звітного періоду (107.01.07 БЗ). Не враховуються працівники, (1) які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і (2) у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, (3) мобілізовані (п.п. 291.4.1 ПКУ).

Поле 09. Наводяться код і назва (згідно з КВЕД-2010) виду діяльності, які фактично здійснював підприємець у звітному періоді (107.01.07 БЗ). Тобто переписувати всі види діяльності, зазначені в Реєстрі, не потрібно.

Розділи ІІ, ІІІ та IV

Ці розділи призначені безпосередньо для зазначення доходів єдиноподатників окремо для кожної групи. Тому при переході з однієї групи до іншої протягом календарного року слід подавати одну декларацію, в якій буде заповнено декілька розділів за різними групами ЄП, а не декілька декларацій за кожним періодом.

Розділи ІІ і ІІІ. Порядок заповнення цих розділів ідентичний. Вони складаються з двох таблиць. Перша таблиця призначена для заповнення відомостей про щомісячні авансові внески. Тобто в ній спрощенці груп 1 — 2 ЄП зазначають суми ЄП у гривнях з копійками загальною сумою за кожен квартал. Причому відображаються суми, що саме підлягають сплаті, тобто незалежно від їх фактичної сплати (107.01.07 БЗ).

До речі, платники групи 1 ЄП повинні врахувати звільнення від сплати ЄП за грудень 2020 року, а в 1 і 2 кварталі 2021 року — звільнення від сплати ЄП із січня по травень 2021 року (п. 529 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

У другій таблиці розділів II і III підприємці відображають суми отриманих доходів. У рядках 01 і 03 зазначають суму доходу не більше граничного розміру для відповідної групи.

Розділ IV призначений для заповнення платниками ЄП групи 3. Так, рядок 05 заповнюють платники ЄП, зареєстровані платниками ПДВ. Суми доходу наводять тут без ПДВ (п.п. 1 п. 292.11 ПКУ).

До рядка 06 платники групи 3 ЄП, які не є платниками ПДВ, вписують суму доходу від здійснення господарської діяльності, яка оподатковується ЄП за ставкою 5 %.

У рядках 05 і 06 зазначають суму доходу в розмірі не більше 7 млн грн.

У рядках 02, 04, 07 розділів ІІ, ІІІ, IV відповідно спрощенці груп 1 — 3 ЄП зазначають суми доходу, які оподатковуються за підвищеною ставкою — 15 %. Тобто дохід:

— у сумі більше ніж граничний обсяг доходу;

— від діяльності, не зазначеної в Реєстрі платників ЄП;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності з п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 або 2, згідно з п. 291.4 ПКУ.

Розділ V

Його заповнюють усі платники ЄП — фізособи незалежно від того, до якої групи вони належать. Зрозуміло, у тому випадку, якщо ними у податковому періоді був отриманий дохід і відповідно був об’єкт оподаткування ЄП. Єдиний випадок, коли необхідності в заповненні цього розділу немає, — подання декларації з позначкою «Довідково» з метою отримання довідки про отримані доходи (107.01.07 БЗ).

По суті, підприємці тут розраховують суму ЄП, яку необхідно сплатити до бюджету після закінчення звітного періоду. Заповнення цього розділу зводиться до простих арифметичних дій згідно з вказівками, наведеними в рядках.

У рядку 08 підсумовують показники доходу, відображеного в розділах II, III і IV декларації. У рядку 09 наводять суму ЄП, нараховану за підвищеною ставкою на суми доходів з розділів II, III і IV декларації (тобто доходів, отриманих у результаті порушення «єдиноподаткових» критеріїв). Це ті суми, які мають бути сплачені протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за звітний (податковий) квартал.

До рядків 10 і 11 платники групи 3 вписують суми ЄП, розраховані згідно з обраною ставкою — 3 % та/або 5% відповідно.

У рядку 12 наводять загальну суму нарахованого за звітний період ЄП. Оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, то рядок 12 міститиме в собі дані всіх попередніх звітних періодів звітного року. А рядок 13 якраз призначений для очищення податкового зобов’язання від цих попередніх періодів поточного року. Завдяки цьому рядку до бюджету перераховується податок тільки з того доходу, який отриманий за останній квартал. Фактично до рядка 13 переносять показник рядка 12 попередньої декларації в межах року.

Зауважимо: в назві рядка 13 не зазначено, що в ньому враховується коригування податкового зобов’язання з ЄП (згідно з поданими у звітному періоді уточнюючими деклараціями або згідно з виправленнями через поточну декларацію), якщо виправляються помилки поточного року. Тим не менш такі коригування тут обов’язково потрібно врахувати. Інакше розмір податкового зобов’язання звітного періоду, що підлягає сплаті до бюджету, буде визначений неправильно.

Якщо виправляються помилки минулих років, то на показник рядка 13 це ніяк не впливає, оскільки, повторимо, він містить відомості про нарахований ЄП попередніх періодів тільки в межах звітного податкового року.

У рядку 14 відображають суму ЄП, яку потрібно сплатити до бюджету. Її показник визначають як різницю між значеннями рядків 12 і 13. Звертаємо увагу: якщо в єдиноподатника є переплата з ЄП, яка утворилася за підсумками попереднього звітного періоду, окремо в декларації цю суму не зазначають. Водночас таку суму враховують при сплаті податкового зобов’язання з ЄП, тобто суму належного платежу зменшують на суму переплати.

Розділ VI

Цей розділ призначений для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше деклараціях, за якими сплив граничний строк подання (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів). Виправити такі помилки він може шляхом подання (1) уточнюючого розрахунку або (2) провівши виправлення в поточній декларації (п. 50.1 ПКУ).

У рядку 15 показуємо суму ЄП з рядка 14 декларації за період, за який ми виправляємо помилки. Інакше кажучи, в цьому рядку наводимо неправильно розраховану суму ЄП, яку уточнюємо. А в рядку 16 зазначаємо правильну суму ЄП за уточнюваний період.

У рядку 17 (18) показуємо різницю між правильною і помилковою сумами ЄП. Залежно від того, до чого призвела помилка — до заниження або завищення суми ЄП, матиме місце або недоплата, або переплата.

У рядку 19 у спеціальному полі вписуємо розмір штрафу (виправлення в уточнюючій декларації — «3 %», у поточній декларації — «5 %»). У самому рядку зазначаємо суму самоштрафу. Якщо ви не вписалися у звільнення від пені (п. 129.9 ПКУ), то при заповненому рядку 17 (наявність недоплати з ЄП) у рядку 20 розраховуємо ще й пеню (п.п. 129.1.3 ПКУ).

Розглянемо порядок заповнення ЄП-декларації на умовному прикладі.

Приклад. Хоча 2020 рік не був достатньо плідним для малого бізнесу, для наочності візьмемо умовний приклад усе-таки з відносно успішною діяльністю підприємця. Так, протягом 2020 року підприємець змінював групи ЄП:

перший квартал 2020 року торгував тільки на ринку і, працюючи в групі 1 ЄП, отримав дохід у розмірі — 310 тис. грн. Перевищив граничний розмір доходу (300 тис. грн) і перейшов з другого кварталу 2020 року на групу 2 ЄП. Відповідно була здана ЄП-декларація за перший квартал 2020 року у квартальні строки і сплачений ЄП із суми перевищення граничного обсягу за підвищеною ставкою в розмірі 1500 грн (10000 грн х х 15 %);

другий квартал 2020 року працював у групі 2 ЄП. Отримав дохід у розмірі 1 млн грн (за другий квартал). Сума доходу з початку року становить 1,31 млн грн;

— з третього кварталу 2020 року він обрав групу 3 ЄП і отримав дохід 1,2 млн грн (за третій квартал). Сума доходу з початку року становить 2,51 млн грн;

— у четвертому кварталі 2020 року в нього було максимум 12 найманих працівників і, працюючи на групі 3 ЄП, він отримав дохід 2 млн грн (за четвертий квартал). Сума доходу за весь 2020 рік становить 4,51 млн грн (з них на групі 3 ЄП — 3,2 млн грн).

ЄП-декларація буде заповнена таким чином (див. на с. 6).

img 1

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі