Теми статей
Обрати теми

Тонкощі заповнення Книги ФОП-загальносистемника за 2020 рік

Децюра Сергій, податковий експерт
Усі результати своєї діяльності протягом 2020 року ФОП-загальносистемники мали відображати у Книзі обліку доходів і витрат. Про те, на що слід було звернути увагу ФОП при її заповненні, поговоримо далі.

Значення Книги

Про те, що у 2020 році ФОП-загальносистемники мають вести облік своїх доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат (далі — Книга ОДВ), прямо зазначалося в п. 177.10 ПКУ.

Для обліку доходів/витрат у 2020 році слід було використовувати:

1) форму Книги і Порядок її ведення, затверджені наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481;

2) така Книга мала бути зареєстрована у податковому органі за місцем обліку ФОП.

Умова про реєстрацію не стосується тільки тих ФОП-загальноситемників, які перебралися на загальну систему або утворилися у період дії карантину* чи в яких у цей період Книга скінчилася.

* Див. п.п. 2 п. 37 постанови КМУ від 22.07.2020 р. № 641.

У 2020 році юні-ФОП могли вести облік без використання Книги ОДВ, за умови подання фіскалам належно заповнених книг на реєстрацію протягом трьох місяців після закінчення карантину

Крім того, варто пам’ятати, що з 01.01.2021 р. у частині використання Книги ОДВ відбудуться деякі зміни, а саме:

1) ФОП-загальносистемники вже не будуть реєструвати Книгу ОДВ, а реєстрація діючих книг на цю дату буде скасована автоматично;

2) ФОП, як і раніше, повинні будуть вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. При цьому такий облік вони мають вести за типовою формою, затвердженою Мінфіном.

На сьогодні Мінфін форму нової Книги ОДВ ще не затвердив. Тому напевно, як мінімум, на початку року загальносистемники зможуть вести облік у старій Книзі;

3) ФОП-загальносистемники отримають право на вибір: вести облік у паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет. Водночас, як стверджують фіскали, на сьогодні ведення Книги ОДВ в електронному вигляді, у тому числі й через Електронний кабінет, не реалізовано. Така можливість з’явиться тільки після введення в експлуатацію відповідного програмного забезпечення. А коли це відбудеться, поки не відомо.

Як у минулому році, так і в наступному, така Книга є регістром, на основі якого ФОП-загальносистемник:

1) веде податковий облік — здійснює записи, на підставі яких визначають чистий оподатковуваний дохід;

2) оприбутковує отриману готівку. Річ у тому, що відображення денної готівкової виручки в Книзі ОДВ слугує умовою її повного і своєчасного оприбуткування.

Правила ведення

Книгу ОДВ ФОП-загальносистемник у 2020 році мав право вести в паперовому або електронному вигляді (п. 2 Порядку № 481).

Ведучи книгу, слід ураховувати такі правила:

1) Книгу ОДВ веде тільки сам ФОП-загальносистемник. Доручати її вести найманому працівнику не можна. На цьому акцентують увагу фіскали у категорії 104.08 БЗ. Аргументують вони це тим, що у нормах чинного законодавства відсутня вимога щодо ведення Книги ОДВ найманими особами;

2) заносять дані до Книги ОДВ ФОП-загальносистемники за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід (п. 5 Порядку № 481). Отже, якщо за певний день доходів немає, то Книгу ОДВ за цей день не заповнюють.

Крім того, у Книзі відображаються дохід наростаючим підсумком з початку року. Тому в ній слід підбивати підсумки за місяць, квартал, рік;

3) записи в Книзі ОДВ слід робити розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою (п.п. 3 п. 3 Порядку № 481). Отже, олівцем або друкованим способом робити записи в Книгу ОДВ не можна;

4) у Книгу ОДВ записи вносяться у гривнях з копійками;

5) якщо ФОП-загальносистемник є платником ПДВ, то суми доходів і витрат він зазначає у Книзі без ПДВ, що входить до ціни придбаних або проданих товарів (робіт та послуг).

Заповнюючи Книгу, можна допустити помилку. Якщо так сталося, то всіх турбує, як провести виправлення помилкових даних.

Робити це просто. Так, якщо Книга ведеться на папері (так її вели у 2020 році), то виправлення проводиться шляхом закреслення неправильної суми доходів та/або витрат і внесення поруч із виправленням правильного запису, який засвідчується підписом ФОП (п.п. 3 п. 3 Порядку № 481 та БЗ 104.08).

У річній декларації ФОП-загальносистемники зазначають доходи й витрати в розрізі кожного коду КВЕД окремо, хоча в Книзі такий поділ не передбачений. Тому рекомендуємо додатково вести облік за кожним видом діяльності окремо.

Правила заповнення Книги

Як саме заповнювати відповідну графу Книги ОДВ, прописано у п. Порядку № 481. Давайте пригадаємо правила заповнення кожної графи Книги ОДВ у таблиці нижче.

Алгоритм заповнення Книги ОДВ

Код графи

Назва графи

Що зазначають

1

Період обліку

(день, місяць, квартал, рік)

У цій графі вказують дату запису, тобто дату отримання доходу. Нагадаємо, що ФОП-загальносистемники дохід визначають за касовим методом (див. «Декларація про доходи ФОП за 2020 рік» цього номера), тому в цій графі вказують дату зарахування коштів на поточний рахунок підприємця (отримання готівки). Якщо ж отримують дохід у натуральній формі, то зазначають дату отримання такого доходу.

Якщо у певні дні доходу немає, то Книга ОДВ не заповнюється, а отже, і в цю графу нічого писати не слід.

Водночас є випадки, коли ФОП заповнюватиме цю графу, навіть не отримавши доходу. Мова йде про випадки, коли ФОП у певні дні несе інші витрати, пов’язані з отриманням доходу (наприклад, витрати на рекламу, оплата зв’язку, орендна плата тощо, які відображаються у графі 8).

При підбитті місячних (квартальних, річних) підсумків у цій графі зазначають назву відповідного місяця (кварталу, року) (п.п. 2 п. 6 Порядку № 481)

2

Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності

У цій графі зазначають суму фактично отриманого доходу від здійснення господарської діяльності, як у готівковій, так і в безготівковій формі. Також у цій графі відображають дохід, отриманий у натуральній формі: сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) тощо.

У цій графі платники ПДВ суму доходу вказують без урахування цього податку (п. 177.3 ПКУ). Також не слід тут наводити ФОП — роздрібним

торговцям суми акцизного податку з підакцизних товарів (БЗ 104.08).

У випадку отримання доходу в іноземній валюті тут відображають суму в гривневому еквіваленті. Для перерахунку беруть офіційний валютний (обмінний) курс Нацбанку, що діяв на дату фактичного одержання таких доходів (БЗ 104.04).

Дохід зазначають загальною сумою за день (без розшифровування, від кого і за що він отриманий).

Наприкінці кожного місяця, кварталу та наприкінці року у цій графі слід підбити підсумки

3

Сума повернутих коштів за товари

(роботи, послуги)

У цій графі вказується сума повернутих покупцям:

— коштів у зв’язку з поверненням ними товару;

— передоплати за товари (роботи, послуги), які не поставлені.

У цій графі показник відображається із знаком «плюс».

Як тільки ФОП заповнює цю графу (тобто коригує свої доходи), то йому слід також скоригувати і витрати, пов’язані з цим доходом, якщо вони були відображені у Книзі ОДВ. Так, наприклад, якщо повертають кошти покупцю за повернений товар, то слід зменшити розмір витрат, які відображені у гр. 6 Книги ОДВ. У гр. 6 слід вказати вартість товару, за який повернено оплату, за ціною придбання (зі знаком «мінус»)

4

Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню

(гр. 2 - гр. 3)

Для заповнення цієї графи слід зробити нескладні арифметичні дії. А саме слід знайти різницю між отриманим доходом від здійснення господарської діяльності (дані гр. 2) та сумою повернутих коштів за товари (роботи та послуги) (дані гр. 3)

Витрати, пов’язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності

5

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

У цій графі вказують реквізити (номер, дату та назву) документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом.

Такими документами можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг (п.п. 5 п. 6 Порядку № 481).

До цієї графи потрапляють дані документів, що підтверджують понесені витрати тільки після того, як ФОП оплатив такі витрати (придбав проданий товар, оплатив отримані послуги тощо).

Якщо заповнена графа 5, то має бути заповнена хоча б одна з граф 6, 7, 8

6

сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів

(робіт, послуг)

У графі відображається суму витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу (п.п. 6 п. 6 Порядку № 481).

У цій графі відображають витрати, тільки якщо ФОП отримав дохід від продажу товару, тобто отримав кошти за товар чи інший товар в обмін на поставлений.

Якщо ж ФОП відвантажив товар чи надав послугу, а кошти не надійшли, то витрати в цю графу не заносять. Крім того, щоб ФОП міг зазначити у цій графі витрати, він має оплатити придбаний товар (тобто здійснити витрати), і це має бути документально підтверджено (заповнено графу 5)

Майте на увазі: якщо витрати фактично понесені в поточному році, а дохід отримано у наступному, їх записують до графи 6 Книги ОДВ наступного року (БЗ 104.08).

Також ця графа буде заповнена в момент повернення коштів за товари (роботи, послуги) покупцям. Тобто як тільки буде заповнена гр. 3 Книги ОДВ, слід відразу навести у гр. 6 раніше відображені витрати зі знаком «мінус».

Платники ПДВ при заповненні графи 6 не враховують суму «вхідного» ПДВ.

Дані у гр. 6 відображаються за підсумками дня без деталізації за поставленим товаром

7

витрати на оплату праці найманих осіб

У цій графі відображають суму витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці (п.п. 7 п. 6 Порядку № 481).

У цій графі відображають загальну суму нарахованої заробітної плати працівникам, тобто до утримань ПДФО і ВЗ.

При цьому оскільки нараховану зарплату працівникам і ЄСВ, нарахований на неї, важко прив’язати до отриманої виручки чи іншого виду доходу, то заповнювати графу 7 можна не в той день, коли було отримано дохід, а за фактом виплати заробітної плати.

Хоча тут є один нюанс. Відображати витрати на зарплату можна тільки в тому місяці, в якому ФОП отримав дохід. Якщо ж дохід за певний місць не отримано, то, на думку фіскалів, і витрати у вигляді заплати за цей місць у гр. 7 вказувати не слід (БЗ 104.08). Хоча, на наш погляд, такі витрати пропасти не повинні. Їх можна включити у витрати того періоду, в якому буде дохід

8

інші витрати, пов’язані з одержанням доходу

У цій графі відображають суму фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в гр. 6 та 7 і на які зменшується сума отриманого доходу.

У цій графі, на думку ФОП (див. БЗ 104.08), відображають витрати на сплату ФОП ЄСВ «за себе», витрати на оплату послуг зв’язку, орендних та комунальних платежів, суми платежів за отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, плата за розрахунково-касове обслуговування, витрати на відрядження працівників ФОП тощо.

Також у цій графі ФОП, який вирішив нараховувати амортизацію, відображатиме щомісяця розмір амортизаційних відрахувань (БЗ 104.05).

Суми витрат, які ФОП відображає в цій графі, не прив’язані до факту отримання доходу. Тому графа 8 заповнюється незалежно від того, чи отримано в певний день дохід, або від того, чи отриманий дохід за певний місяць. Заповнювати цю графу слід у місяці оплати витрат і за наявності документів, які підтверджують оплату, реквізити яких зазначено у гр. 5 (БЗ 104.08)

9

Сума чистого оподатковуваного доходу (гр. 4 - - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)

Щоб заповнити цю графу, слід знайти різницю між сумою доходу за звітний період (гр. 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професійної діяльності (гр. 6, 7, 8).

У цій графі виводиться підсумок здійснених операцій за місяць, квартал чи рік. І дані цієї графи беруть для розрахунку суми податкових зобов’язань з ПДФО і ВЗ,

Якщо за результатами здійсненої операції отримано збитки, то ця графа прокреслюється (БЗ 104.08)

Для того щоб закріпити пройдений матеріал, заповнимо Книгу ОДВ за даними прикладу.

Приклад. За грудень 2020 року ФОП — неплатник ПДВ здійснив такі операції:

— 05.12.2020 р. придбав товарів на суму 52000 грн. При цьому частину товару на суму 50000 грн (вартість придбання 32000 грн) він продав 06.12.2020 р., а частину на суму 32000 грн (вартість придбання 20000 грн) — 15.12.2020 р.;

— 07.12.2020 р. була нарахована і виплачена заробітна плата у сумі 7000 грн і нарахований ЄСВ у сумі 1540 грн;

— 22.12.2020 р. сплачено земподаток у сумі 1000 грн, а також орендну плату у сумі 700 грн.

Також 25.12.2020 р. було повернено товар покупцем на суму 2000 грн (вартість товару 1200 грн), а кошти за товар перераховано 28.12.2020 р.

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі