Теми статей
Обрати теми

ПСП на дітей у 2021 році: остання із могікан

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Мінімальна заробітна плата в Україні стабільно зростає. Але у зв’язку з цим зростає й коло платників ПДФО, що втрачають можливість скористатися податковою соціальною пільгою (ПСП). Адже її застосування прив’язане до іншого показника — прожиткового мінімуму, що має значно менший розмір та безнадійно відстає від мінімальної зарплати. Разом з тим, є категорія платників ПДФО, яка має більше шансів на отримання ПСП у 2021 році. Це працівники, що мають дітей. Поговоримо детальніше про те, як вони зможуть скористатися ПСП у поточному році, та про базові правила її застосування.

Види ПСП

Податкова соціальна пільга — це пільга, яка дозволяє вивести частину зарплати працівника з-під оподаткування ПДФО.

Тобто при застосуванні податкової соціальної пільги ПДФО розраховуємо так:

ПДФО = (Зарплата - ПСП) х 18 : 100.

У результаті сплачуємо податку менше, а на руки отримуємо зарплату більшу (абзац перший п. 169.1. ПКУ).

На скільки більшу? Відповідь на це запитання залежить від виду ПСП.

Всі податкові соціальні пільги умовно можна розділити на 2 види:

1) ПСП на себе — встановлена для категорій осіб, перелічених у п.п. 169.1.1, п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3, п.п. 169.1.4 ПКУ;

2) ПСП на дітей — для категорій осіб, визначених п.п. 169.1.2, п.п. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ.

Розміри ПСП в залежності від виду пільги ви знайдете в табл. 1. Чи можна скористатися одночасно декількома пільгами? Ні, не можна. Слід обрати ту ПСП, яка має більший розмір. Винятком з цього правила є випадок, коли платник утримує 2 або більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину (дітей) з інвалідністю. У такому разі на дитину (дітей) з інвалідністю надають підвищену ПСП (у 2021 році — 1702,50 грн), а на інших дітей — звичайну ПСП (у 2021 році — 1135 грн).

Скористатися ПСП можуть працівники, якщо щодо них будуть виконані певні умови. Розглянемо їх.

Умови надання

1. ПСП застосовують виключно до доходу у вигляді заробітної плати (ознака доходу «101» в додатку 4ДФ об’єднаного звіту), нарахованої за звітний місяць (п. 169.1 ПКУ). Зауважимо, що ПКУ до зарплати прирівнює також лікарняні.

Але, навіть отримуючи зарплату, не мають права на ПСП працівники, яким одночасно із зарплатними доходами виплачують з бюджету стипендію, грошове чи майнове (речове) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців.

Саме тому не можна застосовувати ПСП до середнього заробітку «солдат підприємства», які призвані/прийняті на військову службу та за якими зберігається місце роботи.

2. ПСП застосовують тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати (п.п. 169.2.1 ПКУ). При цьому ПКУ не встановлює, що це повинно бути саме основне місце роботи. Натомість у п.п. 169.2.2 ПКУ вказано, що платник податку самостійно обирає місце застосування ПСП, надаючи роботодавцю заяву на ПСП.

Тому право на ПСП мають і зовнішні сумісники, якщо вони не користуються ним за основним місцем роботи. А от якщо працівник — внутрішній сумісник, то при визначенні його права на ПСП слід порівнювати із граничним розміром доходу загальний (сукупний) дохід такого працівника, нарахований одним роботодавцем (зарплата за основною посадою + зарплата за місцем роботи за внутрішнім сумісництвом).

3. Скористатися ПСП можуть лише працівники, у яких нарахована зарплата за місяць не перевищує граничного розміру доходу, що дає право на ПСП.

Причому для цілей порівняння з граничним розміром доходу відпускні та лікарняні відносять до місяців, за які вони нараховані (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

Для наочності інформацію про розмір граничного доходу для застосування ПСП в залежності від виду ПСП ми навели в табл. 1 нижче.

Таблиця 1. ПСП у 2021 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Граничний розмір доходу для ПСП

Розмір ПСП у 2021 році

ПСП на себе

Будь-який платник податку, який одержує зарплату (п.п. 169.1.1 ПКУ)

3180 грн

1135 грн

Окремі категорії платників, перелічені у п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ

3180 грн

1702,50 грн

Окремі категорії платників, перелічені у п.п. 169.1.4 ПКУ

3180 грн

2270 грн

ПСП на дітей віком до 18 років

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)

Для одного з батьків — 3180 грн х кількість дітей віком до 18 років, для другого — 3180 грн

1135 грн х кількість дітей віком до 18 років

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1702,50 грн х кількість дітей віком до 18 років

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1702,50 грн х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років

Як бачите, величина граничного розміру мізерна. Навіть у порівнянні з розміром мінімальної зарплати, який з 01.01.2021 р. дорівнює 6000 грн, а з 01.12.2021 р. — 6500 грн.

Хто ж тоді матиме змогу скористатися ПСП? Це працівники, у яких норма праці буде виконана не повністю, а саме такі, що:

— працюють на умовах неповного робочого часу, наприклад, на 0,5 штатної одиниці (6000 х 0,5 = 3000 грн) або менше;

— відпрацювали тільки частину місяця у зв’язку з тим, що були прийняті не з 1-го робочого дня місяця або звільнені не останнім робочим днем місяця, перебували у відпустці без збереження зарплати (наприклад, за угодою сторін на період карантину) тощо.

Скористатися ПСП зможуть також праців-ники, які мають право на ПСП на дітей віком до 18 років та визначають граничний розмір доходу кратно їх кількості.

Тож, по правді кажучи, можна зробити висновок, що саме батьки дітей віком до 18 років — це найбільш поширена категорія платників податку, які зможуть скористатися ПСП у 2021 році. Саме тому зупинимося на ПСП на дітей більш детально.

Правила застосування ПСП на дітей

Незважаючи на те що граничний розмір зарплати, який дає право на застосування ПСП за п.п. 169.1.2, пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, для кожного з батьків визначається по-різному, право на отримання ПСП на дітей у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років є в обох батьків. Рішення про те, хто з батьків скористається правом на визначення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей, батьки дитини (дітей) приймають самостійно виходячи з рівня своїх зарплат.

Право на ПСП на дітей виникає у працівника з місяця, в якому він подав заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — заява про застосування ПСП) і підтвердні документи, перелік яких визначається Порядком № 1227* (див. табл. 2 нижче).

* Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Заява подається працівником у довільній формі. Текст може бути таким: «Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в підпункті (норма ПКУ) пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-V (ср. ).

Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи: (назва документа та його реквізити).

Мені відомо, що згідно з підпунктом 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується виключно за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу у вигляді заробітної плати

Той із батьків, хто буде користуватися правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей, зазначає у заяві про застосування ПСП, що його дружина (чоловік) за місцем своєї роботи не користується таким правом.

Окремі заяви або довідки з місця роботи дружини (чоловіка) для підтвердження цього факту не потрібні.

ПСП застосовується до місячного доходу, незалежно від дати подання заяви про застосування ПСП.

Щорічного подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її застосування не змінюється, законодавство не передбачає.

Таблиця 2. Документи, що підтверджують право на ПСП на дітей

Працівник

Документи для застосування ПСП

Платник податку, який утримує 2 чи більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

Ті ж документи , що подає платник податку, який має 2 чи більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ) + копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець), а також копія паспорта

Для ПСП-цілей одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем ПСП, що визначена п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (абзац шостий п. 1 ч. 5 Порядку № 1227).

Платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

Ті ж документи, що надає платник податку, який утримує 2 чи більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ) + копія пенсійного посвідчення дитини або посвідчення одержувача державної соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини або медичного висновку, виданого закладами МОЗ в установленому порядку

Періодичність подання підтвердних документів відповідає встановленим МОЗ строкам їх перегляду.

Працівнику, який має право на застосування ПСП на дітей, пільгу надають до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а в разі смерті дитини — до кінця року, на який припадає її смерть (п.п. 169.3.3 ПКУ).

Працівник втрачає право на отримання ПСП на дітей з місяця, на який припадає одна з таких подій (п.п. 169.3.3 ПКУ):

1) його позбавляють батьківських прав;

2) він відмовляється від дитини чи передає її на державне утримання, в тому числі до закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні;

3) дитина працівника стає курсантом на умовах її повного утримання.

Зверніть увагу! Якщо ваші працівники-батьки є особами, що призвані на строкову військову службу, прийняті на військову службу за контрактом, або, наприклад, навчаються у виші та отримують стипендію із бюджету, то вони не мають права на ПСП за місцем роботи (див. п.п. 169.2.3 ПКУ).

З теорією розібралися, тепер перейдемо до числових прикладів.

Від теорії до практики

Одинока мати. Працівниця — зовнішній сумісник виховує 2 дітей віком до 18 років. З батьком першої дитини вона розлучена та отримує аліменти на дитину, а з батьком другої дитини проживає у цивільному шлюбі. Чи має вона право на ПСП на дітей як одинока мати (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ), якщо її зарплата за місяць не перевищує 4000 грн?

Під категорію «одинока мати» підпадають (п. 5 Порядку № 1227):

— жінки, що не перебувають у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини яких відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;

— розлучені жінки, з якими залишилися проживати діти після розлучення і які на момент застосування пільги не перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі. При цьому факт отримання аліментів не має значення.

Тож, оскільки жінка в ситуації, що розглядається, не перебуває в шлюбі та має 2 дітей віком до 18 років, вона має право на ПСП на дітей на підставі п.п «а» п.п. 169.1.3 ПКУ, якщо її розмір зарплати за місяць не перевищує граничного розміру. Розрахуємо для неї граничний розмір доходу, що дає право на ПСП на 2 дітей:

3180 х 2 = 6360 (грн).

Ця сума (6360 грн) більша за фактичну зарплату працівниці за січень 2021 року (4000 грн). Тож вона зможе скористатися ПСП, якщо подала заяву та підтвердні документи на ПСП.

Визначимо суму ПСП, на яку вона має право: 1702,50 х 2 = 3405 (грн).

Розрахуємо ПДФО за січень 2021 року:

(4000 - 3405) х 18 : 100= 107,10 (грн).

Сума економії працівниці від застосування ПСП на дітей становить:

4000 х 18 : 100 - 107,10 = 612,90 (грн).

Дитина з інвалідністю. Працівниця виховує 2 дітей віком до 18 років, одна з яких має інвалідність. За повністю відпрацьований січень 2021 року їй буде нараховано 6000 грн. На яку ПСП вона має право?

За умови, що зарплата працівниці не перевищує граничного розміру доходу для застосування ПСП, вона має право на ПСП за двома підставами. На дитину з інвалідністю віком до 18 років — 1702,50 грн (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ), на другу дитину — 1135 грн (п.п. 169.1.2 ПКУ).

Припустимо, що чоловік працівниці — підприємець. Він не працює за трудовим договором і не має права на ПСП. Тоді працівниця може скористатися правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей. Визначимо, чому дорівнює цей розмір:

3180 х 2 = 6360 (грн).

Його величина (6360 грн) більша за фактичну зарплату працівниці за січень 2021 року (6000 грн). Визначимо суму ПСП:

1135 + 1702,50 = 2837,50 (грн).

Обчислимо ПДФО за січень 2021 року:

(6000 - 2837,50) х 18 : 100 = 569,25 (грн).

Якщо виповнилося 18 років. Працівник має двох дітей, старшому з яких 16 січня 2021 року виповнилося 18 років. Чи втрачає він право на ПСП на дітей? Зарплата за січень не перевищує граничний розмір доходу.

Ні, той факт, що старшій дитині у 2021 році виповниться 18 років, не впливає на право на ПСП, за умови, що зарплата працівника за відповідний місяць не перевищила граничний розмір доходу. Усе тому, що ПСП на дітей надається до кінця року, в якому дитині виповнилося 18 років (п.п. 169.3.3 ПКУ). У випадку, що розглядається, — до кінця 2021 року.

Але попереджаємо: таке ПСП-продовження діятиме за умови, що працівник протягом року не змінить місце роботи. Якщо чоловік вирішить змінити місце роботи після того, як старшій дитині виповниться 18 років, за новим місцем роботи він втратить право на ПСП на дітей (лист ДПАУ від 25.02.2011 р. № 3891/6/17-0715).

Працюють обоє. Працівникам — чоловіку і дружині, які працюють у одного роботодавця та виховують 3 дітей віком до 18 років, у січні 2021 року буде нараховано 9000 грн та 3000 грн відповідно. Чи можуть вони обоє скористатися ПСП на дітей?

Визначимо граничний розмір доходу, що дає право на ПСП батькам 3 дітей. Для одного з подружжя він складе: 3180 х 3 = 9540 (грн). Для іншого — 3180 грн. Тож з урахуванням зарплат працівників — батьків дітей, саме батьку дитини є сенс скористатися підвищенням граничного доходу кратно кількості дітей. В такому разі вони обидва матимуть право на ПСП на дітей. Припустимо, що саме так вони і вчинили.

Визначимо суму ПСП на 3 дітей:

1135 х 3 = 3405 (грн).

Зарплата батька дітей (9000 грн) не перевищує кратну граничну межу (9540 грн). Розрахуємо суму ПДФО, що буде утримана з його зарплати:

(9000 - 3405) х 18 : 100 = 1007,10 (грн).

Зарплата матері дітей (3000 грн) також не перевищує межу (3180 грн). Тому вона також має право на ПСП. Причому, оскільки розмір ПСП на 3 дітей (3405 грн) перевищує її зарплату (3000 грн), то ПДФО з її зарплати утримуватися не буде.

висновки

  • Розмір ПСП на дітей визначається у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.
  • Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП на дітей, визначається для кожного з батьків дитини по-різному.
  • Для того, щоб користуватися ПСП на дітей, необхідно до заяви на її застосування додавати відповідні підтвердні документи згідно з Порядком № 1227.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі