Д5 Об’єднаного звіту: приклади заповнення

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Другий квартал 2021 року завершився. Отже, знову на порядку денному формування та подання об’єднаного одоробла з ПДФО та ЄСВ. Аналізуючи наявну практику подання цього монстра за 1 квартал 2021 року, можна дійти висновку, що дуже часто бухгалтери отримували квитанції про його неприйняття через помилки в трудовому додатку Д5. Тож пропонуємо вам на прикладах розібрати особливості заповнення цього додатка.

Сьогодні наша розмова буде про додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (далі — Д5) до Об’єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ (далі — Звіт).

У Д5 інформацію наводимо в цілому за звітний квартал, без розбиття за його місяцями. Зауважимо, Д5 у Звіті буде не завжди. Звичайні роботодавці цей додаток формують, якщо на місяці звітного кварталу припадають дати:

— початку чи закінчення трудового договору або цивільно-правового договору (далі — ЦПД) на виконання робіт (надання послуг);

переміщення працівника з одного до іншого структурного підрозділу або ж переведення на іншу постійну посаду (роботу) у того ж роботодавця;

призначення на нову посаду;

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 років або відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років (далі — дитячі відпустки).

Якщо нічого з переліченого вище у звітному кварталі не відбувалося, формувати порожній Д5 не потрібно.

Це справедливо й для випадку призову/прийняття на військову службу. Звичайні роботодавці не вказують її початок/закінчення в Д5. Також не заповнюють графу 19 «Військове звання». Усе це для силових структур.

Декілька слів про заповнення граф Д5. Уважно читаємо їх назви. Якщо в графах 05, 06, 11, 12 вам пропонують обрати «1 — так, 0 — ні», обов’язково обираємо потрібний варіант. Не залишаємо комірку порожньою!

Наприклад, якщо приймаємо/переводимо, переміщуємо, звільняємо внутрішнього сумісника, надаємо йому дитячі відпустки, у графі 11 ставимо «1». У всіх інших випадках — «0». У разі переведення/призначення особи на іншу посаду, переміщення до іншого підрозділу у графі 12 зазначаємо «1». В інших випадках — «0».

Прийняття та/або звільнення

За загальним правилом відомості щодо прийняття чи звільнення працівника відображаємо в окремих рядках.

Єдиний виняток із цього правила — ситуація, коли працівника прийняли й звільнили в одному місяці звітного кварталу. У цьому випадку формуємо на нього один рядок (див. рис. 1, рядок 1).

img 1

завантажити файл

Рис. 1. Фрагмент Д5. Приклад 1

У всіх інших випадках кожну подію зазначаємо в окремому рядку. Навіть якщо ці події відбулися в одному місяці

Наприклад, звільнили — прийняли — 2 рядки (окремо звільнення, окремо прийняття), прийняли — перевели — 2 рядки, призначили — звільнили — 2 рядки, прийняли в одному місяці звітного кварталу, а звільнили в іншому — 2 рядки.

У графі 07 проставляємо: категорію особи «1» — якщо приймаємо/звільняємо працівника, для якого це місце роботи є основним, «2» — якщо сумісника, у тому числі внутрішнього. І хай вас не бентежать слова «трудова книжка» у описі до цих категорій осіб. Дійсно, працівники, прийняті на роботу з 10.06.2021 р., трудові книжки зберігають у себе. Проте у виборі категорії особи, що приймається/звільняється, нічого не змінилося.

Також обов’язково заповнюємо кадрові графи 13 — 15.

Якщо працівника прийняли й звільнили в одному місяці (один рядок), то в графі 16 «Документ-підстава» реквізити відповідних документів зазначаємо через кому.

Приклад 1. Ільченко Олег Петрович був прийнятий на роботу штукатуром 6 розряду (код КП 7133, зовнішній сумісник) з 10.06.2021 р. та звільнений 30.06.2021 р. за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП. Накази від 28.05.2021 р. № 53-ос та від 30.06.2021 р. № 56-ос відповідно.

Коваль Ольга Іванівна була прийнята на роботу маляром 2 розряду (код КП 7141, основне місце роботи) з 01.04.2021 р. та звільнена за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП 30.06.2021 р. Накази від 30.03.2021 р. № 45-ос та від 30.06.2021 р. № 55-ос відповідно.

Відомості щодо цих працівників будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 1.

Переведення чи переміщення

Факт переведення на іншу постійну посаду/роботу чи переміщення відображаємо одним рядком. Якщо працівник — основний, у графі 07 указуємо категорію особи «1», якщо сумісник — «2».

У графі 10 — дата початку роботи на новому місці.

У графі 12 проставляємо «1», зазначаючи, що це рядок з інформацією про переведення.

Кадрові графи 13 — 15 заповнюємо.

У графі 16 — реквізити відповідного наказу.

Приклад 2. Джура Інна Петрівна була переведена на посаду заступника головного редактора (код КП 1229.6, основний працівник) з 20.05.2021 р. Наказ від 20.05.2021 р. № 80-ос.

Відомості щодо працівниці будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 2.

img 2

завантажити файл

Рис. 2. Фрагмент Д5. Приклад 2

Якщо працівник у межах одного кварталу був прийнятий, а потім переведений (переміщений), то ці події відображаємо в окремих рядках. Аналогічно діємо й у випадку, коли працівник був переведений (переміщений), а потім звільнений. Для кожної події свій рядок. І не має значення в одному чи в різних місяцях кварталу це відбулося.

Приклад 3. Місик Ілля Семенович, сомельє (код КП 5123, основний працівник), був переміщений до іншого структурного підрозділу з 11.05.2021 р., а 31.05.2021 р. звільнений за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП. Накази від 06.05.2021 р. № 32-ос та від 27.05.2021 р. № 35-ос відповідно.

Відомості щодо працівника будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 3.

img 3

завантажити файл

Рис. 3. Фрагмент Д5. Приклад 3

Відпустки: вагітність, пологи, догляд

Дитячі відпустки відображаємо в Д5 в окремих рядках.

У графі 07 проставляємо для:

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами код категорії «5»;

— відпустки для догляду за дитиною до 3 років — «6»;

— відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років — «4».

Кадрові графи 13 — 14 Д5 не заповнюємо.

У графі 16 — документ-підстава для надання/закінчення відповідної дитячої відпустки. Зауважимо, що в загальному випадку це буде один і той же документ — документ про надання відпустки. Проте якщо працівник:

— перериває відпустку, у графі 16 вказуємо реквізити наказу (розпорядження) про переривання відпустки;

— звільняється в такій відпустці до її закінчення (тобто не останнім днем відпустки) — в графі 16 вказуємо реквізити наказу про звільнення.

Якщо дитячі відпустки продовжувалися, в графі 10 Д5 зазначаємо дату закінчення (останній день відпустки) з урахуванням продовження

Приклад 4. Мінченко Ганна Семенівна (зовнішній сумісник) після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років з 25.06.2021 р. Лікарняний лист по вагітності та пологах від 19.02.2021 р., серія АХХ № 254785, наказ про надання відпустки для догляду від 24.06.2021 р. № 52-ос.

Савчук Олег Ігорович (основне місце роботи) перервав відпустку для догляду за дитиною до 3 років (наказ від 31.05.2021 р. № 48-ос) та вийшов на роботу на повний робочий день з 01.06.2021 р.

Відомості щодо працівників будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 4.

img 4

завантажити файл

Рис. 4. Фрагмент Д5. Приклад 4

Будьте уважні! Якщо працівник, продовжуючи перебувати у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, вийшов на роботу на умовах неповного робочого часу на своє робоче місце в того ж роботодавця, то такий вихід у Д5 не відображаємо. Адже тут немає ні початку нових трудових відносин, ні закінчення відпустки до 3 років.

Також пам’ятайте: якщо працівник звільняється в дитячій відпустці, то на нього в Д5 формуємо два рядки на дві події.

Перша подія — закінчення дитячої відпустки. Адже відпустка триває, поки працівник перебуває у трудових відносинах з роботодавцем.

Друга — звільнення.

Приклад 5. Палій Ірина Андріївна, майстер зміни (код КП 1222.2, основне місце роботи), звільнена 26.06.2021 р. за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП у період відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років. Наказ про звільнення від 25.06.2021 р. № 125-ос.

Відомості щодо працівниці будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 5.

img 5

завантажити файл

Рис. 5. Фрагмент Д5. Приклад 5

ЦПД. Початок/закінчення

Інформацію про дати початку та закінчення ЦПД відображаємо в одному рядку, якщо ці дати припадають на один місяць звітного кварталу. У всіх інших випадках — для відображення кожної події формуємо свій рядок у Д5.

Якщо ЦПД укладений з вашим працівником (основним чи сумісником), то в графі 06 проставляємо «1 — так», якщо із сторонньою особою — «0 — ні».

У графі 07 зазначаємо категорію особи «3».

У графах 11, 12 ставимо позначку «0».

Кадрові графи 13 — 15 не заповнюємо.

У графі 16 зазначаємо реквізити ЦПД, а в графі 17 у разі відображення інформації про дату закінчення ЦПД — відповідну главу чи статтю ЦКУ, яка регулює відносини за таким договором.

Приклад 6. Коваленко Ольга Андріївна (стороння особа, непрацівник) виконувала роботи на підставі договору підряду від 12.04.2021 р. № 26/21 з 12 квітня по 21 червня 2021 року.

Відомості щодо дати початку/закінчення договору будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 6.

img 6

завантажити файл

Рис. 6. Фрагмент Д5. Приклад 6

висновки

  • У Д5 кожну подію відображаємо в окремому рядку. Виняток — ситуації на один місяць звітного кварталу припадає дата прийняття/звільнення найманого працівника, початок/закінчення ЦПД.
  • Уважно читаємо назви граф Д5. Якщо в графах 05, 06, 11, 12 вам пропонують обрати «1 — так, 0 — ні», обов’язково обираємо потрібний варіант.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі