Теми статей
Обрати теми

Облік у ФОП-загальносистемника: нова Типова форма замість Книги

Савченко Олена, налоговый эксперт
З 01.01.2021 р. підприємцям на загальній системі скасували Книги обліку доходів і витрат. Заміну Книгам повинен був підготувати Мінфін. Що він, нарешті, і зробив, затвердивши наказом від 13.05.2021 р. № 261 Типову форму, за якою відтепер здійснюється облік доходів і витрат, і порядок ведення такого обліку.

Перехідні моменти

Наказ № 261 набуває чинності з дня його офіційного опублікування*. ФОП на загальній системі до набуття чинності цим документом продовжують вести звичну їм Книгу обліку доходів і витрат, затверджену наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481.

* На момент підготовки номера цей документ ще не опублікований. Імовірно, це відбудеться 16 липня.

З дня офіційної публікації наказу № 261 треба вести облік доходів і витрат вже в Типовій формі і згідно з Порядком ведення (далі — Порядок № 261), затвердженим цим наказом.

При цьому дані з початку року з Книги переносити не треба.

Але коли підбиватимете в Типовій формі підсумки за місяць, квартал, рік, враховуйте у тому числі і дані Книги, яку вели раніше.

Продовжувати вести облік доходів в старих Книгах вже не можна.

Але пам’ятайте, що стару Книгу треба зберігати не менше 1095 днів з дня подання декларації за відповідний звітний період (тобто за 2021 рік). Якщо на той час карантин не закінчиться, додайте до цього терміну і шматок карантинного періоду, протягом якого податківцям заборонено перевіряти ФОП.

Також радимо зберігати не лише саму Типову форму, але і підтверджувальні документи, записані в її графу 5 (див. таблицю).

Крім того, враховуючи, що дані Типової форми використовуються для нарахування загальносистемником ЄСВ, рекомендуємо не знищувати її до проведення перевірки з цього внеску. Нагадаємо: термінів давності з ЄСВ немає.

Усе сказане стосується і термінів зберігання нової Типової форми.

Порядок ведення

Пункт 177.10 ПКУ дозволяє вести облік доходів і витрат в паперовому або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет. Проте, як вказують податківці в 104.08 БЗ, ведення обліку в Електронному кабінеті буде можливе тільки після введення в експлуатацію відповідного програмного забезпечення.

Але при цьому Типову форму можна вести в електронному вигляді у себе на комп’ютері, у Excel.

Реєструвати Типову форму в податковій не треба

Типову форму веде тільки сам ФОП-загальносистемник, причому одну за усіма видами діяльності.

На першому листі Типової форми вказують: прізвище, ім’я і по батькові (за наявності) підприємця, його реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) і номер паспорта (якщо він відмовився від реєстраційного номера з релігійних переконань і має відповідну позначку в паспорті).

Усі записи вносять загальною сумою за підсумками робочого дня, протягом якого ФОП отриманий дохід.

У «безприбуткові» дні Типову форму не заповнюють.

За місяць, квартал і рік дані наводяться наростаючим підсумком.

Грошові показники вказують у гривнях з копійками.

У разі ведення обліку «на папері» записи виконують розбірливо чорнильною або кульковою ручкою з чорнилом темного кольору.

Підприємці — платники ПДВ суми доходів і витрат наводять у Типовій формі без урахування сум ПДВ.

Допущені в Типовій формі помилки виправляють шляхом створення нового запису, який засвідчується підписом ФОП (п. 3 розд. І Порядку № 261). У електронній формі допускається виправлення помилок шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Заповнюємо Типову форму: нюанси

Правила заповнення Типової форми обліку доходів і витрат ФОП-загальносистемниками представимо в таблиці.

Заповнення Типової форми обліку доходів і витрат

Графа

Правила заповнення

Графа 1 «Дата (день, місяць, рік)»

У цій графі проставляють дату запису, тобто дату отримання доходу. Якщо в певні дні доходу немає, то Типову форму не заповнюють, отже, і в цю графу нічого писати не слід. Виняток — дні, коли ФОП несе витрати, які безпосередньо не пов’язані з отриманням доходу, але відносяться до господарської діяльності (наприклад, витрати на рекламу, зв’язок, орендна плата тощо).

При підбитті місячних (квартальних, річних) підсумків у цій графі вказують назву відповідного місяця (року)

Графа 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (грн, коп.)»

Тут вказують суму доходу, фактично отриманого від ведення підприємницької діяльності (кошти, що надійшли на поточний рахунок, і готівкові надходження). Нагадаємо: дохід ФОП-загальносистемники відображають за касовим методом, тобто за фактом зарахування коштів на поточний рахунок підприємця (отримання готівки).

Також у цій графі показують дохід ФОП у негрошовій формі: безкоштовно отримані товари (роботи, послуги), кредиторську заборгованість зі збіглим терміном позовної давності, товари (роботи, послуги), отримані підприємцем як плату за продані ним товари (роботи, послуги), тощо.

Причому платники ПДВ при реалізації товарів (робіт, послуг) відображають дохід без урахування цього податку (п. 177.3 ПКУ).

ФОП — суб’єкти роздрібної торгівлі в цьому рядку не показують суми акцизного податку з підакцизних товарів.

Якщо дохід отриманий в іноземній валюті (від покупця-нерезидента), то в графу 2 заносять суму в гривневому еквіваленті.

Дохід вказують підсумковою сумою за день (без розшифровок, від кого і за що він отриманий).

Після закінчення кожного місяця, кварталу і у кінці року за графою 2 слід підбивати підсумки

Графа 3 «Сума повернутих покупцям (замовникам) коштів та/або передплати за товари (роботи, послуги) (грн, коп.)»

Графу 3 заповнюють у випадку:

— повернення коштів покупцям у зв’язку з поверненням ними товару;

— повернення ФОП-загальносистемником передоплати за товари (роботи, послуги) покупцеві.

Графу 3 заповнюють зі знаком «плюс».

Врахуйте: одночасно із заповненням графи 3 потрібно відсторнувати відображені раніше витрати, пов’язані з отриманням зменшуваного доходу, в графі 6 типової форми. Наприклад, при поверненні покупцеві грошей за товар у графі 6 вказують вартість такого товару за ціною придбання (зі знаком «мінус»)

Графа 4 «Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню (грн, коп.) (гр. 2 - гр. 3)»

У цю графу вносять різницю між отриманим ФОП доходом від господарської діяльності (графа 2) і поверненими сумами (графа 3)

«Витрати, пов’язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності, які документально підтверджені (грн, коп.)»

Графа 5 «реквізити документа, що підтверджує понесені витрати»

Сюди вписують реквізити (номер, дату і назву) документа, що підтверджує понесені витрати. Такими документами можуть бути, зокрема, платіжне доручення, квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, фіскальний чек, акт закупівлі, акт виконаних робіт (наданих послуг) та інші первинні документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг.

Графу 5 заповнюють:

— після того, як підприємець оплатить такі витрати (зрозуміло, якщо вони пов’язані з підприємницькою діяльністю);

— одночасно з «витратними» графами 6 — 9 типової форми

Графа 6 «витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані/використані у виробництві продукції, товарів (наданні робіт, послуг)»

У графі 6 відображають суму витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходу за підсумками дня (це витрати з п.п. 177.4.1 ПКУ).

Зверніть увагу: цю графу заповнюють за фактом отримання доходу, тобто після надходження оплати від покупців. Сам факт відвантаження товару (продукції) або надання послуги (виконання роботи) не важливий. При цьому витрати мають бути оплачені ФОП-загальносистемником і документально підтверджені (заповнена графа 5).

У разі здійснення бартерної операції або взаємозаліку в графі 6 відображають вартість переданого контрагенту товару (робіт, послуг). У свою чергу, вартість отриманого натомість товару (робіт, послуг) потрапить в графу 2.

Майте на увазі: якщо витрати фактично понесені в поточному році, а дохід отриманий в наступному, їх записують в графу 6 Типової форми наступного року.

У разі повернення коштів за товари (роботи, послуги) покупцям (заповнена графа 3 Типової форми) у графі 6 наводять раніше відображені витрати зі знаком «мінус».

Платники ПДВ при заповненні графи 6 не враховують суму вхідного ПДВ

Графа 7 «витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах/за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру»

У цій графі відображають суму витрат на оплату праці, понесених у звітному місяці (п.п. 177.4.2 ПКУ). Майте на увазі: сюди вписують суму «грязної» заробітної плати, тобто без зменшення на суму утриманих з неї ПДФО і ВЗ.

Враховуючи, що такі витрати прямо не прив’язуються до отримання виручки, запис в графу 7 вносять на дату фактичного здійснення виплат. Тобто ФОП-загальносистемник має повне право заповнити графу 7 в день видачі зарплати своїм найманим робітникам, незважаючи на те, чи є запис у графі 2 за цей день.

Крім того, в цю графу вписують суму витрат на виплату винагороди фізичним особам за цивільно-правовими договорами (за виконані роботи, надані послуги).

Звертаємо увагу: в цій графі, на наш погляд, не слід відображати ЄСВ із зарплати і винагород за цивільно-правовими договорами, як ми це робили в аналогічній графі Книги. Ці суми потрапляють в графу 8 Типової форми

Графа 8 «витрати зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платежів за одержання ліцензій, дозволів»

Сюди вносять суми сплачених ФОП податків і зборів, які дозволяється включати до складу підприємницьких витрат, ЄСВ, платежів за отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, інших документів дозвільного характеру (177.4.3 ПКУ).

При цьому врахуйте: тут не відображають вхідний ПДВ і суми цього податку, перераховані на електронний рахунок СЕА ПДВ або сплачені прямо до бюджету.

Зверніть увагу: такі витрати не прив’язані до отримання доходу. Так, якщо загальносистемник не отримав протягом робочого дня дохід від підприємницької діяльності, він має право заповнити графу 8, вказавши підтверджувальні документи у графі 5

Графа 9 «інші витрати, пов’язані з одержанням доходу»

Сюди вносять усі інші підприємницькі витрати, які не відображені у графах 6, 7 і 8, але на які зменшується оподатковуваний дохід ФОП (витрати з п.п. 177.4.4 ПКУ).

Зокрема, тут наводять суми орендної плати за офіс або торгові площі, вартість комунальних послуг, плату за розрахунково-касове обслуговування, витрати на відрядження працівників ФОП тощо. При цьому такі витрати (роботи, послуги, ТМЦ) мають бути оплачені. Ці витрати також не прив’язані до отримання доходу. Тому якщо загальносистемник не отримав протягом робочого дня дохід від підприємницької діяльності, але при цьому поніс інші витрати (окрім вказаних в графах 6 — 8), пов’язані з веденням господарської діяльності, він має право вказати їх в графі 9, а підтверджувальні документи — у графі 5

Графа 10 «амортизаційні відрахування»

У цю графу вносимо суми нарахованої за звітний період амортизації ОЗ і НМА (п.п. 177.4.6 ПКУ). Дані беремо з підсумкової суми по графі 11 «амортизаційного» додатка до Типової форми

Графа 11 «Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.)

(гр. 4 - 6, 7, 8, 9, 10)»

У графі 11 виводять чистий дохід, що підлягає оподаткуванню. Його розраховують як різницю між сумою доходу за звітний період (графа 4) і сумою понесених витрат від здійснення господарської діяльності (сума граф 6 — 10).

Підсумкові значення чистого оподатковуваного доходу виводять за місяць, рік. Але квартальну суму чистого оподатковуваного доходу використовують для розрахунку авансових платежів з ПДФО. Якщо результатом розрахунку є від’ємне значення, у цій графі ставлять прочерк

Зверніть увагу: раніше розрахунок амортизації ФОП вели в довільній формі і відображали у Книзі ОДВ щомісячно. Тепер визначати суму амортизаційних відрахувань слід у спеціальному додатку до Типової форми. У ньому вказують дані про кожен об’єкт ОЗ і НМА, що амортизуються, а саме: групу, назву, документи, що підтверджують їх придбання і введення в експлуатацію, строк корисного використання, річну і місячну суми амортизації. Крім того, в новому додатку розраховують амортизаційні відрахування за звітний період.

У Порядку № 261 вказано, що додаток не є обов’язковим для заповнення і заповнюється тільки за бажанням платника. Але врахуйте: якщо ви хочете обліковувати амортизацію, то обов’язково заповнюйте цей додаток. Інакше з обліком амортизації виникнуть проблеми.

Плюс ще один момент в частині амортизації. До цього ФОП її обліковували щомісячно. Тобто розподіляли рівномірно протягом року. І амортизація враховувалася усередині року для цілей квартальних авансових платежів з ПДФО і квартальної сплати ЄСВ.

Але тепер в Порядку № 261 сказано про перенесення до Типової форми тільки підсумкового річного значення. Що це означає? Що для цілей сплати авансових квартальних платежів з ПДФО і квартальної сплати ЄСВ амортизація в місячних і відповідно квартальних підсумках чистого доходу враховуватися не буде.

Тобто обліковувати суму амортизації протягом року, схоже, тепер не вийде. А це вплине на квартальні платежі з ПДФО (аванси) та ЄСВ.

Ще одна проблема «амортизаційного» додатка — у ньому не реалізований механізм обліку збільшення балансової вартості ОЗ у зв’язку з їх поліпшеннями (реконструкцією, модернізацією). Залишається сподіватися, що це питання оперативно допоможуть вирішити податківці.

висновки

  • Облік доходів і витрат у Типовій формі потрібно почати вести з дня офіційної публікації наказу № 261.
  • Типову форму не потрібно реєструвати в податковій, нумерувати аркуші і прошнуровувати.
  • Для тих ФОП, які хочуть обліковувати амортизацію, обов’язково потрібно заповнювати спеціальний додаток Типової форми.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі