Теми статей
Обрати теми

Виплачуємо дивіденди юрособі: ставимо акценти

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2021/№ 18
Друк
Вкладаючись у будь-яку справу, завжди чекаєш отримати від цього прибуток, або, іншими словами, дивіденди. Виплата цих дивідендів і буде найпрозорішим способом отримати частину прибутку від своїх вкладень. Що розуміти під дивідендами для цілей оподаткування, які загальні правила виплати таких дивідендів і від чого залежить їх розмір? Як відображати дивіденди в прибутковій декларації? Усе це ми розглянемо тут. А розпочнемо з виплати класичних дивідендів юрособі-резиденту.

Дивіденди — це...

Розпочнемо з класичного визначення дивідендів. Це платіж, що здійснюється юрособою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів або інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (п.п. 14.1.49 ПКУ). Практично аналогічне визначення застосовується в бухоблікових цілях (п. 4 НП(С)БО 15). Звідси висновок: виплата дивідендів, у її класичному розумінні, не залежить від наявності та розміру прибутку, визначеного за податковими правилами. Головною умовою виплати класичних дивідендів є наявність у підприємства бухгалтерського прибутку. А отже, виплатити їх за період, у якому не було бухприбутку, не вийде.

До речі, за наявності звільненого від оподаткування прибутку може скластися ситуація, коли чистий прибуток у фінзвітності набагато вище за оподатковуваний прибуток за рядком 04 прибуткової декларації. Нехай цей момент вас теж не бентежить, адже для цілей виплати дивідендів у будь-якому разі відштовхуємося саме від бухгалтерського прибутку, а не від об’єкта обкладення податком на прибуток.

З 01.01.2021 р. для цілей оподаткування до дивідендів прирівняли виплати учасникам-нерезидентам, при здійсненні яких формально не відбувається розподілу прибутку (п.п. 14.1.49 ПКУ). Це так звані конструктивні дивіденди. Умовно їх можна поділити на дві групи виплат на користь:

(1) нерезидента в межах контрольованих операцій. Якщо порушено принцип «витягнутої руки» (тобто завищено вартість товарів (робіт, послуг) в операціях придбання або занижено її в операціях продажу), суми таких «відхилень» визнаються прирівняними до дивідендів. По суті, це ті ж суми коригувань за правилами трансфертного ціноутворення (п.п. 39.2.1.1 ПКУ), показники яких зазначаються в додатку ТЦ до прибуткової декларації (збільшуючі податкові різниці);

(2) засновника та/або учасника-нерезидента в грошовій/негрошовій формі у зв’язку з операціями:

— зменшення статутного капіталу (СК);

— викупу юрособою корпоративних прав у власному статутному капіталі;

— виходу учасника зі складу госптовариства;

— іншою аналогічною операцією між юрособою та її учасником,

за умови, що такі операції призводять до зменшення нерозподіленого прибутку юрособи.

При здійсненні таких виплат нерезиденту резидент з 01.01.2021 р. зобов’язаний буде утримати з названих доходів податок на репатріацію (за ставкою 15 %, якщо інша ставка не встановлена міжнародним договором). А ось авансовий внесок за конструктивними дивідендами сплачувати не потрібно (п.п. 57.11.7 ПКУ). Детальніше див. «Авансовий внесок на дивіденди: загальні питання» сьогоднішнього номера.

Далі розглянемо оподаткування класичних дивідендів.

Класичні дивіденди — загальні правила

Право на отримання дивідендів мають учасники, які були інвесторами на день прийняття рішення про виплату дивідендів (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). Так, якщо учасник вирішив покинути товариство, то всі ті дивіденди, прийняття рішення про виплату яких він устиг застати в статусі діючого учасника, мають бути виплачені йому навіть після його виходу з ТОВ. А ось якщо учасник не вніс (не повністю вніс) свій вклад до СК товариства, на дивіденди він може не розраховувати (ч. 3 ст. 27 Закону про ТОВ).

Джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток товариства. Розподіляється він пропорційно часткам учасників у статутному капіталі товариства (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ).

Зазвичай, виплату дивідендів здійснюють грошовими коштами. Для прийняття такого рішення достатньо більшості голосів усіх учасників товариства, що мають право голосу із цього питання (ч. 4 ст. 34 Закону про ТОВ). А ось щоб виплатити дивіденди в натуральній формі, потрібне одностайне рішення загальних зборів, у яких брали участь усі учасники ТОВ (ч. 2 ст. 26 Закону про ТОВ).

Строк виплати дивідендів не повинен перевищувати 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про їх виплату (ч. 4 ст. 26 Закону про ТОВ). Хоча в статуті або в самому рішенні загальних зборів може встановлюватися інший строк. Детальніше про юридичну сторону виплати дивідендів див. «Дивіденди: юридичне бліц-опитування» сьогоднішнього номера.

Оподаткування дивідендів

ПДВ. Якщо дивіденди виплачуються грошовими коштами, об’єкта оподаткування цим податком не виникає. Якщо ж виплата здійснюватиметься в натуральній формі, то при передачі активів учасникові в підприємства в загальному порядку виникають податкові зобов’язання з ПДВ (п.п. «б» п. 187.1 ПКУ).

При цьому базою оподаткування є договірна вартість таких активів, але не нижче мінбази, встановленої абзацом другим п. 188.1 ПКУ.

Податок на прибуток. Якихось спеціальних податкових різниць при виплаті учасникам дивідендів грошовими коштами ПКУ не передбачає. А ось у разі негрошової виплати дивідендів можуть виникнути звичайні «продажні» різниці (пп. 138.1 і 138.2 ПКУ).

Перш ніж виплатити дивіденди, товариству необхідно нарахувати і сплатити дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток. Його потрібно перерахувати до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Причому авансовий внесок нараховують «зверху» на дивіденди. При цьому розраховують його не з усієї суми дивідендів, а тільки

із суми їх перевищення над значенням об’єкта оподаткування за рік, за результатами якого їх виплачують

Але врахуйте: таке правило працює тільки в разі, якщо грошові зобов’язання з податку на прибуток за відповідний рік погашені.

Прибуткова декларація. За той звітний період, у якому були виплачені дивіденди, платник повинен заповнити і подати до прибуткової декларації додаток АВ. У ньому (1) показують суму виплачених дивідендів і (2) розраховують суму «дивідендного» внеску, який слід було сплатити у звітному періоді до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

Запам’ятайте: якщо дивіденди були тільки нараховані, але не виплачувалися, додаток АВ не заповнюємо*.

* Детальніше про розрахунок «дивідендного» авансу див. матеріал «Авансовий внесок на дивіденди: загальні питання».

Для того, щоб на суму сплаченого авансового внеску на дивіденди зменшити поточний (нарахований) податок на прибуток (п.п. 57.11.2 ПКУ), слід заповнити додаток ЗП до прибуткової декларації. Приклад заповнення зазначених додатків розглянемо пізніше.

Бухоблік класичних дивідендів

Оскільки дивіденди — це розподіл прибутку, їх нарахування в бухобліку відображаємо за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» з одночасним відображенням заборгованості перед учасником за кредитом субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами». Наприкінці року дебетове сальдо субрахунку 443 закриваємо кореспонденцією: Дт 441 (442) — Кт 443.

Для відображення суми авансового внеску на дивіденди доцільно відкрити додатковий субрахунок до субрахунку 641, наприклад: 641/АВ.

Після закінчення звітного періоду (кварталу, року), коли в бухобліку підприємство нарахує податкові зобов’язання з податку на прибуток (Дт 17, 54, 98 — Кт 641/ПНП*), суму сплаченого «дивідендного» внеску потрібно зарахувати в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток (у межах суми такого зобов’язання). Роблять це проводкою: Дт 641/ПНП — Кт 641/АВ.

* При нарахуванні основного зобов’язання з податку на прибуток за кредитом субрахунку 641/ПНП проводимо суму податку на прибуток, зазначену у рядку 06 декларації.

Відповідно дебетовий залишок на субрахунку 641/АВ на кінець звітного періоду покаже суму авансового внеску на дивіденди, яку можна перенести в зменшення податку на прибуток майбутніх звітних періодів.

Приклад. Підприємстворічний платник податку на прибуток у IV кварталі 2020 року виплатило дивіденди учасникам-юрособам за:

— IV квартал 2018 року — у розмірі 26000 грн. Оподатковуваний прибуток за цей рік становить 50000 грн. Податок на прибуток сплачено в січні 2019 року;

— 2019 рік — у розмірі 20000 грн. У податковому обліку був збиток у розмірі 1000 грн;

— I квартал 2020 року — у розмірі 5000 грн. Оподатковуваний прибуток за результатами 2020 року — 28000 грн, відповідно податок на прибуток 5040 грн.

Частка учасника 1 у статутному капіталі товариства становить 70 %, частка учасника 2 — 30 %. Разом підлягає виплаті дивідендів у розмірі 51000 грн. З них: учаснику 1 — 35700 грн (51000 х 70 %), а учаснику 2 — 15300 грн (51000 х 30 %).

У бухобліку нарахування і виплату дивідендів покажемо так (див. табл. 1).

Таблиця 1. Облік виплати дивідендів учасникам-юрособам

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Нараховано дивіденди до виплати:

— учаснику 1

443

671/1

35700

— учаснику 2

671/2

15300

2

Сплачено авансовий внесок при виплаті дивідендів у IV кварталі 2020 року:

За IV кв. 2018 року (13500 грн х 18%)*

641/АВ

311

2430

За 2019 рік (20000 грн х 18 %)**

641/АВ

311

3600

За I кв. 2020 року (5000 грн х 18 %)***

641/АВ

311

900

* Платимо авансовий внесок із суми перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування податком на прибуток за один квартал 2018 року ((26000 грн - 50000 грн : 4 квартали) х 18 %).

** Оскільки у 2019 році був збиток, авансовий внесок платимо з усієї суми дивідендів.

*** Оскільки податок на прибуток за 2020 рік не сплачено.

3

Виплачено дивіденди:

— учаснику 1

671/1

311

35700

— учаснику 2

671/2

311

15300

4

Закриваємо 2020 рік:

Нараховано податок на прибуток за 2020 рік

98

641/ПНП

5040

Відображаємо залік сплаченого «дивідендного» внеску у зменшення податку на прибуток

641/ПНП

641/АВ

5040

Списуємо використаний прибуток на фінрезультат

441 (442)

443

51000

Як бачимо, сума перевищення виплачених дивідендів над об’єктом оподаткування становить 38500 (13500 + 20000 + 5000) грн. Отже, товариству при виплаті в IV кварталі 2020 року дивідендів у сумі 51000 грн потрібно було сплатити суму «дивідендного» внеску в розмірі 6930 грн ((2430 + 3600 + 900) або (38500 х 18 %)).

У прибутковій декларації за 2020 рік виплата дивідендів виглядатиме таким чином (див. рис. 1 — 3).

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

51000

<...>

<...>

<...>

Сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендів <...>

3

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті <...>

4

38500

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді <...>

5

38500

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) <...>

6

6930

Рис. 1. Фрагмент додатка АВ до прибуткової декларації за 2020 рік

Отримане значення з рядка 6 додатка АВ переносимо до рядка 20 АВ прибуткової декларації (див. рис. 3). Тобто в рядку 20 АВ декларації показують суму «дивідендного» внеску, яка має бути вже сплачена у звітному періоді при виплаті дивідендів. Квартальники наводять таку суму наростаючим підсумком за рік.

На суму сплаченого авансового внеску на дивіденди зменшуємо нарахований податок на прибуток. Для цього заповнюємо додаток ЗП (див. рис. 2). Показник 16.4.2 додатка ЗП перекочує до рядка 16.3 додатка ЗП декларації наступного звітного року. А підсумкове значення рядка 16 додатка ЗП переносимо до рядка 16 ЗП декларації (див. рис. 3).

Значення рядка 6 додатка АВ = ряд. 16.2 додатка ЗП = ряд. 20 додатка АВ прибуткової декларації.

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)

16

5040

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел <...>

16.1

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів <...>

16.2

6930

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів <...> у минулих періодах, не врахована у зменшення податку <...>

16.3

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі:

16.4

6930

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

16.4.1

5040

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах <...>

16.4.2

1890

Рис. 2. Фрагмент додатка ЗП до прибуткової декларації за 2020 рік

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності <...>

01

5000000

Фінансовий результат до оподаткування <...>

02

29000

Різниці, які виникають <...>

03 РІ

-1000

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -)

04

28000

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток <...>

05 ПЗ

Податок на прибуток ((позитивне значення) <...>

06

5040

<...>

<...>

<...>

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

5040

<...>

<...>

<...>

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного <...>

18

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)8

19

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20АВ

6930

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року <...>

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів <...>

22

6930

Рис. 3. Фрагмент прибуткової декларації за 2020 рік

Важливо: показник рядка 22 прибуткової декларації проводять в інтегрованій картці платника.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі