Теми статей
Обрати теми

Відшкодування збитків: право та облік

Адамович Наталія, податковий експерт
Порушення умов господарського договору між суб'єктами господарювання, порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання з боку податківців — усе це може вилитися постраждалій стороні в дзвінку монету. Способами компенсації заподіяної шкоди тут виступають відшкодування збитків та штрафи. Цим виплатам і їх обліку присвячений наш тематичний номер. Почнемо з відшкодування збитків при порушенні договірних зобов’язань.

Право на відшкодування збитків

Недотримання строків постачання, постачання неякісних товарів (робіт, послуг), псування та втрата товарів при перевезенні, несвоєчасна оплата та й будь-який неузгоджений відступ від умов договору — це все порушення умов господарських договорів. У результаті таких порушень одна сторона зазнає збитків, а інша зобов’язана їх відшкодувати (ч. 1 ст. 224 і ч. 1 ст. 226 ГКУ, ст. 22 ЦКУ).

Детальніше умови та правила відшкодування збитків див. «Збитки та інші «радощі»: юридичне» цього номера. Тут же виокремимо лише основні моменти:

1. Що таке збитки? Збитки — це витрати постраждалої сторони у зв’язку з утратою або пошкодженням її майна, а також не отримані нею доходи, які така сторона отримала б при належному виконанні контрагентом зобов’язання (або дотриманні ним правил здійснення госпдіяльності). Відповідно до ч. 2 ст. 217 ГКУ

відшкодування збитків вважається господарсько-правовою санкцією

2. Умови стягнення. Для правомірності стягнення збитків потрібна наявність усіх елементів складу госпправопорушення: (1) порушення зобов’язання; (2) збитки; (3) причинний зв’язок між порушенням зобов’язання і збитками; (4) вина (ст. 226 ГКУ, ст. 614, 623 ЦКУ).

3. Розмір відшкодування. Збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування в меншому або більшому розмірі. Врахуйте: якщо за порушення зобов’язання договором також передбачено стягнення неустойки (штрафу, пені), то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями (ст. 232 ГКУ). Хоча законом або договором можуть передбачатися інші випадки, коли: (1) допускається стягнення тільки штрафних санкцій; (2) збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад штрафні санкції; (3) за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

Тож якщо сторони в договорі прямо не обумовлять, який з варіантів вони обрали, то вважається, що відшкодуванню підлягають збитки, не покриті неустойкою.

4. Процедура стягнення. Суми відшкодування збитку можна стягнути в претензійному (позасудовому) або судовому порядку. Якщо спроби вирішити проблему за претензією не принесли позитивного результату, то звертаємося до господарського суду.

ПДВ

З 23.05.2020 р. у п. 188.1 ПКУ тепер прямо прописано, що суми відшкодування шкоди через невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань не включаються до договірної вартості (бази оподаткування ПДВ). Тож тепер однозначно — сума відшкодування збитків, яка надійшла платникові, не може бути об’єктом ПДВ.

З оглядкою на такі зміни поспішили змінити свої колишні фіскальні консультації й податківці. Так, у БЗ 101.07, відповідаючи на запитання, чи включаються до бази оподаткування ПДВ кошти, що надходять платникові податків як відшкодування шкоди за пошкоджене, знищене або втрачене майно, говорять:

1) кошти, що надійшли як відшкодування збитків за пошкоджене, знищене або втрачене майно згідно з п. 188.1 ПКУ, не включаються до бази оподаткування ПДВ;

2) якщо при придбанні/виготовленні майна платник сформував податковий кредит (ПК), а надалі це майно було знищене, загублене або в результаті пошкодження його якість змінилася настільки, що воно не може бути використане за прямим призначенням, платник зобов’язаний нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання (ПЗ) згідно з п. 198.5 ПКУ.

Проте після цього податківці все одно продовжують розуміти ситуацію неоднозначно. Багато що залежить від формулювань умов договору (детальніше див. «Відшкодування шкоди (збитків) і ПДВ» цього номера).

Бухгалтерський облік

Постраждала сторона суму збитків, що належать до відшкодування, показує у складі інших операційних доходів: Дт 374 — Кт 715. Робить це, враховуючи норми п. 5 П(С)БО 15, у момент визнання боржником суми збитків за претензією або в момент отримання рішення господарського суду про їх стягнення. При отриманні належних сум відшкодування робить запис: Дт 311 — Кт 374.

Порушник на дату визнання претензії або отримання рішення суду визнає суму збитків, що підлягають відшкодуванню, у складі інших операційних витрат: Дт 948 — Кт 685. Виплату збитків оформляє записом: Дт 685 — Кт 311.

Податок на прибуток

Постраждала сторона відшкодування збитків у податковоприбутковому обліку відображає за бухправилами — збільшивши бухдохід, вона збільшить і об’єкт для оподаткування.

Порушник згідно з п.п. 140.5.11 ПКУ повинен збільшити фінрезультат на суми відшкодування збитків і компенсації неотриманого доходу (упущеної вигоди), нарахованих згідно з цивільним законодавством та цивільно-правовими договорами (у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності), на користь:

1) осіб, які не є платниками податку на прибуток (окрім фізосіб, що є платниками ПДФО) і

2) платників-нульовиків згідно з п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.

Виходить, якщо порушник-високодохідник (або малодохідник-доброволець) відшкодовує збитки неплатникові податку на прибуток або платнику-нульовику, він повинен прибрати ці витрати з податковоприбуткового обліку (збільшити на їх суму фінрезультат). Таке збільшення можна відобразити в ряд. 3.1.1 додатка РІ до прибуткової декларації (див. лист ДПСУ від 20.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07).

Якщо відшкодування виплачується прибутківцю або ФОП на загальній системі оподаткування, збільшувати фінрезультат не потрібно.

Єдиний податок

Доходом підприємства на ЄП є будь-який дохід, отриманий у грошовій (готівковій та/або безготівковій), а також матеріальній і нематеріальній формі (п. 292.1 ПКУ). Величину ЄП-доходу визначають за даними обліку (пп. 292.13, 296.1 ПКУ).

Сума відшкодування збитків, що отримується за визнаною претензією або за рішенням суду:

1) не згадується в переліку винятків з п. 292.11 ПКУ, які з метою оподаткування не включаються до складу ЄП-доходу, а

2) в бухобліку (як ми з’ясували вище) згідно з П(С)БО 15 визнається як дохід (Кт 715).

Тому вона повинна включатися до доходу для оподаткування єдиним податком. На це звертають увагу й податківці (див. лист ГУ ДФС у Вінницькій обл. від 29.08.2018 р. № 3764/ІПК/02-32-12-04). Враховуючи норми п. 292.6 ПКУ, відшкодування збитків у складі ЄП-доходу відображаємо на дату отримання на рахунок.

При цьому врахуйте: при отриманні відшкодування збитків за рішенням суду така сума єдиним податком оподатковується (до доходу для цілей сплати ЄП включається), але в розрахунку доходу з метою збереження статусу платника ЄП не враховується (п. 292.15 ПКУ).

Прикладів порушень договірних зобов’язань, що призводять до відшкодування збитків, безліч, і всі вони можуть мати різні облікові й податкові наслідки для сторін.

Зупинимося на одному з них.

Приклад. Після оприбуткування товару на 60000 грн (у т. ч. ПДВ — 10000 грн) покупець виявив, що його частина на суму 24000 грн (у т. ч. ПДВ — 4000 грн) не відповідає комплектації. Для повернення неналежного товару покупець вимушений був оплатити транспортні послуги в сумі 1200 грн (у т. ч. ПДВ — 200 грн) і виставив продавцеві претензію на цю ж суму. Продавець претензію визнав і перерахував покупцеві заявлену в ній суму відшкодування збитків.

Відшкодування збитку в обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

У покупця (постраждалої сторони)

1

Перераховано продавцеві передоплату за товар

371

311

60000

644/1

644

10000

2

Відображено ПК з ПДВ (ПН зареєстровано в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

10000

3

Оприбутковано придбаний товар

281

631

50000

4

Списано раніше відображену суму ПК

644

631

10000

5

Здійснено залік заборгованості

631

371

60000

6

Перераховано передоплату за послуги доставки товару

371

311

1200

7

Відображено ПК з ПДВ (за наявності ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

644/1

644

200

641/ПДВ

644/1

200

8

Повернено товар продавцеві

631

281

20000

9

Відкориговано ПК з ПДВ методом «сторно»

641/ПДВ

631

4000

10

Отримано транспортну послугу

93

685

1000

11

Здійснено залік заборгованостей

685

371

1200

12

Пред’явлено і визнано продавцем претензію

374

715

1200

13

Отримано кошти за повернений товар

311

631

24000

14

Отримано суму відшкодування збитку

311

374

1200

У продавця (порушника)

1

Отримано передоплату за товар від покупця

311

681

60000

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

10000

3

Відвантажено товари покупцеві

361

702

60000

4

Списано відображену раніше суму ПЗ з ПДВ

702

643

10000

5

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

7000

6

Здійснено залік заборгованості

681

361

60000

7

Повернено покупцем товар, відображено заборгованість перед покупцем

704

361

24000

8

Оприбутковано повернений покупцем товар

902

281

15000

9

Відкориговано ПЗ з ПДВ методом «сторно» (після реєстрації покупцем РК)

704

643/2

4000

643/2

641/ПДВ

4000

10

Визнано претензію

948

685

1200

11

Перераховано суму відшкодування збитку покупцеві

685

311

1200

12

Повернено покупцеві грошові кошти за товар

361

311

24000

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі