Теми статей
Обрати теми

Хочеш 6500 за працевлаштування внутрішньо переміщеного?

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
КМУ постановою від 20.03.2022 № 331 затвердив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі — Порядок № 331). Він набрав чинності з 22.03.2022. Тож вже сьогодні роботодавці мають можливість ознайомитися з його положеннями та прийняти рішення щодо можливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Давайте розглянемо, що пропонує нам Порядок № 331.

Роботодавець, який працевлаштує внутрішньо переміщену особу, має можливість отримати компенсацію витрат на оплату праці такої особи.

Компенсацію надають за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом чи гіг-контракту. Тобто, якщо у працівника-внутрішньо переміщеної особи, є основне місце роботи в регіоні, де ведуться бойові дії, його можна працевлаштувати за сумісництвом і також отримати компенсацію витрат на оплату праці.

Компенсацію надають за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу. У разі працевлаштування особи, за яку така компенсація вже була виплачена, компенсація новому роботодавцеві не здійснюється.

Розмір компенсації — 6500 грн за місяць перебування особи у трудових відносинах з роботодавцем.

Максимальна тривалість надання компенсації — 2 місяці з дня працевлаштування особи.

Компенсацію надають на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Зацікавила пропозиція Уряду? Тоді поїхали розбиратися з деталями.

Про кого мова

Для початку давайте з’ясуємо, хто підпадає під категорію «внутрішньо переміщені особи» для цілей отримання компенсації.

Внутрішньо переміщена особа. Це особа щодо якої одночасно виконуються наступні дві вимоги.

Перша вимога — така особа після введення Указом Президента від 24.02.2022 № 64 воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка є в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 № 204-р. Сьогодні в цьому переліку

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та м. Київ

Друга вимога — особа отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509.

Тобто, якщо роботодавець працевлаштує особу, яка перемістилася, наприклад, з Миколаївської області та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи, то він має право претендувати на отримання компенсації. Звісно, якщо будуть виконані умови щодо самого роботодавця.

Роботодавець. Для того, щоб отримати компенсацію витрат на оплату праці, повинні бути виконані такі умови:

1) роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ та подав в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;

2) з внутрішньо переміщеною особою укладено трудовий договір (контракт), гіг-контракт;

3) розмір зарплати працівника-внутрішньо переміщеної особи за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижчий за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Щодо винагороди за гіг-контрактом, то Порядок № 331 не висуває окремих умов. Вважаємо що тут працюють загальні норми Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX;

3) роботодавець нараховує та сплачує ЄСВ за таку особу. Тобто варіант прийняв працівника й відразу відправив у відпустку за свій рахунок, не пройде.

Як отримати?

Щоб отримати компенсацію витрат, роботодавець не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи повинен подати до центру зайнятості (далі — ЦЗ) певний пакет документів. Його наповнення залежить від обраного роботодавцем способу подання:

— в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія) чи

— в паперовій формі особисто під час відвідування ЦЗ або на адресу електронної пошти ЦЗ, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Подаємо через портал «Дія». Для того, щоб скористатися таким способом подання,

роботодавцеві слід створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію

Після цього на Порталі Дія необхідно заповнити, підписати та подати заяву про компенсацію витрат. Вона міститиме такі відомості:

— про роботодавця: найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) ФОП, код згідно з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок роботодавця;

— про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо особа відмовилася від отримання — серія та номер паспорта); номер та дату видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, відомості про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, що дають право на отримання роботодавцем компенсації. Щодо підтвердного документу, то в Порядку № 331 не зазначено який саме це документ. На наш погляд, таким документом є наказ (розпорядження) про прийняття на роботу або гіг-контракт. Тож зазначаємо його назву, дату та номер.

Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, інформація про подані заяви вноситься до Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат.

Про результат оброблення заяви та прийняте рішення роботодавцю буде повідомлено автоматично засобами Порталу Дія.

Подаємо в ЦЗ. У разі обрання такого варіанту (тобто подання документів в паперовій формі (зокрема на адресу електронної пошти ЦЗ)), роботодавець, згідно з п. 5 Порядку № 331 формує та подає до ЦЗ:

1) заяву про компенсацію витрат. Її форма повинна бути затверджена Державним ЦЗ;

2) копія наказу про працевлаштування особи та документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, що дають право на отримання роботодавцем компенсації. Знову таки, що це за документ такий Порядок № 331 не уточнює.

Вважаємо, що у разі прийняття за трудовим договором достатньо буде копії наказу про прийняття на роботу, в якому зазначено умови прийняття та оклад працівника. Якщо ж працівником укладено гіг-контракт, то надаєте копію гіг-контракту. Адже гіг-контракт є цивільно-правовим договором і його укладення не оформлюється наказом.

3) відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо особа відмовилася — серія та номер паспорта);

4) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Протягом 5 календарних днів після отримання заяви від роботодавця, ЦЗ приймає рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат та оформлює його наказом.

Про прийняте рішення (надання компенсації чи відмова) роботодавець буде повідомлений ЦЗ протягом 3 календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви. Тобто, якщо роботодавець направляв документи на адресу електронної пошти ЦЗ, то й відповідь він отримає за допомогою електронної пошти на свою адресу.

Коли ж компенсація?

За перший місяць роботи працівника ЦЗ перераховує кошти роботодавцеві протягом 5 робочих днів після:

— прийняття рішення щодо надання компенсації витрат (якщо заява подавалася в ЦЗ) або

— отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал Дія.

За другий місяць роботи, кошти будуть надіслані роботодавцеві тільки після підтвердження ним того, що особи, на який виплачуються кошти, продовжують працювати у нього. Способи підтвердження такі ж, як і способи подання заяви: або засобами Порталу Дія або шляхом подання повідомлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

Після надходження повідомлення про підтвердження, ЦЗ перераховує кошти роботодавцю за другий місяць роботи працівника протягом тим же 5 робочих днів.

А якщо трудовий договір (гіг-контракт) припинено до завершення строку, за який виплачується компенсація витрат?

Тоді роботодавець протягом 5 робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок ЦЗ.

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Трішки про контроль

ЦЗ має право перевіряти:

— достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання компенсації;

— дотримання порядку використання коштів роботодавцем. Така перевірка проводитися протягом 180 календарних днів після останньої виплати компенсації.

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні центру зайнятості. За необхідності ЦЗ має право отримувати від роботодавця пояснення, зокрема в письмовій формі.

Увага! У разі подання недостовірних документів та відомостей для отримання компенсації, нецільового використання (використання з порушенням Порядку № 331) роботодавцем отриманих коштів такий роботодавець повинен добровільно чи на підставі рішення суду повернути Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття неправомірно отримані (використані з порушенням) кошти.

Висновки

  • Компенсацію витрат на оплату праці надають за кожну працевлаштовану особу на умовах трудового договору (контракту) чи гіг-контракту.
  • Розмір компенсації — 6500 грн за місяць. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.
  • Щоб отримати компенсацію роботодавцеві слід подати заяву в електронній формі за допомогою Порталу Дії або в паперовій формі (особисто чи за допомогою електронної пошти ЦЗ).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі