Теми статей
Обрати теми

Як прикупити пенсійного стажу?

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Ситуація, коли для набуття права на пенсію на вистачає буквально декількох місяців стажу, доволі часто зустрічається на практиці. Якщо особа не перебуває у трудових відносинах і не є платником ЄСВ, то вона може «докупити» страховий стаж, уклавши договір про добровільну участь та самостійно сплативши ЄСВ. А якщо перебуває, але стаж не йде, бо має місце відпустка за свій рахунок чи призупинення трудового договору? Чи є рішення проблеми?! З’явилося, але… усе по порядку.

У питаннях «купівлі» страхового пенсійного стажу тривалий час першу скрипку грав Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464). Він надавав й продовжує надавати сьогодні право на добровільну сплату єдиного внеску наступним категоріям осіб:

— членам особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

— особам, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями й не є платниками ЄСВ як ФОП, незалежний професіонал, член фермерського господарства — на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Якщо особа відповідає зазначеним критеріям, то вона може звернутися до податкового органу та укласти:

— договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. На підставі такого договору особа буде щомісяця сплачувати добровільні внески, які й формуватимуть її страховий стаж;

або

— договір про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Такий договір дає право особі одноразово сплатити ЄСВ за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соцстрахуванню.

До COVID-карантину та війни зазначені норми Закону № 2464, в принципі, задовольняли потреби майбутніх пенсіонерів у купівлі страхового стажу. Проте все змінилося з настанням зазначених подій. Що відбулося? Значна частина найманих працівників опинилася у відпустках без збереження зарплати. Далі до таких відпусток додалося призупинення дії трудового договору. В результаті наявні ситуації, коли працівники перебувають у трудових відносинах, але доходи їм не нараховуються, ЄСВ не сплачується й, відповідно, стаж не формується.

Також трапляються випадки, коли розмір сплачених роботодавцями внесків не задовольняє фізособу і вона не проти була б доплатити їх з власної кишені в надії на більший розмір пенсії в майбутньому.

Тож виникла потреба надати можливість «купувати» стаж також і працівникам у період перебування в трудових відносинах. Вирішити цю проблему повинен Закон України від 04.11.2022 № 2734-IX (далі — Закон № 2734), який вніс відповідні зміни до Закону № 2464 та Закону № 1058*. Він набрав чинності з 30.11.2022. Розглянемо нововведення.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Хто в грі?

Частиною 9 ст. 12 Закону № 1058* надано право особам, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому

не має значення, переуває чи ні в трудових відносинах особа, що вирішила сплачувати внески добровільно

Цікавий момент. Сплата може проводитися у тому числі й на користь третьої особи, яка відповідає озвученим вище вимогам, крім особи, інформація про яку відсутня в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку.

Як усе працює?

Для того, щоб скористатися правом сплачувати страхові внески та накопичувати стаж, потрібно укласти з Пенсійним фондом (ПФУ) договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — договір про добровільну сплату). Укладають його виключно в електронній формі через:

— Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія

або

— через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Укладаючи договір про добровільну сплату, особа:

1) повідомляє відомості про себе (а якщо договір на користь третьої особи, то про себе та про особу, на користь якої сплачуватимуться страхові внески), а саме:

— прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

— дату народження;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які відмовилися від отримання такого номера, про що мають відмітку у паспорті);

2) підтверджує, що ознайомлена з договором та згодна з його умовами.

А тепер ложка дьогтю. Форму договору та порядок його укладення повинен затвердити ПФУ за погодженням з Мінсоцполітики. Для цього йому надано 3 місяці з дати набрання чинності Законом № 2734, а саме з 30.11.2022.

Тобто наразі маємо ситуацію, за якої наче й є можливість укласти договір про добровільну сплату (Законом № 1058 це передбачено), але фактично зробити це неможливо, оскільки форма такого договору та порядок його укладення ще не затверджені.

Гаразд, припустимо, що пенсійники все зроблять дуже швидко: розроблять, погодять, затвердять форму договору. Який же механізм сплати внесків?

Механізм сплати

Особа, що вирішила добровільно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, самостійно визначає:

1) розмір страхових внесків;

2) періодичність сплати внесків;

3) строки сплати внесків.

Разом з тим, якщо за таку особу роботодавець не сплачує ЄСВ, то є сенс платити внески не нижче мінімального розміру страхового внеску. Інакше місяці сплати зараховуватимуться до страхового стажу не повністю.

Також якщо особа не бажає мати «дірки» в стажі (місяці без сплати), то сплачувати внески слід щомісяця.

Мінімальний страховий внесок, який гарантує включення до страхового стажу повного місяця сплати внесків, дорівнює добутку мінімальної зарплати та відповідної ставки ЄСВ. У 2023 році мінімальний страховий внесок за ставкою ЄСВ 22 % дорівнюватиме 1474 грн.

Суми коштів за договором про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування потрібно буде сплачувати на рахунок ПФУ. Увага! Такі кошти не підлягають поверненню, крім випадків помилкового перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду.

Суми сплачених страхових внесків зараховують за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ

Варіанта сплати за попередні місяці чомусь не перебачили. Хоча, вважаємо, що для багатьох працівників був би привабливим саме такий варіант. Адже багато з них вже доволі тривалий час перебувають у підвішеному стані, коли трудові відносини є, а сплати ЄСВ немає, оскільки відсутні нарахування доходів роботодавцями. Та маємо, що маємо.

Щодо максимальної суми внеску за місяць, то він дорівнює сумі ЄСВ, що сплачується з максимальної бази нарахування ЄСВ. Максимальна база складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати та у 2023 році дорівнюватиме 100500 грн. Тож максимальна сума ЄСВ за місяць 2023 року за ставкою 22 % — 22110 грн.

Якщо ж сума сплаченого внеску за відповідний місяць перевищить максимальну суму ЄСВ, то суму перевищення ПФУ зараховує в рахунок наступного місяця. Надсилати листи, запити тощо для цього не потрібно. Такий розподіл відбудеться автоматично.

Також

не потрібно буде подавати звіти про сплату коштів за договором про добровільну сплату

Інформацію про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку ПФУ вноситиме автоматично за фактом зарахування коштів. Повідомлення про таке зарахування формуватиметься в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Важливо! Якщо ви вже добровільно сплачуєте ЄСВ відповідно до ст. 10 Закону № 2464 на підставі договору про добровільну участь, форма якого залежно від виду договору наведена у додатку 4 чи 5 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449, то для вас нічого не змінюється. Ви продовжуєте виконувати вимоги свого договору.

Благодійні пожертви

У Законі № 1058 з’явилася нова ст. 721. Мова в ній іде про благодійні пожертви, які можуть здійснювати юридичні та фізичні особи.

Такі пожертви можуть бути знеособленими або персоналізованими.

Якщо пожертва:

— персоналізована, тобто адресована конкретному пенсіонерові, то 70 % пожертви буде спрямовано Пенсійним фондом для виплати такому пенсіонерові в обраний ним спосіб, а 30 % стануть коштами ПФУ та буть використані на виплату пенсій, надання соцпослуг, оплату послуг з виплати та доставки пенсій та інші потреби, перераховані в ч. 1 ст. 73 Закону № 1058;

— знеособлена (неперсоналізована), то вся її сума буде використана пенсійниками згідно з ч. 1 ст. 73 Закону № 1058.

Порядок сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові повинен встановити Пенсійний фонд за погодженням з Мінсоцполітики. Тож чекаємо.

Висновки

  • У працюючих осіб, які не є пенсіонерами, з’явилася можливість добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування.
  • Для добровільної сплати страхових внесків на пенсійне страхування потрібно буде укласти з ПФУ договір в електронній формі через Портал Дія або вебпортал електронних послуг ПФУ.
  • Розмір внесків та порядок їх сплати особа, що вирішила добровільно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, визначає самостійно.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі