Теми статей
Обрати теми

Витрати НПО

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Лютий, 2022/№ 12
Друк
Для перебування в лавах неприбутківців необхідно пам’ятати про дозволені напрями використання отриманих доходів. Які щодо цього встановлені умови? Як НПО може розпоряджатися зібраними коштами? На які цілі їх дозволяється витратити? Розбираємося.

Використання доходів

До використання доходів НПО висуваються чіткі умови.

Що дозволено? Згідно з п.п. 133.4.2 ПКУ неприбутковим організаціям дозволено використовувати отримані доходи виключно за двома напрямами:

img 1

Тобто важливо, щоб отримані доходи НПО витрачала саме за такими двома напрямами. Інакше за порушення таких умов і витрачання коштів на інші цілі неприбуткова організація може позбутися НПО-статусу та її можуть виключити з Реєстру НПО. До того ж із нецільового використання доходів доведеться заплатити податок на прибуток (пп. 133.4.3, 133.4.4 ПКУ).

Що заборонено? Також врахуйте, що для НПО встановлена така заборона. НПО заборонено розподіляти отримані доходи (прибуток) між засновниками (учасниками), членами НПО, працівниками (окрім оплати праці та ЄСВ), членами органів управління та іншими пов’язаними особами (абзац третій п.п. 133.4.1 ПКУ). В іншому випадку розподіл доходів вважається порушенням НПО-умов і загрожує виключенням з Реєстру НПО (п.п. 133.4.3 ПКУ).

Щоправда, як обумовлено п.п. 133.4.1 ПКУ, не вважається розподілом доходів їх використання на фінансування витрат, визначених п.п. 133.4.2 ПКУ (тобто за двома зазначеними вище напрямами: на утримання НПО та ведення статутної діяльності). Тому якщо доходи витрачаються на такі цілі, то виплати членам/працівникам (зокрема, за цивільно-правовими договорами) не вважатимуться порушенням.

Таким чином, НПО може витрачати отримані доходи виключно на своє утримання та здійснення статутної діяльності. А ось розподіляти їх між «своїми» (працівниками, членами, пов’язаними особами) не має права.

Далі детальніше про можливі витрати НПО.

Витрати на статутні цілі

Неприбуткові організації здійснюють свою діяльність у порядку, визначеному профільним законодавством, — згідно із законом, що регулює діяльність відповідної НПО. Тому зрозуміло, що у різних НПО статутні цілі різні. Проте у будь-якому випадку НПО має право витрачати свої доходи на цілі, закріплені в її статутних документах, заради яких, власне, і створювалася НПО.

Тому, наприклад:

— ОСББ можуть витрачати кошти на утримання прибудинкової території, якщо такі витрати передбачені статутними документами (лист ДФСУ від 07.12.2018 № 5141/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

— профспілки можуть придбавати або орендувати спортінвентар, якщо це передбачено статутом (лист ГУ ДФС у м. Києві від 12.12.2018 № 5204/ІПК/26-15-12-03-11);

— комунальні некомерційні підприємства (КНП) у рамках статутної діяльності можуть забезпечувати працівників спецодягом і спецхарчуванням, оплачувати медогляди та вакцинацію працівників, інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з напрямом діяльності НПО, послуги з проведення інструктажів, навчань з охорони праці, надання першої медичної допомоги (листи ДПСУ від 19.03.2021 № 1071/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 06.04.2021 № 1402/ІПК/99-00-21-02-02-06);

— релігійні організації можуть використовувати доходи для здійснення неприбуткової (благодійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя (п.п. 133.4.2 ПКУ) тощо.

Загалом, будь-які витрати, здійснені НПО у рамках статутної діяльності, є дозволеними і не загрожують втратою неприбуткового статусу і виключенням з Реєстру НПО.

Витрати на утримання НПО

Другий можливий напрям витрачання коштів — витрати на утримання НПО (тобто витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності). До таких витрат, зокрема, належать: витрати на оренду приміщень, оплату праці працівників, комунальні витрати, адміністративні витрати тощо. До речі, у благодійних організацій сума останніх лімітується (детальніше про це «Обмеження 20 % на адмінвитрати»). Наведемо основні.

Оренда, комуналка. Як у будь-якого господарюючого суб’єкта, у НПО можуть виникати витрати на оренду, охорону, прибирання приміщень, витрати на оплату комунальних послуг і послуг зв’язку та інші витрати, пов’язані з функціонуванням офісу неприбуткової організації.

Оплата праці та ЄСВ. До кола дозволених у НПО, безумовно, потрапляють зарплатні витрати — на оплату праці працівників і нарахування ЄСВ. Причому, на наш погляд, під оплатою праці треба розуміти будь-які обов’язкові виплати працівникам, передбачені КЗпП і трудовим договором. Тому, наприклад, оплата лікарняних або добових (що не входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5) не буде порушенням НПО-умов.

А також контролери погоджуються з можливістю оплати, наприклад, комунальним некомерційним підприємством додаткових відпусток, що надаються відповідно до колективного договору окремим працівникам за сімейними обставинами і на поховання (листи ДПСУ від 14.07.2021 № 2751/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 05.05.2021 № 1833/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Матдопомога. Нагадаємо, що ФОП-складовою є матдопомога систематичного характеру, що надається усім або більшості працівників, у тому числі на оздоровлення (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5). Тому податківці не проти виплати неприбутківцями матдопомоги з ФОП (листи ДФСУ від 15.12.2017 № 3018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 19.06.2018 № 2727/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). І визнають, що виплати працівникам, які включаються у ФОП, розподілом доходів не є та НПО-умови з п.п. 133.4.1 ПКУ у такому разі не порушуються.

Крім того, контролери погоджуються з можливістю виплати, наприклад, КНП:

— матдопомоги разового характеру відповідно до колективного договору окремим працівникам за сімейними обставинами і, зокрема, на поховання (листи ДПСУ від 14.07.2021 № 2751/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 05.05.2021 № 1833/ІПК/99-00-21-02-02-06);

— матдопомоги за рахунок цільових коштів бюджетної програми працівникам, які були інфіковані коронавірусною хворобою (COVID-19) (лист ДПСУ від 25.11.2021 № 4485/ІПК/99-00-21-02-02-06).

До того ж слід врахувати, що не вважається розподілом доходів виплата матеріальної допомоги неприбутковою організацією у рамках статутної діяльності. Тому якщо неприбуткова організація, наприклад, — профспілка, то виплата матдопомоги членам профспілки (які є одночасно працівниками/засновниками/учасниками або іншими пов’язаними особами) не буде порушенням і підставою для виключення профспілки з Реєстру НПО (листи ДФСУ від 24.09.2018 № 4122/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, ГУ ДФС у м. Києві від 12.12.2018 № 5204/ІПК/26-15-12-03-11). Адже виплату матдопомоги профспілки, як правило, здійснюють у межах статутної діяльності. Головне, щоб за документами виплата матдопомоги проходила не як найманому працівнику/засновнику/учаснику, а саме як члену профспілки.

Схожа ситуація й у неприбутківців, які одержують гуманітарну допомогу. Вони можуть розподіляти її у тому числі і серед членів НПО (листи ДФСУ від 05.04.2018 № 1470/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 22.08.2018 № 3653/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Медстрахування. Також фіскали допускають, що КНП може за рахунок власних коштів або коштів бюджету страхувати своїх працівників і, зокрема, укладати угоди медичного страхування: на випадок інфікування коронавірусом чи ВІЛ-інфекцією або від нещасних випадків на транспорті тощо (листи ДПСУ від 06.04.2021 № 1405/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 23.03.2021 № 1109/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 18.03.2021 № 1034/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 05.03.2021 № 831/ІПК/99-00-21-02-02-06). А також оплачувати витрати на медичне тестування (COVID-тести) працівників у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (БЗ 102.04).

Виплати за ЦПД. Ще врахуйте, що НПО можуть здійснювати виплати (у тому числі за цивільно-правовими договорами — ЦПД) своїм членам, засновникам, працівникам тощо, але тільки якщо такі виплати пов’язані з фінансуванням витрат на утримання НПО або здійснення статутної діяльності (тобто здійснюються за двома дозволеними напрямами). Тоді це розподілом доходів не вважається (порушення не буде), а для НПО це звичайні витрати (БЗ 102.04; лист ГУ ДФС у Донецькій обл. від 30.11.2018 № 5028/ІПК/05-99-12-03-12).

Тому НПО має повне право купити в учасника/працівника/члена/іншої пов’язаної особи якийсь товар або якісь роботи/послуги (наприклад, орендувати майно), якщо такі витрати відповідають цілям, визначеним у п.п. 133.4.2 ПКУ (ср. ).

Отже, запам’ятайте: неважливо, кому («своїм»/«чужим») відбуваються виплати,

витрати неприбуткової організації мають бути пов’язані із статутною діяльністю або спрямовані на утримання НПО

Інакше виплата «своїм» вважатиметься розподілом доходу, а виплата «чужим» — нецільовим використанням коштів. І те, і те є порушенням вимог п. 133.4 ПКУ та загрожує втратою НПО-статусу.

Облік найбільш поширених витрат НПО наведемо в таблиці.

Витрати НПО

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Придбано ТМЦ і основні засоби

20, 22, 15

631

2

Придбано послуги

92, 94

685

4

Відображено витрати на оренду приміщення, комуналку

92

685

5

Нараховано зарплату, ЄСВ

92

661, 651

6

Нараховано амортизацію

92

131

7

Відображено витрати на випуск власної продукції

23

20, 131, 661, 651, 685

8

Оприбутковано готову продукцію

26

23

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі