Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коли розподіляють ПДВ?

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2022/№ 1-2
Друк
За ПКУ-правилами увесь «вхідний» ПДВ (незалежно від призначення покупки) за наявності зареєстрованої податкової накладної (ПН) включається в податковий кредит (ПК). Проте якщо придбані з ПДВ товари/послуги/необоротні активи одночасно використовуються в оподатковуваній і в неоподатковуваній діяльності, то треба проводити ПДВ-розподіл за правилами ст. 199 ПКУ. Навіщо? Щоб частково компенсувати ПК нарахуванням компенсуючих розподільчих податкових зобов’язань (ПЗ). А наприкінці року — здійснювати перерахунок. Тому в сьогоднішньому тематичному номері поговоримо про усі тонкощі ПДВ-розподілу. І передусім з’ясуємо: за яких умов виникає необхідність розподілу ПДВ?

Відразу уточнимо: якщо платник веде тільки оподатковувану діяльність (тобто здійснює операції, оподатковувані за ставками: 0, 7, 14 або 20 % ПДВ) або, навпаки, тільки пільгову (неоподатковувану) діяльність, то ніякого розподілу ПДВ йому проводити не треба. А необхідність у розподілі ПДВ виникає, якщо відразу виконуються три такі умови:

1) платник веде подвійну діяльність — тобто одночасно здійснює і оподатковувані, і не оподатковувані ПДВ постачання;

2) здійснені придбання подвійного призначення — тобто придбані (з ПДВ) товари/послуги/необоротні активи для одночасного використання і в оподатковуваній, і в неоподатковуваній діяльності (які безпосередньо поділити між оподатковуваною і неоподатковуваною діяльністю неможливо);

3) за такими придбаннями подвійного призначення виникло право на податковий кредит (ПК) — тобто отримані зареєстровані постачальниками ПН.

Якщо усі три умови дотримуються, то за придбаннями подвійного призначення з’являється необхідність у розподілі вхідного ПДВ (між оподатковуваною і неоподатковуваною діяльністю) за правилами ст. 199 ПКУ.

Далі про кожну умову детальніше.

Подвійна діяльність

Неоподатковувані постачання. Необхідність у ПДВ-розподілі виникне, як тільки платник разом з оподатковуваною почне здійснювати неоподатковувану діяльність. Про те, що з’явилися неоподатковувані постачання, просигналізує заповнений у декларації «безПДВшний» рядок 5.

Нагадаємо, що до неоподатковуваних постачань, які підлягають відображенню в рядку 5 декларації, належать:

1) необ’єктні постачання товарів/послуг згідно зі ст. 196 ПКУ. Проте не усі підряд операції зі ст. 196, а тільки ті з них, які відповідають визначенню постачання товарів/послуг (з пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ) — наприклад, отримані роялті (БЗ 101.24). А ось обсяги операцій з передачі майна на відповідальне зберігання або в операційну оренду (згадані в п.п. 196.1.2 ПКУ) або операції з виплати зарплати (з п.п. 196.1.6 ПКУ) — що не є постачанням — у рядку 5 декларації не відображають. Також, на думку фіскалів, не підпадають під визначення постачання товарів/послуг і не відображаються в рядку 5 декларації: відсотки за депозитами, відсотки за залишками на банківських рахунках (БЗ 101.24), отримані дивіденди (лист ДФСУ від 10.08.2017 № 1572/6/99-99-15-03-02-15/ІПК);

2) постачання «позамежних» послуг, місце постачання яких, визначене за правилами пп. 186.2 — 186.3 ПКУ, знаходиться за межами території України;

3) пільгові постачання (тобто постачання товарів/послуг: звільнені від оподаткування ПДВ згідно зі ст. 197 ПКУ; тимчасово звільнені від ПДВ згідно з підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і звільнені згідно з міжнародними договорами). При цьому пільгові постачання також відображають у ряд. 5.1 декларації. Врахуйте: на відміну від необ’єктних постачань і постачань «позамежних» послуг, на пільгові постачання необхідно складати пільгові ПН.

Що відмітно: пільгові постачання для цілей ПДВ-реєстрації податківці вважають оподатковуваними (і вимагають їх ураховувати в підрахунку 1-мільйонного порога, БЗ 101.02, лист ДПСУ від 15.06.2021 № 2417/ІПК/99-00-21-03-02-06), а ось для цілей ПДВ-розподілу — неоподатковуваними (тому при їх появі вимагають розподілу ПДВ). Хоча в законодавстві такого ділення, насправді, немає. Зважаючи на такі подвійні стандарти, так і хочеться поцікавитися у фіскалів: так, може, раз пільгові постачання — «оподатковувані», то й ПДВ за ними все-таки немає потреби розподіляти?

Також не забувайте: неоподатковувані операції відображають у рядку 5 декларації за загальним правилом першої події (чи за оплатою, якщо вона здійснюється, приміром, за рахунок бюджетних коштів, п. 187.7 ПКУ). При цьому усі неоподатковувані постачання розшифровують у додатку Д5: необ’єктні постачання і постачання «позамежних» послуг — у таблиці 1, а пільгові — у таблиці 2 (з розрахунком суми ПДВ-пільг).

Випадкове пільгове постачання. Будьте пильні! Розподіл ПДВ може підкрастися непомітно. Приміром, якщо підприємство здасть макулатуру (ПДВ-пільга за п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Втім, необхідність ПДВ-розподілу виникне, тільки якщо частка використання в неоподатковуваних операціях (що називається ще «антиЧВ»), розрахована в таблиці 1 додатка Д6 до декларації з ПДВ, складе хоча б 0,01 % у загальному обсязі постачань платника (адже при розрахунку частку округлюють до 2 знаків після коми, лист ДПАУ від 25.10.2011 № 4261/6/15-3415-04). Інакше якщо частка макулатурних постачань у загальному обсязі операцій звітного періоду занадто вже мала і антиЧВ за розрахунком вийшло нульовим (менше 0,01 %), то розподіляти ПДВ не доведеться. Проте додаток Д6 з розрахунком антиЧВ у такому разі все одно слід подати.

Посередники. Врахуйте: необхідність ПДВ-розподілу може виникати й у посередників, якщо вони, приміром, реалізують пільгові товари комітента або перевиставляють на замовника необ’єктні витрати (страховки, комісії банку і тому подібне). Адже такі неоподатковувані операції проходять через ПДВ-декларацію посередника транзитом, і в тому числі засвітяться в «безПДВшному» ряд. 5. Тобто розподілу ПДВ посередникові в періоді появи неоподатковуваних операцій не уникнути. Детальніше див. «Податки & бухоблік», 2020, № 105, с. 26.

Придбання подвійного призначення

Важливо! Якщо ведете подвійну діяльність, то необхідність ПДВ-розподілу виникає не за усіма підряд покупками, а за так званими придбаннями подвійного призначення. Тобто за тими придбаннями, які не можна безпосередньо співвіднести з конкретною діяльністю (неоподатковуваною або оподатковуваною). Як правило, такими придбаннями подвійного призначення, призначеними для одночасного використання і в оподатковуваній, і в неоподатковуваній діяльності, є оренда офісу, комунальні платежі по будівлі офісу або приміщенням, в яких ведуть подвійну діяльність, витрати на послуги зв’язку (телефон, Інтернет), канцелярські витрати і т. д.

Що у зв’язку з цим слід урахувати?

Якщо в якомусь із періодів у платника неоподатковуваних операцій не було, то в такому періоді немає одночасного використання придбань за подвійним призначенням. Тому ПДВ у такому періоді не розподіляють і відповідно при річному перерахунку ПДВ за такий період ніяк не перераховують. Загалом, наявність неоподатковуваних операцій в одному з періодів року не зобов’язує платника «тягнути» автоматом розподіл до кінця року і машинально розподіляти ПДВ в усіх подальших періодах, в яких таких (неоподатковуваних) операцій і подвійних придбань не було.

Проте навіть якщо призупинили неоподатковувану діяльність і в якомусь із періодів неоподатковувані операції тимчасово не здійснювали, але при цьому були здійснені придбання подвійного призначення — призначені для подвійного використання (наприклад, придбані основні засоби (ОЗ) подвійного призначення для одночасного використання в оподатковуваній і пільговій діяльності в майбутньому), то за такими подвійними придбаннями у платника виникне необхідність у розподілі ПДВ. Хоча не буде помилкою, якщо ПДВ-розподіл за таким подвійним об’єктом ОЗ відсунути, скажімо, до періоду початку фактичного використання такого об’єкта за подвійним призначенням. При цьому плановане використання придбань за подвійним призначенням/початок їх фактичного використання за подвійним призначенням краще підкріпити документально, наприклад наказом (лист ДФСУ від 26.11.2018 № 4967/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Право на ПК

І, нарешті, третя ПК-умова. Необхідність ПДВ-розподілу виникає тільки:

— за подвійними придбаннями «з ПДВ» (тобто за якими був ПДВ на вході). Тому, приміром, подвійні товари/послуги/необоротні активи, придбані у неплатника ПДВ, до необхідності розподілу ПДВ не призведуть (лист ДФСУ від 07.08.2015 № 29163/7/99-99-19-03-02-17);

у тому періоді, в якому у платника виникло право на відображення ПК. Тобто тільки після того, як ПН постачальником зареєстрована (БЗ 101.14). Нагадаємо, що право на ПК за зареєстрованою ПН у платника виникає:

— у періоді складання ПН — якщо ПН зареєстрована своєчасно;

— у періоді реєстрації ПН — якщо ПН зареєстрована несвоєчасно;

— у періоді розблокування (чи в найближчій поточній декларації, якщо ПН була розблокована до її подання, листи ДФСУ від 14.05.2018 № 2113/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 12.03.2018 № 954/6/99-99-15-03-02-15/ІПК) — за розблокованою ПН.

Тому саме в такому періоді, в якому з’явилося право на ПК, платникові і треба за придбанням подвійного призначення здійснити ПДВ-розподіл — нарахувати компенсуючі ПЗ (навіть якщо ПН за подвійними придбаннями зареєстрована/розблокована пізніше, коли неоподатковувані операції вже не здійснюються, детальніше див. «Податки & бухоблік», 2020, № 105, с. 29).

Врахуйте: якщо виникло право на ПК, нарахувати розподільчі ПЗ треба у будь-якому разі, незалежно від того, скористалися виниклим правом на ПК чи не скористалися (тобто навіть якщо ПК за ПН вирішили відкласти з урахуванням п. 198.6 ПКУ на наступні періоди).

Інша справа, якщо поки що немає зареєстрованої ПН. Чи ПН складена і зареєстрована з помилками (і не надає права на ПК). У таких випадках право на ПК ще не з’явилося. А отже, і необхідність ПДВ-розподілу платника торкнутися не повинна — до тих пір, поки ПН не буде зареєстрована/виправлена.

А ось при відображенні ПК на підставі замінників ПН (рахунків за послуги, вартість яких визначається за показаннями приладів обліку, транспортних квитків, готельних рахунків тощо, п. 201.11 ПКУ), чекати реєстрації/виправлення ПН, звичайно ж, не треба. Адже право на ПК за цими документами виникне вже в періоді їх складання або на дату затвердження авансового звіту, якщо документи подаються разом з авансовим звітом (БЗ 101.13).

Майте на увазі: якщо за придбанням подвійного призначення є чек на суму понад 240 грн (а ПН відсутня), то нараховувати розподільчі ПЗ не доведеться. Оскільки право на ПК за такими чеками у платника не виникає і в розділі II декларації вони взагалі не відображаються (БЗ 101.24).

Винятки

Врахуйте, деякі операції виведені з-під ПДВ-розподілу. Як обумовлено п. 199.6 ПКУ, правила ст. 199 ПКУ не застосовують при:

— пільгових постачаннях власного металобрухту. Проте (!) при прийманні і продажу брухту як вторсировини або експорті (ПДВ-пільга за п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) ПДВ доведеться розподіляти (лист ДПСУ від 29.09.2021 № 3615/ІПК/99-00-21-03-02-06);

— дотаційних операціях (п.п. 197.1.28 ПКУ);

— реорганізації (п.п. 196.1.7 ПКУ);

— операціях з постачання товарів у вигляді міжнародної допомоги (п. 197.11 ПКУ),

а також в інших випадках, прямо обумовлених ПКУ, зокрема при пільгових постачаннях ліків, медвиробів та обладнання для боротьби з коронавірусом (медпільга з ПДВ за п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Тому при таких неоподатковуваних операціях ПДВ не доведеться розподіляти (детальніше див. «Пільги без розподілу: як рахувати ЧВ»).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі