Теми статей
Обрати теми

Якщо неоподатковувані операції виникли/зникли з середини року

Солошенко Людмила, податковий експерт
Неоподатковувані операції можуть з’явитися чи, навпаки, закінчитися з середини року. Або неоподатковувана операція взагалі може виявитися разовою (наприклад, здали макулатуру). Про те, як проводити ПДВ-розподіл у таких ситуаціях, зараз поговоримо.

Неоподатковувані операції почалися з середини року

Розрахунок антиЧВ. Платники, у яких уперше виникли неоподатковувані операції (і в попередньому календарному році таких операцій не було), повинні за підсумками такого першого звітного періоду (місяця), в якому з’явилися неоподатковувані операції:

— уперше розрахувати антиЧВ (частку використання) (виходячи з обсягів постачань такого місяця) (п. 199.3 ПКУ);

— разом із декларацією з ПДВ за такий період подати додаток Д6 (у ряд. 2 таблиці 1 якого навести розрахунок антиЧВ).

Пораховане і задеклароване таким чином (за результатами першого періоду появи неоподатковуваних операцій) значення антиЧВ надалі використовується платником для розподілу ПДВ (за придбаннями подвійного призначення) до кінця року.

Коли починати ПДВ-розподіл? Як відзначалося раніше, для ПДВ-розподілу важливо, щоб одночасно дотримувалися три умови: здійснення подвійної (оподатковуваної і неоподатковуваної) діяльності + здійснення придбань подвійного призначення + виникнення за такими подвійними придбаннями права на ПК.

Тому все залежить від того, коли здійснені придбання подвійного призначення і чи виникло за ними право на ПК. Так:

— якщо придбання подвійного призначення здійснені вже в періоді появи неоподатковуваних операцій і за ними в такому періоді виникло право на ПК, то розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ з урахуванням розрахованого антиЧВ) за такими придбаннями подвійного призначення платникові необхідно вже в першому періоді появи неоподатковуваних операцій;

— якщо придбання подвійного призначення здійснені, проте право на ПК за ними поки що не виникло (немає вхідної ПН, зареєстрованої постачальником), то розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ) за такими подвійними придбаннями доведеться пізніше — у періоді виникнення права на ПК;

— якщо ж за подвійним призначенням стали використовувати минулі придбання, які раніше призначалися для оподатковуваної діяльності (і за якими в минулому виникло право на ПК), то розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ) за ними слід у періоді фактичного використання таких придбань за подвійним призначенням. При цьому базу оподаткування визначають з урахуванням п. 189.1 ПКУ, тобто: для товарів/послуг — виходячи з вартості їх придбання, а для необоротних активів (НА) — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася на початок місяця фактичного використання НА за подвійним призначенням (БЗ 101.24). Так, наприклад, якщо платник сплатив за оренду офісу щомісячно за весь рік наперед, то розподіляти ПДВ з оренди (нараховувати розподільчі ПЗ) треба в тих місяцях, в яких була подвійна діяльність і здійснювалися оподатковувані та неоподатковувані операції.

Зверніть увагу! З 01.01.2022 діє ПДВ-пільга при торгівлі тютюновими виробами (див. п. 197.27 ПКУ, доданий Законом України від 30.11.2021 № 1914-IX). Тому при появі в січні (разом з оподатковуваною діяльністю) пільгових тютюнових постачань доведеться вперше розрахувати антиЧВ за підсумками січня. І за придбаннями подвійного призначення здійснювати ПДВ-розподіл (у тому числі якщо у 2021-му сплатили наперед оренду/комуналку). До того ж під розподіл потраплять і всі подвійні НА. Ну а детальніше про тютюнову ПДВ-пільгу ми поговоримо в одному з найближчих номерів.

Річний перерахунок. За підсумками року в загальному порядку проводять річний перерахунок. Врахуйте! При розрахунку річних значень ЧВ/антиЧВ беруть фактичні обсяги оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, проведених протягом усього (!) звітного року, тобто здійснених із початку року (п. 199.4 ПКУ). Тож, хоча неоподатковувані операції й почалися з середини року, при річному перерахунку ЧВ/антиЧВ розраховують виходячи з обсягів постачань усього року, тобто здійснених у січні — грудні (а не частини року — скажімо, з початку появи неоподатковуваних операцій) (лист ДПСУ від 18.08.2021 № 3069/ІПК/99-00-21-03-02-06).

При цьому в річному перерахунку беруть участь тільки ті придбання подвійного призначення, за якими після появи неоподатковуваних постачань протягом року розподілявся ПДВ (тобто нараховувалися розподільчі ПЗ).

Розрахунок річних ЧВ/антиЧВ наводять у ряд. 3.1 таблиці 1 додатка Д6 до декларації за грудень, а сам річний перерахунок — у таблиці 2 цього додатка.

Неоподатковувані операції припинилися з середини року

АнтиЧВ. До завершення неоподатковуваних операцій платники для розподілу ПДВ (нарахування розподільчих ПЗ) використовують минулорічне значення антиЧВ (задеклароване на початку року в ряд. 1 таблиці 1 додатка Д6 до декларації за січень).

Коли припиняти ПДВ-розподіл? Якщо неоподатковувані операції припинилися з середини року, то в наступних періодах поточного року, коли неоподатковуваних операцій уже не буде, проводити ПДВ-розподіл, по суті, і не треба. Тому вже з періоду, наступного за періодом, в якому здійснена остання неоподатковувана операція, фактично не треба нараховувати розподільчі ПЗ. Оскільки зникає головна умова ПДВ-розподілу з п. 199.1 ПКУ — одночасне використання товарів/послуг/НА за подвійним призначенням (тобто немає подвійного використання). Адже в наступних періодах до кінця року здійснюватиметься лише оподатковувана діяльність, і неоподатковуваних операцій уже не буде.

Хіба що відкласти нарахування розподільчих ПЗ на наступні періоди може затримка виникнення права на ПК. Тоді нарахувати розподільчі ПЗ за придбаннями подвійного призначення доведеться в періоді виникнення за такими придбаннями права на ПК, тобто навіть попри те, що в такому періоді неоподатковуваних операцій уже не буде (адже фактичне використання таких придбань у подвійних операціях все-таки було).

Коригування невикористаного. Після того як неоподатковувані операції завершені, можливо, деякі товари, послуги, НА, які планувалося використати за подвійним призначенням і за якими при придбанні були нараховані розподільчі ПЗ, фактично будуть використані тільки в оподатковуваній діяльності.

Незважаючи на відсутність із цього приводу прямої норми в ПКУ, податківці в такій ситуації висловлюються за можливість коригування раніше нарахованих розподільчих ПЗ. І роз’яснюють: якщо подвійні товари/послуги, НА починають використовуватися тільки в оподатковуваних операціях у рамках госпдіяльності, то платник може скласти розрахунок коригування (РК) до розподільчої податкової накладної (ПН) і після його реєстрації зменшити нараховані раніше розподільчі ПЗ (лист ДПСУ від 19.02.2021 № 677/ІПК/99-00-21-03-02-06, лист ДФСУ від 21.10.2015 № 22217/6/99-99-19-03-02-15).

А значить, у такому разі за допомогою РК:

— за товарами/послугами — вийде повністю відкоригувати (зняти) усю суму раніше нарахованих розподільчих ПЗ, а ось

— за «подвійними» НА — вийде зменшити розподільчі ПЗ на суму, розраховану виходячи з балансової вартості НА, що склалася на початок періоду використання НА тільки в оподатковуваній діяльності. Причому, якщо такі товари/послуги/НА вже пройшли через річний перерахунок, використовуємо те річне значення антиЧВ, за яким їх перераховували при річному перерахунку.

Такий підхід, безумовно, дасть точніший результат. Проте повторимо: прямої норми в ПКУ на цей випадок немає. А тому з цього питання краще отримати ІПК на свою адресу. Детальніше про коригування (зменшення) розподільчих ПЗ див. «Колишні «подвійні» використовуємо виключно в оподатковуваній діяльності».

Річний перерахунок. Якщо неоподатковувана діяльність припинена з середини року, то робити перерахунок відразу при її припиненні не треба. А за підсумками року, в якому припинилися неоподатковувані операції, у декларації за останній звітний період року (грудень) у загальному порядку проводять річний перерахунок (п. 199.4 ПКУ).

Для його проведення річні значення ЧВ/антиЧВ розраховують з обсягів усього (!) року (п. 199.4 ПКУ). Тобто, хоча неоподатковувані операції закінчилися з середини року, при річному перерахунку значення ЧВ/антиЧВ розраховують виходячи з оподатковуваних і неоподатковуваних обсягів усього року (а не частини року — скажімо, до завершення неоподатковуваних операцій).

При цьому в річному перерахунку беруть участь тільки ті придбання подвійного призначення, за якими протягом року були нараховані розподільчі ПЗ. Не забувайте! Перерахунок проводять з урахуванням «зменшуючих» РК, якими коригувалися розподільчі ПЗ.

Разова неоподатковувана операція

Розрахунок антиЧВ. Платники, у яких протягом року виникла єдина неоподатковувана операція (і в попередньому календарному році неоподатковуваних операцій не було), повинні діяти за загальними правилами — передусім розрахувати антиЧВ виходячи з обсягів такого звітного періоду, в якому задекларована така єдина неоподатковувана операція (п. 199.3 ПКУ). При цьому разом із декларацією з ПДВ за такий період подають додаток Д6 (у ряд. 2 таблиці 1 якого наводять розрахунок антиЧВ).

Утім, необхідність ПДВ-розподілу виникне, тільки якщо розраховане антиЧВ складе хоча б 0,01 %. Інакше якщо частка неоподатковуваного постачання в загальному обсязі операцій місяця занадто вже мала й антиЧВ за розрахунком вийшло нульовим (менше 0,01 %), то розподіляти ПДВ не доведеться. Проте Д6 з розрахунком антиЧВ у такому разі все одно слід подати.

Коли нараховувати розподільчі ПЗ? Оскільки подвійні операції у цьому випадку виникнуть тільки в одному періоді, по суті, в такому одному періоді виникнення неоподатковуваної операції за придбаннями подвійного призначення і слід розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ). Звичайно, за умови, що за придбаннями подвійного призначення при цьому виникло право на ПК. Інакше необхідність нарахування за ними розподільчих ПЗ відкладеться на період появи права на ПК (при тому, що неоподатковуваних операцій у такому періоді вже не буде).

При цьому за подвійними НА доведеться нарахувати розподільчі ПЗ виходячи з балансової вартості на початок періоду, в якому з’явилася разова неоподатковувана операція. Щоправда, уже в наступному місяці, як пояснюють в листах податківці (але краще отримати на свою адресу ІПК), ПЗ можна зменшити (оскільки НА використовуватимуться тільки в оподатковуваних операціях).

У всіх наступних періодах після разової неоподатковуваної операції, зважаючи на відсутність подвійного використання, розподіляти ПДВ (нараховувати розподільчі ПЗ) аж до кінця року не треба. Адже придбання усіх подальших періодів уже не будуть «подвійними» — не використовуватимуться одночасно за подвійним призначенням (і в оподатковуваних, і в неоподатковуваних операціях). Тобто ніяких умов для проведення ПДВ-розподілу не виникне.

Річний перерахунок. Так само, як і в попередній ситуації, треба дочекатися кінця року і в загальному порядку провести річний перерахунок — у декларації за останній звітний період року (грудень) (п. 199.4 ПКУ). Знову ж таки, для перерахунку значення ЧВ/антиЧВ розраховують з обсягів за весь (!) рік (виходячи з оподатковуваних і неоподатковуваних обсягів усього року: із січня по грудень).

Оскільки неоподатковувана операція — разова, значення антиЧВ, розраховане за підсумками року, істотно зменшиться. Тому значна частина нарахованих розподільчих ПЗ за допомогою перерахунку знівелюється.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі