Теми статей
Обрати теми

«А и Б сидели на трубе», або ПДВ у чеку РРО

Хмелевський Ігор, податковий експерт
Віднедавна питання, хто і як має позначати ПДВ у чеку РРО, набуло особливої гостроти. Причин тут дві. Перша: роздрібні торговці тютюновою продукцією, на яку встановлена МРЦ*, в одну мить стали пільговиками (хоча й не стовідсотковими, бо мало хто торгує одним лише «димком» ☺). Однак вони й досі за інерцією зазначають у чеку 20 % ставку ПДВ на весь товар. Що їм буде за такі огріхи в чеку? Друга причина: тотальна фіскалізація ФОП — платників ЄП груп 2 — 4, більшість з яких є неплатниками ПДВ. Їхній головний біль — чи треба взагалі згадувати про ПДВ у чеку РРО і, знову ж таки, на які неприємності чекати в разі помилки. Розповідаємо!

* Максимальна роздрібна ціна. Про нові правила її встановлення, а також про чинний порядок оподаткування ПДВ тютюнової продукції читайте в «Податки & бухоблік», 2022, № 3, с. 4, № 5, с. 7.

Закон — один, а чеки різні

Будь-який суб’єкт господарювання, який проводить діяльність із продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, здійснюючи при цьому розрахункові операції в готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), зобов’язаний виконувати всі вимоги Закону про РРО.

Одна з таких вимог (див. п. 2 ст. 3 зазначеного Закону) полягає в необхідності видати особі, яка отримує чи повертає товар, отримує послугу чи відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет,

розрахунковий документ установленої форми та змісту на повну суму проведеної операції

При цьому форму та зміст розрахункових документів установлює Мінфін (ст. 8 Закону про РРО).

Власне сам Закон про РРО не містить жодних особливостей виконання цієї вимоги залежно від ПДВ-статусу суб’єкта господарювання (платник/неплатник ПДВ), а також від категорії товарів/послуг, що реалізуються (оподатковувані ПДВ/звільнені від оподаткування/не є об’єктом оподаткування). Відмінності регламентовано підзаконними документами, до яких ми і звернемося. Насамперед це Положення № 13**.

** Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну від 21.01.2016 № 13.

Вивчаємо підзаконку

Згідно з п. 2 розд. ІІ Положення № 13 обов’язковими реквізитами фіскального касового чека, крім інших, є:

— для СГ, які зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, що надається згідно з ПКУ, перед яким друкуються великі літери «ПН» (рядок 4);

— для СГ, що не є платниками ПДВ, — податковий номер або серія та номер паспорта/номер ID-картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери «ІД» (рядок 5).

Що є податковим номером платника податку, дізнаємося з БЗ 116.13. Це:

1) код за ЄДРПОУ — для юридичних осіб — резидентів та відокремлених підрозділів юросіб — резидентів і нерезидентів;

2) РНОКПП — для фізичних осіб (крім відмовників від цього номера, про яких ішлося вище);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків — для особливих платників на кшталт уповноважених осіб договорів про спільну діяльність, управителів майна, інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції тощо.

Однак це ще не все. Положення № 13 приписує вказувати в чеку назву товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (рядок 10), не обмежуючись при цьому лише платниками цього податку. Зауважимо також, що рядок 10 фіскального чека повторюється відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком (п. 3 розд. ІІ Положення № 13).

Таким чином, доходимо висновку, що

літерне позначення ставки ПДВ мають зазначати в чеку всі суб’єкти господарювання — і платники, і неплатники ПДВ — у кожному рядку поруч із назвою товару (послуги)

Рядки 11 — 18 (тут наводять так звані карткові реквізити — див. «Податки & бухоблік», 2022, № 5, с. 29) і рядок 19 (форма оплати) для нас зараз не суттєві. Переходимо одразу до підсумкового рядка 20, де зазначають загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО». Цей рядок — теж для всіх.

І нарешті, додаткове застереження для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ. Вони мають окремим рядком навести в чеку літерне позначення ставки ПДВ, її розмір у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 21). Цей рядок фіскального чека повторюється відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, якщо сума ПДВ дорівнює нулю (п. 7 розд. ІІ Положення № 13).

Ось, власне, і все. Залишилося з’ясувати, про які ж такі «А» і «Б» ідеться в заголовку статті.

Ставка ПДВ: якою літерою позначати?

Для неплатників ПДВ. Головний висновок ми вже зробили. Повторимо його: суб’єкт господарювання, навіть не будучи платником ПДВ, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) у чеку має зазначати обов’язково. Для чого? Незрозуміло. Але хай буде. Воно ж їсти не просить. ☺

Як це правильно зробити? Перш за все нагадаємо, що будь-який РРО програмується так, щоб забезпечувати обчислення сум ПДВ за кількома позиціями: за ставками 20, 14, 7 і 0 %, а також операції, звільнені від оподаткування, та операції, що не є об’єктом оподаткування, — з відповідним літерним позначенням кожної з позицій (А, Б, В, Г тощо). Так прописано у Вимогах щодо реалізації фіскальних функцій РРО для різних сфер застосування, затверджених постановою КМУ від 18.02.2002 № 199 (ср. ).

Так от, суб’єктам підприємницької діяльності, що не є платниками ПДВ, податківці свого часу радили (див. лист ДПАУ від 06.01.2000 № 144/7/23-3117) програмувати в касових апаратах ставку цього податку за податковою групою «Операції, звільнені від оподаткування» (літерне позначення «D»). Однак, якщо ви для цього скористаєтесь якоюсь іншою літерою (Х, Н тощо) або цією самою, але написаною кирилицею («Д»), вважаємо, нічого страшного не відбудеться. Адже бодай хоча б якоїсь регламентації з цього питання не існує.

А що далі? Чи треба неплатникам ПДВ наводити в чеку ще й рядок 21? Положення № 13 чітко передбачає, що цей рядок є обов’язковим тільки для платників ПДВ (див. вище). Тож дозвольте це питання вважати закритим. А для засвоєння всього сказаного наведемо на рис. 1 фрагмент умовного фіскального чека, який має формувати на своєму РРО неплатник ПДВ (скажімо, ФОП на ЄП групи 3 за ставкою 5 %).

img 1

Рис. 1. Фрагмент фіскального чека неплатника ПДВ

Зверніть увагу! Наводити останній рядок Положення № 13 НЕ вимагає. Але якщо вам так буде спокійніше, а перевіряючим зрозуміліше, то це цілком можна зробити. Адже розрахункові документи, що створюються РРО/ПРРО, можуть містити інші дані, зміст яких нічим не обмежується (п. 5 розд. І Положення № 13).

Для платника ПДВ — пільговика. Як ідеальний приклад такого суб’єкта господарювання візьмемо юрика — платника ПДВ. Для спрощення домовимося, що він торгує тільки тими тютюновими виробами, які з 01.01.2022 стали звільненими від оподаткування. Незважаючи на це, він як був, так і залишився платником ПДВ, який тепер продає лише пільговані товари. Що робити йому далі?

Відповідь очевидна: він має перепрограмувати РРО так, щоб замість ставки ПДВ 20 %, яка застосовувалася раніше (зазвичай у чеку її позначають літерою «А»), наразі всі пільговані товари позначалися буквою «Д» (як і для неплатника ПДВ — див. вище). Ну або «Б» чи будь-якою іншою. Тоді, оскільки сума ПДВ у будь-якому чеку такого СГ дорівнюватиме нулю, його чек матиме майже такий самий вигляд, як і в неплатника ПДВ. Майже такий, бо, доки сигарети оподатковуватимуться роздрібним акцизом, доведеться зазначати в чеку рядок 22 з літерним позначенням ставки акцизу (нехай буде «Г»), розміром ставки і загальною сумою такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами). Наведемо фрагмент такого чека на рис. 2.

img 2

Рис. 2. Фрагмент фіскального чека платника ПДВ — пільговика

Для пересічного платника ПДВ. Маємо на увазі такого СГ, що одночасно торгує як пільгованими (тими ж сигаретами), так і непільгованими товарами. Тоді він має до існуючої раніше податкової групи А (ПДВ за ставкою 20 %) додати ще одну податкову групу, нехай Б (товари, звільнені від оподаткування). І обов’язково наводити в рядку 21 бодай суму ПДВ за товарами, що оподатковуються за повною ставкою.

А тепер порівняйте наші рекомендації з тими, що наведені у свіженькій консультації з категорії 109.10 БЗ. Як роз’яснюють податківці, СГ, які здійснюють операції з постачання тютюнової продукції, але не належать до виробників тютюнових виробів, контрольованих суб’єктів господарювання та імпортерів, у рядках 10 і 21 фіскального чека при торгівлі тютюновими виробами з 1 січня 2022 року відображають:

— назву товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (окреме для товарів, що звільнені від оподаткування, та окреме для товарів, що оподатковуються ПДВ) (рядок 10);

— окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами, що оподатковуються ПДВ, на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 21). Наведемо фрагмент такого чека на рис. 3.

img 3

Рис. 3. Фрагмент фіскального чека платника ПДВ

Якщо чек сформували з помилкою

Загальне. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення такий документ не прийматиметься як розрахунковий (абзац другий п. 3 розд. І Положення № 13).

А це призведе до штрафних санкцій, передбачених для випадку невидачі відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції. Розмір таких санкцій з 01.01.2022 складає:

— якщо порушення вчинене вперше — 100 % вартості проданих з порушеннями товарів (послуг);

— за кожне наступне порушення — 150 % вартості проданих з порушеннями товарів (послуг) (п. 1 ст. 17 Закону про РРО).

Для неплатників ПДВ. Тут боятися, на нашу думку, немає чого. Загальна рекомендація для них, як захиститися від можливих прискіпувань фіскалів, — наполягати на тому, що незначні недоліки в чеку РРО не спотворюють зміст і обсяг розрахункових операцій, тож можуть вважатись лише як помилка в розрахунковому документі.

Для платників ПДВ. Ця категорія СГ налякана трохи більше. Дехто з них і досі не перепрограмував РРО, тож у чеках, як і раніше, зазначається ПДВ за ставкою 20 % від усієї вартості проданих товарів, як пільгованих, так і непільгованих. При цьому такі платники побоюються не тільки штрафів за Законом про РРО, а ще й можливих проблем із ПДВ у разі порівняння сум цього податку, зазначених у декларації і накопичених у РРО.

Як вибратися з цієї халепи? Просто не треба боятися скласти правильну ПДВ-декларацію, навіть якщо касові чеки (поки що!) містять викривлену інформацію про величину ПДВ. Власне кажучи, нічого страшного в цьому немає — чеки РРО не є єдиним джерелом інформації про суми належного до декларування ПДВ. І якщо мимоволі у ваші чеки закралася помилка, повторювати її в податковій звітності було б украй нерозсудливо. Тож якщо ви вже зареєстрували підсумкові податкові накладні з помилкою — хутчіше виправляйте їх. І ПДВ-декларацію за січень заповнюйте правильно.

А відбиватися від РРО-штрафів можна спробувати так, як ми радили вище. Тим більше що суди прогнозовано на вашому боці***. Вони зазначають: санкція п. 1 ст. 17 Закону про РРО передбачає відповідальність саме за невидачу, у паперовому вигляді та/або електронній формі, відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, а не за видачу (роздрукування) розрахункового документа невстановленої форми. При цьому ті чи інші недоліки фіскальних чеків не змінюють установлених фактів придбання товарів покупцями у визначеного продавця, а тому такі чеки підтверджують виконання розрахункових операцій, оскільки дозволяють ідентифікувати продавця товару, вартість покупки, вид товару тощо.

*** Див. за посиланнями: reyestr.court.gov.ua/Review/101854547, reyestr.court.gov.ua/Review/100048980 і reyestr.court.gov.ua/Review/93594638

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі