Теми статей
Обрати теми

Воєнний стан vs подання відомостей про бенефіціарів

Казанова Марина, податковий експерт
«11.07.2022» — це гранична дата, яка була встановлена Законом № 361* для «первинного» оновлення даних про бенефіціарів тими підприємствами, держреєстрація яких відбулася до 11.07.2021 року. Чи відтермінували цей строк на час воєнного стану? Чи зобов’язані юридичні особи під час воєнного стану виконувати обов’язок щодо щорічного підтвердження даних про бенефіціарів? Якщо так, то «з коли» стартує таке щорічне підтвердження? Ці та інші питання обговоримо в статті.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

Для початку нагадаємо, що законодавством передбачено такі випадки подання держреєстратору інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та структури власності:

1. Під час держреєстрації підприємства. Зазначимо, що спочатку п. 81 постанови № 209* було передбачено, що на час воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення/скасування вимоги законодавства щодо обов’язку подання відомостей про КБВ не застосовуються. Виключення було встановлено тільки для державної реєстрації банків/небанківських фінансових установ/осіб, які мають право надавати окремі фінпослуги, а також юросіб, засновником чи КБВ яких є, зокрема, громадяни РФ.

* Постанова КМУ «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» від 06.03.2022 № 209.

Тобто фактично ця норма дозволяла не подавати відомості про КБВ під час держреєстрації, якщо держрежстрація юрособи відбувалася під час воєнного стану.

Але потім цю норму переписали. І наразі п. 81 постанови № 209 вже не містить жодних норм, які б звільняли підприємство від подання відомостей про КБВ і структури власності під час держреєстрації.

2. Первинне «оновлення» відомостей про КБВ тими підприємствами, держреєстрація яких відбулася до 11.07.2021 року (про них далі буде йти мова).

3. Щорічне підтвердження відомостей про КБВ (про це буде окремо йти мова далі).

4. Повідомлення держреєстратора при зміни в відомостях про КБВ та в структурі власності.

5. У момент внесення змін до відомостей про юридичну особу. Під час таких реєстраційних дій держреєстратора потрібно повідомляти чи змінилися відомості про КБВ чи ні. Якщо відомості не змінилися, в реєстраційній заяві (форма 2) на першій сторінці у полі «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» ставимо позначку «в актуальному стані». В цьому разі сторінку 2 не заповнюємо. Якщо ж дані змінилися, то ставимо позначку «потребують оновлення» і заповнюємо також сторінку 2 заяви.

«Первинне» оновлення відомостей про КБВ для юросіб, які були зареєстровані (держреєстрація яких відбулася) до 11.07.2021 року. Ця дата (11.07.2021) пов’язана з набраннями чинності наказом № 163*, яким затверджено положення про форму та зміст структури власності. Саме цей наказ дав старт кампанії з подання відомостей про КБВ.

* Наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» від 19.03.2021 № 163.

Нагадаємо, що спочатку «граничним» строком подання відомостей про КБВ для таких підприємств (зареєстрованих до 11.07.2021) була дата 11.10.2021 (тримісячний строк з дня набрання чинності наказу № 163). Потім завдяки Закону № 1805-IX* строк подання відомостей про КБВ подовжили до 11.07.2022 року.

* Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 08.10.2021 № 1805-IX.

Але ця дата вже позаду. Чи не був подовжений строк «11.07.2022», враховуючи, що діє воєнний стан?

Якщо ви ще не здійснили «первинне» подання відомостей про КБВ, то вам варто врахувати наступне. Відповідно до п. 81 постанови № 209 на час воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення / скасування вимоги законодавства щодо обов’язку подання відомостей про КБВ, встановлені п. 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361, не застосовуються.

Формулювання не дуже вдале. Розуміти його можна по різному. У тому числі як зупинку перебігу відповідного строку з наступним («післявоєнним») відновленням перебігу строку, що залишився. А можна і так, що має місце подовження строку (який мав сплинути до 11.07.2022) до кінця воєнного стану + 1 місяць після його закінчення.

Тай й це ще не все! Мінюст у листі від 09.06.2022 № 44816/55964-26-22/8.4.3 зазначив, що подання відомостей про КБВ підпадає під сферу дії Закону № 2115*.

* Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX.

А цим Законом встановлено, що

«фізичні особи — підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи».

Тобто надається можливість подати документи навіть протягом 3-х місяців після скасування воєнного стану!

Отже, фактично

документи для «первинного» оновлення відомостей про КБВ (які мали б бути подані до 11.07.2022) можна буде подавати без штрафів ще протягом 1 місяця після припинення або скасування воєнного стану. А Мінюст вважає, що для цього у юридичних осіб є навіть 3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану.

Чи можна подати відомості про бенефіціарів під час воєнного стану? Мінюст у згадуваному листі від 09.06.2022 № 44816/55964-26-22/8.4.3 зазначив, що юридичні особи, які бажають на даний момент здійснити оновлення відомостей про КБВ мають юридичне право та технічну можливість зробити це, звернувшись до суб’єктів державної реєстрації.

Щоправда, можна звертатися лише до тих держреєстраторів, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація. Перелік їх можна знайти на сайті Мінюсту . Як зазначив Мінюст у листі, держреєстратори, включені до вказаного переліку, повинні мати право проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, пов’язану зі зміною відомостей про КБВ юридичної особи.

Щорічне підтвердження відомостей про КБВ для тих юридичних осіб, держреєстрація яких відбулася до 11.07.2021. Нагадаємо, що ст. 171 Закону про держреєстрацію* передбачено щорічне підтвердження даних про КБВ.

* Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

Відомості про КБВ та структура власності для всіх юридичних осіб щорічно підтверджуються протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи. Таку процедуру належить виконувати, навіть коли інформація про КБВ не зазнала змін.

Тут зазначимо, що Мінюст ще наприкінці 2021 року наголосив на тому, що (листи від 24.11.2021 № 113677/124754-33-21/8.4.4; від 12.01.2022 № 3738/8.4.3/32-22):

(1) і для тих підприємств (зареєстрованих до 11.07.2021), які встигли подати «первинні» відомості про КБВ в 2021 році;

(2) і для тих, які скористалися відстроченням в поданні даних про КБВ,

щорічне підтвердження даних про КБВ розпочинається не раніше 2023 року (з року, наступного за роком завершення «кампанії» щодо первинного подання «бенефіціарних» документів).

І ніяких змін щодо цього не відбулося.

Тобто,

для підприємств, які були зареєстровані до 11.07.2021 року, немає обов’язку в 2022 році подавати відомості про КБВ в рамках щорічного підтвердження. Навіть, якщо «первинне» оновлення відомостей про КБВ відбулося в 2021 році. Такий обов’язок з’явиться не раніше 2023 року.

Щорічне підтвердження відомостей про КБВ для тих юридичних осіб, держреєстрація яких відбулася в 2021 році (зареєстровані, починаючи з 11.07.2021). Для таких підприємств щорічне підтвердження відомостей про КБВ мало б запрацювати з 2022 року (з року, наступного за роком держреєстрації).

Строк подання відомостей за Законом14 календарних днів з дати держреєстрації юрособи (ст. 171 Закона про держреєстрацію). Наприклад, якщо юрособа зареєстрована 12.07.2021, то підтвердження мало б подаватися в період з 12 по 25 липня 2022 року.

Але! Знову ж таки відповідно до п. 81 постанови № 209 на час воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування норми ст. 171 Закону про держреєстрацію щодо щорічного підтвердження даних про КБВ не застосовуються.

Чи можна тут зробити висновок, що якщо термін протягом, якого ви мали б подати щорічне підтвердження (14 календарних днів з дня держрєестрації) припадає на воєнний стан — то вам не потрібно за 2022 рік буде підтверджувати дані про КБВ взагалі. Тобто, будете вже підтверджувати дані починаючи з 2023 року?

Більш цілісний підхід тут, вважаємо, такий що, подати щорічне підтвердження все ж таки слід — не пізніше 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану (з урахуванням логіки з листа Мінюсту від 09.06.2022 № 44816/55964-26-22/8.4.3).

Хоча взагалі складається таке враження, що Мінюст у своїх роз’ясненнях взагалі не виділяє такі підприємства в якусь окрему групу. Тобто свій висновок про «старт підтвердження у 2023 році» поширює і на них.

Оновлення даних про бенефіціарів при зміні в їх даних. Також відповідно до ч. 22 ст. 17 Закону про держреєстрацію юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Безпосередньо постанова № 209 ніяких згадок щодо незастосування норм цієї статті на період воєнного стану не містить.

Але враховуючі, що Мінюст у листі від 09.06.2022 р. № 44816/55964-26-22/8.4.3 вважає, що подання відомостей про КБВ підпадає під сферу дії Закону № 2115, то у випадку якщо зміни у відомостях про КБВ відбулися протягом воєнного стану, у юридичної особи є право повідомити про такі зміни не пізніше спливу трьох місяців після закінчення воєнного стану.

Висновки

  • Документи для «первинного» оновлення відомостей про КБВ (які мали б бути подані до 11.07.2022) можна буде подавати без штрафів ще протягом 1 місяця після припинення або скасування воєнного стану. А Мінюст вважає, що для цього у юридичних осіб є навіть 3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану.
  • Щорічне підтвердження відомостей про КБВ для тих юридичних осіб, держреєстрація яких відбулася до 11.07.2021, розпочинається не раніше 2023 року.
  • Щорічне підтвердження відомостей про КБВ для тих юридичних осіб, держреєстрація яких відбулася в 2021 році (зареєстровані, починаючи з 11.07.2021), безпечніше провести перший раз не пізніше 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі