Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як отримати допомогу по частковому безробіттю?

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Липень, 2022/№ 53
Друк
КМУ затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Він визначає процедуру, строки та критерії її надання. Хто ж зможе отримати допомогу по частковому безробіттю та який її розмір? За яких умов вона може бути надана та чи складно її оформити? Якщо вам цікаві відповіді на ці запитання, читайте далі нашу статтю.

Новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, затверджений постановою КМУ від 21.06.2022 № 702 (далі — Порядок № 702), діє з 24 червня 2022 року. Його було прийнято у зв’язку з нещодавнім оновленням ст. 47 Закону № 5067*, якою запроваджено надання допомоги по частковому безробіттю, та скасуванням ст. 471 цього Закону, яка регулювала надання допомоги по частковому безробіттю у зв’язку з карантином. Внаслідок таких змін був запроваджений єдиний механізм отримання допомоги по частковому безробіттю та правила її надання незалежно від причин, що до нього призвели.

* Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Хто та кому надає допомогу

Хто може отримати допомогу? Застраховані особи: наймані працівники та ФОП, які втратили частину зарплати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг). В нашій статті ми поговоримо про надання допомоги по частковому безробіттю найманим працівникам. Правила для ФОП див. у статті «Чергова допомога ФОП по частковому безробіттю: деталі» // «Податки & бухоблік», 2022, № 53.

Увага! Під зупиненням (скороченням) Порядок № 702 розуміє тимчасове зупинення (скорочення) госпдіяльності роботодавця з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину, що

призвело до часткового скорочення тривалості робочого часу його працівників та втрати ними частини зарплати (доходу)

Під частковим скороченням тривалості робочого часу, на наш погляд, слід розуміти встановлення працівникам неповного робочого часу з ініціативи роботодавця.

Річ у тім, що скорочений робочий час Закон № 5067 та КЗпП визначають по різному.

Відповідно до КЗпП встановлення скороченого робочого часу не впливає на розмір заробітної плати (див. ст. 51). Цей Кодекс передбачає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, однак працівник має право на оплату праці в повному розмірі.

В той же час Закон № 5067 говорить нам про втрату частини зарплати (доходу) у разі скорочення робочого часу працівника.

Тому роботодавцю у разі зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) для уникнення непорозумінь з Держпраці слід потурбуватися про оформлення наказу саме про встановлення неповного робочого часу.

Кому допомога не світить? Розраховувати на допомогу не зможуть (пп. 4, 6 — 8 Порядку № 702):

— працівники, що працюють у роботодавця за сумісництвом;

— працівники, що проходять альтернативну (невійськову) службу;

— працівники, які відмовилися від тимчасового переведення на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем (тижнем);

— працівники Фонду соціального страхування;

— працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування або закладів, установ, організацій, утворених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Хто виплачує допомогу? Допомогу по частковому безробіттю надає центр зайнятості.

Хто звертається за допомогою? За її отриманням повинен звернутися роботодавець працівника. Через нього й буде проводитися виплата.

Цікаво, що

за неофіційними роз’ясненнями фахівців Державної служби зайнятості звернутися за допомогою по частковому безробіттю можуть тільки роботодавці-виробники продукції

Зазначимо, що це прямо не випливає ані з положень Закону № 5067, ані Порядку № 702. В цих нормативно-правових актах зазначено, що допомога по частковому безробіттю надається у разі втрати працівниками частини зарплати у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Проте навіть якщо ви як роботодавець займаєтесь виробництвом, не спішить бігти до центру зайнятості! Для того, щоб отримати допомогу повинні бути дотримані ще й певні умови.

Умови отримання допомоги

Вони встановлені у п. 7 Порядку № 702. Перелічимо їх.

Умова 1. Зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) охопило не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця, а тривалість їх робочого часу та зарплати скоротилася не менше 30 % на місяць.

Умова 2. Протягом 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) у роботодавця відсутня заборгованість:

— із виплати зарплати та/або

— зі сплати ЄСВ та/або

— зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Умова 3. Протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), сплачено роботодавцем ЄСВ за кожного працівника, на якого планується отримання допомоги. Якщо ж протягом таких 6 місяців роботодавець не сплачував ЄСВ за працівника згідно з законом, то дивимося сплату ЄСВ за 180 календарних днів, що передують такому періоду.

Увага! Навіть якщо ви повністю відповідаєте наведеним умовам, ви не отримаєте допомогу по частковому безробіттю, якщо (п. 7 Порядку № 702):

— зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

— роботодавець перебуває у процесі припинення юридичної особи (підприємницької діяльності), визнаний в установленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації.

Також відповідно до п. 8 Порядку № 702

виплата допомоги не здійснюється за період: отримання працівником оплати простою, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин

Яку ж суму допомоги отримає працівник та чи варто заради неї витрачати час на взаємодію з центром зайнятості? Вас теж цікавить це питання? Тоді читаємо далі.

Розмір допомоги та тривалість виплати

Допомога по частковому безробіттю — це не разова виплата. Її надають на строк зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва (п. 10 Порядку № 702).

Виплачують допомогу щомісяця пропорційно скороченню робочого часу працівника.

Розрахунок за відповідний місяць проводимо окремо за кожним працівником, який має право на отримання такої допомоги. Визначаємо суму допомоги в два етапи.

Етап 1 — формульний. Для розрахунку допомоги по частковому безробіттю (ДЧБ) використовуємо формулу:

ДЧБ = Д : НРЧ х СРЧ,

де, Д — тарифна ставка (оклад), встановлена працівникові у відповідному місяці, або ж середня зарплата, якщо у працівника нетарифна система оплати праці;

НРЧ — кількість годин нормальної тривалості робочого часу на відповідний місяць;

СРЧ — кількість годин, які у відповідному місяці працівник повинен відпрацювати після скорочення його робочого часу (тобто після запровадження неповного робочого часу у розумінні КЗпП).

Етап 2 — порівняльний. Річ у тім, що

максимальний розмір допомоги по частковому безробіттю за відповідний місяць на одного працівника, не може перевищувати 50 % розміру мінімальної заробітної плати

Тож розраховану за формулою суму допомоги порівнюємо з обмежувачем. Мінзарплата з 01.01.2022 становить 6500 грн, тому обмежуючий показник складає наразі 3250 грн.

Приклад. Підприємство розраховує працівнику суму допомоги по частковому безробіттю. Нормальна тривалість робочого часу в липні — 176 годин на місяць. Після запровадження з ініціативи роботодавця неповного робочого часу тривалість робочого часу в липні складає 88 годин на місяць. Оклад працівника — 8000 грн.

Сума допомоги, розрахована з окладу працівника, дорівнює:

8000/176 х 88 = 4000 (грн).

Розрахована сума допомоги (4000 грн) вища за обмежувач в 50 % мінзарплати (3250 грн). Тож фактична допомога по частковому безробіттю для працівника складе 3250 грн.

А далі перейдемо до процедури отримання допомоги.

Процедура отримання допомоги

Крок. 1. Готуємо документи. Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцю треба подати до центру зайнятості (1) заяву та (2) відомості про отримувачів допомоги за формою згідно з додатком 1. Бланк заяви можна скачати на офіційному сайті Державного центру зайнятості. Там же ви знайдете й бланк відомостей.

Для підтвердження відомостей про працівників центр зайнятості використовує відомості від ПФУ. Що стосується підтвердження сплати та відсутності заборгованості з ЄСВ, то таке підтвердження здійснюється в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості, ДПС та ПФУ. Погодьтеся, це зручно для роботодавця.

Проте, якщо необхідна інформація про сплату ЄСВ в центрі зайнятості буде відсутня, роботодавцю доведеться додати до заяви витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами (щодо сплати ЄСВ).

Крок 2. Подаємо документи. Термін подання заяви обмежений. Так,

роботодавець може звернутися з заявою на отримання допомоги протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг)

Проте якщо у вас таке зупинення (скорочення) відбулося в період з 24 лютого 2022 року до 7 травня 2022 року, то для звернення до центру зайнятості встановлений дещо інший термін. В такому випадку роботодавець може звернутися за отриманням допомоги протягом 90 календарних днів з 7 травня 2022 року.

Отже, якщо допомога по частковому безробіттю — це ваша історія, то не зволікайте з поданням документів.

Заяву та відомості подаємо до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності роботодавця

Це можна зробити у такий спосіб (п. 13 Порядку № 702):

— в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу офіційної електронної пошти відповідного центру зайнятості. Електронний підпис накладається також на відомості, що додаються до заяви;

— у паперовій формі особисто до центру зайнятості.

Крок 3. Чекаємо на рішення. Рішення про надання або відмову в наданні допомоги центр зайнятості приймає протягом 5 робочих днів з дня подання роботодавцем заяви та відомостей.

Увага! Якщо пакет документів неповний або в документах є помилки, центр зайнятості повідомить про це роботодавця. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення центра зайнятості.

Далі протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про надання або відмову в наданні допомоги, центр зайнятості направляє його роботодавцю на електронну адресу, зазначену в заяві. У разі відмови у наданні допомоги, зазначає також інформацію з обґрунтуванням причин відмови.

Якщо роботодавцю відмовлено в наданні допомоги по частковому безробіттю з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги в межах строку зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Крок 4. Перерахування коштів. Кошти для виплати працівникам допомоги центр зайнятості повинен щомісячно перераховувати на поточний рахунок роботодавця.

Для того, щоб це відбулося

роботодавець щомісяця до 10 числа подає центру зайнятості відомості про працівників за попередній місяць з розрахунком суми допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 702

Після отримання допомоги роботодавцем, треба визначитися з тим, як правильно та своєчасно зробити її виплату працівникам.

Виплата працівникам

Термін виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам — протягом 3 робочих днів після надходження коштів на рахунок роботодавця.

Виплату допомоги працівникам проводимо за окремою платіжною відомістю. При чому перераховуємо її в безготівковій формі. Це випливає з п. 21 Порядку № 702. На руки виплатити не вийде.

Майте на увазі! Роботодавець повинен підтвердити виплату допомоги. Як саме? Надати копію відомості на виплату до центру зайнятості не пізніше ніж протягом 5 календарних днів після виплати працівникам допомоги.

Важливо! Роботодавцю доведеться повернути допомогу в повному обсязі, якщо з працівниками, яким виплачувалась допомога, буде:

— припинений трудовий договір за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП);

— розірваний трудовий договір за бажанням працівника, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП);

— розірваний трудовий договір з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Таким чином

роботодавець має зберігати гарантії зайнятості працівників, яким виплачувалась допомога по частковому безробіттю

Встановлений і термін збереження таких гарантій: період виплати допомоги (180 календарних днів або менший період) + період після завершення виплати допомоги, який дорівнює періоду її виплати (тобто ще 180 календарних днів або менший період після завершення виплати допомоги).

І наприкінці зазначимо, що центр зайнятості має контролювати цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати допомоги працівникам. Контроль полягає у проведенні відповідної перевірки протягом періоду отримання таких виплат. Остаточна перевірка цільового використання коштів проводиться протягом 180 календарних днів після останньої виплати допомоги працівникам.

Висновки

  • Допомога по частковому безробіттю надається працівникам, якщо вони втратили частину заробітної плати (доходу) через зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).
  • Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості роботодавцю за його зверненням, після чого роботодавець здійснює виплату допомоги працівникам.
  • Максимальний розмір допомоги по частковому безробіттю за відповідний місяць на одного працівника, не може перевищувати 50 % розміру мінімальної заробітної плати.
  • Допомога надається на строк зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі