Теми статей
Обрати теми

Перехідні операції платника спец-ЄП: шпаргалка на всі випадки

Нестеренко Максим, податковий експерт
Спец-ЄП працює вже достатньо довго. Серед найбільш розповсюджених звернень на нашу «гарячу лінію» були звернення щодо різноманітних варіантів перехідних операцій, пов’язаних зі спец-ЄП. У цій статті ми створили для вас своєрідну «шпаргалку», в які зібрані усі можливі ситуації.

Перехідні операції бувають різними. Умовно їх можна розділити на три типи:

1) пов’язані з розривом операції (операція розпочалася до переходу на спец-ЄП, а завершилася після);

2) пов’язані з поверненнями (придбання чи продаж відбулися до переходу на спец-ЄП, а повернення після);

3) пов’язані зі зміною ціни (після переходу на спец-ЄП ціна на товар чи послугу змінилася в більшу чи в меншу сторону).

Розглянемо окремо кожен з типів перехідних операцій! Для зручності — згрупуємо правила в таблицях

Таблиця 1 — Перехідні операції, пов’язані з розривом операції

ФОП на ЄП/ЗС або ЮО на ЄП → ФОП/ЮО на спец-ЄП

Відвантаження

Дохід НЕ відображається

Оплата

Дохід відображається (оподатковується спец-ЄП)

Оплата

Дохід відображається (оподатковується ПДФО/ЄП)

Відвантаження

Дохід НЕ відображається

ЮО на ЗС → ЮО на спец-ЄП

Відвантаження

Дохід відображається (оподатковується податком на прибуток)

Оплата

Дохід НЕ відображається (п.п. 6 п. 292.11 ПКУ)

Оплата

Дохід НЕ відображається

Відвантаження

Дохід відображається (оподатковується спец-ЄП згідно з абзацом четвертим п. 292.3 ПКУ)

ФОП/ЮО на спец-ЄП → ФОП на ЄП/ЗС або ЮО на ЄП

Відвантаження

Дохід НЕ відображається

Оплата

Дохід відображається (оподатковується ПДФО/ЄП)

Оплата

Дохід відображається (оподатковується спец-ЄП)

Відвантаження

Дохід НЕ відображається

ЮО на спец-ЄП → ЮО на ЗС

Відвантаження

Дохід НЕ відображається

Оплата

Дохід відображається (оподатковується податком на прибуток згідно з п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ)

Оплата

Дохід відображається (оподатковується спец-ЄП)

Відвантаження

Дохід відображається (оподатковується податком на прибуток)*

* Сміливі платники можуть зменшити фін результат через коригування у додатку РІ (хоча ПКУ це не передбачено, але логічно, враховуючи те, що один і той самий дохід не повинен оподатковуватися двічі).

Таблиця 2 — Перехідні операції, пов’язані поверненнями товарів/авансів

Податкові наслідки

До переходу на спец-ЄП

Після переходу на спец-ЄП

Подія

Наслідки

з ПДВ

(для

платників ПДВ)

Доходи/ витрати

(для загально-

систем-

ників)

Доходи

(для звичай-

них єдино-

подат-

ників)

Подія

Спец-ЄП

Коригу-

вання ПДВ

(для

призупи-

нених

платників)

ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

Перера-

хували

аванс

(попередню

оплату)

за товар)

Податковий кредит з ПДВ (п. 198.2 ПКУ)

На доходи/витрати операція не впливає (п.п. 9.2 НП(С)БО 16)

При придбанні товару єдино-

податник дохід не отримує

Отримали назад пере-

рахований аванс

Суми коштів (аванс, передоплат) що повертаються платнику ЄП — не визнаються доходом (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ)

Під час перебування на спец-ЄП раніше відобра-

жений ПК не коригуємо. Але це доведеться зробити після повернення зі спец-ЄП

Отримали товари

від

постачаль-

ника

Податковий кредит з ПДВ (п. 198.2 ПКУ)

На доходи/витрати операція не впливає (вони виникають

за фактом реалізації

товару)

При придбанні товару єдино-

податник дохід не отримує

Повернули отриманий товар постачаль-

нику

Податкових наслідків для ЄП немає

ПРОДАЖ ТОВАРІВ

Отримано попередню оплату

ПЗ з ПДВ

на дату

отримання

оплати

(п. 187.1 ПКУ)

Суми поперед-

ньої оплати

не визнаються

доходами

(п.п. 6.3 НП(С)БО 15)

Виникає дохід на суму отриманої оплати та на дату її отримання (пп. 292.1, 292.6 ПКУ)

Повернено попередню оплату покупцю

Для колишнього загально-

системника — податкових наслідків для спец-ЄП немає.

Для колишнього звичайного єдино-

податника — операція зменшує дохід того періоду, коли було отримано кошти (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ)*

Відкоргувати ПЗ з ПДВ, відображені в періоді отримання оплати, швидше за все, не вийде (ні в періоді перебування на спец-ЄП, ні після повернення зі спец-ЄП)

Відванта-

жено

товар

ПЗ з ПДВ

за першою

подією

(п. 187.1 ПКУ)

За фактом продажу товарів визнається дохід

(п. 5 НП(С)БО 15)

Одночасно з визнанням доходів списують відносять на витрати вартість реалізо-

ваного товару (пп. 6,7 НП(С)БО 16)

Доходу немає (він виникає згодом — на дату отримання оплати за товар)

Повернення відванта-

женого товару

Податкових наслідків для колишніх платників звичайного ЄП немає.

Колишні загально-

систсемники не можуть зменшити дохід на вартість повернутого товару

Відкоргувати ПЗ з ПДВ, відображені в періоді відванта-

ження товару, швидше за все, не вийде (ні в періоді перебу-

вання на спец-ЄП, ні після повер-

нення зі спец-ЄП)

* Імовірно, доведеться подати УР до декларації «звичайного» ЄП. У декларації спец-ЄП (зі знаком «мінус») суму повернутого авансу відображати не потрібно.

І

Податкові наслідки

До переходу

на «спецЄП»

Після переходу на спец-ЄП

Подія

Подія

Для ПОКУПЦЯ (на спец-ЄП)

Для ПРОДАВЦЯ (на спец-ЄП)

ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІНИ

Попередня

оплата

(постачання

товару

не було)

Збільшення ціни

Доплата за товар:

Дт 63 — Кт 311.

Для спец-ЄП — наслідків немає.

Для ПДВ — права на ПК в частині збільшення ціни не буде (ПДВ з суми збільшення ціни буде включено до первісної вартості товару як невідшкодований податок)

Отримання доплати за товар:

Дт 311 — Кт 681 (36).

Для спец-ЄП — дохід (за датою зарахування доплати за товар).

Для ПДВ — в частині збільшення ціни — ПЗ немає. Не потрібно їх буде нараховувати і після повернення зі спец-ЄП

Постачання

товару

Збільшення ціни

за поставлений

до переходу

на спец-ЄП товар

Якщо первісна вартість за товаром ще не сформована на збільшення ціни (з урахуванням ПДВ) збільшуємо первісну вартість: Дт 20, 28 — Кт 63. Якщо сформовано і товар реалізовано —показуємо витрати: Дт 902— Кт 63.

Для спец-ЄП — наслідків немає (операція придбання не пов’язана з надходженням коштів).

Для ПДВ — права на ПК з суми збільшення не буде. Якщо товар до збільшення ціни не реалізовано, цей ПДВ збільшить первісну вартість товару, як невідшкодований податок

Донараховуємо дохід на суму збільшення ціни: Дт 36 — Кт 702 Але для спец-ЄП дохід буде саме за датою надходження коштів (доплати).

Для ПДВ — в частині збільшення ціни — ПЗ немає. Не потрібно їх буде нараховувати і після повернення зі спец-ЄП

ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ

Попередня

оплата

(постачання

товару

не було)

Зменшення

ціни

Повернена частина оплати:

Дт 311 — Кт 63.

Для спец-ЄП таке повернення — не дохід (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ).

Щодо ПДВ — коригувати раніше відображений ПК не повінен підлягати коригуванню (ні під час перебування на спец-ЄП, ні після повернення з нього). Однак не виключаємо, що податківці цього захочуть

Повернена частина оплати:

Дт 36 — Кт 311.

Для колишнього загальносистемника — на спец-ЄП наслідків немає.

Для колишнього звичайного єдиноподатника — є право зменшити на цю суму єдиноподатковий дохід на підставі п.п. 5 п. 292.11 ПКУ (за датою повернення коштів)*.

Відкоригувати ПЗ з ПДВ, скоріше за все, не можна буде (ні під час знаходження на спец-ЄП ні після повернення зі спец-ЄП)

Постачання

товару

Зменшення ціни

за поставлений

до переходу

на спец-ЄП

товар

Якщо товар ще не реалізовано:

Дт 20 — Кт 63 («сторно» на цю суму).

Якщо реалізовано — Дт 902 — Кт 631 «сторно» (якщо товари реалізовано минулого року — Дт 63 — Кт 719).

Для спец-ЄП наслідків немає.

ПДВ — ПК не коригуємо. На нашу думку,не треба його коригувати і після повернення зі спец-ЄП. Хоча не виключаємо таких забаганок з боку фіскалів

Зменшення доходу — Дт 704 — Кт 36.

Для колишнього загальносистемника — на спец-ЄП наслідків немає.

Для колишнього звичайного єдиноподатника — є право зменшити на цю суму єдиноподатковий дохід на підставі п.п. 5 п. 292.11 ПКУ (ср. ). Але таке право з’являється на дату повернення коштів покупцю.

Відкоригувати ПЗ з ПДВ не можна (ні під час знаходження на спец-ЄП ні після повернення з нього

* Імовірно, доведеться подати УР до декларації «звичайного» ЄП. У декларації спец-ЄП (зі знаком «мінус») суму повернутого авансу відображати не потрібно.

Висновки

  • Питання щодо обліку в більшості перехідних операцій, пов’язаних із розривом операції — врегульовано ПКУ.
  • Якщо повернення товару чи авансу за операцією платника ПДВ відбулося після переходу на спец-ЄП, не виключені вимоги податківців щодо коригування ПК.
  • Зміна ціни операції у зв’язку з переходом на спец-ЄП також впливає на ПДВ-облік — покупець не може зменшити ПК на суму збільшення ціни, а продавець — зменшити ПЗ на суму зменшення ціни
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі