Теми статей
Обрати теми

Дозвільні документи під час війни: оновлення!

Павленко Олексій, податковий експерт
У матеріалі «Ліцензії і документи дозвільного характеру під час воєнного стану» в «Податки & бухоблік», 2022, № 25 ми вже розглядали питання щодо продовження дії старих або необхідності отримання нових ліцензій та інших документів дозвільного характеру у період дії воєнного стану (ВС). З 11 травня КМУ вніс зміни у присвячену цим питанням постанову «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314 (далі — постанова № 314). Тому виникла потреба відновити цю тему.

Як ми вже згадали, до постанови № 314 було внесено низку змін постановою КМУ від 03.05.2022 № 535, які запрацювали з 11 травня.

Далі викладемо нову, змінену, схему роботи з дозвільними документами (ліцензіями, дозволами, деклараціями) під час ВС.

Старі документи діють під час ВС «плюс» ще три місяці!

Нагадуємо, що п.п. 5 п. 1 постанови № 314 спочатку було встановлено, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період ВС.

Тепер у цю норму додано, що

строки дії таких ліцензій/дозволів продовжуються ще на три місяці з дня припинення або скасування ВС. І періодичні, чергові платежі за цими ліцензіями/дозволами також відстрочуються повністю на увесь цей строк

Ще раз повторимо читачам таку нашу думку. Хоча постанова № 314 почала діяти з 19 березня, ті ліцензії та дозволи, строк дії яких закінчився в період ВС, коли ще постанова не діяла — з 24 лютого до 18 березня, все одно мають вважатися діючими. І тепер: протягом всього періоду ВС та плюс три місяці. Вважаємо, такий висновок випливає зі змісту згаданого п.п. 5 п. 1 постанови № 314. З урахуванням форс-мажору (війни) уповноважені контролюючі органи не мають «морального» права на застосовування фіскального підходу до цього питання…

Алко/тютюнові/пальні ліцензії. Ви вже знаєте, що до ст. 18 Закону № 481* додана норма, якою визнані на період ВС діючими ліцензії, за якими у цей період не сплачено черговий платіж, та/або закінчився термін дії ліцензії на: виробництво та обіг (торгівлю) спирту, алко-напоїв, тютюнових виробів та РЕС, виробництво, оптову чи роздрібну торгівлю та зберігання пального. Там же зазначено, що обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані госпсуб’єктом протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування ВС.

* Закон «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР.

У той же час вважаємо, що після внесення до п.п. 5 п. 1 постанови № 314 більш ліберальної норми (щодо «ВС плюс три місяці»), її можна розповсюдити і на алко-, тютюнові та пальні ліцензії. Адже постанова № 314 «всеосяжна-всебічна», та й відсутні будь-які обмеження щодо застосування її норм у алко/тютюнових/пальних сферах, які регулюють норми Закону № 481. Непряме підтвердження для такого висновку знайдете і в списках Держрегуляторної служби — див. нижче*.

* У той же час фіскали у свіжій консультації (див тут: tax.gov.ua/media-tsentr/novini/585715.html) згадують саме про «30 днів», «не помічаючи» постанову № 314

Отже, вважаємо, як обов’язки з продовження дії ліцензій з закінченим строком під час ВС, так і обов’язки сплатити чергових платежів за алко-/тютюновими/пальними ліцензіями можуть бути виконані після припинення ВС та плюс ще згадані три місяці після його припинення.

Діяльність розпочали/коригуєте під час ВС: декларація!

Нагадаємо, до внесених у постанову № 314 змін її нормами передбачалося, що у період дії ВС право на провадження госпдіяльності може набуватися госпсуб’єктами без отримання дозвільних документів (дозволів, ліцензій тощо)на підставі подання до Мінекономіки (а для охоронної діяльності — до МВС) декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація). Така декларація має містити відомості, визначені у додатку 1 до постанови № 314, оновлений перелік таких відомостей див. нижче.

Форми та способи подання: зміни. Після змін цих правил тепер

декларацію мають почати подавати не до Мінекономіки, а до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг

Зазначені органи на своїх офіційних веб-сайтах розміщують переліки поданих декларацій. Там же наводиться інформація про суб’єкта господарювання (форма, назва/ПІБ); вид госпдіяльності, який провадиться на підставі поданої декларації; місце провадження діяльності (якщо вона обмежується відповідною територією).

Нагадуємо, що декларацію можна подати в електронній (через Єдиний державний веб-портал електронних послуг) або паперовій формі.

Тепер уточнено, що в електронній формі декларацію через Портал Дія можуть подавати ФОП.

Щодо подання декларації у паперовій формі також уточнено — вона подається через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) з подальшою передачею органам ліцензування, дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія. (Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику.)

Мінцифри протягом тижня з дня набрання чинності цих змін (тобто до 19 травня) повинно було забезпечити технічну можливість подання декларації. А до введення в експлуатацію системи подання декларацій через Портал Дія госпсуб’єкти подають декларації до того ж Мінекономіки**, яке передає їх до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг.

** Крім госпсуб’єктів, що здійснюють охоронну діяльність і подають декларації до МВС.

Відомості декларації. В згаданому додатку 1 до постанови № 314 розширено перелік відомостей, які мають зазначатись у декларації.

Згідно з його оновленою редакцією у декларації тепер стало необхідно наводити такі відомості (нові ми виділили жирним шрифтом):

— щодо юрособи — окрім організаційно-правової форми, повного і скороченого найменування, ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження, треба також наводити — контактний номер телефону, адресу електронної пошти, П.І.Б. керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

— щодо ФОП — окрім П.І.Б., реєстраційного номеру облікової картки платника податків та місця проживання, також треба зазначати — контактний номер телефону, адресу електронної пошти;

— фактичну адресу (адреси) провадження госпдіяльності;

— назву виду госпдіяльності/частину виду госпдіяльності, який провадиться госпсуб’єктом, або інформацію щодо змін, які вносяться до дозвільного документа;

— назву дозвільного документа (документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни;

— відмітку про те, що госпсуб’єкт ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження госпдіяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню дозволу, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

Кому ліцензія, кому дозвіл, кому декларація?

На що декларація «не пройде». Постановою № 314 (див. додаток 2) визначений Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. Зміни, внесені до постанови № 314, цього Переліку не торкнулися! Тож вивчайте цей Перелік, щоб чітко знати, який документ потрібен саме для вашого вида діяльності.

Нагадаємо деякі з цих «одіозних» видів-виключень, які входять до Переліку: різні пов’язані з ядерними та радіоактивними речами; усілякі геологічні вивчення; спеціальне водокористування, використання лісових ресурсів; виробництво, ремонт, торгівля вогнепальною зброєю; перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів різними видами транспорту; виробництво лікарських засобів; банківська діяльність, діяльність з надання фінпослуг та послуг з інкасації; зовнішньо-економічна діяльність*, діяльність у галузі телебачення і радіомовлення та ще низка інших.

* Збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) до припинення ВС не справляється — постанова КМУ від 10.03.2022 № 241.

Держрегуляторна служба для зручності розподілила ці виняткові види діяльності на два окремі списки і виклала їх у Інтернеті:

— для яких необхідно отримувати ліцензію див. тут: bit.ly/39zKDMl

— для яких потрібен дозвіл, тут: bit.ly/3wo6Wxr

Де можна зараз обійтися декларацією. Усі інші види діяльності, які не потрапили до цього Переліку, і які під час дії ВС ви тільки збираєтеся розпочати здійснювати або «відкоригувати», можна тимчасово узаконити для себе шляхом подання декларації.

Повторимо, ми вважаємо, що це стосується і усіх видів діяльності, які підпадають під дію спеціального Закону № 481. Тож —

виробництво спирту, алко-напоїв, тютюнових, виробів та РЕС, пального, а також оптову й роздрібну торгівлю цими товарами і зберігання пального можна розпочинати проводити під час дії ВС на підставі поданої до відповідного органу декларації

Тобто — без отримання ліцензій!

Наші висновки підтверджено і Держрегуляторною службою, яка виклала переліки на провадження видів діяльності, для яких зараз необхідна лише декларація і туди включено й алко-, тютюнові та пальні види.

Див. цей перелік тут: https://bit.ly/3NkShsn

Однак, головні податківці і тут щодо алко/тютюнових та пальних ліцензій «не помічають» постанови № 314 і у свіжих консультаціях (БЗ 113.03 та 113.04) педалюють саме довоєнний механізм отримання й навіть переоформлення ліцензій, встановлений Законом № 481 (ср. ). І в цих консультаціях ніяких натяків немає на постанову № 314. ☹ Звісно фіскали не хочуть відпускати зі своїх рук шмат такого «пирога», однак, вважаємо, зараз треба враховувати й ситуацію в країні, й усі діючі нормативи. Бізнес зараз, як ніколи, має працювати, а не бути так само, як і у мині часи, бюрократично зарегульований…

Зазначимо також, що усі ліцензії та дозволи на види діяльності, у тому числі які потрапили і у винятки (до додатку 2), але були діючими на початок ВС (на 24 лютого) все одно залишаться діючими — навіть якщо строк їх дії під час ВС плюс три наступні місяці спливе та/або за ними не будуть сплачені чергові платежі. Адже нормативно дію усіх таких дозвільних документів постановою № 314 продовжено на згаданий збільшений строк.

After the war

Нагадаємо також, що згідно оновленого п. 3 постанови № 314 тим, хто працюватиме за декларацією, необхідно буде невідкладно, але не пізніше трьох (!) місяців після скасування ВС, звернутися до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримати відповідні дозвільні документи.

У той же час, нагадаємо: у п.п. 4 п. 1 постанови № 314 встановлено, що на період ВС зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. З дня припинення чи скасування ВС їх перебіг продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.Тут, нажаль, забули про додані три місяці..

Наприкінці зазначимо, що строк дії постанови № 314 було відповідно збільшено. Тепер вона діятиме у період ВС та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Бажаємо вам успішної праці на благо вітчизни для нашої найшвидшої Перемоги!

Висновки

  • Строки дії ліцензій та документів дозвільного характеру і строки сплати періодичних, чергових платежів за цими ліцензіями/дозволами продовжено на період ВС плюс ще на три місяці після його закінчення.
  • Змінено правила подання декларації про провадження господарської діяльності, яка дозволяє зараз здійснювати без ліцензій чи дозволів низку видів госпдіяльності. Тепер декларація має подаватись (після забезпечення технічної можливості) не до Мінекономіки, а до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних послуг.
  • Було розширено перелік відомостей, які необхідно зазначати в декларації. Перелік видів діяльності, які не можна здійснювати на підставі декларації, залишено без змін.
  • З’явилося підтвердження нашому висновку, що операції з алко-, тютюновими та пальним теж можна зараз тимчасово здійснювати на підставі поданої декларації — без отримання ліцензії.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі