Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Колективний договір: вивчаємо зміни

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Червень, 2022/№ 41
Друк
З 27 травня 2022 року набув чинності Закон № 2253*, спрямований на посилення захисту прав працівників. Серед іншого ним внесено зміни до законодавства про колективні договори та угоди. У цій статті розберемося, що нового з’явилося у питаннях укладання та виконання колективних договорів і на які нюанси слід звернути увагу роботодавцям.

* Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 12.05.2022 № 2253-ІХ.

Обов’язковість колективного договору

Одразу заспокоїмо! Нічого щодо обов’язковості укладання колективного договору не змінилося. Як і раніше, колективний договір укладається на добровільних засадах.

Так, у ст. 11 КЗпП та ст. 2 Закону про колдоговори* йдеться лише про те, що колективний договір укладають (а не повинні укладати).

* Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 № 3356-ХІІ.

Водночас зазначення про обов’язковий характер цього документа містила ч. 7 ст. 65 ГКУ. У ній було сказано, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, повинен укладатися колективний договір. Але ж ГКУ регулює господарські, а не трудові відносини. З цього випливав висновок: оскільки спеціальне законодавство (КЗпП та Закон про колдоговори) такого обов’язку не передбачали, укладання колективного договору було добровільним.

Тепер аргументів для такого висновку побільшало. Згадану норму ч. 7 ст. 65 ГКУ було змінено Законом № 2253. Зокрема, у ній йдеться про те, що на підприємствах, які використовують найману працю, укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові, соціально-економічні відносини між роботодавцем та працівниками, їх представниками. І наголошується, що питання укладання колективних договорів регулюються законодавством про колдоговори.

Додаткові аргументи на користь добровільності колдоговорів знаходимо у Конвенції МОП «Про застосування принципів права на організацію та на ведення колективних переговорів» від 01.07.49 № 98 та у Європейській соціальній хартії від 03.05.96, які ратифіковані Україною. Відповідно до зазначених документів

колективні договори укладаються на добровільних засадах

При цьому якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про працю, застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди (ст. 81 КЗпП).

На той факт, що укладання колективних договорів — справа добровільна, свого часу зверталася увага у листах Мін’юсту від 05.04.2006 № 21-5-197 та Мінсоцполітики від 31.07.2013 № 8422/0/14-13/18 (ср. ).

Але майте на увазі: якщо одна сторона (наприклад, працівники в особі своїх представників) ініціює переговори щодо укладання колективного договору, то друга сторона (у нашому прикладі роботодавець) відмовитися від їх ведення не має права. За ухилення від участі в переговорах представникам сторони, що ухиляється, загрожує адмінштраф у розмірі від 51 до 170 грн (ст. 17 Закону про колдоговори та ст. 411 КУпАП). Рішення про накладення цього штрафу приймає суд на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного інспекторами праці.

Сторони колективного договору

Сторонами колективного договору є (ст. 12 КЗпП):

1) сторона роботодавця, суб’єктами якої є власник або уповноважений ним орган (особа) або фізична особа, яка використовує найману працю, та/або її уповноважені представники, зокрема представники відокремлених підрозділів юридичної особи;

2) сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, що діють на підприємстві, у відокремлених підрозділах юридичної особи, об’єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників, які працюють на підставі трудових договорів на підприємстві, у фізичної особи. У разі відсутності профспілкової організації з боку працівників виступають вільно обрані ними для ведення колективних переговорів представники (представник).

Майте на увазі: якщо на підприємстві або працівниками фізичної особи, яка використовує найману працю, створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на основі пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної) утворити для ведення переговорів з укладання колективного договору спільний представницький орган. При цьому вони укладають відповідну угоду та письмово повідомляють про це власника (уповноважений ним орган) або фізичну особу.

Важливо! Закон № 2253 розширив сферу застосування колективних договорів на фізичних осіб, які використовують найману працю, зокрема на ФОП-роботодавців.

Це не означає, що підприємці повинні укладати колективні договори. Як було сказано раніше, це справа добровільна. Але зауважте:

ФОП можна буде притягнути до відповідальності за ухилення від участі у переговорах щодо укладання, зміни або доповнення колдоговору

Крім того, якщо колдоговір між ФОП та його працівниками укладено, то такий договір є обов’язковим до виконання (ст. 18 КЗпП). Його невиконання загрожує штрафними санкціями у розмірі від 850 до 1700 грн (ст. 18 Закону про колдоговори та ст. 412 КУпАП). Накладає їх суд на підставі протоколу про адмінправопорушення, складеного інспекторами праці.

Водночас нагадаємо: на період воєнного стану дія окремих норм колективного договору може бути призупинена з ініціативи роботодавця (ст. 11 Закону № 2136*).

* Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Зверніть увагу: зі ст. 11 КЗпП та ст. 2 Закону про колдоговори виключено норми щодо можливості укладання колективних договорів у структурних підрозділах підприємств. Проте, на наш погляд, це не означає, що тепер колективний договір можна укладати лише на рівні підприємства. У відокремлених підрозділах підприємств колдоговори, як і раніше, дозволені. Це підтверджується, зокрема, нормами ст. 12 та 17 КЗпП, а також ст. 3 Закону про колдоговори. Щоправда, на жаль, залишилося неврегульованим співвідношення колективного договору відокремленого підрозділу з колдоговором безпосередньо юридичної особи.

Ознайомлення з колективним договором

Як і раніше, законодавство вимагає, щоб усі працівники були ознайомлені з колективним договором. Але тепер цей обов’язок прописано більш детально. Так, роботодавець повинен ознайомити працівника з текстом колективного договору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також у тижневий строк після укладання колдоговору або внесення до нього змін (ст. 9 Закону про колдоговори).

Суб’єкти сторін колективного договору зобов’язані забезпечити постійний та безперешкодний доступ до колективного договору та можливість його копіювання. Порядок ознайомлення з текстом колдоговору та змінами до нього визначається договором.

Текст колективного договору та інформацію про хід його реалізації розміщують на офіційних вебсайтах суб’єктів його сторін.

Строк дії

Початок та закінчення строку дії колективного договору у загальному випадку Закон № 2253 не змінив. Так, колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного безпосередньо у ньому. Після закінчення строку дії колдоговір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено самим договором.

А ось строк дії колдоговору в деяких окремих випадках був підкоригований Законом № 2253 (див. таблицю).

Таблиця. Окремі випадки строку дії колективного договору

№ з/п

Обставини

Було

Стало

1

Зміна складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено договір

Колективний договір зберігає чинність

2

Реорганізація юридичної особи

Колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін

Умови колективного договору діють протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовилися про інше

3

Реорганізація відокремленого підрозділу юридичної особи

4

Зміна власника підприємства

Чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. Протягом цього періоду сторони повинні розпочати переговори про укладання нового, заміну або доповнення чинного колективного договору

5

Ліквідація підприємства

Колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації

Колективний договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації підприємства, закриття відокремлених підрозділів

6

Закриття відокремлених підрозділів

Зауважимо, що законодавець не визначив строк дії колективного договору у разі припинення діяльності фізичною особою, яка використовує найману працю. Тому це питання рекомендуємо врегулювати у колективному договорі.

І ще одна зміна, на яку слід звернути увагу, стосується укладання колективних договорів на новостворених підприємствах. Раніше законодавець вимагав, щоб колдоговір укладався з ініціативи однієї зі сторін у 3-місячний строк після реєстрації підприємства.

Завдяки Закону № 2253 зазначене строкове обмеження було знято. Таким чином, з ініціативи однієї зі сторін колдоговір на новоствореному підприємстві може бути укладений у будь-який час.

Поширення дії галузевих та міжгалузевих угод

У Законі про колдоговори з’явилася нова ст. 91. У відповідності до неї дія галузевої (міжгалузевої) угоди або її окремих положень може бути поширена Мінекономіки на всіх роботодавців, які провадять свою діяльність у відповідній галузі/галузях (виді/видах економічної) діяльності. Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди або її окремих положень має бути затверджений КМУ.

Таким чином, якщо ваше підприємство (або ФОП) підпаде під сферу діяльності галузевої/міжгалузевої угоди, доведеться враховувати норми та гарантії, передбачені для працівників такою галузевою/міжгалузевою угодою. Зокрема це може стосуватися оплати праці найманих осіб. Адже часто в галузевих/міжгалузевих угодах прописані норми, які покращують становище працівників у порівнянні з КЗпП.

Висновки

  • Колективні договори укладаються на добровільних засадах.
  • Підприємці можуть укладати колективні договори нарівні із юридичними особами.
  • Роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з текстом колективного договору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також у тижневий строк після укладання колдоговору або внесення змін до нього.
  • У разі реорганізації юрособи умови колективного договору діють протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовилися про інше.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі