Теми статей
Обрати теми

Первинка: чи є воєнна специфіка?

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Первинні документи — підстава для бухгалтерського обліку господарських операцій. Усі операції в бухобліку відображаємо виключно на підставі первинки. Це —аксіома для кожного бухгалтера. Але чи зберіглася ця функція первинки в умовах воєнного стану? Чи треба зараз бізнесу приділяти увагу належному оформленню первинних документів або ж можна буде повернутися до цього питання у мирний час, коли наші захисники виженуть з нашої землі загарбника. Давайте з’ясуємо.

Загальні правила

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі (п. 44.1 ПКУ):

первинних документів;

— регістрів бухгалтерського обліку;

— фінансової звітності;

— інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

А от формувати показники податкової звітності на підставі даних, не підтверджених такими документами, п. 44.1 ПКУ прямо забороняє.

Підтверджуючі первинні документи складаємо відповідно до правил бухгалтерського обліку, які регулює Закон про бухоблік*. Так його ст. 1 визначено, що

первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію

У свою чергу, господарська операція — це дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

* Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV.

Первинні документи повинні мати визначені ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік обов’язкові реквізити. А саме:

— назву документа (форми);

— дату складання;

— назву підприємства, від імені якого складено документ;

— зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках);

— посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

— особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Крім того, залежно від характеру операції до первинних документів можуть бути включені також додаткові реквізити (п. 2.4 Положення № 88**):

— ідентифікаційний код підприємства з ЄДР***;

— номер документа;

— підстави для здійснення операції;

— дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

** Положення про документальне забезпечення записів у бухобліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 № 88.

*** Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Отже, враховуючи вимоги Закону про бухоблік та Положення № 88, документ набуває статусу первинного документа, що містить відомості про господарську операцію, тільки після належним чином його оформлення (див. лист ДПСУ від 13.07.2021 № 2746/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Первинка для ПДВ під час воєнного стану

ПЗ з ПДВ, не підтверджені зареєстрованими ПН/РК. Наразі ПДВ-платники не мають можливості реєструвати в ЄРПН податкові накладні (ПН) та розрахунки коригування (РК) за будь-якою формою — старою чи новою. Вони просто отримують відмову.

Податківці у своєму роз’ясненні від 04.03.2022 (див. tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576303.html) зазначають, що нова форма ПН/РК згідно наказу Мінфіна № 15 буде доступна ПДВ-платникам тільки після завершення воєнного стану****. Про цей факт платників фіскали проінформують додатково. Тому

**** Указом від 24.02.2022 № 64/2022 воєнний стан уведено з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та продовжено Указом від 14.03.2022 № 133/2022 ще на 30 діб, тобто до 25 квітня 2022 року.

підставою декларувати податкові зобов’язання (ПЗ) з ПДВ, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану не підтверджені ЄРПН-зареєстрованими ПН та РК, є первинні документи на постачання товарів/послуг, складені відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік (див. БЗ 101.24 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques, tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576814.html).

Тобто документи, в яких наявні всі обов’язкові реквізити, що надають їм статус первинних. Відтак, якщо першою подією було відвантаження, ПЗ можна декларувати на підставі видаткової накладної, акта виконаних робіт / наданих послуг, акта приймання-передачі тощо. Якщо ж першою подією був отриманий аванс, підставою для ПЗ буде банківська виписка. Роздрібна торгівля може декларувати ПЗ безпосередньо на підставі Z-звітів.

Причому декларування ПЗ без наявності зареєстрованих ПН/РК призводить до того, що з’являється показник ∑Перевищ. Тобто ПДВ-ліміт платника усе одно зменшиться на суму задекларованих ПЗ (див. БЗ 101.17 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques). Тому за наявності можливості потрібно заповнювати таблицю 1.1 (і таблицю 1.2) додатка Д1 до ПДВ-декларації (див. БЗ 101.24 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques). Нехай навіть фактично ПН чи збільшуючі РК узагалі не складалися. В подальшому дані цих таблиць будуть сприяти ЄРПН-реєстрації ПН та РК за рахунок показника ∑Перевищ (другого реєстраційного ліміту, обрахованого відповідно до п. 2001.9 ПКУ). Тож таблицю 1.1 (і таблицю 1.2) краще таки заповнювати.

Протягом 6 місяців після припинення або скасування дії воєнного стану (п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) і ЄРПН-реєстрації усіх ПН/РК задекларовані на підставі первинних (розрахункових) документів ПЗ обов’язково треба буде уточнити (збільшити чи зменшити). Тобто подати уточнюючі розрахунки (УР) до ПДВ-декларацій з метою привести їх у відповідність з даними ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН.

ПК з ПДВ, не підтверджений зареєстрованими ПН/РК. Як і у випадку з ПЗ, тимчасово на період дії воєнного стану на підставі первинних документів, отриманих платником за операціями з придбання товарів/послуг, можна відображати податковий кредит (ПК). Це зараз прямо передбачено п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Причому йдеться про первинні документи, які підтверджують першу подію. Тобто це можуть бути як платіжні документи (платіжне доручення, чек РРО тощо), так і прибуткові документи (накладна, акт виконаних робіт / наданих послуг тощо).

Єдина обов’язкова вимога — всі ці документи мають бути саме первинними

Тобто вони повинні містити обов’язкові реквізити, що передбачені ст. 9 Закону про бухоблік.

ПК з ПДВ, сформований на підставі даних первинних (розрахункових) документів, треба розшифровувати в таблиці 2.1 додатку Д1 до ПДВ-декларації (див. tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576814.html). Одночасно податківці радять покупцю (за наявності можливості) включати такі документи до додатка Д7 до декларації з ПДВ. Подання такої заяви не бути мати ніяких наслідків притягнення до відповідальності.

Звісно, збільшення ПДВ-ліміту у зв’язку із відображенням ПК без зареєстрованих ПН/РК не відбудеться. Але включений до ПК на підставі первинних документів вхідний ПДВ дозволить мінімізувати суму податку до сплати.

За аналогією з ПЗ, протягом 6 місяців після того як завершиться дія воєнного стану і контрагенти зареєструють ПН/РК, задекларований на підставі первинних (розрахункових) документів ПК, обов’язково потрібно буде уточнити (п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). А саме — подати УР до декларацій з ПДВ за такі звітні періоди.

ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Як формувати компенсуючі ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ, якщо ПК відображений на підставі первинних (розрахункових) документів та не підтверджений зареєстрованими вхідними ПН/РК? Тоді, на думку фіскалів, доцільно нараховувати компенсуючі ПЗ на підставі бухгалтерської довідки (див. БЗ 101.06 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques).

Знов таки, після завершення воєнного стану треба буде обов’язково зареєструвати в ЄРПН всі ПН та РК, реєстрація яких була відтермінована на час дії воєнного стану.

Первинка для акцизу під час війни

ПЗ з акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету, декларуємо під час воєнного стану у загальному порядку на підставі наявних первинних документів та даних бухгалтерського обліку.

При цьому платникам акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового податківці радять декларувати ПЗ на період до припинення або скасування воєнного стану з урахуванням особливостей (див. БЗ 114.04 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques). А саме: обсяги реалізації (отримання) пального та спирту етилового, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану не підтверджені зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними (АН) та РК до них, а також заявками на поповнення (коригування) залишків пального або спирту етилового, відображаємо у відповідних графах додатку 11 та додатку 12 до декларації акцизного податку на підставі первинних (розрахункових) документів. Зокрема, такою первинкою можуть бути:

товарно-транспортні накладні за операціями з реалізації та отримання палива/спирту етилового, складені відповідно до Закону про бухоблік, в т. ч. документи, які підтверджують передачу пального на потреби Збройних сил України та іншим військовим формуванням;

АН, складені у встановленому порядку.

В той же час, до податкової звітності не вносимо дані по акцизним складам, які є:

1) або зруйнованими;

2) або знаходяться/знаходилися в районах проведення бойових дій;

3) або знаходяться/знаходилися на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Уточнені дані по таких акцизних складах підлягають включенню до податкової звітності з акцизного податку за той звітний період, в якому буде відновлено облік пального та спирту етилового за результатами інвентаризації, проведеної після припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

Також врахуйте! Всі незареєстровані під час дії воєнного стану

АН та РК до них, заявки на поповнення (коригування) залишків пального або спирту етилового обов’язково треба буде зареєструвати в ЄРАН після його завершення

Відповідно доведеться уточнити (привести у відповідність) ПЗ з акцизного податку, задекларовані під час дії такого воєнного стану на підставі наявних первинних (розрахункових) документів. Тобто потрібно буде подати уточнюючі акцизні декларації до всіх періодів, які потребують виправлення.

Первинка в зоні бойових дій

Наразі проблема з первинною документацією в умовах запровадження воєнного стану законодавчо ще не врегульована. Але, на наш погляд, тут мають працювати норми п.п. 38.11 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Ним передбачені спеціальні правила для підтвердження даних податкової звітності в умовах проведення АТО платниками податків, які провадили діяльність на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, і не можуть пред’явити первинні документи.

Підстав для неможливості пред’явити первинку п.п. 38.11 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ називає всього дві:

1) первинні документи втрачені (знищені або зіпсовані) у зв’язку з проведенням бойових дій;

2) первинні документи знаходяться на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення і їх:

неможливо вивезти або

вивезення пов’язане з ризиком для життя та здоров’я платника податків, фізичних осіб чи

— вивезення неможливе у зв’язку з іншими адміністративними перешкодами, встановленими органами влади.

Тож у разі неможливості вивезення первинки перш за все потрібно подати письмове повідомлення до податкової за місцем свого обліку. Складають його в довільній формі, підписують керівником та головним бухгалтером.

У повідомленні зазначають:

— обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів;

— податкові (звітні) періоди;

— загальний перелік первинних документів (за можливості — із зазначенням реквізитів).

Тоді дані та показники податкової звітності за звітні періоди, зазначені у повідомленні, не можуть бути піддані сумніву лише на підставі того, що немає первинки.

А якщо після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів ви дізналися, що первинка втрачена остаточно?

Тоді направляйте фіскалам друге повідомлення, але вже про втрату первинних документів із зазначенням обставин такої події.

Такі подані фіскалам повідомлення є підставою для збереження витрат, від’ємного значення з податку на прибуток, ПК з ПДВ, суми від’ємного значення ПДВ минулих звітних періодів без наявності первинних документів.

висновки

  • Документ набуває статусу первинного документа, що містить відомості про господарську операцію, тільки після належним чином його оформлення.
  • ПЗ та ПК, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану не підтверджені зареєстрованими ПН та РК до них, відображаємо в декларації з ПДВ на підставі наявних первинних (розрахункових) документів.
  • Обсяги реалізації (отримання) пального та спирту етилового, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану не підтверджені зареєстрованими АН та РК, заносимо до акцизної декларації на підставі первинних (розрахункових) документів.
  • Якщо первинні документи втрачені (знищені або зіпсовані) та/або їх неможливо вивезти з району бойових дій, має сенс подати податківцям відповідні письмові повідомлення у якості підтвердження даних податкової звітності.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі