Теми статей
Обрати теми

ПДВ за первинкою: відображаємо в бухобліку

Солошенко Людмила, податковий експерт
Через воєнний стан (ВС) податкові накладні (ПН) / розрахунки коректування (РК) не реєструються. Тому платники ПДВ можуть відображати податкові зобов’язання (ПЗ) / податковий кредит (ПК) на підставі первинки. Про те, як показати воєнний ПДВ за первинкою в бухобліку, зараз поговоримо.

Податкові зобов’язання

Насамперед, нагадаємо, що:

— поки ПН/РК не реєструються (однак їх реєстрацію обіцяють незабаром відновити, див. новину buhgalter911.com/uk/news/news-1065162.html), при цьому

— усі незареєстрованні через воєнний стан ПН/РК необхідно буде зареєструвати протягом 6 місяців після закінчення ВС (п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Причому їх потрібно буде реєструвати за новою формою (з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 17.01.2022 № 15), про що ДПСУ проінформує платників додатково (БЗ 101.16). При цьому, незважаючи на післявоєнну реєстрацію таких ПН/РК, їх потрібно буде складати датою першої події!

Однак, як відомо,

(!)ПЗ повинні бути задекларовані періодом першої події незалежно від факту реєстрації ПН

Щоправда, якщо ПЗ задекларовані, а ПН не зареєстровані, то після подання декларації виникне ЕПеревищ (і зменшиться ліміт). Тому щоб при післявоєнній реєстрації ПН/РК повторно не витрачати ліміт (а зареєструвати їх за рахунок ЕПеревищ, що виникло, п. 2001.9 ПКУ), податківці рекомендують дані про них фіксувати в таблиці 1.1 додатка Д1 до декларації з ПДВ (див. роз’яснення tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576814.html). Тому протягом воєнного стану платникові (постачальнику) за першою подією варто все ж складати ПН (і наводити дані про них у таблиці 1.1 додатка Д1 і подавати такий додаток разом з декларацією). Тим більше, що так потім їх простіше буде направляти на реєстрацію й не заплутатися в ПЗ. А також можна обмінюватися примірниками незареєстрованних ПН із покупцями.

А що ж у бухобліку?

Нагадаємо, що Інструкцію з бухобліку ПДВ скасовано. Тому питання бухобліку підприємство має право вирішувати самостійно. Однак, враховуючи, що ПЗ фактично проходять два етапи (спершу їх відображають за первинкою, потім доведеться реєструвати ПН), уважаємо, що в обліку допоможуть субрахунки. У зв’язку із цим з оглядкою на Інструкцію № 291* для ПЗ можна завести, наприклад, такі субрахунки:

— 643 «Розрахунки з ПЗ»;

— 641/ПДВ «ПЗ, підтверджені зареєстрованими ПН (РК)»;

— 641/2 «ПЗ, не підтверджені ПН (РК)».

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 № 291.

Причому такий облік краще вести в розрізі контрагентів, щоб у післявоєнний період легше було звірити дані.

Уважаємо, що оскільки ПН/РК поки не реєструються, то при поверненнях, зменшенні ціни та ін. відкоригувати (зменшити) ПЗ з ПДВ постачальник може на підставі первинки. Суворо кажучи, у п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ говориться насамперед про податковий кредит. Тому якщо зменшувати ПЗ за первинкою платник не наважується, він може чекати на реєстрацію РК. Водночас, податківці займають тут неформальну позицію й допускають можливість формування протягом ВС за первинкою не тільки ПК, але й ПЗ (БЗ 101.24).

Облік ПЗ з ПДВ може бути таким:

Таблиця 1. Облік воєнних ПЗ з ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Облік ПЗ протягом ВС:

а) якщо перша подія — відвантаження товару

1

Відвантажено товари (відображено ПЗ за первинкою, без ПН)

361

702

702

641/2

б) якщо перша подія — одержання авансу

2

Отримано аванс від покупця (відображено ПЗ за первинкою, без ПН)

311

681

643

641/2

Облік ПЗ після ВС:

3

ПН зареєстровано, підтверджено ПЗ зареєстрованої ПН

641/2

641/ПДВ

* Якщо ПН в остаточному підсумку після закінчення строку для реєстрації так і не буде постачальником зареєстрована, то ПЗ можна списати на субрахунок 641/ПДВ (записом Дт 641/2 — Кт 641/ПДВ).

Повернення й зменшення ПЗ

а) якщо перша подія — відвантаження товару

4

Зменшено дохід у зв’язку з поверненням

704

361

5

Відкориговано ПЗ з ПДВ за первинкою, без РК (методом «червоне сторно»)

704

641/2

б) якщо перша подія — одержання авансу

6

Повернено передоплату покупцеві

681

311

7

Відкориговано ПЗ з ПДВ за первинкою без РК (методом «червоне сторно»)

643

641/2

8

Якщо після ВС зменшуючий РК:

— зареєстровано — підтверджено зменшення ПЗ зареєстрованим РК (методом «червоне сторно»)

641/2

641/ПДВ

— не зареєстровано — коригування ПЗ скасовано

949

641/2

Податковий кредит

А що з ПК?

Оскільки ПН/РК поки не можна зареєструвати, то до кінця воєнного стану платникам дозволено показувати ПК без зареєстрованих ПН/РК — на підставі первинки (п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Тобто формувати його на підставі первинки, що підтверджує першу подію (оплату/одержання): накладних, актів виконаних робіт / наданих послуг, платіжних доручень, виписки банку, чеків РРО, а також, на наш погляд, бухдовідки, самоакта або інших документів (з усіма реквізитами первинного документа зі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХIV).

Причому (як і звичайний ПК) такий ПК потрібно розшифровувати в таблиці 2.1 додатка Д1 до декларації з ПДВ. А також податківці рекомендують покупцеві за наявності можливості показувати його в скаржному додатку Д7 до декларації з ПДВ, запевняючи, що постачальник від цього не постраждає й не буде притягнутий до якої-небудь відповідальності (див. роз’яснення tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576814.html). Щоправда, врахуйте:

(!)після війни доведеться провести інвентаризацію й відстежити, який ПК підтверджений, а який не підтверджений вхідними зареєстрованими ПН/РК

На це буде відведено півроку. І якщо протягом 6 місяців після ВС ПН постачальником:

зареєстрована (тобто ПК підтверджений) — то ПК, раніше відображений за первинкою, зберігається (з ним нічого робити не потрібно — і, скажімо, його не потрібно перекидати з періоду ВС у післявоєнний період реєстрації ПН);

не зареєстрована (тобто ПК уважається не підтвердженим) — то ПК, раніше відображений за первинкою, потрібно зняти — відкоригувати за допомогою УР без 3 % самоштрафу. Хоча якщо постачальник зможе зареєструвати ПН пізніше (після закінчення півроку), уважаємо, що платник має право показати ПК (у межах 365 днів, продовжених на час ВС*).

* Нагадаємо, що з 01.01.2022 строк відображення ПК скорочено з 1095 до 365 днів (п. 198.6 ПКУ). Однак через припинення строків на воєнному стані (п. 102.9, п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) перебіг 365-денного ПК-строку зупиняється. Тож, по суті, до 365 днів додається весь період ВС. А за старими ПН (з датою складання до 01.01.2022) ПК може бути відображений протягом 365 днів з 01.01.2022 (плюс строк ВС) і за умови, що з дати складання не пройшло 1095 днів (плюс строк ВС) (п. 80 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, лист ДПСУ від 10.01.2022 № 227/7/99-00-21-03-02-07).

Утім, знайте: показувати ПК за первинкою право, а не обов’язок. Тому якщо немає бажання, ПК за первинкою можна взагалі не відображати, а формувати його вже після ВС на підставі зареєстрованих ПН (за загальними правилами: у періоді реєстрації ПН або пізніше протягом 365 днів, збільшених на строк дії ВС). Тут потрібно зважити «за» і «проти».

З одного боку, ПК, відображений за первинкою (без ПН), не дасть жодного збільшення до регліміту (його не збільшить). Та й завжди є ризик нереєстрації постачальником ПН після ВС (а виходить, і необхідності подальших ПК-коригувань). З іншого боку, показаний ПК допоможе все-таки зменшити податок до сплати.

Якщо наважтесь, то виникне питання: як відображати ПК за первинкою в бухобліку?

Тому що такий ПК передбачає не тільки відображення, але й подальше післявоєнне підтвердження, уважаємо, без субрахунків тут не обійтися. При цьому для обліку військового ПК можна відкрити, наприклад, такі субрахунки:

— 641/2 «ПК за первиоккою без ПН»;

— 641/ПДВ «ПК, підтверджений зареєстрованою ПН»;

— 644/1 «ПК не підтверджений».

Вести облік краще в розрізі контрагентів (постачальників), адже так у післявоєнний період з ними легше буде звірити дані. Тоді в бухгалтерському обліку ПК на підставі первинки відобразиться так:

Таблиця 2. Облік військового ПК на підставі первинки

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Облік ПК на підставі первинки протягом ВС:

а) якщо перша подія — одержання товару

1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено ПК за первинкою, без ПН)

15, 20, 22, 23, 28, 91 — 94

631

641/2*

631

б) якщо перша подія — перерахування авансу

2

Перераховано аванс постачальникові (відображено ПК за первинкою, без ПН)

371

311

641/2*

644/ПДВ

* Якщо вирішено не відображати ПК на підставі первинки, а чекати реєстрації постачальником ПН після закінчення ВС, то суму вхідного ПДВ обліковують за Дт 644/1 «ПК не підтверджений».

Облік ПК після ВС:

— якщо протягом 6 місяців після війни ПН постачальником зареєстровано

3

Отримано зареєстровану ПН від постачальника (збережено ПК, підтверджений ПН)

641/ПДВ

641/2

— якщо протягом 6 місяців після війни ПН постачальником не зареєстровано

4

Відкориговано ПК з ПДВ (подано УР), відображено суму вхідного ПДВ, не підтверджену ПН:

а) якщо ПК був відображений за одержанням товару

641/2

631

644/1

631

б) якщо ПК був відображений за перерахуванням авансу

641/2

644/ПДВ

644/1

644/ПДВ

5

Якщо ПН постачальником зареєстрована після 6 місяців, але до закінчення 365 днів з дати складання (плюс строк ВС)*, то суму вхідного ПДВ віднесено в ПК

641/ПДВ

644/1

6

Якщо ПН постачальником так і не зареєстрована, то на 366 день (плюс строк ВС) суму вхідного ПДВ віднесено до витрат

949

644/1

* А для старих ПН (з датою складання до 01.01.2022) — протягом 365 днів з 01.01.2022 (плюс строк ВС) і за умови, що з дати складання не пройшло 1095 днів, збільшених на строк ВС (п. 80 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, лист ДПСУ від 10.01.2022 № 227/7/99-00-21-03-02-07). До того ж пам’ятайте, що строк відображення ПК зупиняється на період блокування (п. 198.6 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі